รายชื่อเจ้าภาพกฐินสามัคคีรวมกำลังเงินล้านวัดถ้ำเมืองนะ กองบุญ 5,999 บาท

 • 0 ตอบ
 • 635 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • 528
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู

รายชื่อเจ้าภาพกฐินสามัคคีรวมกำลังเงินล้านวัดถ้ำเมืองนะ จ.เชียงใหม่
และเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีรวมกำลังเงินล้าน สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ (ดู่) สาขากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
.
กอง 5999 บาท
.
ตำแหน่งสลัก ด้านหน้า (พะเยา)
1   คุณสกาวเดือน แสงวัง
2   คุณชลิสา พจนโสภณากุล
3   คุณหัสญา อุประ
4   คุณกนกวรรณ นุกูลอุดมพานิชย์
5   คุณสุวรรณา ศุภชลานนท์กุล
6   คุณศุภกิจ วัชรินทร์กาญจน์
7   คุณวายุณี บริบูรณ์
8   คุณไหล่ แอบสุคนธ์คีรี
9   คุณอภิญญา โห้เหรียญ
10   คุณกอบกนก ปัญจมนัส
11   คุณชวลิต บูรณบุรีวาสน์
12   คุณวนิดา พัฒนาภา
13   คุณ Ambery Nayanet
14   คุณคณิษร ฮวดสุวรรณ์
15   คุณอดิศักดิ์ แน่นวงษ์
16   ครอบครัวจังไพบูลย์
17   คุณพรมณี ปากาแนลลี่
18   คุณเสงี่ยม อรรคศรีวร
19   คุณนิตยา ทัศน์พินิจ
20   ครอบครัวพัตรสงวน
21   คุณJacob Young
22   คุณบัวตอง สอนคำจัน
23   คุณ Jacob Mealer
24   คุณ Tina Young
25   คุณอุทุมพร-เท็ด โรเจอร์
26   คุณโชติกา จันทะอ่อน
27   คุณกนกวรรณ วงศ์ชัย
28   คุณกันตา วงศ์ชัย
29   คุณกิ่งกาญจน์ วงศ์ประสิทธ์
30   คุณกนกวรรณ วงศ์ชัย
31   คุณกันตา วงศ์ชัย
32   คุณนึ้ง แซ่ฉื้อ
33   คุณวันเพ็ญ เจียมจิตตน
34   คุณปรีดา เมธาวศิน
35   คุณธนูศักดิ์ เล้าศิลป์ไพศาล
36   คุณรำพึง เขียวเพ็ขร
37   คุณวิชดารัชต์ สถาวร
38   คุณรัตนาพร แจ่มฐีตารีย์
39   คุณรัศมี ว.พัฒนาเศรษฐวุฒิ
40   คุณนราธิพงษ์ รัตนาพูนเพิ่ม
41   คุณยุพา พรหมทอง
42   คุณณัฏปภัสร์ วรหาญ


ตำแหน่ง ด้านซ้าย (กบินทร์)
1   คุณอุบล นาคแหลม
2   ครอบครัวศรีโกศิยกุล
3   คุณนงนุช สุวรรณเพ็ง
4   คุณปริยาภร นามปัญญา
5   คุณสิบเอกเสกสรรณ สิทธิพล
6   คุณภูวกฤษ ปรีชาวุฒิเดช
7   คุณวารุณี ทองศรี
8   คุณสิทธิชัย วงศ์เสถียรชัย
9   คุณไพรัตน์ เอี่ยมพิทยารัตน์
10   คุณชยุตม์พงศ์ สินสมุทรผดุง
11   คุณรัศมี ว.พัฒนาเศรษฐวุฒิ


ตำแหน่ง ด้านขวา (กบินทร์)
1   คุณร่มเย็น แทน
2   คุณอริสรา นารีวงค์
3   คุณธนนันท์ สุระดะนัย
4   คุณ Jacob Young
5   คุณ Bouathong Sonkhamcha
6   คุณ Jacob Mealer
7   คุณ Tina Young
8   คุณ Sing Vandyvong
9   คุณสุนันทา มานะปรีชาธร
10   คุณสุจิรา มัทซึโมโต้
11   คุณกษิดิศ สุดสงวน
12   คุณสมบัติ พันธ์บุญ
13   คุณแม่ซิ้วเช็ง แซ่เตียว
14   คุณสะใบ วันแว่น
15   คุณพรเพ็ญ ลีวิวัฒน์
16   คุณรำพึง เขียวเพ็ขร
17   Kam Ching yi
18   คุณจิรารัตน์ ชาลีวรรณ


ตำแหน่ง ด้านหลัง (กบินทร์)
1   คุณ​สมบูรณ์ นุกูลอุดมพานิชย์
2   คุณ Best Sohkhamchan.
3   คุณ Somsee Saikeo
4   ตระกูลสุคนธ์ขจร
5   คุณพงศ์พฤทธิ์ รุจิรัชกร
6   คุณธนะพล รุจิรัชกร
7   คุณภราดร รุจิรัชกร
8   คุณภัทชา โทสูงเนิน
9   คุณชาลี อินทรีย์
10   ลูกค้าสนามฟุตบอลลูกโป่ง
11   คุรกรวิกา ไพฑูรย์
12   คุณอนุสรณ์ จันทรมะลัง
13   คุณยุวดี จาบกัน
14   คุณพรสุดา อโณทัยไพบูลย์
15   คุณรสรินทร์ ทองคล้ำ
16   คุณอภัย เขียวเพ็ชร
17   คุณทันสมัย คำไพร
18   คุณณิทชาภา เจ็นเนอร์
19   คุณบุษบง  งามอารีย์


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร