สวดมนต์เวลา 20.30 น.

 • 2 ตอบ
 • 28875 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

benfever

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • 798
  • ดูรายละเอียด
สวดมนต์เวลา 20.30 น.
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2016, 03:29:30 am »

*ข้าพเจ้า ทั้งหมดทั้งมวล ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ด้วยสัจจะอธิษฐานที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างบารมีมาตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคตทั้งหมดทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา และทศบารมี ด้วยสัจจะอธิษฐานนี้ ข้าพเจ้าขอกราบอาราธนาบารมีกำลัง สมเด็จองค์ปฐม ถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิ์ทุก ๆ พระองค์ บารมีรวมพระปัจเจก พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตทุกๆ พระองค์ บารมีรวมเทพเทวดา 6 ชั้นฟ้า ทุกๆ พระองค์ พรหม 20 ชั้นพรหม ทุกๆ พระองค์ บารมีรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำเมืองนะทั้งหมดทั้งมวล โดยมีบารมีรวมหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงตาม้า วิริยธโร เป็นที่สุด

ขอให้หลวงปู่ดู่ และหลวงตาม้า ช่วยแผ่บุญทั้งหมดทั้งมวลนี้ ออกไปทั่ว 3 แดนโลกธาตุ แผ่ออกไปยังรูปลักษณ์ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างขึ้นมาตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ แผ่ไปยังบิดามารดา ญาติพี่น้องของข้าพเจ้าทุกๆ คน แผ่ไปยังเทพพรหมเทวา เทวดาทุกๆ พระองค์ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตทุกๆ พระองค์ แผ่ไปยังบุคคลทุกคนที่มีพระคุณต่อข้าพเจ้า แผ่ไปยังบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับ ข้าพเจ้า แผ่ไปยังเจ้ากรรมนายเวรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้งหมด แผ่ไปยังสัมมาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทั้งหมด แผ่ไปยังภพภูมิทั้งหมด แผ่ไปยังบุคคลและวิญญาณทั้งหมดที่อธิษฐานจิตขอความช่วยเหลือ แผ่ไปยังบุคคลทุกคนที่ป่วย แผ่ไปยังบุคคลทุกคนที่ข้าพเจ้าอธิษฐานหรือนึกถึง และสถานที่ทุกสถานที่ที่ข้าพเจ้าอธิษฐานหรือนึกถึง (จะแผ่ไปถึงใครเพิ่มเติมจากนี้ก็แล้วแต่ผู้สวด)
ขออัญเชิญเทพเทวดา 6 ชั้นฟ้าทุกๆ พระองค์ พรหม 20 ชั้นพรหมทุกๆ พระองค์ และสรรพสัตว์ทั่วทั้ง 3 โลกธาตุ มาร่วมสวดบทจักรพรรดิ เพื่อเสริมกำลัง

บทบูชาพระ
พุทธัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

กราบพระ 6 ครั้ง (ด้วยจิต)
พุทธัง วันทามิ (กราบ)
ธัมมัง วันทามิ (กราบ)
สังฆัง วันทามิ (กราบ)
ครูอุปัชฌาอาจาริยคุณัง วันทามิ (กราบ)
มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ)
พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ (กราบ)

บทสมาทานศีล 5
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุธธัสสะ (3 ครั้ง)
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
อพรัหมะจริยา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
สุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัฎฐานา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สมาทิยามิ (3 ครั้ง)
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโส ธะเย

บทอาราธนาพระ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุธธัสสะ (3 ครั้ง)
พุทธัง อาราธนานัง กะโรมิ
ธัมมัง อาราธนานัง กะโรมิ
สังฆัง อาราธนานัง กะโรมิ

คาถาหลวงปู่ทวด น้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา (3 ครั้ง)

คาถาหลวงปู่ดู่ น้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่
นะโม โพธิสัตโต พรหมปัญโญ (3 ครั้ง)

คาถาหลวงตาม้า น้อมระลึกถึงหลวงตาม้า
นะโม โพธิสัตโต วิริยธโร (3 ครั้ง)

บทขอขมาพระรัตนตรัย
โยโทโส โมหะจิตเต นะพุทธัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
(นึกกราบขอขมาพระพุทธเจ้า)
โยโทโส โมหะจิตเต นะธัมมัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
(นึกกราบขอขมาพระไตรปิฏก)
โยโทโส โมหะจิตเต นะสังฆัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
(นึกกราบขอขมาพระสงฆ์)

บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุธธัสสะ (3 ครั้ง)
(สวดตามกำลังของวัน อาทิตย์ 6 จันทร์15 อังคาร 8 พุธ17 พฤหัส19 ศุกร์ 21 เสาร์10)
นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ยะธาพุทโมนะ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะ มหาเถรัง
อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

แผ่บุญครั้งที่ 1 หลวงตานำ แผ่บุญไปยัง 3 โลกธาตุ
*ข้าพเจ้า ขอกราบอาราธนาบารมีกำลัง สมเด็จองค์ปฐม ถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุก ๆ พระองค์ที่มีอยู่ทั่วทั้งสามแดน ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตทุกๆ พระองค์ โดยมีบารมีรวมหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงตาม้า วิริยธโร เป็นที่สุด ขอให้หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้าช่วยรวมกำลังทั้งหมดนี้แผ่ไปทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ แผ่ไปยังทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทั้งหมด (นึกบิดามารดา ญาติพี่น้องของข้าพเจ้าทุกๆ คน บุคคลทุกคนที่มีพระคุณต่อข้าพเจ้า บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้งหมด สัมมาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทั้งหมด ภพภูมิทั้งหมด บุคคลและวิญญาณทั้งหมดที่อธิษฐานจิตขอความช่วยเหลือ บุคคลทุกคนที่ป่วย บุคคลทุกคนที่ข้าพเจ้าอธิษฐานหรือนึกถึง และสถานที่ทุกสถานที่ที่ข้าพเจ้าอธิษฐานหรือนึกถึง (จะแผ่ไปถึงใครเพิ่มเติมจากนี้ก็แล้วแต่ผู้สวด))

ขณะสัพเพ น้อมพลังงานจากหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ผ่านมาที่ตัวเราแผ่ไปยัง 3 โลกธาตุ บุคคล หรือสถานที่ที่ต้องการแผ่บุญไปถึง
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ
จะยังพลัง อะระหันตานัญ จะเตเช นะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (3 จบ)
พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

แผ่บุญครั้งที่ 2 หลวงตานำ แผ่บุญไปยังประเทศไทย พระเจ้าแผ่นดิน และผู้ที่อาศัยในประเทศไทย
*ข้าพเจ้า ขอกราบอาราธนาบารมีกำลัง หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงตาม้า วิริยธโร เป็นที่สุด
ขอให้ หลวงปู่ดู่ และหลวงตาม้าช่วยรวบรวมกำลังจักรพรรดิที่ข้าพเจ้าได้สวดทุกวัน เพื่อเป็นกำลังบุญแผ่ออกไปยังประเทศไทย พระเจ้าแผ่นดิน ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และโลก

ขณะสัพเพน้อมพลังงานจากหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า แผ่ไปยังประเทศไทย(นึกภาพแผนที่ประเทศไทย) และโลก (นึกแผนที่โลก) และนึกกลับมาที่หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ
จะยังพลัง อะระหันตานัญ จะเตเช นะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (3 จบ)
พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

แผ่บุญครั้งที่ 3 หลวงตานำ แผ่บุญให้กับผู้สวด
* ข้าพเจ้าขอกราบอาราธนาบารมีกำลัง หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงตาม้า วิริยธโร เป็นที่สุด ขออัญเชิญเทพ เทวดา พรหมทุกชั้นฟ้า ทุกภพทุกภูมิ ร่วมโมทนาบุญกับข้าพเจ้าทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทำบุญตลอดชีวิต รวมบุญกับข้าพเจ้าทุกครั้งที่ข้าพเจ้ารวมบุญตลอดชีวิต รับบุญจากตัวข้าพเจ้า ผ่านบุญจากตัวข้าพเจ้าได้ตลอดชีวิต ขออัญเชิญทุกท่านโดยมีบารมีรวมหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ  หลวงตาม้า วิริยธโร เป็นที่สุด ช่วยรวมกำลังจักรพรรดิที่ข้าพเจ้าได้สวดทุกวันบนโลกใบนี้ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคทั้งหมดโดยไม่มีประมาณ และรวบรวมบุญบารมีที่ข้าพเจ้าเคยสร้างบนโลกใบนี้ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา และทศบารมี ด้วยสัจจะอธิษฐานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า (แล้วแต่อธิษฐานสิ่งที่ต้องการ) ขอให้ความขัดข้อง ความอด ความอยาก ความยาก ความไม่มี ความไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เป็น ไม่เคย ไม่สำเร็จ ทุกเรื่องในสามแดนโลกธาตุ จงอย่าได้บังเกิดขึ้นมีกับข้าพเจ้า นับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนเข้าสู่นิพพานด้วยเทอญ

ขณะสัพเพ น้อมพลังงานจากหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ผ่านมาที่รูปโลก (แผนที่โลก) ผ่านมาที่ตัวเรา
 สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ
จะยังพลัง อะระหันตานัญ จะเตเช นะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (3 จบ)
พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

ระลึกถึงกำลัง สมเด็จองค์ปฐม ถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกๆ พระองค์ พระปัจเจก พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตทุกๆ พระองค์ ครูบาอาจารย์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงตาม้า
วิริยธโร

บทบูชาพระ
พุทธัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

กราบพระ 6 ครั้ง (ด้วยจิต)
พุทธัง วันทามิ (กราบ)
ธัมมัง วันทามิ (กราบ)
สังฆัง วันทามิ (กราบ)
ครูอุปัชฌาอาจาริยคุณัง วันทามิ (กราบ)
มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ)
พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ (กราบ)

(หมายเหตุ)คำอาราธนาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคปัจจุบัน พร้อมวิธีกำหนดจิตที่เข้าใจง่าย ตามคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยธโร

Re: สวดมนต์เวลา 20.30 น.
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2017, 04:29:03 pm »
สาธุค่ะๆ

*

Prasertsook

 • Newbie
 • *
 • 1
  • ดูรายละเอียด
Re: สวดมนต์เวลา 20.30 น.
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2018, 01:10:10 pm »
ขอบคุณมากครับ สาธุครับ  :)  :)