ประกาศรายชื่อผ้าป่าปิดยอดบุญสร้างหลวงปู่ดู่ องค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ (รอบ 3)

 • 0 ตอบ
 • 960 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • 483
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู

ประกาศรายชื่อเจ้าภาพผ้าป่าปิดยอดบุญสร้างหลวงปู่ดู่ องค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ที่วัดอนุมัติวงศ์ จ.พะเยา
.
รอบวันที่ 22.1.2020 - 12.2.2020
.

1  คุณธีรภัทร์ แซ่ลี้
2  คุณสิทธิศักดิ์  ประสมพลอย
3  คุณยุวรี  เกิดสุข
4  คุณเปี่ยมวิเศษฌาณ   ประสมพลอย
5  คุณชนากานต์ เฮ้าวุฒิกุล
6  คุณชนัทธา เฮ้าวุฒิกุล
7  คุณชาลิสา เฮ้าวุฒิกุล
8  ครอบครัวแช่มชื่น
9  คุณคำอร  องค์ศิริกุล
10  คุณเอกณัฏฐ์ ศิษย์ศิวกร
11  คุณพิชาญพงศ์  ทิพจันทร์ดี
12  คุณสรศักดิ์  พุทธบูชา
13  คุณอารายา อติโพธิพงศ์
14  คุณศวรรยา วระวาท สโนวดอน
15  คุณอิทธิพงศ์   บัวโฆษิตสกุล
16  คุณวีระวัฒน์ โชติปัญญา
17  คุณเรบียา  สุขเนรมิต
18  คุณเดชา พงษ์รัตน์
19  คุณจิตต์โสภิณ พัดทอง
20  คุณพัทธนันท์  อินต๊ะสุวรรณ
21  คุณสุภาพร ศรีสัตตรัตน์
22  คุณแม่สุพิณ​ อำนวยชัยชนะ
23  คุณรุ่งนภา ต๊ะมาศรี
24  คุณเสกสัณห์ วุฒิพันธุ์
25  คุณกริช  ด่านตระกูล
26  คุณพันธ์ประภา  พงศ์สวัสดิ์
27  คุณโชติกา  เบ็ญญาลักษณ์
28  คุณธนพัฒน์  ม่วงศิลป์ชัย
29  คุณธนนชัย เลี้ยวศิริ
30  คุณโชติกา โรจพงศกร
31  คุณสมบูรณ์  นุกูลอุดมพานิชย์
32  คุณกนกวรรณ  นุกูลอุดมพานิชย์
33  คุณธัชพล  นุกูลอุดมพานิชย์
34  คุณมัชฌิฑา กวีขาวฉลาด
35  คุณกชพรรณ ม่วงภาษี
36  คุณกิตติมา จันทร์เด่นดวง
37  คุณธีรพล สมพงษ์ชัยกุล
38  คุณปัณณวัฒน์ สมพงษ์ชัยกุล
39  คุณณัฐนันท์ สมพงษ์ชัยกุล
40  คุณสาโรช จันทร์เด่นดวง
41  คุณรัชนี จันทร์เด่นดวง
42  คุณวิกรม สมพงษ์ชัยกุล
43  คุณวันดี สมพงษ์ชัยกุล
44  คุณศิริรัตน์ อุตส่าห์การณ์
45  คุณภวิตรา วงษ์มหิศร
46  คุณนฤมล  ชัยยะ
47  คุณนิเพลิน ตันสา
48  คุณระเอียด ประสิทธิ์พันธ์
49  คุณเก็จรัตน์ ศรีจันทร์สุข
50  Mr.David Yee Chee Keong
51  คุณนัทชา ชัยรำลึก
52  คุณอำพร หัวไผ่
53  คุณบุญเติม แก้วกุลพัฒน์
54  คุณพัชรินทร์  อินทวัฒกุล
55  คุณกจร ลัทธศักดิ์ศิริ
56  คุณจิตรา วิทยาถาวร
57  ด.ญ.ฐิติรัตน์  ลัทธศักดิ์ศิริ
58  ด.ญ.ฐิตารีย์  ลัทธศักดิ์ศิริ
59  คุณณยาดทิพย์ แซ่ด่าน
60  คุณทิพย์นารี อมาตยกุล
61  คุณกฤษณา คำมา
62  คุณกำพล เตรียมเวชวุฒิไกร
63  คุณประทุม  ผ่องแผ้ว
64  คุณจินต์จุฑา  ผ่องแผ้ว
65  คุณฏิมาพร เอื้อประชานนท์
66  คุณมาลี เอื้อประชานนท์
67  คุณณัฐวุฒิ เอื้อประชานนท์
68  คุณปรีดา อังศุพานิช
69  คุณอัญชุลี พรสุขสวัสดิ์
70  คุณธนา พรสุขสวัสดิ์
71  คุณไพบูลย์ ใจเกื้อ
72  คุณรัตน์ฐานันตร์ บรอยเออร์
73  คุณมันเฟรด บรอยเออร์
74  คุณประภาส   ผ่องแผ้ว
75  คุณน้อย แนบสำโรง
76  คุณเลื่อน แนบสำโรง
77  คุณวิชัย เดชรัตน์วิบูลย์
78  คุณศิริรัตน์ เดชรัตน์วิบูลย์
79  คุณเตาะเยื้ยง แซ่ตั้ง
80  คุณพรพิดา โฆษิตรัตน์
81  ร.ต.ท.หญิงนวรัตน์ นาธงชัย
82  คุณนันทินสัณห์ วรกรชยางกุล
83  คุณทัศน์ธอัณณ์ วรกรชยางกุล
84  คุณประนอม อังกาบ
85  คุณเจริญชัย เล็กตระกูลชัย
86  คุณนภาพรรณ  พงศ์สวัสดิ์
87  คุณสุดาทิพย์ สุขสอาด
88  คุณหทยา จันทะโสก
89  คุณณิชาภา กรกมล
90  คุณดาวรุ่ง ทับทิมทอง
91  คุณสมศรี อ่วมอ้อ
92  คุณขวัญดี ลีวงษ์ภากร
93  คุณกาญจนา กุลเวชกิจ
94  คุณจันทร์เพ็ญ  ทำดี
95  คุณวิทยา​ สุขสุเมฆ
96  คุณสุวิท โอสถานุเคราะห์
97  คุณหญิงมาลาทิพย์ โอสถานุเคราะห์
98  คุณจามรี โอสถานุเคราะห์
99  คุณกิตติวรา ประจวบเหมาะ
100  คุณกฤต ประจวบเหมาะ
101  คุณมิ้น โอสถานุเคราะห์
102  คุณแคนดี้ โอสถานุเคราะห์
103  คุณชนนิกานต์ แผ่นชัยภูมิ
104  คุณกานต์ภัส สุขสันต์ไพศาล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 12, 2020, 10:16:53 AM โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร