ประกาศรายชื่อผ้าป่าปิดยอดบุญสร้างหลวงปู่ดู่ องค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ (รอบ 3)

 • 0 ตอบ
 • 1348 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • 485
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู

ประกาศรายชื่อเจ้าภาพผ้าป่าปิดยอดบุญสร้างหลวงปู่ดู่ องค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ที่วัดอนุมัติวงศ์ จ.พะเยา
.
รอบวันที่ 22.1.2020 - 27.3.2020
.

ส่วนฐานด้านหน้า (5,000 บาทต่อ 1 รายชื่อ)
1   คุณบุบผา  กุลเมืองน้อย
2   คุณบุษบง งามอารีย์
3   คุณธนิดา ชัยชนะศิริ
4   คุณรัชกร ชัยชนะศิริ
5   คุณระพีพงศ์ วงศ์ดี
6   คุณธนธัช วงศ์ดี
7   คุณวราพรรณ ชัยชนะศิริ
8   คุณอภิชาติ ชัยชนะศิริ
9   คุณศรีวรา ชัยชนะศิริ
10   คุณนิธิวัฏ ชัยชนะศิริ
11   คุณกมลวิช วรภรปิยกมล
12   คุณแม่วิไล ชัยชนะศิริ
13   คุณพ่อสมบูรณ์ ชัยชนะศิริ
14   คุณบักหลี แซ่ลี้
15   คุณเง็กเอ็ง แซ่เตีย
16   คุณเบลง แซ่ตั้ง
17   คุณกิ๋มเอี๋ยม แซ่ลิ้ม
18   คุณซุ้งกิม แซ่โค้ว
19   คุณค่อม พรหมเกิด
20   ด.ช. ชั้งกิม แซ่ลี้


ด้านหลัง, ด้านข้าง  1,500 บาท ต่อ 1 รายชื่อ (ด้านใดด้านหนึ่ง)   
1   คุณธีรภัทร์ แซ่ลี้
2   คุณสิทธิศักดิ์ ประสมพลอย
3   คุณยุวรี เกิดสุข
4   คุณเปี่ยมวิเศษฌาณ ประสมพลอย
5   คุณชนากานต์ เฮ้าวุฒิกุล
6   คุณชนัทธา เฮ้าวุฒิกุล
7   คุณชาลิสา เฮ้าวุฒิกุล
8   ครอบครัวแช่มชื่น
9   คุณคำอร  องค์ศิริกุล
10   คุณเอกณัฏฐ์ ศิษย์ศิวกร
11   คุณพิชาญพงศ์ ทิพจันทร์ดี
12   คุณสรศักดิ์  พุทธบูชา
13   คุณอารายา อติโพธิพงศ์
14   คุณศวรรยา วระวาท สโนวดอน
15   คุณอิทธิพงศ์   บัวโฆษิตสกุล
16   คุณวีระวัฒน์ โชติปัญญา
17   คุณเรบียา สุขเนรมิต
18   คุณเดชา พงษ์รัตน์
19   คุณจิตต์โสภิณ พัดทอง
20   คุณพัทธนันท์  อินต๊ะสุวรรณ
21   คุณสุภาพร ศรีสัตตรัตน์
22   คุณแม่สุพิณ​ อำนวยชัยชนะ
23   คุณรุ่งนภา ต๊ะมาศรี
24   คุณเสกสัณห์ วุฒิพันธุ์
25   คุณกริช ด่านตระกูล
26   คุณพันธ์ประภา  พงศ์สวัสดิ์
27   คุณโชติกา  เบ็ญญาลักษณ์
28   คุณธนพัฒน์  ม่วงศิลป์ชัย
29   คุณธนนชัย เลี้ยวศิริ
30   คุณโชติกา โรจพงศกร
31   คุณสมบูรณ์  นุกูลอุดมพานิชย์
32   คุณกนกวรรณ  นุกูลอุดมพานิชย์
33   คุณธัชพล  นุกูลอุดมพานิชย์
34   คุณมัชฌิฑา กวีขาวฉลาด
35   คุณกชพรรณ ม่วงภาษี
36   คุณกิตติมา จันทร์เด่นดวง
37   คุณธีรพล สมพงษ์ชัยกุล
38   คุณปัณณวัฒน์ สมพงษ์ชัยกุล
39   คุณณัฐนันท์ สมพงษ์ชัยกุล
40   คุณสาโรช จันทร์เด่นดวง
41   คุณรัชนี จันทร์เด่นดวง
42   คุณวิกรม สมพงษ์ชัยกุล
43   คุณวันดี สมพงษ์ชัยกุล
44   คุณศิริรัตน์ อุตส่าห์การณ์
45   คุณภวิตรา วงษ์มหิศร
46   คุณนฤมล  ชัยยะ
47   คุณนิเพลิน ตันสา
48   คุณระเอียด ประสิทธิ์พันธ์
49   คุณเก็จรัตน์ ศรีจันทร์สุข
50   Mr.David Yee Chee Keong
51   คุณนัทชา ชัยรำลึก
52   คุณอำพร หัวไผ่
53   คุณบุญเติม แก้วกุลพัฒน์
54   คุณพัชรินทร์  อินทวัฒกุล
55   คุณกจร ลัทธศักดิ์ศิริ
56   คุณจิตรา วิทยาถาวร
57   ด.ญ.ฐิติรัตน์  ลัทธศักดิ์ศิริ
58   ด.ญ.ฐิตารีย์  ลัทธศักดิ์ศิริ
59   คุณณยาดทิพย์ แซ่ด่าน
60   คุณทิพย์นารี อมาตยกุล
61   คุณกฤษณา คำมา
62   คุณกำพล เตรียมเวชวุฒิไกร
63   คุณประทุม  ผ่องแผ้ว
64   คุณจินต์จุฑา  ผ่องแผ้ว
65   คุณฏิมาพร เอื้อประชานนท์
66   คุณมาลี เอื้อประชานนท์
67   คุณณัฐวุฒิ เอื้อประชานนท์
68   คุณปรีดา อังศุพานิช
69   คุณอัญชุลี พรสุขสวัสดิ์
70   คุณธนา พรสุขสวัสดิ์
71   คุณไพบูลย์ ใจเกื้อ
72   คุณรัตน์ฐานันตร์ บรอยเออร์
73   คุณมันเฟรด บรอยเออร์
74   คุณประภาส   ผ่องแผ้ว
75   คุณน้อย แนบสำโรง
76   คุณเลื่อน แนบสำโรง
77   คุณวิชัย เดชรัตน์วิบูลย์
78   คุณศิริรัตน์ เดชรัตน์วิบูลย์
79   คุณเตาะเยื้ยง แซ่ตั้ง
80   คุณพรพิดา โฆษิตรัตน์
81   ร.ต.ท.หญิงนวรัตน์ นาธงชัย
82   คุณนันทินสัณห์ วรกรชยางกุล
83   คุณทัศน์ธอัณณ์ วรกรชยางกุล
84   คุณประนอม อังกาบ
85   คุณเจริญชัย เล็กตระกูลชัย
86   คุณนภาพรรณ  พงศ์สวัสดิ์
87   คุณสุดาทิพย์ สุขสอาด
88   คุณหทยา จันทะโสก
89   คุณณิชาภา กรกมล
90   คุณดาวรุ่ง ทับทิมทอง
91   คุณสมศรี อ่วมอ้อ
92   คุณขวัญดี ลีวงษ์ภากร
93   คุณกาญจนา กุลเวชกิจ
94   คุณจันทร์เพ็ญ  ทำดี
95   คุณวิทยา​ สุขสุเมฆ
96   คุณสุวิท โอสถานุเคราะห์
97   คุณหญิงมาลาทิพย์ โอสถานุเคราะห์
98   คุณจามรี โอสถานุเคราะห์
99   คุณกิตติวรา ประจวบเหมาะ
100   คุณกฤต ประจวบเหมาะ
101   คุณมิ้น โอสถานุเคราะห์
102   คุณแคนดี้ โอสถานุเคราะห์
103   คุณชนนิกานต์ แผ่นชัยภูมิ
104   คุณกานต์ภัส สุขสันต์ไพศาล
105   คุณธนดล เพชรบุรีกุล
106   คุณศศมณฑ์ เลิศเทอดสกุล
107   คุณสาคร เลิศเทอดสกุล
108   คุณมนัสวีย์ เลิศเทอดสกุล
109   คุณปภานัช เลิศเทอดสกุล
110   คุณธนากรณ์ เลิศเทอดสกุล
111   คุณสุรศักดิ์ อาษากลาง
112   คุณฐิติมนต์ เลิศชัยธนันต์
113   คุณการย์สิริ เลิศชัยธนันต์
114   คุณณฐา อำนาจมงคล
115   คุณมุธิตา ขวัญพรม
116   คุณจันทร์ติยาภรณ์  พันทา
117   คุณกิติวัฒน์  พันทา
118   คุณสุภาพงษ์ เอี่ยมอัครวิทย์
119   คุณแสนสุรศักดิ์ มาลัย
120   คุณชมมณี  มังกรแก้ว
121   คุณชินวัชร์ เฉลยวุฒิโรจน์
122   คุณนงลักษณ์ คำภูแก้ว
123   คุณพิมพ์ภัทรา อติโพธิพงศ์
124   คุณฐิตารีย์ อติโพธิพงศ์
125   คุณรัชนี แห้วเพ็ชร์
126   พระบุญเลิศ จนฺทโก
127   คุณยุพดี ทักษิณา
128   คุณอรกาญจน์ เหมโพธิรัตน์
129   คุณนฤมล พุทธสอน
130   คุณนิธิวัฏ ชัยชนะศิริ
131   คุณกชพร ไกรจิตกุลภัทร
132   คุณรัชกร  ชัยชนะศิริ
133   คุณระพีพงศ์  วงศ์ดี
134   คุณธนธัช  วงศ์ดี
135   ครอบครัวโฆษิตานนท์
136   คุณสุนทร ตันทนะเทวินทร์
137   คุณสุภาภรณ์ ตันทนะเทวินทร์
138   คุณธนกฤต ตันติธนบริบูรณ์
139   คุณนรีรัตน์ สุขใย
140   คุณชลวัฒน์ ปัญญา
141   คุณสุวรรณี เฮ้าวุฒิกุล
142   คุณปรีดิณัฐ  นามเขต
143   คุณรัฐสรรค์ สมรักษ์
144   คุณเพชรดา เหล่าตระกูล
145   หม่อมหลวงพิมล มาลากุล
146   คุณเล็ก มาลากุล ณ อยุธยา
147   คุณณิชนันทน์ ตันทนะเทวินทร์
148   คุณนงเยาว์  สนเทศ
149   คุณแม่ซุ่ยลั้ง   ตรีทิพย์วาณิชย์
150   คุณอภิศักดิ์ อยู่จุ้ย
151   คุณปัทมา เหลืองลัญจกร
152   อุทิศให้คุณไล้ นทีรมณ์
153   อุทิศให้คุณฮุ่ยจวง นทีรมณ์
154   คุณสิทธิญา ศรีจันทร์แก้ว
155   คุณบังอร กิจกลาง
156   คุณวิศิษฏ์ รัตนางกูร
157   คุณพรทิพย์ บุญฉิม
158   คุณชวลิต สุนทรวุฒินันท์
159   คุณประวิทย์   บุญลาภ
160   คุณจิตรวรรณ   บุญลาภ
161   คุณบรรพต  เอื้อตระกูล
162   คุณอัครภา  เอื้อตระกูล
163   ด.ญ.พลอยนภัส  เอื้อตระกูล
164   ด.ญ.พลอยนับพัน  เอื้อตระกูล
165   คุณปฐวี  บุญลาภ
166   คุณวสุชัย คงคาสวรรค์
167   คุณฉัตรชัย ชัยจินดารุ่งโรจน์
168   คุณชนาภัทร จรุงคงเดช
169   คุณณภัฐ ชัยจินดารุ่งโรจน์
170   คุณศักดิ์ศิวา ชานัง
171   คุณครอบครัวปริญญากรกุล
172   คุณประณัยยา บุญภูมิ
173   คุณนฤถร กิจกลาง
174   คุณนฤมล รักษ์ธัญการ
175   คุณสมจิตต์ แสงจันทร์
176   คุณเฉลิมชล หินทอง 
177   คุณชญาดา อยู่แก้ว
178   คุณสุจิณณา หินทอง 
179   คุณธนิดา ชัยชนะศิริ
180   คุณนุชนารถ ขวานเพชร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 27, 2020, 10:14:44 AM โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร