ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญ สมเด็จองค์ปฐมทรงชุดเพชร ขนาดหน้าตัก 4 ศอก (กบินทร์บุรี)

 • 0 ตอบ
 • 1566 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • 493
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู

รายชื่อผู้ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐมทรงชุดเพชร ขนาดหน้าตัก 4 ศอก เนื้อทองเหลือง
เพื่อประดิษฐาน ณ สถานปฏิบัติธรรมฯ สาขากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
(โครงการในดำริของพระเดชพระคุณหลวงตาม้า)
.
วันที่ 28.5.2020 - 20.10.2020
.

เจ้าภาพสลักชื่อภายในองค์พระประธาน (ส่วนลำตัว)
รายชื่อละ 10,000 บาท
1   คุณปารมี ตรีทัศน์ และครอบครัว
2   คุณกวงอู๋แซ่เฮ้ง
3   คุณกิมฮวยแซ่เฮ้ง
4   คุณประทีป อินอำคา
5   คุณกัลฯ อุบล เสาธง
6   คุณกิตติ สิริจริยาพรและครอบครัว
7   คุณมาลัย พัฒชนี
8   คุณสิรีรัศมิ์ ฉัตรตะวัน
9   คุณวิพินธ์   รัตนพิลาศวานิชและครอบครัว
10   คุณธารินี ชื่นสุขเกษมกุล
11   คุณกัลป์ภรณ์ พงษ์ภรณ์พิภพ และ ครอบครัว
12   คุณยุพดี ทักษิณา
13   คุณศิริลักษณ์ ฉันทสุวรรณกุล
14   คุณอังสนา​ ลิ้มสมบัติอนันต์
15   คุณสมพงษ์ ทักษิณา
16   คุณธรรมสูติ กิจลิขิต
17   คุณมณีรัตน์ อริยวงศานิติกร
18   คุณสมนึก ทักษิณา
19   คุณสุสิดา  ศิวะเกื้อและครอบครัว
20   คุณกาญจนา เฮ้าวุฒิกุล
21   คุณณภาพร วะสัตย์และครอบครัว
22   ครอบครัวเชาว์ประเสริฐกุล
23   คุณอชิรวุฒิ  เสนาพรหม
24   ด.ญ. หนูดีนะ  เสนาพรหม
25   คุณสุจิตรา ชัยปิยวุฒิรักษ์ และครอบครัว
26   คุณภวิษยา จิตสมานกุล และครอบครัว
27   คุณนายภูดิศ รุ่งแสงโสภณ
28   คุณนลินี ปัญญาศรีวณิช และครอบครัว
29   คุณสิริพร เลียวกิตติกุล
30   คุณอาทิตย์  สุขสัตยานนท์
31   คุณปลิดา  ศิระพุฒิภัทร
32   คุณรัชกฤช   ศิระพุฒิภัทร
33   คุณนิรัติศัย  จิตตบุตร
34   คุณเสาวรัตน์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
35   คุณธีราภรณ์ แจ่มแจ้ง และครอบครัว
36   คุณภรณ์พัทธ์  โชติกันตะพัฒน์
37   Liu Yi Song
38   คุณสุภา ธาราธีรเศรษฐ์และครอบครัว
39   คุณพัชรี พรหมปัญญา และครอบครัว
40   คุณธนกฤต รัตนญาณสิริ
41   คุณนวรัตน์  สวัสดีเตชาภัทร์ และครอบครัว
42   คุณสุภาวดี จัดวัฒนกุล และครอบครัว


เจ้าภาพสลักชื่อภานในฐานพระ (ส่วนฐาน)
รายชื่อละ 2,000 บาท
1   คุณศรินรัตน์ รังสิวราวัฒน์
2   นอ.สุทธิโรจน์ รังสิวราวัฒน์
3   คุณธนินท์รัฐ รังสิวราวัฒน์
4   คุณสาวปวีณรัตน์ รังสิวราวัฒน์
5   คุณผ่อนศรี สุจริตจันทร
6   คุณธริศรา หาญวานิช
7   คุณประสิทธิ์ งามนิตยาหงส์
8   คุณไพลิน งามนิตยาหงส์
9   ร.ท.หญิง ณัฏฐ์พิชา คณิตนันทรักษ์
10   คุณบทมากร ศิริวิรตน
11   คุณแม่ซุ่ยลั้ง  ตรีทิพย์วาณิชย์และครอบครัว
12   คุณอาทิตย์ สุขสัตยานนท์ และครอบครัว
13   คุณพรพิริยา อภิพรจีรภัทร์
14   คุณสุประวีณ์ เบ็ญญาลักษณ์
15   คุณชนิดาภา เพียรภัทรสกุลและครอบครัว
16   คุณเจตนา เรี่ยมประการ
17   คุณชัชพิสิฐ วังวรางกูร
18   พญ.มิตรธิกานต์ จาละ และครอบครัว
19   คุณจิตรลดา คำพลแสนและครอบครัว
20   คุณรณิดา รอดไทยแก้วและครอบครัว
21   คุณเพียว เกษแก้วและครอบครัว
22   คุณธนาวุฒิ จันทร์วิเมลือง
23   คุณสมพร จันทร์วิเมลือง
24   คุณสาวมิ่งขวัญ จันทร์วิเมลือง
25   คุณจณิสตา บุบผาโน
26   คุณโอภาส​ วิริยะดำรงชัย​
27   Mr.Horst  Ernst  Mueller
28   คุณร้อยรัตน์ บัวชุม พร้อมครอบครัว
29   คุณปาณิศา พิชัย และครอบครัว
30   คุณวริยา ทิพยมณฑล
31   คุณสุรินทร์ ประภัศร และครอบครัว
32   คุณพิชาภพ จีรพุฒิธร
33   คุณกรชพรรณ ปัทมจารุวณิช
34   คุณกัลฯรัตติยา เสาธง
35   คุณธวัชชัย สาริกาพร้อมครอบครัว
36   คุณณิชนันทน์ ตันทนะเทวินทร์
37   คุณมณฑล ทิสี
38   คุณสุภาภรณ์ ตันทนะเทวินทร์
39   คุณนางภาวนา  นุ่มอัมพรศิริและครอบครัว
40   คุณสมบูรณ์  นุกูลอุดมพานิชย์
41   คุณกนกวรรณ  นุกูลอุดมพานิชย์
42   ท่าทรายเลิศสุริยรุ่งเรือง
43   ครอบครัวอธิพัชระวัฒน์
44   คุณฐาปนี โมริโมโตะ และครอบครัว
45   คุณศฤงคาร เอี่ยมจิตติรักษ์ และครอบครัว
46   คุณกัณฑ์วิรัฎ จตุรานน
47   คุณรุ่งรัตน์ เหล่าสกุลรัฐ
48   คุณละออ แซ่เอง
49   คุณนภัสนันท์ สินภัคสวัสดิ์
50   คุณธภร มีชูชีพ
51   คุณธนะวินทร์ ธนธัญพัฒนธรณ์
52   คุณณิษฐ์วรา สินภัคสวัสดิ์
53   คุณปฏิพัทธ์ พรมศร
54   คุณกวงอู๋ แซ่เฮ้ง
55   คุณกิมฮวย แซ่เฮ้ง
56   คุณอารายา อติโพธิพงศ์
57   คุณพิมพ์ภัทรา อติโพธิพงศ์
58   คุณฐิตารีย์ อติโพธิพงศ์
59   คุณสุธิดา ตั้งวงศ์ชูเกตุ
60   คุณผณินทร  บุญปั๋นดิ และครอบครัว
61   คุณเสาวนิตย์ สีบุญเรือง
62   คุณพัชมณ พณิชาธราดล
63   คุณเมธินี บีเว่อร์และครอบครัว
64   คุณมยุรี อนันต์
65   คุณชัยพรรษ  สิริพัชโรธรณ์ และครอบครัว
66   คุณชินคริษฐ์ ศรีอาริยากุล
67   คุณณปภัช วิวัฒน์โชดก
68   คุณนิสา วงศ์อยู่
69   คุณกชพรรณ ม่วงภาษี
70   คุณเธอฮุยล้ง แซ่เตียว และครอบครัว
71   คุณซุกเจว  แซ่จัง
72   คุณอนงค์นุช บุญรุ้ง
73   คุณศศินันท์  มังสุขและครอบครัว
74   คุณภัทรา  วงษ์ทะ(ครอบครัว)
75   ครอบครัวกมลพรจันทรโชติชัชวาล
76   คุณวัชระชัย ศิลาคม
77   คุณยุพดี ทักษิณา
78   คุณนิภาพร มั่งหมื่นไว
79   คุณทัศนัย  สายแสงจันทร์ และครอบครัว
80   คุณบุปผาพรรณ ทองสงค์ และครอบครัว
81   คุณชนิญาภา เหมเพ็ชรและครอบครัว
82   คุณลัดดาวัลย์ พัฒนาพรอนันต์
83   คุณรัมภาพัชร์ แสนโสมฐตานนท์ และครอบครัว
84   คุณภาวิณี​ เมฆสองสี​และ​ครอบครัว​
85   คุณธนัญญา  พะยิและครอบครัว​
86   คุณนภรรท​ จิตภูธโรจน์
87   คุณลัดดา​ จิตภูธโรจน์
88   ร.ต.อ. ไพโรจน์​ จิตภูธโรจน์
89   คุณนันทชนก คงสำรวย
90   คุณสุพิชาณัฏฐ์ เตมียศร และ ครอบครัว
91   คุณวี​ระ​ญาณ์  บุณณทรัพย์​ปัญโญ
92   คุณนาตยา-อินทรโคกสูง
93   คุณสมพงษ์ ทักษิณา
94   คุณพราวเดือน ชัยสกุล และครอบครัว
95   ด.ช.ชยพล  แก้วชัยเจริญกิจ
96   Daniel Alexis Walker
97   คุณบัลลังก์พรหม จันทร์กระจ่าง
98   คุณจินตนา สินธุชัย
99   คุณณปรารถนา สง่าเนตร
100   คุณแม่วีณา อินทับ และครอบครัว
101   คุณศรีลัย  สุปริยศิลป์
102   คุณละออง  เหล่าสกุลรัฐ
103   คุณบุษยา จักรวรรณพร
104   คุณปาริฉัตร ชืทซ์
105   ครอบครัวศิริพิทักษ์ฤกษ์และผองเพื่อน
106   คุณเชษฐ์ฐา อังศุธนสมบัติ
107   คุณตรีทิพยนิภา จงใจงาม และครอบครัว
108   คุณสุภวุฒิ โทมัส และครอบครัว
109   คุณแม่บุญช่วย-อินทรโคกสูง
110   คุณปวรปรัชญ์ แย้มถนอม
111   คุณภัทรานิษฐ์ ครุฑธา
112   คุณสมนึก ทักษิณา
113   ครอบครัวนิลกำแหง
114   คุณสุรินทร์ วราห์บัณฑูรวิทย์และครอบครัว
115   คุณชนัญญ์มาศ  นามนารถ
116   คุณบุญโฮม  จันทะจร
117   คุณสุพิชฌาย์ เบ็ญญาลักษณ์
118   นท.หญิงภัทราวดี ชัยงาม
119   ครอบครัว แซ่เอี้ยว
120   คุณฐานิศวร์   อิสรวงศ์ภักดี
121   คุณธวัลรัตน์ มอร์แกน
122   คุณรัตนา แก้วรักษาวงศ์
123   คุณเอกรินทร์ ผิวตาลดีและครอบครัว
124   คุณสิริเศรษฐ์ วิทยธรรม
125   คุณกรณัฐชา วิทยธรรม
126   คุณธนวัฒน์ ธุระพันธ์
127   ครอบครัวรัตนสกุลชาติ
128   คุณกาญจนา เฮ้าวุฒิกุล
129   คุณวัชรเกียรติ วัฒนภูริพงศ์เเละครอบครัว
130   คุณปวเรศ มีวงษ์
131   คุณศิริวัฒ แสงวณิช
132   ครอบครัวเรือนเพ็ชร
133   คุณศิริวรรณ วงษ์ไกรสร
134   คุณรัชนี หงษ์สุวรรณ
135   คุณสมพงษ์ เชาว์ประเสริฐกุล
136   คุณนพรัตน์ เชาว์ประเสริฐกุล
137    คุณป้องชาติ พัวพัฒนกุล
138   คุณเฉลิมศรี สอนคำ
139   คุณประทุมทิพย์  นิชิ
140   คุณอารียา อินทร์ติยะ
141   คุณศจี พุลเขตร์กิจ
142   คุณสมาน พุลเขตร์กิจ และครอบครัว
143   คุณรุ่งโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว
144   คุณสิทธิญา ศรีจันทร์แก้ว
145   คุณนภชนก ทองเป้า
146   คุณเกษม เเก้วชัยเจริญกิจเเละครอบครัว
147   คุณนิติวิทย์ พิชญนิติธรรม
148   คุณพิชญสินี สุริยะวงศาสกุล
149   คุณสรัชชพงศ์ สุริยะวงศาสกุล
150   ด.ช.รพีพิชญ์ สุริยะวงศาสกุล
151   คุณจิรัชยา แก้วดาราและครอบครัว
152   คุณณิชชา สมสุระ
153   คุณศิปภา รุ่งแสงโสภณและครอบครัว
154   คุณทอปัด  ธนะปิติศิริ
155   คุณพิสิษฐ์  ติยะรัตนาชัย
156   คุณฐิติวัชร์  ติยะรัตนาชัย
157   คุณณัฐพัชร์  ติยะรัตนาชัย
158   คุณสายสุนีย์  ศรียาภัย
159   คุณวิมลวรรณ  ไชยโย
160   คุณพิมพ์วิภา  อภิวัฒนา
161   พ.ต.อ.กิตติภพ จงอุตส่าห์
162   คุณอนุศักดิ์ บางไตรรัตน์และครอบครัว
163   คุณยศกร​ ธนา​ภิวัฒ​นกูร​
164   คุณวัฒนา​ นาอุบล
165   คุณวันเพ็ญ​ เหลือง​อ่อน
166   คุณโชติกา เบ็ญญาลักษณ์
167   คุณอาภาสิริ ดันแคน
168   คุณบุญเลี้ยง ข่ายม่าน
169   คุณซุกเจว แซ่จัง
170   คุณปัญญะวัฒน์ ธนานนท์เจริญ
171   ครอบครัวชมภู
172   คุณนงลักษณ์ คำภูแก้ว
173   คุณลักษณ์กมล เหลืองธรรมะ และครอบครัว
174   ครอบครัวทองมงคล
175   คุณสักก์สีห์ อิสารพายุห์
176   คุณธนา ธงนำทรัพย์
177   คุณรัตติยา มหัตโกมล และครอบครัว
178   คุณสิทธิโชค มหัตโกมล และครอบครัว
179   คุณวันเพ็ญ  ธรรมมามาศ
180   คุณกจร ลัทธศักดิ์ศิริ
181   คุณจิตรา วิทยาถาวร
182   ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลัทธศักดิ์ศิริ
183   ด.ญ.ฐิตารีย์ ลัทธศักดิ์ศิริ
184   คุณดลชนมน รอดเอียด
185   คุณณัฏฐิยาภรณ์ โชคผโลทัย
186   คุณวิยะดา อิ่มดำ
187   คุณธมน ประดิษฐ
188   คุณภัณฑิลา อภิญญาภรณ์
189   คุณนวพร พรวงษ์สิริ
190   คุณมรุเศรษฐ์ ปิยรัตนวรสกุล และ ครอบครัว
191   คุณวีระศักดิ์ คำธนะ
192   คุณสุริยะ คำธนะ
193   คุณชนากานต์ คำธนะ
194   คุณกำพล เตรียมเวชวุฒิไกร 
195   คุณประดิษฐ์ กุลกิจกำจร และหมู่ญาติ
196   คุณละออ กุลกิจกำจร และหมู่ญาติ
197   คุณพัชร์ ลัธธนันท์
198   คุณณัทเนตร วัฒน์ธนกฤต​
199   ผศ.ดร.จิรัฏฐ์ เหมือนวิหาร และครอบครัว
200   คุณชลธิชา  คงมีผล
201   คุณแม่วิภา เชวงวรกิจ
202   Thomas Schwab
203   คุณบุญยัง รัตใน
204   พ.ต.ต. ชัย กุลกิจกำจร และครอบครัว
205   คุณศตวรรษ กาละพัฒน์
206   คุณชนัญญา  อดิษะ
207   คุณสุกัญญา  ดีรัตนศรีกุล
208   พระบุญเลิศ จนฺทโก
209   คุณวิเชียร พรมมีสี
210   คุณจีรภา จรัสวณิชพงศ์
211   คุณจิระศักดิ์  จิตตบุตร
212   คุณนิธวัตร วงษ์ไกรสร
213   คุณพ่อย่งชั่ง แซ่อึ้งและครอบครัว
214   คุณชลธิชา เดชทองคำและครอบครัว
215   คุณพิบูล วงษ์ไกรสร
216   คุณรัตนา เจนเขา และครอบครัว
217   คุณจันทร์ วงษ์ไกรสร
218   คุณสมพร เพิ่มสุข
219   คุณสมลักษณ์ พนพิเชษฐกุล และครอบครัว
220   ตระกูล​อักษร​กาญจน์​​
221   คุณวัชรินทร์ ดอนมงคล และครอบครัว
222   คุณพีรภาว์ แก่นเสนและครอบครัว​
223   คุณณัฐฐิญา กงภูธร​
224   คุณร่มฟ้า โบสุวรรณ์ และครอบครัว
225   ทันตแพทย์ อิสริย์ กุลสมบูรณ์
226   คุณแม่เอ็งเหียะ แซ่ฉั่วและครอบครัว
227   คุณฉวี  จ้อยใจสุข
228   คุณสุวรรณา ศุภชลานนท์กุลและครอบครัว
229   คุณณัชสรณ์ อธิบุญศรัณย์และครอบครัว
230   คุณวิมลรัตน์ อธิอภิญญาและครอบครัว
231   คุณชมนา  ทีอุทิศ
232   คุณรัฐสิทธิ์ จารุตระกูลชัย
233   คุณปรเมศวร์ บนกระโทก
234   คุณเสฏฐพล อาษากลาง
235   คุณพิมพ์พรรณ ผลขวัญโชติกา
236   คุณจำเนียร มหาปราบ
237   คุณมะยม  มหาปราบ
238   คุณกิตติพล อัศวสุวรรณกิจ
239   คุณบุญดี เจ้าเจริญกุล
240   คุณกิรณา  เจ้าเจริญกุล
241   คุณเยาวนา งามสามพราน และครอบครัว
242   คุณขวัญฟ้า ทาอิ่นคำ
243   คุณติณห์ธนญาน์ นิธิโชติรุจ และครอบครัว
244   คุณพิชญนันท์ ศรีมาตร
245   คุณมติ รักหวาน
246   คุณรวิษรา จำหรัด
247   คุณจันทรัสม์ กฤษณเกรียงไกร และครอบครัว
248   คุณกชณิชา คงวิชาการ
249   คุณนันท์นภัส ตูแวหมะและครอบครัว
250   คุณกิรณา ธัญนันทิกร
251   คุณปภณวัชร  บุญดาวิจิตร
252   คุณ เรบียา สุขเนรมิต และครอบครัว
253   คุณก่อพงศ์ กังพัฒนกิจ และครอบครัว
254   คุณวราภรณ์ พรหมบังเกิด
255   คุณสมถวิล  ภู่ทองสุข
256   คุณนันท์นภัส  ภู่ทองสุข
257   คุณอัมพร วงค์นคร
258   คุณสุธาสินี พิริยะภักดีกุล
259   คุณนนทกร แก้วสีปลาด
260   คุณสราดา​ เชษฐศิริ​
261   คุณตวงทิพย์​ อธิพ​งค์​พิชากุล
262   ด.ช ภูวสิษฐ์ อัครปัญญา​ทิพย์​
263   คุณวสุวัฒน์​  อัครปัญญา​ทิพย์​
264   คุณจิรพันธ์ ชมเชย
265   ด.ช.เตชินท์ ชมเชย
266   ด.ช.เตชิษฏ์ ชมเชย
267   คุณวิไลภรณ์ พออ่อน
268   คุณภาวิลักษณ์ นิจอนันต์ชัย
269   ด.ช.ภุมย์วาริน นิจอนันต์ชัย
270   คุณครรชิต มกรสุต
271   คุณจรัสศรี  ก่อบรรทัด
272   คุณพีระศักดิ์ รุ่งเจริญวัฒนกิจและครอบครัว
273   คุณปรียาภรณ์ ฉันทพจน์
274   คุณรุ่งโรจน์ สกุลภาพนิมิต
275   คุณวิภาส สกุลภาพนิมิต
276   คุณณพวัฒน์ สกุลภาพนิมิต
277   คุณอภิชัย สกุลภาพนิมิต
278   คุณธนานันต์สินี สกุลภาพนิมิต
279   คุณฉลิมเกียรติ หันหาบุญ
280   ตระกูลวรชัยกมล
281   คุณชลิดา กันภัย
282   คุณทัศนีย์ พงษ์วัฒนาสุข
283   คุณนุชจรี โอภาสสถาวร
284   คุณธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพลและครอบครัว
285   คุณจิดาภา หลังแก้ว
286   คุณกฤตภัค จิรเดชธรากุล
287   คุณนิตยา  วิโรจน์เวชภัณฑ์
288   คุณวิโรจน์  วิโรจน์เวชภัณฑ์
289   คุณวาสนา เกตุบุญ
290   คุณสุชาดา วัฒนาแก้วศรีเพชร
291   คุณอัฐวิชญ์ เอื้ออนุวงศ์ (จุ้ย) และครอบครัว


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ หรือ รายชื่อไม่ถูกต้อง ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันนี้ เวลา 05:06:46 AM โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร