บุญสลักชื่อ และซื้อที่ดินสร้างสถานปฏิบัติธรรม สาขาใหม่ของหลวงตาม้า ในภาคกลาง

 • 0 ตอบ
 • 9974 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • 528
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู
บุญสลักชื่อ และซื้อที่ดินสร้างสถานปฏิบัติธรรม สาขาใหม่ของหลวงตาม้า ในภาคกลาง
.
24/1/2019 - 1/8/2019
.
ร่วมบุญเจ้าภาพ รายชื่อละ 5,000 บาท
.
สลักตัวอักษรปกติร่วมกับญาติธรรมคนอื่นๆ
.
คุณรัตติญาภรณ์ พันธุรัตน์
คุณอัชชวรรณ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา และครอบครัว
คุณสุภาวดี กฎมัจฉาอูเลเส็น และครอบครัว
คุณรัชดาวัลย์ ทองนทีพัฒน์ และครอบครัว
คุณจิราภรณ์ พงษ์ศิริ
คุณชัยโรจน์ อธิพัชระวัฒน์และครอบครัว
คุณพรทิพย์ สิมะเสถียร และครอบครัว
คุณกนธี วงษ์ศรี และครอบครัว
คุณอุเทน พรหมมินทร์ (เท่ห์)
คุณกิตติพล อัศวสุวรรณกิจ
คุณสุวรรณา หิรัญญโชค
คุณอภิชัย ขัตติยาภิรักษ์ และครอบครัว
คุณยู่สี แซ่ตั้ง
คุณลักกี่ แซ่ลิ้ม
คุณอรทัย พนากุลวิจิตร และญาติ
คุณไพลิน สุวรรณเลิศล้ำ
คุณโยษิตา โอภา
คุณรัชกร ชัยชนะศิริ
คุณระพีพงศ์ วงศ์ดี
คุณธนธัช วงศ์ดี
คุณธนิดา ชัยชนะศิริ
คุณเมวิกรณ์ ถาวรสิริสันต์
คุณแม่วิไล ชัยชนะศิริ
คุณพ่อสมบูรณ์ ชัยชนะศิริ
คุณนิธิวัฏ ชัยชนะศิริ
คุณศรีวรา ชัยชนะศิริ
คุณวราพรรณ ชัยชนะศิริ
คุณนันทวรรณ จรูญพิพัฒน์กุล และครอบครัว
คุณมีนา พุฒยืน และครอบครัว
คุณสำรวย ชาสันเทียะ และครอบครัว
คุณศุภิกา โพธิ์โต และครอบครัว
คุณสิริปรียา กฤษนโสมาและครอบครัว
คุณชนันรัตน์ แสงศรและครอบครัว
คุณทวีพล ประคัลภ์พงศ์ และครอบครัว
คุณดนณพัต อัครธนสกุณ และครอบครัว
ดญ.กัญญนิช ทุ่มทอง และครอบครัว
คุณรพีพร คณิตจินดา และครอบครัว
คุณพ่อเสริม ประดิษฐ์เจริญกุล
คุณแม่ซุ้ย ประดิษฐ์เจริญกุล
คุณพิชิต ประดิษฐ์เจริญกุล
คุณนิลวรรณ ประดิษฐ์เจริญกุล
คุณชนิตรา ประดิษฐ์เจริญกุล
คุณทองชมพู ประดิษฐ์เจริญกุล
คุณพงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ และครอบครัว
คุณสมจิต ภระมามร และครอบครัว
คุณธัญญรัตน์ กระตุดนาค และครอบครัว
คุณนภาภรณ์ แสนสวาท และครอบครัว
คุณธีรนาถ วงษ์ศรี
คุณธรรมเนียม วงษ์ศรี
คุณสุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร และครอบครัว
คุณสุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร และครอบครัว
คุณทศ บุญปลูก
คุณสุรภา ธนินโชติกร
คุณอรวรรณ พจนานุรัตน์ และครอบครัว
คุณอุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช
คุณกัญจน์ชญา อภิวิชญ์ชญานนท์ และครอบครัว
คุณกีรติ นิภากรสัมพันธ์ และครอบครัว
ครอบครัว พรนิคม
.
.
.
.
ร่วมบุญเจ้าภาพใหญ่ รายชื่อละ 10,000 บาท
.
สลักตัวอักษรใหญ่ รายชื่อจะอยู่ด้านบน
.
คุณนวรัตน์ สวัสดีเดชาภัทร์
คุณทองสุข สวัสดี
คุณวิษณุ วิบุลสันติ
คุณปาลีรัฐ พงศ์หล่อพิศิษฏ์ และครอบครัว
คุณคมเดช วสุพันธุ์ และครอบครัว
คุณประเสริฐ สุวรรณเลิศล้ำ และครอบครัว
คุณประทิน สุวรรณเลิศล้ำ และครอบครัว
คุณไพลิน สุวรรณเลิศล้ำ และครอบครัว
คุณโยษิตา โอภา และครอบครัว
ครอบครัวอภิพัฒน์วรเดชพร้อมญาติมิตร
คุณจตุเมธ อัศวานุชิต และครอบครัว
คุณซุ่ยลั้ง ตรีทิพย์วาณิชย์ และครอบครัว
คุณกำโชค อารีรักษ์ และครอบครัว
Bravo Win Trade
คุณณัฐทิดา บุญมา และครอบครัว
คุณเปรมยุดา บุญดาวิจิตรและครอบครัว
คุณกมลนิตย์ จึงเรืองสิทธิ์ และครอบครัว
คุณธนบดี ม่วงนุ่ม และครอบครัว
คุณปาณิสรา ลม้ายทอง และครอบครัว
ครอบครัวเชิดไชยธำรง
คุณอภิชญา ประสพรัตนชัย และครอบครัว
คุณณัฐนพิน วราเลิศรัตน์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 01, 2019, 10:10:17 am โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร