ประกาศรายชื่อเจ้าภาพกฐินสามัคคีรวมกำลังเงินล้าน 2 ภาค ปี 2564

 • 0 ตอบ
 • 1405 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • 521
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู

เจ้าภาพกฐินสามัคคีรวมกำลังเงินล้าน 2 ภาค ปี 2564
.
(เจ้าภาพกองบุญละ 1,999 บาท)
ตำแหน่งด้านซ้าย หรือด้านขวา หรือด้านหลัง เลือกได้ด้านเดียว ที่ใต้ฐานหลวงปู่ดู่ องค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
ด้านซ้าย (พะเยา)
1.  คุณนิรุชา สุโข
2.  คุณนวลวรรณ ถนอมดิษฐ์สกุล
3.  คุณ​ธนภัทร ศิวะสัมปัตติกุล
4.  คุณปัญญา นิลม้าย
5.  คุณวิภา เยาวกุลพัฒนา
6.  คุณศุภลักษณ์ ชัยสมบูรณ์พันธ์
7.  คุณศรัญญา เยาวกุลพัฒนา
8.  ดร.ธราญา เยาวกุลพัฒนา
9.  เด็กชายอารัญ บันดารี
10.  เด็กชายธนดล บันดารี
11.  คุณณรงค์กร วารายานนท์
12.  คุณอธิวัฒน์ สุขเหลือง
13.  คุณธนพงศ์ จิตชู
14.  คุณอติกานต์ รุ่งรัตน์ธนากุล
15.  คุณมุ่ยพรรณ หวังเสริมวงศ์
16.  คุณวราพรรณ จันทร์สว่าง
17.  คุณณฤชล ช่างประเสริฐ
18.  คุณพัชร​กันย์​ ​ปฐม​ธรรม​รักษ์​
19.  คุณบุษยานุช ชูสุวรรณ
20.  คุณอัญชลี​ พิมพ์ทอง
21.  คุณภัสวัลลิ์ อัครพันธุ์
22.  คุณอภิรมย์ ณาณะทวี


ด้านขวา (พะเยา) 
1.  คุณธนวัฒน์ ศิริอนันต์โชติ
2.  คุณพ่อสนั่น ภู่สกุล
3.  คุณ​สุภัทรา อุดมวรรณกุล
4.  คุณปาหนัน จอห์นสทัน
5.  คุณอดิศัย จอห์นสทัน
6.  คุณแจ๊คการินทร์  จอห์นสทัน
7.  คุณสุนิสา อุดมวรรณกุล
8.  คุณณปภัช วิวัฒน์โชดก
9.  ครอบครัวทิพย์รุ่งทรัพย์
10.  คุณวายุ มาลัย
11.  คุณสมพิศ นากาโตะคาว่า
12.  คุณฮิโรโอะ นากาโตะคาว่า
13.  คุณศิริวรรณ วงษ์ไกรสร
14.  ครอบครัวเล็กสกุลไชย
15.  คุณเกียรติศักดิ์ เพ็ชรน้ำเขียว
16.  คุณเปรมสิทธิ์ ศิรสิทธิ์วัฒนา
17.  คุณพิชานันต์ ศิรสิทธิ์วัฒนา
18.  คุณพิพัฒพล ศิรสิทธิ์วัฒนา
19.  คุณจรินทร วินทะไชย์
20.  คุณเฉลิมชัย ชาตกุล
21.  ครอบครัวเรืองจิรภาส
22.  คุณนิรุชา สุโข
23.  คุณรุ่งนภา ปัญญาวรากร
24.  คุณ​ภคนันต์ ทองคำ
25.  คุณวรุณกาญจน์ อัฑฒ์อมรมณี
26.  คุณณัทยนันท์ อัฑฒ์อมรมณี
27.  คุณมงคล เกษรมาลีพันธุ์"
28.  คุณอุบลทิพย์ ลีลา
29.  คุณทัศนา โรจนอาภา
30.  คุณสุนีย์ หังสะสูตร
31.  คุณบุญญา​พร​ บุญท​อง
32.  คุณณรงค์ หวังเสริมวงศ์
33.  คุณภคมน เอครพานิช
34.  คุณทิพรดา จิตร์สนธิ
35.  คุณธนิดา ทับทองหลาง
36.  คุณแม่ชีนิศารัตน์ ต๋องเรียน
37.  คุณอุดม หัทยาวรุตม์
38.  คุณพรวิภา องคมงคล
39.  คุณสุประวีณ์ จันทนเสวีดล
40.  คุณทัศนีย์ ธนุผล
41.  คุณสมจิตร บุญประเศรษฐผล
42.  คุณประไพ บุญมา
43.  คุณภคมนต์ องค์สรณะคม
44.  คุณแก้ว​ ตาเปี้ย
45.  คุณสุพัตรา​ วาตานาเบ้​
46.  คุณพรรณนิภา​ ยามางุจิ
47.  คุณจิตต์ลดา สถาปน์เงิน
48.  คุณปอ แซ่เฮ้อ
49.  คุณอภิชาติ ตระกูลไทยงาม
50.  คุณภคพร แก้วสุมา
51.  คุณพวงทอง ชูสิน
52.  ร.ต.ต.จิรพฤทธิ์ ศรีมาศ
53.  คุณวันวิสา พุฒาพิทักษ์
54.  นพ.ประสบสุข พุฒาพิทักษ์
55.  คุณญาดา พุฒาพิทักษ์
56.  คุณจิรายุ พุฒาพิทักษ์
57.  คุณชลวัชร เสนาธรรม
58.  คุณจันโท ชูรัชตาทร
59.  คุณฐิติวัจน์ อุดมพรยิ่ง
60.  คุณโรจนา​ วิมลโนช​
61.  คุณเงิน กระชับกลาง


ด้านหลัง  (พะเยา)
1.  คุณมารศรี แรงฤทธิ์
2.  คุณมณิสร แช่มเล็ก
3.  คุณธวัชชัย พรกิตติยา
4.  คุณภาวิณี พรกิตติยา
5.  คุณชยพล พรกิตติยา
6.  คุณชยพัทธ์ พรกิตติยา
7.  คุณณัชชา พรกิตติยา
8.  คุณมารุต แรงฤทธิ์
9.  คุณสุชัญญา เดชพงษ์
10.  คุณวริษฐา นีละเสถียร
11.  คุณสิรีรัศมิ์ ฉัตรตะวัน
12.  คุณชำนาญยุทธ แก้วชนะ
13.  คุณกาญจนา สาสุข
14.  คุณเสาวณีย์ ทวีประยูร
15.  คุณอัครา พะยอม
16.  คุณสิริพรรณ สุริหะ
17.  คุณพิมลพรรณ ชูสุวรรณ
18.  คุณคมกฤษ อนุชาติบุตร
19.  ครอบครัวเหรียญรุ่งเรือง
20.  คุณจันจิลา ไม้ดี
21.  คุณโกศล แสงสำราญ
22.  คุณจิราพรรณ์ ธานีกุล
23.  คุณโชติกา ชาติชัยทัศ
24.  คุณฐิตาพร บุตรปัญญา
25.  คุณมิ่งกมล​ เทพสาร
26.  คุณวรายุ ประทีปะเสน
27.  คุณชลิตพงศ์ ลีละบรรยงค์
28.  คุณสารัตน์ จำปาทอง
29.  คุณสีรุ้ง เรืองฤทธิ์
30.  คุณสมชัย​ นันทะรัตน์


ตำแหน่งภายในหน้าตักหลวงปู่ดู่ (ข้าให้เอ็งรวย ทั้งทางโลก และทางธรรม) องค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
1.  คุณปัญญพล กัณฑ์กนกจิรสิน
2.  คุณอรพิณ เกตุราทร
3.  คุณอัศวภัทร์ อัศวบุญญะวัชร์
4.  คุณพนารัตน์ เคนวิเศษ
5.  คุณณัฐชนนพร ถาวรแก้ว
6.  ตระกูลทิพรังศรี
7.  คุณธภร มีชูชีพ
8.  คุณแม่เธอฮุ้ยล้ง แซ่เตียว
9.  คุณปาลีรัฐ พงศ์หล่อพิศิษฏ์
10.  คุณซูเล่า แซ่ตั้ง
11.  คุณแม่ภา เจนวัฒนะมงคล
12.  ครอบครัว​จารุสุกิจ
13.  คุณนิตยา วิโรจน์เวชภัณฑ์
14.  เด็กหญิงวรวลัญช์ ไกรกุลสุทธินนท์
15.  คุณนิมิตร ชีพพานิชไพศาล
16.  คุณอุไร บุญราศรี
17.  คุณนงค์นุช แก้วมา
18.  คุณฐานิตา ทัพศิริ
19.  คุณจักรเดช สุขสวัสดิ์
20.  คุณศะศิปภา บุญมีประเสริฐ
21.  คุณวรนุช แก้วคำ
22.  คุณรัตนา ธูปเทียน
23.  คุณปิยากร แสงนิ่มนวล
24.  คุณ Albertina Withiwai
25.  คุณ Mother Elina Tamrin
26.  คุณแม่พร ติดญาติ
27.  คุณธันยนิษฐ์ ก้อนด้วง
28.  คุณสมใจ จินดาธรรม
29.  คุณปัญกร กลับวิเศษ
30.  คุณวิวัฒน์ ยินดี
31.  คุณนิชา​ ใบ​โพธิ์​
32.  คุณอรศรี แก้วเจริญ
33.  คุณสุดารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
34.  คุณศรัณยา ชัยสีสรรค์
35.  คุณเตือนใจ อ่องแสงคุณ
36.  คุณอรอุมา ขันอาษา
37.  คุณยายจวน พระภูจำนงค์
38.  คุณภีรอร เลิศเกียรติดำรงค์
39.  คุณณัฐกานต์ มะพิลิ
40.  คุณวริศรา สีกานิน
41.  คุณปภาดา โกศล
42.  คุณณัฐกุลภรณ์ หิรัญศิริพงษ์
43.  คุณมนพัทธ์ ทศแก้ว
44.  คุณสมพงษ์ สุวรรณทศ
45.  คุณศิริพร สุวรรณทศ
46.  คุณสมศิริ สุวรรณทศ
47.  คุณวีรวรรณ เจนวัฒนะมงคล
48.  คุณณพัชร รีอินทร์
49.  คุณทัศนีย์ เผือกมุ่ย
50.  คุณสุภาพโยธา พนธ์
51.  คุณชดาษา ยันตะศรี
52.  คุณฌาริญากรณ์ สีดาน้อย
53.  คุณชนาฎา คงมิยา
54.  คุณอัจฉรียภรณ์ แจ่มรัศมี
55.  คุณธัญญารัตน์  เฮเซลวู้ด
56.  คุณพนิดา บุญรอด
57.  คุณดาวรุ่ง ทับทิมทอง
58.  คุณอภิรมณ์ ม่วงมี
59.  ปู่ศรีสุทโธนาคราช
60.  คุณวิภาภรณ์ แซ่โล้ว
61.  คุณละม่อม  ศรีกลิ่น
62.  คุณสุรศักดิ์ อินทสร
63.  คุณภารดี มือห์ลิก
64.  คุณ DAVIDE RUSSO DIESI
65.  คุณมาติกา จันโทภาศ
66.  คุณทองยุธ บุตรเทศ
67.  คุณบุญญาภา เสนามนตรี
68.  คุณอภิชาติ ตระกูลไทยงาม
69.  คุณจิณตนา ขุมเพชร
70.  คุณสายสุนีย์ หังสะสูตร
71.  คุณเตือนใจ พรมอารักษ์
72.  คุณจตุรพร เมธาฤทธิ์
73.  คุณสุพรรณี ปิวาวัฒนพานิช
74.  คุณปณัสญา ยาละมาย
75.  คุณบวรจิต เมธาฤทธิ์
76.  คุณบุษยา จักรวรรณพร
77.  คุณพงศกร​ กล่อมมิตร​
78.  คุณไพรจิตรา ถางสูงเนิน
79.  คุณฌัฐวุฒิ เอื้อประชานนท์
80.  คุณปารวัณ กิจจาสมัคร
81.  คุณนนทนันท์ กรวิทยาศิลป
82.  คุณ Vong Louangrath
83.  คุณธนพร ดาราไตร
84.  คุณพุ่ม เทพหนู
85.  คุณนิพนธ์ มุ่งรักษ์ชน
86.  คุณพรพิมล สุวรรณชุ่มเอม
87.  เด็กชายภัทรพล ศรีหนองโคตร
88.  คุณพัชรากร ยาตะลี
89.  คุณปาริฉัตร ชืทซ์
90.  คุณแม่เฉลิมศรี แช่เตีย
91.  คุณตาดำ ชาลีน้อย
92.  คุณชญาณิสา กรีพลฤกษ์
93.  คุณปมมิกา พินชัย
94.  คุณคมศักดิ์ พลอินทวงษ์
95.  คุณกนกพร วรรณศิริ
96.  คุณณัฐรินีย์ รัฐธรรม
97.  คุณวรรณภา ชัยวินิจ
98.  คุณสมศักดิ์ ชยันต์นคร
99.  คุณบุญส่ง เตคุณาทร
100.  คุณประภาพรรณ เตคุณาทร
101.  คุณจิรัฐพล มณีกูล
102.  คุณประภา อุดมเสรีเลิศ
103.  คุณสุคนธรัตน์ อุดมเสรีเลิศ
104.  คุณสมวรรณ อุดมเสรีเลิศ
105.  คุณรัตนาวรรณ คุณแก้ว
106.  คุณอนุกูล พรหมพิชัย
107.  คุณพิชญ์สิณี หัทยาวรุตม์
108.  คุณรุ่งเรือง หนูขลิบ
109.  คุณอรอินทร์ วงษ์ถวิล
110.  คุณกรพิศิษฐ์ จตุรคณาวาณิชย์
111.  คุณบุษยา โพธิ์พุดซา
112.  คุณสุนีย์​  วัฒกาพัฒน์​
113.  คุณมาลี รัตนะ
114.  คุณโสรยา แจ่มเที่ยงตรง
115.  คุณวรษา บุญลักษม์
116.  คุณปราโมทย์ แป้งหอม
117.  คุณอลิสา​ อ่อนสอาด
118.  คุณเดชาวัฒน์ บุรี
119.  คุณอรวรรณ ทองอร่าม
120.  คุณรัฐพล​ รัตนพันธ์
121.  คุณนวรัตน์ สวัสดีเตชาภัทร์
122.  คุณณัฐดนัย หัตถกรรม
123.  คุณอัจฉรา ลำงาม
124.  คุณมานพ วสุธาวุฒิจารณ์
125.  คุณชญาณิศา สีกระแจะ
126.  คุณทะศิลป์ เขียวสุภา
127.  คุณจิราภรณ์ แซงเกษ
128.  คุณณอัญญา พลอยเบญญา
129.  คุณสวัสดิ์ศรี​ สารมานิตย์
130.  คุณชุลีวันท์ ป่าทอง
131.  คุณกัญจนพร สิทธิสาตร์
132.  คุณธนัญญา เพ็ชรสินจร
133.  คุณคนึงนิจ กาญจนวิศิษฐ์
134.  คุณอภิชา ปริตรคุปต์
135.  น้องไวท์ไฟว์
136.  คุณดมิสา พรหมาศ
137.  คุณวรกร ชาติชัยทัศ
138.  คุณสรรพพร พรหมบุญ
139.  คุณสยามรัตน์ อักษรศักดิ์
140.  คุณสายใจ โอริส
141.  คุณกุสุมา เหลาธนู
142.  คุณอารยา ภัคไพโรจน์
143.  คุณอนันต์ชัย ภัคไพโรจน์
144.  คุณชยากร ภัคไพโรจน์
145.  คุณศิริภัสสร ภัคไพโรจน์
146.  คุณวรสิริธัญญา ภัคไพโรจน์
147.  คุณพัชร์ธนิน ภัคไพโรจน์
148.  คุณวิไล ไพรินทร์
149.  คุณณัฐิวุฒิ รอดศิริ
150.  คุณประเสริฐ จันทร์ประธาตุ
151.  คุณรัจวรรณ พงษ์พิทักษ์
152.  คุณโชติกา มงคลชลสิน
153.  เด็กชายกศญาณภัท เอมดี
154.  คุณพิทักษ์ สุธรรม
155.  ร.ต.ต.ปราชญ์พยศ บุญรัตนานันต์
156.  คุณนิศานาถ ติรางกูร​
157.  คุณสายฝน​ วาสนาดิลกเลิศ
158.  คุณสุธิดา​ ศักดิ์พาณิชกุล
159.  คุณพจมาน​ ทรงฤกษ์
160.  คุณวีระญา​ อ่​วย​กระ​โท​ก
161.  คุณนัทสึกิ มัทสึมูระ
162.  คุณภัตธนศรณ์ โสจรัญรัตนกุล
163.  คุณกันต์ภัสสร ภูพงศ์บุญญฤทธิ์
164.  คุณสิริภา คนยั่ง
165.  คุณรัฐกฤษฏิ์ ธนสกุลเศรษฐ์
166.  คุณศิริลักษณ์ นิราช
167.  คุณยุรี ใจมีธรรมดี
168.  คุณนฐกร สว่างอารมณ์
169.  คุณสว่าง รณรงค์
170.  คุณสิทธิชัย เรือนทอง
171.  คุณทิพย์กมล ธัญรัศม์ชัยกุล
172.  คุณสุภาภรณ์ อาอิ
173.  คุณณัฏฐภัฏ สมณี
174.  คุณอาคม ปริญญารัตน์​
175.  คุณวรรณ​วิมล ปริญญารัตน์​
176.  คุณจารุวรรณ อินหา
177.  คุณธนิดา ชัยชนะศิริ
178.  คุณสีวลีรักษ์ โอจันทร์
179.  คุณณิชชา ทานันต์
180.  คุณวิเชียร แก้วชนะ
181.  คุณอำพร แก้วชนะ
182.  คุณวงค์ แก้วชนะ
183.  คุณแพ แก้วชนะ
184.  คุณกุก เทพหนู
185.  คุณบุญโชติ แจ้งเอี่ยม
186.  คุณชนินทร เบาเออร์
187.  คุณสุพัชกาญน์ ทองทับทอง
188.  คุณเบญจมาศ รอดสำราญ
189.  คุณประกายดาว  ผาโท
190.  คุณจิราพร เทอดพิทักษ์วานิช
191.  คุณกุลธวัช สุประดิษฐ์
192.  คุณณรัชพงศ์ ชาติรังสรรค์
193.  คุณชัยวัฒน์ ศรัทธาวาณิชย์
194.  คุณศริญกานต์  สมศักดิ์
195.  คุณเชษฐา ทับทิมทอง
196.  คุณธัญชนก สอาดเอี่ยม
197.  คุณปาณิสรา เมาลานนท์


(เจ้าภาพกองบุญละ 5,999 บาท)
ตำแหน่งด้านหน้า ที่ใต้ฐานหลวงปู่ดู่ องค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
1.  คุณสกาวเดือน แสงวัง
2.  คุณชลิสา พจนโสภณากุล
3.  คุณหัสญา อุประ
4.  คุณกนกวรรณ นุกูลอุดมพานิชย์
5.  คุณสุวรรณา ศุภชลานนท์กุล
6.  คุณศุภกิจ วัชรินทร์กาญจน์
7.  คุณร่มเย็น แทน
8.  คุณวายุณี บริบูรณ์
9.  คุณไหล่ แอบสุคนธ์คีรี
10.  คุณอภิญญา โห้เหรียญ
11.  คุณกอบกนก ปัญจมนัส


ด้านซ้าย (กบินทร์)
1.  คุณอุบล นาคแหลม
2.  ครอบครัวศรีโกศิยกุล
3.  คุณ Jacob Mealer
4.  คุณ Tina Young
5.  คุณ Sing Vandyvong


ด้านขวา (กบินทร์)
1.  คุณอริสรา นารีวงค์
2.  คุณธนนันท์ สุระดะนัย
3.  คุณ Jacob Young
4.  คุณ Bouathong Sonkhamcha
5.  คุณ Jacob Mealer
6.  คุณ Tina Young
7.  คุณ Sing Vandyvong
8.  คุณสุนันทา มานะปรีชาธร


(เจ้าภาพกองบุญละ 14,999 บาท)
ตำแหน่งด้านหน้า ใต้ฐานหลวงปู่ดู่ (ข้าให้เอ็งรวย ทั้งทางโลก และทางธรรม) องค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
1.  คุณวรรณกิจ เดชารัมย์
2.  คุณอภิรุ่งเรือง อภิมหารุ่งเรือง
3.  คุณณัฐริกา จันทร์ผกาพันธ์
4.  คุณกอบกนก ปัญจมนัส
5.  คุณสุดารัตน์ ไฟล์ทิศรัตน์


(หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 27, 2021, 08:21:51 AM โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร