ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญกฐิน รับพระแก้วแดง/พระแก้วชมพู

 • 0 ตอบ
 • 5127 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • 500
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญกฐิน รับพระแก้วแดง/พระแก้วชมพู
.
รอบวันที่ 31 สิงหาคม 2562 - 27 พฤศจิกายน 2562
.

1  คุณนวรัตน์ - คุณทองสุข สว้สดีเตชาภัทร์
2  คุณบุญดี ตะกูลแสงรัศมี
3  คุณยุทธศักดิ์ มีศิลสัตย์
4  คุณภัทรภัสสร์ ทองใบ
5  คุณธนิดา ชัยชนะศิริ
6  คุณวิทยา​ สุข​สุ​เมฆ​
7  คุณดาวรุ่ง  ทับทิมทอง
8  คุณณัชชวรา ยิ้มวิทยา
9  คุณแม่กิมฮวย แซ่เฮ้ง และครอบครัว
10  คุณศุภะรุจ เลื่องอรุณ (เศารยะ)
11  คุณชัยโรจน์ อธิพัชระวัฒ์
12  คุณพรภินันท์ อธิพัชระวัฒน์
13  คุณปัณณรุจน์ อธิพัชระวัฒน์
14  คุณปัณณวิชญ์ อธิพัชระวัฒน์
15  ครอบครัวอธิพัชระวัฒน์
16  คุณสุชาดา คงคาสุริยฉาย
17  คุณกิติมา กาญจนะโภคิน และ คุณเจมส์ ฟอลแมน 3
18  คุณแสนสุข วรรธะมานี
19  คุณวรนิษฐ์ จิระพิชญาศักดิ์
20  คุณริญญภัสร์ จิระพิชญาศักดิ์
21  คุณอัญรินทร์ จิระพิชญาศักดิ์
22  คุณอิงครัตน์ จิระพิชญาศักดิ์
23  คุณปัณณวิชญ์ จิระพิชญาศักดิ์
24  คุณศิริพร อนิวัฒนานนท์
25  คุณสิทธิชัย จันทศิริ
26  คุณเอื้อ กฎมัจฉา
27  คุณพัชรา โยฮานส็อน
28   คุณปัณณวิชญ์ จิระพิชญาศักดิ์
29  คุณสุรินทร์ วราห์บัณฑูรวิทย์และครอบครัว
30  คุณกัลป์ภรณ์ พงษ์ภรณ์พิภพ
31  คุณสมพิศ เสถียรศรี
32  คุณพีรญา สนทอง
33  คุณไกรพิพัฒ พงษ์ภรณ์พิภพ
34  คุณภิญญาพัชร์ พงษ์ภรณ์พิภพ
35  คุณสรายุทธ ศรีราจันทร์ และครอบครัว
36  คุณปุณยนุช ศรีราจันทร์
37  คุณณัฐกิตติ์ ศรีราจันทร์
38  คุณณัฐกุล ศรีราจันทร์
39  คุณณัฐชนันท์ สุนทรา
40  คุณอรทัย เตรียมเวชวุฒิไกร
41  คุณพ่อกำพล เตรียมเวชวุฒิไกร
42  คุณแม่พัชนีย์ เตรียมเวชวุฒิไกร
43  คุณวรพล เตรียมเวชวุฒิไกร
44  คุณอรทัย เตรียมเวชวุฒิไกร
45  คุณเพ็ญจันทร์ พิมเสน
46  คุณคงณัฐ พิมเสน
47  คุณอังกูร พิมเสน
48  คุณพิมลทิพย์ ตั้งจิตเพียรวิทย์
49  คุณบุญชิต ดำรงวัธน์
50  คุณจำลอง ดำรงวัธน์
51  คุณชูเกียรติ งามแป้น
52  คุณกิริยา งามแป้น
53  คุณชนิสรา งามแป้น และหมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหมดทั้งมวล ทุกสิ่งทุกอย่าง และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ
54  คุณมลนิธิศ แก้วมีศรี
55  คุณรมิดา ไชยภรธรรม
56  คุณศุภกร ไชยภรธรรม
57  คุณณธีพงศ์ สุทธินลินพงศ์
58  คุณสมชาย กงทอง
59  คุณนุชนารถ-คุณปรีชา พิพัฒน์เสาวพงศ์และลูกๆ
60  คุณสมพร บุษรากรณ์
61  คุณแม้น กิ่งนอก
62  คุณศศิธรรม    จงรุ่งเรือง
63  คุณอินทิรา    จงรุ่งเรือง
64  คุณชนากานต์  จงรุ่งเรือง
65  และหมู่ญาติ, ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพวกข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั่ว 3 แดนโลกธาตุ อดีตปัจจุบันและอนาคต
66  คุณปัทมา สุกมาก
67  คุณเทอดเกียรติ จันทร์กระจ่าง
68  คุณบัลลังก์พรหม จันทร์กระจ่าง
69  คุณสุทธิรัตน์ โพธิพานิช
70  คุณปุณย์รติ จันทร์กระจ่าง
71  คุณตฤณภัท เมธาพิชาชัย
72  คุณวนิดา สุขมากพัน
73  ตำรวจโทวัลลภ จันทร์กระจ่าง
74  คุณรัตนา สักกะวนิช
75  คุณสายพิณ สักกะวนิช
76  คุณเช้า สันติปาตี
77  คุณยุพา สันติปาตีและหมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหมดทั้งมวล ทุกสิ่งทุกอย่าง และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ
78  คุณวาสนา ยินดีสิทธิ์
79  คุณสายใจ สันติปาตี
80  คุณอัยรดา พรเจริญ
81  อ.เบญจ วรชัยกมล
82  คุณปัญญา ปันศักดิ์
83  คุณเปรมกมล  ปันศักดิ์
84  คุณเขมนันท์  ปันศักดิ์
85  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปัญญ
86  พระอภิวิชญ์ มหาชาตรี
87  คุณสุพัฒน์-คุณพรรัตน์-คุณนิตยา-คุณเอ-คุณวิชัย-คุณอภิชญา-คุณบี-คุณจันทร์เพ็ญ-คุณณัฐพร-คุณวิเชียร-คุณพรศรี-คุณโชคชัย-คุณจรรยวรรธน์-คุณสุรัตน์ ประสพรัตนชัย และหมู่ญาติ
88  คุณจุฑานุช ปริดิพันธ์
89  คุณชัยณรงค์ ศรีจันทร์
90  คุณนิธีนนท์ โอภาสเจริญกิจ
91  คุณปราณี แก้วศรีบุญเฮือง
92  คุณญาศศิภาส์​ ธนคมพิศิษฐ์
93  คุณสุธา​ ครุฑธา
94  คุณปัญจพล​ ครุฑธา
95  คุณปรุงสุคนธ์​ แสงคลัง
96  คุณณัฏฐา​ -​ ชนัญชิดา​ แสงคลัง
97  คุณรุ่งฤดี​ - เนติธร​ แสงคลัง
98  คุณกิตติกูล​ -​ อรัชพร​ แสงคลัง
99  คุณวรังษิณีย์​ แสงคลัง
100  คุณสัณห์สินี​ ไทยประเสริฐ
101  คุณปภาดา​ ไทยประเสริฐ
102  คุณอิศรา​ พยนต์อยู่
103  คุณเจนเกียรติ​ อารยวงษ์กุล
104  คุณวรลักษณ์​ อารยวงษ์กุล
105  คุณธันยพร​ อารยวงษ์กุล
106  คุณธนวรรธน์​ อารยวงษ์กุล
107  คุณธมลวรรณ​ อารยวงษ์กุล
108  ต้นตระกูลแสงคลัง
109  ต้นตระกูลสร้อยสน
110  ต้นตระกูลครุฑธา
111  ต้นตระกูล​ ณ​ บางช้าง
112  ต้นตระกูลภูมิถาวร
113  ต้นตระกูลตันติฤทธิพร
114  คุณชรินทร์​ ตันติวรวงศ์
115  คุณนัทธ์นีรชา​ ทรัพย์ประมูล
116  คุณอรุณ​ ทรัพย์ประมูล
117  คุณละมูล​ ทรัพย์ประมูล
118  คุณสายธาร​ ทรัพย์ประมูล
119  คุณอาจิณ​ ทรัพย์ประมูล
120  คุณรัตน์นฤมล​ ทรัพย์ประมูล
121  คุณมธุรดา​ ทรัพย์ประมูล
122  คุณโกมินทร์​ ทรัพย์ประมูล
123  ต้นตระกูลถ่อมกาย
124  ต้นตระกูลธนคมพิศิษฐ์
125  ต้นตระกูลอารยวงษ์กุล
126  ต้นตระกูลคงคาสุริยฉาย
127  คุณสิริกร​ คีรีรักษ์​ และครอบครัว
128  คุณมาลินี​ เพิ่มพูลและครอบครัว
129  กลุ่มต้นบุญ
130  กลุ่มสามบุญ
131  กลุ่มเจ้าหนี้อักษรา
132  กลุ่มผู้ร่วมบุญกฐินกับหจก.เอสพีเอ​ เฟอร์นิเจอร์
133  คุณนธญา​ วิเศษศิริกุล
134  คุณนก​ วิเศษศิริกุล
135  คุณตีเจ่ง​  แซ่ลี้
136  คุณบุญตา​ วิเศษศิริกุล
137  คุณสุกฤตา​ วิเศษศิริกุล
138  พันโทสกุลศักดิ์ จันทสี
139  คุณธนันต์ รักจันอัด และครอบครัว
140  คุณประพันธ์ โพธิ์ทองคำ และครอบครัว
141  คุณศรีสมร บรรจงรักษา และครอบครัว
142  คุณละไม พิมพารัตธ์ และครอบครัว
143  คุณวิศรา โพธิ์ทองคำ และครอบครัว
144  คุณกรชศา ปภาวีอัครยา และครอบครัว
145  คุณจักรี รักจันอัด และครอบครัว
146  คุณแม่อารมย์ แสงศร และครอบครัว
147  คุณณัฐณภาส์ วุฒิกุลเลิศ และครอบครัว
148  คุณนลินรัตน์ พหลแพทย์
149  คุณถนองพงษ์ Stacy                             
150  คุณCHARLES CLEVELAND STACY
151  คุณมาลี พหลแพทย์
152  คุณบุปผา พหลแพทย์
153  คุณมนูญ พหลแพทย์
154  คุณสุพรรณิกา พหลแพทย์                                     
155  คุณกัลย์กมล ไตรสูงเนิน
156  คุณธัญญพร ชำนาญ
157  คุณภัทรานิษฐ์ แจ่มอำพร                                                 
158  คุณณฐาภพ แสงรุ่งอรุณ                                 
159  คุณพรประสิทธิ์ ประกอบศรี                               
160  คุณพัชชา พูลลผลิน                                         
161  คุณอานุภาพ อ่อนสอาด
162  คุณพุทธ อ่อนสอาด
163  คุณนายอรรถพันธ์ ผกาแก้ว                             
164  คุณจิรายุทธ์ สนดา                                       
165  คุณไอรินทร์ ศิระบุญยะสิทธิ์
166  พ.ต.อ.เติมเผ่า+ คุณกฤชอร สิริภูบาล.               
167  ด.ญ. พนัชกร + ด.ญ.โกลัญญา สิริภูบาล
168  คุณนัฐชา แก้วมา.                                             
169  คุณวิธี​ แย้มศิริและครอบครัว.                             
170  คุณด.ญ.ศุภกานต์ นนท์ตา.                               
171  คุณชญาภา ประสิทธิพร
172  คุณนิธินันท์ นนท์ตา
173  คุณกิตติศักดิ์ เวชประสาร
174  คุณด.ช. สรวิช เวชประสาร
175  คุณประจิม เพ็ชรศรีอุดม
176  คุณฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม
177  คุณโชติกา ลลิเจริญ เเละครอบครัว
178  คุณอรรถพันธ์ ผกาแก้ว                             
179  คุณจิรายุทธ์ สนดา.                                         
180  ด.ญ.ศุภกานต์ นนท์ตา.                               
181  ด.ช. สรวิช เวชประสาร
182  คุณกฤษณา จิรจินดา                           
183  คุณจิรพันธุ์ จิรจินดา                                 
184  คุณจิรภรณ์ จิรจินดา                               
185  คุณจารุพร กิจพลากร                               
186  คุณอภิชา กิจพลากร                               
187  คุณพิทักษ์ กิจพลากร                           
188  คุณศิริพร อัญญณรงค์กุล                       
189  คุณชุติมา อัญญณรงค์กุล                           
190  คุณบัญชา อัญญณรวค์กุล                     
191  คุณวีรวรรณ อัญญณรงค์กุล                 
192  คุณอัญชลี งามสิงห์                             
193  คุณนรอรรถ งามสิงห์                           
194  คุณเกียรติขจร งามสิงห์ และญาติทั้งหลายทั้งหมด เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหมด ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดตั้งแต่อดีต
195  ครอบครัวอัญญณรงค์กุล
196  คุณกฤษณา จิรจินดา                         
197  คุณพิทักษ์ กิจพลากร                             
198  คุณชุติมา อัญญณรงค์กุล                           
199  คุณบัญชา อัญญณรวค์กุล                       
200  คุณอัญชลี งามสิงห์                             
201  คุณเกียรติขจร งามสิงห์ และญาติทั้งหลายทั้งหมด เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหมด ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันเป็นที่สุด
202  คุณศุภิกา โพธิ์โต หมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายและทุกสิ่ง ทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวล ทุกผู้ ทุกนาม ทุกภพ ทุกภูมิ ที่เกียวพันกับข้าพเจ้าทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทั้งหมดทั้งมวล
203  คุณงาม โพธิ์โต
204  คุณนำ โพธิ์โต
205  คุณดวงหทัย โพธิ์โต
206  คุณเจริญศักดิ์ มานะวิริยะกุล
207  คุณอภิชาต ไตรสารศรี
208  คุณกิตติพัฒน์ สดชื่น
209  คุณเรียม สอนนอก
210  คุณฐิติวรดา ชูเชิด
211  คุณฐิติพร มุ่งเสริมกลาง
212  คุณจรัล ยาลา
213  คุณบุญยัง ยาลา
214  คุณศุภนุช โพธิ์โต
215  คุณศุภดา โพธิ์โต
216  คุณมาลี โพธิ์โต
217  คุณกิตติพงษ์ มุมมาลา
218  คุณสุพจน์ ปัญญาเทพ
219  คุณศศิธร จันทร์นคร
220  คุณสุวพีร์ ฐิติวงศ์รุ่งกิจ
221  คุณกฤษณา จิรจินดา
222  คุณญาศศิภาส์ ธนคมพิศิษฐ์
223  คุณนัทธ์นีรชา ทรัพย์ประมูล
224  คุณธัญพร รู้รักษา
225  คุณนารี หลอดเพชร
226  คุณอนุศักดิ์ บางไตรรัตน์
227  คุณไพ มะจันลา
228  คุณเฉลิมชัย เจริญพงษ์
229  ตระกูลโพธิ์โต
230  ตระกูลยาลา
231  ตระกูลมานะวิริยะกุล
232  ตระกูลมะจันลา
233  ตระกูลน้อยพันธุ์
234  ตระกูลไตรสารศรี
235  คุณโฉลก. วณิชชากรพงศ์
236  คุณปราณี. วณิชชากรพงศ์
237  คุณชลิฏา วณิชชากรพงศ์
238  คุณรษา วณิชชากรพงศ์
239  คุณชลฑิชา วณิชชากรพงศ์
240  คุณประวีณ. เจียมบุรเศรษฐ์
241  ด.ช ชยุต. เจียมบุรเศรษฐ์
242  ด.ช. เชน. เจียมบุรเศรษฐ์
243  คุณวสุ. ตันติสุนทร
244  ด.ช. คาวิญ. ตันติสุนทร
245  The Emmey Nice
246  คุณมณฑิรา เจิมขุนทด
247  คุณศิตา คลุก
248  คุณจิระชัย สรรญอาสน์
249  คุณอาง รถมณี
250  Mr.robert james cook
251  คุณวิคตอเรีย ริต้า คลุก
252  คุณปุญชรัศมิ์ เมธากรณ์กุลนันท์
253  คุณคุณัญญา กิตติธนมงคล"
254  คุณนิตย์​ อิภะวัต​
255  คุณอุไรวรรณ​ อิภะวัต​
256  คุณรณกร​ อิภะวัต​
257  คุณปัท​มา​ อิภะวัต​
258  คุณธนชัย​ อิภะวัต​
259  คุณมณฑินันท์ มานะกูล
260  คุณพิสิษฐ์ มานะกูล
261  คุณสุวัจนา มานะกูล
262  คุณธนัลทร จันบุญแย้ม
263  คุณรณกร อิภะวัตน
264  คุณปัทมา อิภะวัตน
265  คุณธนชัย อิภะวัตน
266  คุณนิตย์ อิภะวัตน
267  คุณอุไรวรรณ อิภะวัตน
268  คุณรุจน์ อิภะวัตน
269  คุณสุภากร เขมกูลวานิช
270  คุณมาลี เขมกุลวานิช
271  คุณโตวหุ้น แซ่เตียว
272  คุณโกวิทย์ เขมกุลวานิช
273  คุณธนพร เขมกุลวานิช
274  คุณเตือนใจ แก้วมุกดา
275  คุณเกศรา คุณาฤทธิพล
276  คุณรัตนา ศิลาสมุทร
277  คุณอภิษชญา อำพันทอง
278  คุณวรุธ กาญจนวรกิจ
279  คุณแม่คำประสงค์ จันทพิรักษ์
280  คุณชาญชัย ไชยพันธ์ 
281  คุณสุภาภรณ์ไชยพันธ์
282  คุณปิยะธิดา ไชยพันธ์
283  คุณวันวิสาข์ ไชยพันธ์
284  คุณบัณฑิต ไชยพันธ์
285  คุณพ่อขันรอง คำสูงเนิน
286  คุณพ่อล้วน จันทพิรักษ์
287  คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร
288  คุณฐิติรัตน์ กัลมาพิจิตร
289  คุณพิมลศักดิ์ วรรณประภา
290  คุณปานวาด คำศิริ
291  คุณเสฏฐพล อาษากลาง
292  อุทิศให้ พ่อสี แม่ลมัย นายสมัคร อาษากลาง​  หมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย​ และทุกสิ่งทุกอย่าง​ ทั้งหมดทั้งมวล​ ทุกภพ​ ทุกภูมิ​ ทุกผู้​ทุกนาม​ ทั่งทั้งสามแดนโลกธาตุ​ ตั้งแต่อดีต​ ปัจจุบัน​ อนาคต​ ทั้งหมดทั้งมวล​
293  คุณสงวนศักดิ์ บุญเรืองศรี
294  คุณแสงเทียน ศรีทองสุข
295  คุณอารี ปัดกอง
296  คุณสลา ปัดกอง
297  คุณมหชัย ปัดกอง
298  คุณศศิธร สุขแสวง
299  คุณภูมิแผ่นดิน ปัดกอง
300  คุณเป๋งเฮี้ยง แซ่เจียม
301  คุณเยาวนา งามสามพราน
302  คุณสุณีรัตน์ แซ่เจียม
303  คุณสุณีพร แซ่เจียม
304  คุณสุรชาติ แซ่เจียม
305  คุณสุรพงษ์ แซ่เจียม
306  คุณธวัชชัย แซ่เจียม
307  คุณณัฐพร แซ่เจียม
308  คุณสุรยุทธ เจียมอภิญญากุล
309  คุณปกฉัตร เจียมอภิญญากุล
310  คุณธัญญารัตน์ เจียมพรมราช และครูบาอาจารย์ หมู่ญาติทั้งหมดทั้งมวล ทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต
311  คุณวรวุฒิ จิรโชติปานรดา
312  คุณกัลย์วีร์ จิรโชติปานรดา
313  คุณชัญญาภัค จิรโชติปานรดา
314  คุณมานะ หอมขจร
315  คุณน้ำทิพย์ หอมขจร
316  คุณสิริยากร หอมขจร
317  คุณชยานันต์ หอมขจร
318  คุณทวีศักดิ์ ระวังไพร
319  คุณประคอง ศรีโกมุท
320  คุณสาโรจน์ ศรีโกมุท
321  คุณธิติวิทย์ ศรีโกมุท
322  คุณสาว ศตนัน ศรีโกมุท
323  คุณสาว พรพนม ศรีโกมุท
324  คุณวิทยา สถาพร
325  ด.ช. กฤติธี สถาพร
326  คุณธันวา มานะกุล
327  คุณดาลัด ภูติจันทร์
328  คุณอัญมณี ภูติจันทร์ 
329  คุณนพมาศ ภูติจันทร์ 
330  คุณแคทรียา ภูติจันทร์
331  ด.ญ.สิปโปทัย ภูติจันทร์
332  คุณพิมพ์ชนก สุนันทพงศ์ศักดิ์
333  คุณลภัส สุนันทพงศ์ศักดิ์
334  คุณณัพชร สุนันทพงศ์ศักดิ์
335  คุณเจนวิทย์ ปัญญาภู
336  คุณกชมล ศรีเจริญ
337  คุณนเรนทร์ ปัญญาภู
338  คุณอุบลรัตน์ กชภา
339  คุณสาโรจน์ อินทิศ
340  คุณวิไลพรรณ อินทิศ
341  คุณปภัชชญ อินทิศ
342  คุณก่อกฤษฎิ์  อินทิศ
343  คุณศราวรีศ์ ศนิสูตย์
344  คุณวิลาวรรณ เหมจินดา
345  คุณภูริทัต เหมจินดา
346  คุณนันทะ อินทิศ
347  คุณพิมภิดา อินทิศ
348  คุณจิรสิน อินทิศ ตลอดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้ง3แดนโลกธาตุตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดทั้งมวล

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 28, 2019, 06:31:32 PM โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร