รายชื่อเจ้าภาพเทปูนปฐมฤกษ์ เพื่อรองรับองค์หลวงปู่ดู่ (ข้าให้เอ็งรวย)

 • 0 ตอบ
 • 1370 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • 521
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู

รายชื่อเจ้าภาพเทปูนปฐมฤกษ์ เพื่อรองรับองค์หลวงปู่ดู่ (ข้าให้เอ็งรวย ทั้งทางโลก และทางธรรม) องค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธพรหมปัญโญ สาขากบินทร์บุรี  ให้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์
.
ตั้งแต่ วันที่ 16 สิงหาคม 2564
.
1.  เด็กหญิงณิชชาภัทร พัฒน์สีทอง
2.  คุณศิปภา รุ่งแสงโสภณ
3.  คุณอาทิตย์ สุประดิษฐ์
4.  คุณโกศล ประสพเนตร
5.  คุณณทัศรัณย์ อุทาโย
6.  คุณอรธนาภัสร์ ลุนทา
7.  คุณธนกฤต เลิศไกรธนาภ
8.  คุณสุดารัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
9.  คุณโดโลเรส โรจนเสถียร
10.  คุณวัชราพร สอนสุภาพ
11.  คุณชลธิชา นาสมทรง
12.  คุณกฤษณาพร อริยะภาคิณ
13.  คุณธนพร ชาติรุ่ง
14.  คุณวนิดา มั่งมี
15.  คุณณัฏฐ์ หลิมไพบูลย์
16.  คุณธนภัทร เจริญจิตต์
17.  คุณเสาวภาพรรณ เมฆมังกร
18.  คุณวราภา ไชยพยอม
19.  คุณศกุนตลา คุณะศรี
20.  ครอบครัวตั้งอุดมสุข
21.  คุณแม่ประทุม ผ่องแผ้ว
22.  คุณอรุณชัย วงศ์สิริผ่องแผ้ว
23.  คุณเวฬุรีย์ วงศ์สิริผ่องแผ้ว
24.  คุณณัฏฐ์ วงศ์สิริผ่องแผ้ว
25.  คุณคุณิพิรสร วงศ์สิริผ่องแผ้ว
26.  คุณลือชัย ผ่องแผ้ว
27.  คุณพรหมพิศ ตั้งเลิศสัมพันธ์
28.  คุณรุจิรดา ผ่องแผ้ว
29.  คุณวชิรวิทย์ ผ่องแผ้ว
30.  คุณประภาส ผ่องแผ้ว
31.  คุณลัดดาวรรณ ตั้งเลิศสัมพันธ์
32.  คุณชนมน ผ่องแผ้ว
33.  คุณธนพร ผ่องแผ้ว
34.  คุณพาขวัญ ผ่องแผ้ว
35.  คุณจินต์จุฑา ผ่องแผ้ว
36.  คุณแพนใจ พฤฒิพงศภัค
37.  คุณไพริน รักษ์เถา
38.  ครอบครัวเวชบรรจง
39.  ครอบครัวมลิทอง
40.  ครอบครัวเฉิดพันธ์
41.  คุณช่อทิพย์ เทียนสุวรรณ
42.  คุณ​นิรุชา สุโข
43.  คุณคุณ​รุ่งกานต์​ เรือง​โรจน์
44.  คุณสกาวเดือน แสงวัง
45.  คุณพรภัทร์​ คำแฝง​
46.  คุณตุ่น รุ่งโรจน์
47.  คุณรุ่งแสง ธรรมรัตโนทัย
48.  คุณอลิสา สุขสันต์เสมอ
49.  คุณนิธิมา นพฤทธิ์
50.  คุณกฤติญา แก้วธรรม
51.  คุณ​ร่มเย็น แทน
52.  ครอบครัวรัตนเรืองจำรูญ
53.  คุณ​นิมิตร ชีพพานิชไพศาล
54.  คุณวรนุช แก้วคำ
55.  คุณจิตติมณฑ์ วงษ์สุวรรณ์
56.  คุณ​พรศักดิ์​ บรรณ​าวิการ
57.  คุณ​สุพัทธ์​ จังไพบูลย์
58.  คุณวรชัย อมรวงศ์วณิช
59.  รต.สุริยา ขำตรี
60.  คุณจรรยา บุญมีประเสริฐ
61.  คุณแม่เหรียญ อดุลย์กิติรัตน์
62.  คุณวายุณี บริบูรณ์
63.  คุณคุณ​ดารณี แสนศรี
64.  คุณเพลินตา​ จันทร์เลิศลักษณ์
65.  คุณ​จามรี​ สังข์แก้ว
66.  คุณเฉวียง โหมดเทศ
67.  คุณชลลดา รัชฎา
68.  คุณกันยากาญจน์ กองวารีภัทรกุล
69.  คุณสิริกิจจา กาญจนบรรณ
70.  คุณสุกัญญา ตั้งศุภวัฒนกิจ
71.  คุณจุฑาวรรณ โอฬารวัฒน์
72.  ครอบครัวนิตยาสมบัติ
73.  คุณจิรัฐยา บริบุญวงค์
74.  คุณดนัย​ศิษฏ์​ เปสลาพันธ์
75.  คุณ​ชินพันธุ์ เปสลา​พันธ์
76.  คุณ​ฐิติ​พันธุ์ เปสลา​พันธ์
77.  คุณศิษฏ์​ดนัย เปสลาพันธ์
78.  เด็กชายเลิศพิสิฐ เปสลา​พันธ์
79.  คุณจิตรวรรณ บุญลาภ
80.  คุณจุมพฏ คงสงค์
81.  คุณอารี หงสกุล
82.  คุณธนพร หงสกุล
83.  คุณเดวิท แมทธิว แคร์แรน อินแมน
84.  เด็กชายกรณัฏฐ์ เคเณ็ฒฐ์ หงสกุล อินแมน
85.  คุณพัชร​กันย์​ ปฐม​ธรรม​รักษ์​
86.  คุณพ่อชิ้น หลินเจริญ
87.  คุณมารุต แรงฤทธิ์
88.  คุณธนบูรณ์ วิบูลย์วัฒนกิจ
89.  คุณยุพดี ทักษิณา
90.  คุณสุรีย์พร คอร์
91.  คุณซูเล้า แซ่ตั้ง
92.  คุณณภัทร ทิตภากาญจน์​
93.  ครอบครัว​จารุศิริพิพัฒน์
94.  ครอบครัวรุ่งเรืองระยับ
95.  คุณเสงี่ยม แก้วช่วย
96.  คุณฉัตรชัย ชัยจินดารุ่งโรจน์
97.  คุณอุบลรัตน์ กชภา
98.  คุณกิตติ์​สินธุ์​ นภา​โพธิ์​ทอง​
99.  คุณธนิดา ชัยชนะศิริ
100.  คุณเสริม ประดิษฐ์เจริญกุล
101.  คุณซุ้ย ประดิษฐ์เจริญกุล
102.  คุณนิลวรรณ ประดิษฐ์เจริญกุล
103.  คุณชนิตรา ประดิษฐ์เจริญกุล
104.  คุณทองชมพู ประดิษฐ์เจริญกุล
105.  คุณพิชิต ประดิษฐ์เจริญกุล
106.  คุณสุภัตรา สีเที่ยงธรรม
107.  ครอบครัวจริยวจี
108.  คุณธนภคมณ ทองอร่าม
109.  คุณ​ณฌา เกษมพัฒนากิจ
110.  คุณประวิทย์ บุญลาภ
111.  คุณกันทร จั่นเพ็ชร
112.  คุณวนิดา เลขะวรกุล
113.  คุณไพรินทร์ เชื่อมชิต
114.  คุณวิลาวรรณ วงศ์ถาวราวัฒน์
115.  คุณวราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์
116.  คุณ​ดลปภัสสร์ วงศ์ถาวราวัฒน์
117.  คุณพรศรี​ อุ้มเพชร
118.  คุณบุญฤทธิ์ บุญศรี
119.  คุณบุญรอด รักสุข
120.  ครอบครัววรชัยกมล
121.  คุณอาทิตยา ธนาโชติรักษ์
122.  ดร.กฤติณัฏฐ์ นิลประพัฒน์
123.  คุณอาทิตยา พิสิฐสุขสิริ
124.  คุณเบ็ญจ​กัลยา​ พงศ์​ภัทร​ภิญโญ
125.  คุณยินดี สงเอียด
126.  คุณคำนึง โฆษิตเสนีย์
127.  คุณเสาวณีย์ ทวีประยูร
128.  คุณยุวดี จาบกัน
129.  คุณภัคภร ชัยมงคล
130.  คุณสุพรรษา ยาโน
131.  คุณกิริยา งามแป้น
132.  คุณจิตติมา บัวคีรี
133.  คุณจิรัฎฐ์ ธนสิทธิ์รวีกุล
134.  คุณมณธากาจน์ ลีลากุลเศรษฐ์
135.  คุณจวนเฉลิม สิทธิบุศย์
136.  คุณดรัณณัฐฐ์ ปัทมธรรมกรณ์
137.  คุณ​อารยา ชลสายพันธ์
138.  คุณดลพร พรมตอง
139.  คุณ​ชูชาติ ทุนร่องช้าง
140.  คุณชาลิสา ไตรพล
141.  คุณกุลิสรา แจ้งขำ
142.  คุณพิมพ์ลดา สิทธิกรโรจน์
143.  คุณ​ภูริตา นุนนทกานต์
144.  คุณวิลาวัลย์ ปีแหล่
145.  บ.ศรีธนาเพอร์เฟคท์ จำกัด
146.  คุณรัศมี แซ่ตั้ง
147.  คุณเกรียงศักดิ์ รัตนชินธรรม
148.  คุณสุมาลี มณีอินทร์
149.  คุณมนกนก พงศ์​วิจิตร​ทัศน์
150.  คุณบัญชา รักษาศรี
151.  ครอบครัวปิ่นเฟื่อง
152.  ครอบครัวเตชะมรกต
153.  คุณจีรภา สาระพล
154.  คุณแม่สมมาตร เศวตวงศ์
155.  คุณอึ้งโมงัก แซ่อึ้ง
156.  คุณสุวรรณา ศุภชลานนท์กุล   
157.  คุณภคนันท์ คุ้มครอง
158.  พ.ต.ท.สุเทพ ดุเหว่า
159.  คุณจุมพฏ โชติช่วง
160.  คุณปรียานุช หิ่งห้อย
161.  คุณวรารัตน์ ไพบูลย์บรรพต
162.  คุณภัทรา ฟักบางจ้า
163.  คุณสยมภู เปี่ยมแสง
164.  คุณ​วิเชียร​ เกศการุณกุล
165.  คุณปริญวิช ปริญญาวิทิต
166.  ครอบครัวสิริพิชิตศุภผล
167.  คุณซูเล้า แซ่ตั้ง
168.  คุณนรากร พรหมบังเกิด
169.  คุณปิยวรรณ โอฐยิ้มพราย
170.  คุณไปรยา โคกแพ
171.  คุณฐนิตนันท์ มูลศรีชัย
172.  คุณแม่ป่าน ไชยเกล้า
173.  คุณปรินา พะโคดี
174.  คุณกลัยา โอสถเจริญผล
175.  คุณเป่าหลิง แซ่ยิว
176.  คุณปิยวัฒน์ รังคะนิธิโรจน์
177.  คุณกอบแก้ว เลิศสุวรรณเสรี
178.  คุณอำนาจ บุตรสี
179.  คุณสุภัทรา อุดมวรรณกุล
180.  คุณพัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ
181.  คุณปริษา ณ ระนอง
182.  คุณสมเกียรติ กานกูล
183.  คุณ​ปริภา เดชานุเบกษา
184.  คุณพิชญ์สิณี สิทธิชัยภักดิ์
185.  คุณฉวนัน อำแพร
186.  คุณ​กัลย์ฐิตา วชิรวิพัฒน์
187.  เด็กชายกฤชณัฎฐ์ นิธิณัฐอาภาศิริ
188.  เด็กชายปัญญ์ณัฐ นิธิณัฐอาภาศิริ
189.  คุณธรินี เที่ยงตระกูล
190.  คุณสมศรี อรุณรุ่งรัตน์
191.  คุณวราภรณ์ ศรีจันทร์
192.  คุณญาดาภา ศุกรศิริ
193.  คุณภัสร์ศรัน สิงหเหมลักษณ์
194.  คุณเทพกร โอภาโสภณ
195.  คุณธนากร ณ ระนอง
196.  คุณกนกวรรณ นุกูลอุดมพานิชย์
197.  คุณสุภัสสรณ์ ลิ้มรัตนเมฆา
198.  พ.จ.อ.สายัณห์ จิตรสม
199.  คุณสุรางค์ หทัยวิทวัส
200.  คุณอธิวัฒน์ คำเฟย
201.  คุณศุลีพร อินทาปัจ
202.  คุณวรรธนันท์ นิธิมาสว่างวงศ์
203.  คุณกาญจนา ไผ่ปาน
204.  คุณปิยะพงศ์ แจ้งพร
205.  คุณสุมณฑา purvor
206.  คุณ Sofiani Tandi
207.  คุณเนาวนิจ พุทธวิบูลย์
208.  คุณสมเกียรติ บู๊ชัยฮะคะ
209.  MR.LAM MO HON
210.  คุณฒุติยา บุญเย็น
211.  คุณแม่ชิโรชินีย์ บัวคลี่
212.  คุณฉันทพิชญ์ สุรธัชโชคไพศาล
213.  คุณดิษพร สุขะตุงคะ
214.  ครอบครัวเข็มเงิน
215.  ช่างทอง แก้วเกิด
216.  คุณพัชรีย์ กิจวานิชขจร
217.  ครอบครัวรังสิวราวัฒน์
218.  คุณผ่อนศรี สุจริตจันทร์
219.  คุณณัสญ์ศยา สุดลาภา
220.  คุณสุภาพร ขัติกุล
221.  คุณสุปรานี สีดา
222.  คุณย่งชั่ง แซ่อึ้ง
223.  คุณนวลวรรณ ถนอมดิษฐ์สกุล
224.  คุณนันท์นภัส บุษบง
225.  ครอบครัวขนมทิพย์
226.  คุณจุฑาทิพย์ แคนยุกต์
227.  ครอบครัวจันทร์กระจ่าง
228.  คุณธัญนัชญาน์ สุวรรณการณ์
229.  คุณณัชชารีย์ วชิรพงศ์วริศ
230.  คุณสุนทรี แซ่อึ๊ง
231.  คุณพัชสนันท์ ศรีแท่นแก้ว
232.  คุณแม่ละม่อม เปลี่ยนสุภาพ
233.  คุณพ่อบุญธรรม แซ่ตั้ง
234.  คุณสุภา ธาราธีรเศรษฐ์
235.  คุณกรมัย ปานมี
236.  หจก.ศิริธัญญาภรณ์
237.  คุณโชคธนพรชัย ธนภูมินระบุตร
238.  คุณฉวีวรรณ แสงฤทธิ์
239.  ตระกูลวัดทอง
240.  คุณสุทัด ทองวิเวก
241.  คุณสำรอง สุขขารมย์
242.  คุณบงกช ประดิษฐ์แสงทอง
243.  คุณเพ็ญศรี วงค์กลม
244.  คุณกฤติน เอี่ยมพิทยารัตน์
245.  คุณเมธัส เอี่ยมพิทยารัตน์
246.  คุณฉัตรปวีณ์ ธนะเสรีพงศ์
247.  คุณลินจง​ ไ​ม​เออร์
248.  คุณลินจง​ ไ​ม​เออร์
249.  คุณลินจง​ ไ​ม​เออร์
250.  คุณลินจง​ ไ​ม​เออร์
251.  คุณลินจง​ ไ​ม​เออร์


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 25, 2021, 12:15:29 PM โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร