ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญกฐิน รับพระแก้วแดง/พระแก้วชมพู (รอบ 4)

 • 0 ตอบ
 • 2384 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • 525
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญกฐิน รับพระแก้วแดง/พระแก้วชมพู (เพิ่มเติม)   
.
"ปิดรับ 15.3.2020"   
.


1   คุณภูริวัจน์ โกศลอิทธิศักดิ์
2   คุณธันย์สุตา โกศลอิทธิศักดิ์
3   ด.ญ.ธันยากานต์ โกศลอิทธิศักดิ์
4   คุณณัฐกิตติ์ โกศลอิทธิศักดิ์
5   คุณพัชร์ปพน โกศลอิทธิศักดิ์
6   คุณพิมลวรรณ โกศลอิทธิศักดิ์
7   คุณฮวด แซ่เจ็ว
8   คุณฮ่องบี้ หลักฐาน
9   คุณเจี๊ยง แซ่หลิม
10   คุณซ่า แซ่หลิม
11   คุณชวันรัตน์ โรจนรุจิพัฒน์
12   คุณชัยวิทย์ โรจนรุจิพัฒน์
13   คุณทวี จันทร์เจริญ
14   คุณบุญมา จันทร์เจริญ
15   คุณธวัช จันทร์เจริญ
16   คุณมุ่ยเจ็ง จันทร์เจริญ
17   คุณจำเนียร จันทร์เจริญ
18   คุณอิ้วเรี๊ยบ แซ่จัน
19   คุณซุ่นเฮียง แซ่จัน
20   คุณเงียบส่วน แซ่เจียง
21   คุณกิมหล่วน แซ่เจียง
22   คุณยุ่นปุ่น แซ่ตู
23   คุณบู่ แซ่ตู
24   คุณพันธ์ประภา  พงศ์สวัสดิ์
25   คุณสาวนภาพรรณ  พงศ์สวัสดิ์
26   คุณฉลอง  พงศ์สวัสดิ์
27   คุณบุญนาค  พงศ์สวัสดิ์
28   คุณนิรันดร  หวันทา
29   คุณนครินทร์  พงศ์สวัสดิ์
30   หลวงปู่ทวด สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์
31   สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พฺรหฺมรํสี
32   หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
33   หลวงตาม้า วิริยธโร
34   คุณเอกมล ผาละนัด พร้อมครอบครัวและหมู่ญาติ
35   คุณอุลา บุญรักษ์ พร้อมครอบครัวและหมู่ญาติ
36   ด.ญ.ธัญวรัตน์ ผาละนัด
37   ด.ญ.อรปรียา ผาละนัด
38   คุณวีระ ผาละนัด พร้อมครอบครับและหมู่ญาติ
39   คุณดวงปี ผาละนัด
40   คุณธัญญาทรัพย์ แสงพรมชาลี พร้อมครอบครัว
41   คุณสาวบัวลักษณ์ ใจเกษม พร้อมครอบครัว
42   คุณเสกสรรค์​   จิอู๋​   พร้อมครอบครัว
43   คุณสาวดวงใจ​  อ่อนปุย​  พร้อมครอบครัว
44   คุณปิยะธิดา รอดพึ่งผา
45   คุณนงนุช รอดพึ่งผา และครอบครัว
46   คุณกรกชโตอุรวงศ์ และครอบครัวโตอุรวงค์
47   คุณสุณัฏฐนันท์ เพชรพันธ์ และครอบครัว
48   คุณนิชานาฏ  สร้อยอาภรณ์  และครอบครัว
49   คุณอภิสิทธิ์ ศรีวิชัย และหมู่ญาติ
50   คุณรจนา วิกุล
51   คุณจรรยอร วิกุล
52   คุณคำตัน ศรีวิชัย
53   คุณสุภาพ ศรีวิชัย
54   คุณสุกัญญา สิงห์ชัย
55   คุณสาวณัฎฐณิชา บุญพินิจ
56   คุณปิยะ แก้วพิลา
57   คุณสุพัตรา ทิพย์ชัย
58   คุณญาดา มีคำ
59   คุณโสภิดา แก้วพิลา
60   คุณจริญญา แวมประชา
61   ด.ช สิทธิกร นวลแตง
62   คุณวัชรพล เทจุรันต์พร้อมหมู่ญาติ
63   คุณธาราริน ศิลป์ประกอบ
64   คุณประชา แจ้งเจริญ
65   คุณเศรษฐ์วิสสุต แจ้งเจริญ
66   คุณอัฑฒ์สนันตน์ แจ้งเจริญ
67   คุณเลิศ ศิลป์ประกอบ
68   คุณวิไลวรรณ ศิลป์ประกอบ
69   คุณนันท์ธนัชพร ศิลป์ประกอบ
70   คุณกัญญณันทน์ ศิลป์ประกอบ
71   คุณวรินทร ศิลป์ประกอบ
72   คุณวุฒิภัทร ศิลป์ประกอบ
73   คุณอขิรัธ ศลิลวรกุล
74   คุณวิณภัค สลิลวรกุล
75   คุณญริดา สลิลวรกุล
76   คุณอุไรวรรณ สุวรรณเทศ
77   คุณแสนสุรศักดิ์  มาลัย
78   คุณศศิกาญจน์  สาระนาค
79   ด.ช.กรธวัช  มาลัย
80   คุณณัฐธยาน์  จันทร์สมบัติ
81   คุณปภังกร พร้อยส์
82   คุณประกาย ประภาสัย
83   คุณชลวัฒน์ ปัญญา และครอบครัว
84   คุณยงวุฒิ พันธุ์สุรินทร์
85   คุณณัฐกาญจน์ พันธุ์สุรินทร์
86   คุณธนนท์ พันธุ์สุรินทร์
87   คุณธัญพร พันธุ์สุรินทร์
88   คุณมั่งมีศรีสุข พันธุ์สุรินทร์
89   คุณจันทร์สม พันธุ์สุรินทร์
90   คุณคำ พันธุ์สุรินทร์
91   คุณสุแก้ว พันธุ์สุรินทร์
92   คุณประไพ ธรรมสถิตย์
93   คุณประเดิม ธรรมสถิตย์
94   ร.ท.อุดม ระบายเพชร
95   คุณวิมลนาค ระบายเพชร
96   คุณพสิษฐ์ บุญญาวิชัยวัฒน์
97   คุณรัตตินันท์ บุญญาวิชัยวัฒน์
98   คุณกิตติวัฒน์ บุญญาวิชัยวัฒน์
99   คุณเสน่ห์ บุญญาวิชัยวัฒน์
100   คุณภัณฑิรา บุญญาวิชัยวัฒน์
101   ด.ช.ธนิตศักดิ์ บุญญาวิชัยวัฒน์
102   คุณศรีวุ่น เดินแปง
103   คุณวุฒิไกร ตั้งนภากร
104   คุณธนัชพร บุญญาวิชัยวัฒน์
105   ด.ญ.พิชชานันท์ ตั้งนภากร
106   ด.ช.ชิษณุชา ตั้งนภากร
107   คุณพิพัฒน์ ตั้งนภากร
108   คุณอุริษา ตั้งนภากร
109   คุณอรนุช ตั้งนภากร
110   คุณสุภรทิพย์ ตั้งนภากร
111   คุณรุ่งโรจน์ ตั้งนภากร
112   คุณธิติวัฒน์ บุญญาวิชัยวัฒน์
113   คุณคำปัน ปินตา
114   คุณกุ่ย แซ่เอียบ
115   คุณนงลักษณ์ แซ่เอียบ
116   คุณแจ้ สุขนิตย์
117   คุณประจวบ สุขนิตย์
118   คุณประสพ สุขนิตย์
119   คุณวาน สุขนิตย์
120   คุณชุงเค็ง แซ่ตั้ง
121   คุณตั่ง แซ่ตั้ง และทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกผู้ทุกนาม ทุกภพทุกภูมิ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้งหลาย สัมมาอาชีพของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวล และผู้มีพระคุณกับข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลทั่วทั้งดินแดนสามโลกธาตุ
122   คุณคุณ​  หล้าหลวง​
123   คุณจะก้อ เชิดชูพนา
124   คุณพัฒนา​  ปีกด้วง
125   คุณแสงเมือง​  ปีกด้วง
126   คุณอุดม​  คีรีแก้ว
127   คุณตุ่น​  แสงหนอ
128   คุณสุพรรณ​  แสงหนอ
129   คุณสุพรรษา​  เอกธนวงษ์
130   คุณเพชร​  แสงหนอ
131   คุณสาวรติกร​  จะอื่อ
132   คุณนากา​  จะอื่อ
133   ด.ญ.กนกวรรณ​  แสงหนอ
134   ด.ช.พงศพัค  เอกธนวงษ์
135   คุณนิติภพ​  เชิดชูพนา
136   คุณเยาวลักษณ์ โมกขรัตน์
137   คุณมาญา มอทซ์
138   คุณอเล็กซานเดอร์ มอทซ์
139   คุณบับภา โมกขรัตน์
140   คุณช่วง โมกขรัตน์
141   คุณประจวบ โมกขรัตน์
142   คุณประสงค์ โมกขรัตน์
143   รต.สุทิน​ จันทร์นคร
144   คุณไฉน​ จันทร์นคร
145   คุณณัฏฐนันท์​ หรือนิพาพร​ จันทร์นคร
146   คุณศิริธร​ จันทร์นคร
147   พจอ.อาณัติ​ จันทร์นคร
148   คุณสุทัศน์​ จันทร์นคร
149   คุณณัฏฐณิชา จันทร์นคร
150   คุณประภาสิริ​ สอนง่าย
151   คุณสาธิกา  อ่อนมั่นคง
152   คุณตามิ่ง​ สอนง่าย
153   คุณยายเสนอ​ สอนง่าย
154   คุณปู่แห่ย่าเนือง​ จันทร์นคร
155   คุณประภา​ศ​ ขุนจันทร์
156   ตระกูลสอนง่ายและบุุคคลที่เกี่ยวข้อง
157   ตระกูลจันทร์นครและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หมู่ญาติ​ทั้งหลาย​ เจ้ากรรมคุณเวรทั้งหลาย​ ทุกสิ่งทุกอย่าง​ ทุกผู้ทุกนาม​ ทุกภพทุกภูมิ​ ทั่วทั้ง3แดนโลกธาต ตั้งแต่อดีต​ ปัจจุบัน​ อนาคต​ทั้งหมดทั้งมวล
158   คุณสมบัติ ตั้งใจ
159   คุณวรารักษ์ วิจะสิกะ
160   คุณวิภัช อรัณยภูติ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 09, 2020, 01:59:42 PM โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร