ประกาศรายชื่อเจ้าภาพเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ สถานปฏิบัติ สาขา กบินทร์บุรี

 • 0 ตอบ
 • 2072 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • 500
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู

บุญด่วน บุญแห่งสายน้ำ บุญแห่งความอุดมสมบูรณ์
.
ประกาศรายชื่อเป็นเจ้าภาพเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสถานปฏิบัติธรรม สาขา กบินทร์บุรี
กองบุญละ 2,000 บาท (สลักชื่อเจ้าภาพ) หรือ ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
.
ณ วันที่ 26.10.2020
.

1   คุณนพวรรณ ตั้งอุดมสุข
2   คุณรัตติยา เสาธง
3   คุณรัฐไกร เลิศศรีปรียา
4   คุณดวงกมล มุมกระโทก
5   คุณธนวัฒน์ ธุระพันธ์
6   คุณบุษกร พยัตยากุล
7   คุณมาลัย ศุภกรณ์โอฬารกุล
8   คุณพัฒชนี สระแก้ว
9   คุณชุลีรัตน์ เพ็ชรพรรณ
10   คุณพิมพ์วลัญช์ แซ่อึ้ง
11   คุณยุพดี  ทักษิณา
12   คุณอุบล พุ่มสะอาด และครอบครัว
13   คุณสมศักดิ์ ไว้เกียรติ
14   คุณบัลลังก์พรหม จันทร์กระจ่าง
15   คุณเพ็ญพิมล ยิ่งเจริญวัฒนากิจ
16   คุณวลัยพร ใจเพียรและครอบครัว
17   คุณชวันรัตน์  ปิยะสาครสิทธิ์
18   คุณฐิตาภัสร์ ปิยะสาครสิทธิ์
19   คุณชาลิณีย์ ปิยะสาครสิทธิ์
20   คุณเจียม โทสูงเนิน
21   คุณระเบียบ โทสูงเนิน
22   คุณสาวธษา โทสูงเนิน
23   คุณภัทชา โนวาค
24   คุณสาวเกศริน โทสูงเนิน
25   คุณพนธกร เพิ่มชาติ
26   คุณชัยรักษ์ โทสูงเนิน
27   คุณพิมพ์พิชชา​ แมนมาศวิหค​ และครอบครัว
28   คุณธงชัย ภูวคีรีวิวัฒน์ และครอบครัว
29   คุณอำพันทอง แซ่บ่าง
30   คุณศิริวัฒ แสงวณิช
31   คุณพรพิไล ฉันทาดิศัยและครอบครัว
32   คุณเอกรัชย์ ศิริคะรินทร์ และครอบครัว
33   คุณรีนา ดีเมลโล และครอบครัว
34   ครอบครัวนามสกุลเบ็ญญาลักษณ์
35   คุณเยาวลักษณ์ นาควงษ์และครอบครัว
36   คุณเสริม ประดิษฐ์เจริญกุล
37   คุณซุ้ย ประดิษฐ์เจริญกุล
38   คุณนิลวรรณ ประดิษฐ์เจริญกุล
39   คุณพิชิต ประดิษฐ์เจริญกุล
40   คุณชนิตรา ประดิษฐ์เจริญกุล
41   คุณทองชมพู ประดิษฐ์เจริญกุล
42   คุณกัลยาณี ปรารถนาและครอบครัว
43   คุณสุรกิจ เรียว
44   คุณรัมภา เรียว
45   คุณวรสิทธิ์ วงศ์ไพบูลย์
46   คุณศิริกาจญจน์ วงศ์ไพบูลย์
47   คุณชัยวัฒน์ วงศ์ไพบูลย์
48   คุณจารุวรรณ วงศ์ไพบูลย์
49   คุณลาวัลย์ เบญจศีล
50   คุณลัดดาวัลย์ วงศ์ไพบูลย์
51   คุณพรรณวิมล วงศ์ไพบูลย์
52   คุณชัยพร วงศ์ไพบูลย์
53   คุณวณา ยามาโมโต้
54   คุณชัยพรรษ  สิริพัชโรธรณ์และครอบครัว
55   คุณวิทิต ลีนุตพงษ์ และครอบครัว
56   คุณจิรภาส สร้อยมุกดา และครอบครัว
57   คุณรุ่งรัตน์ เหล่าสกุลรัฐ
58   คุณพิษณุ คนเฉียบและภรรยา
59   สรโชติ อัครพิมลและ ครอบครัว
60   ครอบครัวเลิศสุริยธนกิจ
61   คุณเชษฐ์ฐา อังศุธนสมบัติ
62   คุณบรมภัคสรณ์  ธนาปกรณ์ศรีสุข
63   คุณวนัสสิริ นุ่มถึก และ​ครอบครัว
64   คุณปรางค์ สิงหแพทย์
65   ครอบครัวศิริพิทักษ์ฤกษ์และผองเพื่อน
66   ครอบครัวอธิพัชระวัฒน์
67   คุณรัตนา  นิลผึ้ง และครอบครัว
68   คุณสุรีย์พร ประดาพล
69   คุณณภาพร วะสัตย์และครอบครัว
70   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
71   คุณสุพิชาณัฏฐ์  เตมียศร
72   คุณแม่สุพิณ​ อำนวยชัยชนะ​
73   กลุ่มสะพานบุญข้าวสาร
74   คุณณิชนันทน์ ตันทนะเทวินทร์
75   คุณอรนุช​ เมืองพัน
76   คุณชลวัฒน์ ปัญญา และครอบครัว
77   คุณทรงศิลป์ อ้อมอารีและครอบครัว
78   คุณสุสิดา  ศิวะเกื้อและครอบครัว
79   คุณปาณิสรา ฉิมวงษ์
80   คุณปทิตตา บุญถาวรวัฒนและครอบครัว
81   คุณมณีรัตน์ อริยวงศานิติกร
82   คุณนพพล​ เนืองนอง​
83   คุณศิริวัฒ แสงวณิช
84   คุณสายชล จันทร์เจริญผล
85   คุณจินดาวรรณ  ทีมสุวรรณ
86   คุณภัทรภัสสร์ ทองใบ และครอบครัว
87   คุณบุญศรี เเก้วลำหัด
88   คุณนภัสนันท์ สินภัคสวัสดิ์
89   คุณกวงอู๋ แซ่เฮ้ง
90   คุณกิมฮวย แซ่เฮ้ง
91   คุณอนุศักดิ์ บางไตรรัตน์และครอบครัว
92   คุณทอปัด  ธนะปิติศิริ และครอบครัว
93   บริษัท วิสัยทัศน์ อิเลคทริค จำกัด
94   คุณณปภัช วิวัฒน์โชดก
95   คุณธนิดา ชัยชนะศิริ
96   คุณยุพดี ทักษิณา


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ หรือ รายชื่อไม่ถูกต้อง ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 27, 2020, 05:10:28 AM โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร