ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญ นำไฟฟ้าแรงสูงเข้าติดตั้งสู่สถานธรรม สาขากบินทร์บุรี

 • 0 ตอบ
 • 263 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • 493
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู

รายชื่อผู้ร่วมบุญนำไฟฟ้าแรงสูงเข้าติดตั้งสู่สถานธรรมของหลวงตาม้า สาขากบินทร์บุรี
.
ข้อมูล ณ วันที่ 20.10.2020
.

เจ้าภาพใหญ่ ร่วมบุญครอบครัวละ 30,000 บาท
(สลักชื่อได้ทั้งวงศ์ตระกูลและญาติผู้เกี่ยวข้อง ได้สูงสุดไม่เกิน 15 รายชื่อ)
1   คุณกลั่น จางวางแก้ว
2   คุณกวด จางวางแก้ว
3   คุณปัน จันทะวงค์
4   คุณอินตา จันทะวงค์
5   คุณณัฏฐิยาภรณ์ เอแบรเลย์
6   คุณกีโด้ เอแบรเลย์
7   คุณธีรนาถ  วงษ์ศรี
8   คุณกนธี  วงษ์ศรี
9   ด.ช.ปรัชญา  วงษ์ศรี
10   คุณสง่า ทองเพชร
11   คุณธรรมเนียม วงษ์ศรี
12   คุณนิตยา ขนานขาว
13   คุณหมู ขนานขาว
14   คุณปู่สาลี จันทะวงค์
15   คุณย่าแพง จันทะวงค์
16   คุณวิไลภรณ์ พออ่อน
17   คุณจิรพันธ์ ชมเชย
18   ด.ช.เตชินท์ ชมเชย
19   ด.ช.เตชิษฏ์ ชมเชย
20   คุณพ่อเตียง แม่สำราญ พออ่อน
21   ครอบครัวพออ่อนทุกคน
22   คุณพ่อสงัด แม่สุวรรณ์ ชมเชย
23   คุณธชาษร โชคอำนวย และครอบครัว
24   คุณแม่ประทุม ผ่องแผ้ว
25   คุณอรุณชัย วงศ์สิริผ่องแผ้ว
26   คุณเวฬุรีย์ วงศ์สิริผ่องแผ้ว
27   คุณณัฏฐ์ วงศ์สิริผ่องแผ้ว
28   คุณคุณิพิรสร วงศ์สิริผ่องแผ้ว
29   คุณลือชัย ผ่องแผ้ว
30   คุณพรหมพิศ ตั้งเลิศสัมพันธ์
31   คุณรุจิรดา ผ่องแผ้ว
32   คุณวชิรวิทย์ ผ่องแผ้ว
33   คุณประภาส ผ่องแผ้ว
34   คุณลัดดาวรรณ ตั้งเลิศสัมพันธ์
35   คุณชนมน ผ่องแผ้ว
36   คุณธนพร ผ่องแผ้ว
37   คุณพาขวัญ ผ่องแผ้ว
38   คุณจินต์จุฑา ผ่องแผ้ว
39   คุณเตี่ยกวงอู๋ แซ่เฮ้ง
40   คุณแม่กิมฮวย แซ่เฮ้ง
41   คุณสมนึก ทักษิณา
42   คุณสมพงษ์ ทักษิณา
43   คุณกาญจนา เฮ้าวุฒิกุล
44   คุณสุกัญญา ทักษิณา
45   คุณสุวรรณา ทักษิณา
46   คุณสุวรรณี เฮ้าวุฒิกุล
47   คุณยุพดี ทักษิณา
48   คุณรัชนี ทักษิณา
49   คุณพาพิศ ทักษิณา
50   คุณจงกลณี ทักษิณา
51   คุณก๋งลี้ฮีลิ้ม แซ่ลี้
52   คุณอาม่าตั้งอี้ป้อแซ่ตั้ง
53   คุณอาก๋งม่าของเตี่ยกวงอู๋แซ่เฮ้ง
54   คุณปลิดา  ศิระพุฒิภัทร
55   คุณรัชกฤช  ศิระพุฒิภัทร
56   คุณศรีสุดา  จิตรมั่น
57   คุณฐิติชา  จันทรมัสการ 
58   คุณณัฏฐพงศ์ จันทรมัสการ
59   คุณพัชรี เสวตสมบูรณ์ 
60   คุณชนกภณ แป๊ะสมบูรณ์ 
61   คุณเสาวลักษณ์  ตรีวิโรจน์
62   คุณเศรษฐพล  เล็กประยูร
63   คุณวรารัตน์  วราสภานนท์
64   คุณเชษฐศักดิ์  เผด็จสุวันนุกูล
65   คุณสมใจ  เผด็จสุวันนุกูล
66   คุณฐปนัธ  พันธุสา
67   คุณวรา​พจน์​ กิจ​พัฒนา​ศิลป์
68   คุณสุภาวดี  ไตรย์ปักษ์
69   คุณอาภรณ์ พิทยอมร
70   คุณธีรภัตร์ เพียรภัทรสกุล
71   คุณณัฏฐภัทร์ เพียรภัทรสกุล
72   คุณเอื้อน แร่ทอง
73   คุณยิ้ว แป้นสุข
74   คุณอนุชล แร่ทอง
75   คุณอนุพงษ์ แร่ทอง
76   คุณชนิดาภา เพียรภัทรสกุล
77   คุณประดิษฐ์ ทายะมหา
78   คุณฐิตาภา ทายะมหา
79   คุณปณชล ทายะมหา
80   คุณขจร บุญเฉลย
81   คุณจารุณี กำลังเก่ง
82   คุณจรัส กำลังเก่ง
83   คุณนัทธ์ลินี กำลังเก่ง
84   คุณธวัชชัย พรกิตติยา
85   คุณภาวิณี   พรกิตติยา
86   คุณชยพล    พรกิตติยา
87   คุณชยพัทธ์ พรกิตติยา
88   คุณณัชชา    พรกิตติยา
89   คุณนิพนธ์  พรกิตติยา
90   คุณเขมจิรา พรกิตติยา
91   คุณเนาวรัตน์  รวิรุจิพันธุ์
92   บ.ไอเดียเม็ททอลชีท จำกัด
93   บ.บี.เค.เซ็นเตอร์ จำกัด
94   ครอบครัวพรกิตติยา
95   บจกสุพรรณอินเตอร์ พอร์ค
96   ยุภามาศ เรืองเดช
97   ครอบครัวสุพรรณบุรี
98   คุณวรรณฤดี  จิตรติพรสรรค์
99   คุณธัญรัศม์ พีรพิริยะพร
100   คุณกัญญรัตน์  รัตนบุบผา
101   น.พ. ชาเคน  มานิยันต์
102   คุณลั่นทม   ม่วงพันธ์
103   คุณสมพร  มานะเมธาวี
104   คุณปภาดา  ตันบุญยืน
105   คุณบุญยิ่ง กิจพัฒนาศิลป์
106   คุณไชยวัฒน์ กิจพัฒนาศิลป์
107   คุณพภัสสรณ์ กิจพัฒนาศิลป์
108   คุณนิรมล ศากยวงศ์
109   คุณอัญพัชญ์  เสวตรุ่งวิวัฒน์
110   คุณศรีสมร  ธาราแสวง
111   คุณศรัณยา  ธาราแสวง
112   คุณนภัค   ลี้วิริยะ 
113   คุณธงชัย  ภูวคีรีวิวัฒน์
114   คุณเพ็ชรรัตน์ แซ่อึ๊ง
115   คุณพีรดา  ภูวคีรีวิวัฒน์
116   คุณอาภาพิชญ์  ภูวคีรีวิวัฒน์
117   คุณธีรัตม์  ภูวคีรีวิวัฒน์
118   คุณสุนทรี  แซ่อึ๊ง
119   คุณลัดดาวัลย์  พัฒนาพรอนันต์
120   คุณขวัญฤทัย  แซ่อึ๊ง
121   คุณทัศนะ  พัฒนาพรอนันต์
122   คุณประกิจ  ชูแก้ว
123   คุณวิทยา พัฒนาพรอนันต์
124   คุณปาริชาต พัฒนาพรอนันต์
125   คุณศุภวิชญ์  พัฒนาพรอนันต์
126   คุณทรงวุฒิ  พัฒนาพรอนันต์   
127   คุณสมศรี  พัฒนาพรอนันต์
128   คุณกัลย์ฐิตา วชิรวิพัฒน์
129   ด.ช.ณฐกร  ภัทรพงศกร
130   คุณณฌา เกษมพัฒนากิจ
131   คุณแม่เพียงใจ วชิรวิพัฒน์
132   ครอบครัว วชิรวิพัฒน์
133   คุณพ่อสมศักดิ์ วชิรวิพัฒน์
134   บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
135   คุณลฎาภา ทรัพย์ดี
136   คุณพรหมชัย ทรัพย์ดี
137   คุณจักรพันธ์ ทรัพย์ดี
138   ครอบครัวทรัพย์ดี
139   ครอบครัว งามขำ
140   คุณจันทรพร อัศวนิกและครอบครัว
141   บ.ไลฟ์ เฮอเบิล จำกัด
142   คุณภัทรวิทย์ ภัทรพงศกรและครอบครัว
143   คุณเสริม ประดิษฐ์เจริญกุล
144   คุณซุ้ย ประดิษฐ์เจริญกุล
145   คุณชารี ประดิษฐ์เจริญกุล
146   คุณชิน ประดิษฐ์เจริญกุล
147   คุณจรินทร์ ประดิษฐ์เจริญกุล
148   คุณณรงค์ ประดิษฐ์เจริญกุล
149   คุณปราณี ประดิษฐ์เจริญกุล
150   คุณเล็ก ประดิษฐ์เจริญกุล
151   คุณบุศรา โม้พวง
152   คุณพิชิต ประดิษฐ์เจริญกุล
153   คุณนิลวรรณ ประดิษฐ์เจริญกุล
154   คุณชนิตรา ประดิษฐ์เจริญกุล
155   คุณทองชมพู ประดิษฐ์เจริญกุล
156   คุณนกเเก้ว ขำนำ้คู้
157   คุณสุทิน สิงห์โต
158   อากงเกียงยิ้ม แซ่ตั้ง
159   อาม่าเก็ก ปัญญาศรีวณิช
160   คุณเฉลิมศักดิ์ ปัญญาศรีวณิช
161   คุณภัทราพร ปัญญาศรีวณิช
162   คุณนลินี ปัญญาศรีวณิช
163   คุณวราพร ปัญญาศรีวณิช
164   คุณอารยา ปัญญาศรีวณิช
165   คุณเฉลิมชัย ปัญญาศรีวณิช
166   คุณนันทนา ปัญญาศรีวณิช
167   คุณสาโรช ปัญญาศรีวณิช
168   คุณสรัล ปัญญาศรีวณิช
169   คุณศุภฤกษ์ ทาสินธุ์
170   คุณเฉลิม ทาสินธุ์
171   คุณประเทือง ทาสินธุ์
172   ด.ญ.สิรินทร์ ทาสินธุ์
173   คุณปัทมาวดี ทองกลั่น
174   คุณชวนพิศ ทองกลั่น
175   คุณออกี้ อธิภัทร มีชูขันธ์
176   คุณปนัชดา ทองกลั่น
177   คุณสงการณ์ จูงจิตร
178   คุณโสภิดา โสร่อนเช่ และครอบครัว
179   คุณสุดารัตน์ สุทธิฉันทวงศ์
180   คุณศิริลักษณ์ ศรีปัญญา
181   คุณศิริรัตน์ รุ่งเรืองอาภรณ์ และครอบครัว
182   คุณศุภลัคน์ คำทะเนตร
183   คุณสรพงค์ ชาตยาภา
184   คุณธนันท์ลดา ทวีสุข และครอบครัว


เจ้าภาพสลักชื่อ ร่วมบุญรายชื่อละ 5,000 บาท
(1 รายชื่อ)
1   คุณเรบียา  สุขเนรมิต
2   คุณอรสา ศรีช่วย
3   ครอบครัวสุหร่ายเพชร
4   คุณเพ็ญพิมล ยิ่งเจริญวัฒนากิจ
5   คุณจิตรารัตน์ สพประสงค์
6   คุณจุฑารัตน์ สว่างชัย
7   คุณนุชนารถ พิพัฒน์เสาวพงศ์
8   คุณวรนิพิฐ พลเยี่ยม
9   ครอบครัวศรีเดช
10   คุณชัย  คงพัฒนสิริ
11   คุณชลธิดา ยุทธเสรี
12   คุณศุภฐการ ปิ่นทอง
13   คุณสุภาวดี จองบุญวัฒนา
14   คุณพริมศุภาลักษณ์ พัฒนกลม
15   คุณสิริพร เลียวกิตติกุล
16   คุณณปภัช วิวัฒน์โชดก
17   คุณพิชชาณันท์ ผาสุข
18   คุณเอี่ยมสิริ  ร่มไทร
19   คุณมณีรัตน์ อริยวงศานิติกร
20   คุณสกล อินหล้า
21   คุณสุทธิวรรณ  ตรีรานุรัตน์
22   ครอบครัว รุ่งแสงโสภณ
23   คุณศิริกาญจน์ กรุนด์มันน์
24   คุณกาญจน์สิริ บุญมหาวิเศษณ์
25   คุณจันทร์ติยาภรณ์  พันทา
26   คณะศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า
27   ทพญ. โชติกา ชาติชัยทัศ
28   คุณไพลิน สุวรรณเลิศล้ำ
29   คุณโยษิตา  โอภา
30   คณะดวงแก้วนพเก้า
31   คุณพัสตราภรณ์ อธิวาส
32   คุณทักษิณ เหมโพธิรัตน์
33   ครอบครัวอธิพัชระวัฒน์
34   คุณลัดดาวัลย์ วงศ์ไพบูลย์
35   คุณชมนันทน์ กุลเลิศประเสริฐ
36   ครอบครัวตันศรีสกุล
37   บริษัท วิสัยทัศน์ อิเลคทริค จำกัด
38   คุณรังศินี อัฒฑกรณ์
39   คุณโชติกา เบ็ญญาลักษณ์
40   ครอบครัวนิธิณัฐอาภาศิริ
41   คุณรวิพรรณ มักการุณ
42   คุณวาสนา เกตุบุญ
43   คุณนวรัตน์  สวัสดีเตชาภัทร์
44   คุณสันต์พจน์  เตียวประเสริฐกุล
45   คุณปรียนันนท์ อรุณแจ้งวัฒนะ
46   คุณคงพิศิษฏ์​ เหลือง​อ่อน​
47   คุณปาริฉัตร ชืทซ์
48   คุณศิริพร    เร้าเขตร์กิจ
49   คุณบำรุง   เร้าเขตร์กิจ
50   คุณสำเริง ทาเศษ
51   คุณชุลีพร สัจจะบริบูรณ
52   คุณติณห์ธนญาน์  นธิโชติรุจ
53   คุณนิตยา  วิโรจน์เวขภัณฑ์
54   คุณทอปัด ธนะปิติศิริ
55   คุณชนินทร์พร ศรีเตชะ
56   คุณวณิษฐา  ปัญญาทิพย์
57   คุณน้ำทิพย์ หอมขจร
58   คุณณัฐธิดา ตัณยะกุล
59   ครอบครัวพุดไทย
60   คุณชณัศฎา ธาตุทอง
61   คุณนุชนาถ  เพียรเสมอ​
62   ครอบครัวองค์ยลธรรม


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ หรือ รายชื่อไม่ถูกต้อง ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันนี้ เวลา 05:05:33 AM โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร