ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญกฐิน รับพระแก้วแดง/พระแก้วชมพู

 • 0 ตอบ
 • 2934 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • 480
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญกฐิน รับพระแก้วแดง/พระแก้วชมพู
.
รอบวันที่ 31 สิงหาคม 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562
.

1 คุณนวรัตน์ - คุณทองสุข สว้สดีเตชาภัทร์
2 คุณบุญดี ตะกูลแสงรัศมี
3 คุณยุทธศักดิ์ มีศิลสัตย์
4 คุณภัทรภัสสร์ ทองใบ
5 คุณธนิดา ชัยชนะศิริ
6 คุณวิทยา​ สุข​สุ​เมฆ​
7 คุณดาวรุ่ง  ทับทิมทอง
8 คุณณัชชวรา ยิ้มวิทยา
9 คุณแม่กิมฮวย แซ่เฮ้ง และครอบครัว
10 คุณศุภะรุจ เลื่องอรุณ (เศารยะ)
11 คุณชัยโรจน์ อธิพัชระวัฒ์
12 คุณพรภินันท์ อธิพัชระวัฒน์
13 คุณปัณณรุจน์ อธิพัชระวัฒน์
14 คุณปัณณวิชญ์ อธิพัชระวัฒน์
15 ครอบครัวอธิพัชระวัฒน์
16 คุณสุชาดา คงคาสุริยฉาย
17 คุณกิติมา กาญจนะโภคิน และ คุณเจมส์ ฟอลแมน 3
18 คุณแสนสุข วรรธะมานี
19 คุณวรนิษฐ์ จิระพิชญาศักดิ์
20 คุณริญญภัสร์ จิระพิชญาศักดิ์
21 คุณอัญรินทร์ จิระพิชญาศักดิ์
22 คุณอิงครัตน์ จิระพิชญาศักดิ์
23 คุณปัณณวิชญ์ จิระพิชญาศักดิ์
24 คุณศิริพร อนิวัฒนานนท์
25 คุณสิทธิชัย จันทศิริ
26 คุณเอื้อ กฎมัจฉา
27 คุณพัชรา โยฮานส็อน
28  คุณปัณณวิชญ์ จิระพิชญาศักดิ์
29 คุณสุรินทร์ วราห์บัณฑูรวิทย์และครอบครัว
30 คุณกัลป์ภรณ์ พงษ์ภรณ์พิภพ
31 คุณสมพิศ เสถียรศรี
32 คุณพีรญา สนทอง
33 คุณไกรพิพัฒ พงษ์ภรณ์พิภพ
34 คุณภิญญาพัชร์ พงษ์ภรณ์พิภพ
35 คุณสรายุทธ ศรีราจันทร์ และครอบครัว
36 คุณปุณยนุช ศรีราจันทร์
37 คุณณัฐกิตติ์ ศรีราจันทร์
38 คุณณัฐกุล ศรีราจันทร์
39 คุณณัฐชนันท์ สุนทรา
40 คุณอรทัย เตรียมเวชวุฒิไกร
41 คุณพ่อกำพล เตรียมเวชวุฒิไกร
42 คุณแม่พัชนีย์ เตรียมเวชวุฒิไกร
43 คุณวรพล เตรียมเวชวุฒิไกร
44 คุณอรทัย เตรียมเวชวุฒิไกร
45 คุณเพ็ญจันทร์ พิมเสน
46 คุณคงณัฐ พิมเสน
47 คุณอังกูร พิมเสน
48 คุณพิมลทิพย์ ตั้งจิตเพียรวิทย์
49 คุณบุญชิต ดำรงวัธน์
50 คุณจำลอง ดำรงวัธน์
51 คุณชูเกียรติ งามแป้น
52 คุณกิริยา งามแป้น
53 คุณชนิสรา งามแป้น และหมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหมดทั้งมวล ทุกสิ่งทุกอย่าง และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ
54 คุณมลนิธิศ แก้วมีศรี
55 คุณรมิดา ไชยภรธรรม
56 คุณศุภกร ไชยภรธรรม
57 คุณณธีพงศ์ สุทธินลินพงศ์
58 คุณสมชาย กงทอง
59 คุณนุชนารถ-คุณปรีชา พิพัฒน์เสาวพงศ์และลูกๆ
60 คุณสมพร บุษรากรณ์
61 คุณแม้น กิ่งนอก
62 คุณศศิธรรม    จงรุ่งเรือง
63 คุณอินทิรา    จงรุ่งเรือง
64 คุณชนากานต์  จงรุ่งเรือง
65 และหมู่ญาติ, ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพวกข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั่ว 3 แดนโลกธาตุ อดีตปัจจุบันและอนาคต
66 คุณปัทมา สุกมาก
67 คุณเทอดเกียรติ จันทร์กระจ่าง
68 คุณบัลลังก์พรหม จันทร์กระจ่าง
69 คุณสุทธิรัตน์ โพธิพานิช
70 คุณปุณย์รติ จันทร์กระจ่าง
71 คุณตฤณภัท เมธาพิชาชัย
72 คุณวนิดา สุขมากพัน
73 ตำรวจโทวัลลภ จันทร์กระจ่าง
74 คุณรัตนา สักกะวนิช
75 คุณสายพิณ สักกะวนิช
76 คุณเช้า สันติปาตี
77 คุณยุพา สันติปาตีและหมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหมดทั้งมวล ทุกสิ่งทุกอย่าง และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ
78 คุณวาสนา ยินดีสิทธิ์
79 คุณสายใจ สันติปาตี
80 คุณอัยรดา พรเจริญ
81 อ.เบญจ วรชัยกมล
82 คุณปัญญา ปันศักดิ์
83 คุณเปรมกมล  ปันศักดิ์
84 คุณเขมนันท์  ปันศักดิ์
85 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปัญญ
86 พระอภิวิชญ์ มหาชาตรี
87 คุณสุพัฒน์-คุณพรรัตน์-คุณนิตยา-คุณเอ-คุณวิชัย-คุณอภิชญา-คุณบี-คุณจันทร์เพ็ญ-คุณณัฐพร-คุณวิเชียร-คุณพรศรี-คุณโชคชัย-คุณจรรยวรรธน์-คุณสุรัตน์ ประสพรัตนชัย และหมู่ญาติ
88 คุณจุฑานุช ปริดิพันธ์
89 คุณชัยณรงค์ ศรีจันทร์
90 คุณนิธีนนท์ โอภาสเจริญกิจ
91 คุณปราณี แก้วศรีบุญเฮือง
92 คุณญาศศิภาส์​ ธนคมพิศิษฐ์
93 คุณสุธา​ ครุฑธา
94 คุณปัญจพล​ ครุฑธา
95 คุณปรุงสุคนธ์​ แสงคลัง
96 คุณณัฏฐา​ -​ ชนัญชิดา​ แสงคลัง
97 คุณรุ่งฤดี​ - เนติธร​ แสงคลัง
98 คุณกิตติกูล​ -​ อรัชพร​ แสงคลัง
99 คุณวรังษิณีย์​ แสงคลัง
100 คุณสัณห์สินี​ ไทยประเสริฐ
101 คุณปภาดา​ ไทยประเสริฐ
102 คุณอิศรา​ พยนต์อยู่
103 คุณเจนเกียรติ​ อารยวงษ์กุล
104 คุณวรลักษณ์​ อารยวงษ์กุล
105 คุณธันยพร​ อารยวงษ์กุล
106 คุณธนวรรธน์​ อารยวงษ์กุล
107 คุณธมลวรรณ​ อารยวงษ์กุล
108 ต้นตระกูลแสงคลัง
109 ต้นตระกูลสร้อยสน
110 ต้นตระกูลครุฑธา
111 ต้นตระกูล​ ณ​ บางช้าง
112 ต้นตระกูลภูมิถาวร
113 ต้นตระกูลตันติฤทธิพร
114 คุณชรินทร์​ ตันติวรวงศ์
115 คุณนัทธ์นีรชา​ ทรัพย์ประมูล
116 คุณอรุณ​ ทรัพย์ประมูล
117 คุณละมูล​ ทรัพย์ประมูล
118 คุณสายธาร​ ทรัพย์ประมูล
119 คุณอาจิณ​ ทรัพย์ประมูล
120 คุณรัตน์นฤมล​ ทรัพย์ประมูล
121 คุณมธุรดา​ ทรัพย์ประมูล
122 คุณโกมินทร์​ ทรัพย์ประมูล
123 ต้นตระกูลถ่อมกาย
124 ต้นตระกูลธนคมพิศิษฐ์
125 ต้นตระกูลอารยวงษ์กุล
126 ต้นตระกูลคงคาสุริยฉาย
127 คุณสิริกร​ คีรีรักษ์​ และครอบครัว
128 คุณมาลินี​ เพิ่มพูลและครอบครัว
129 กลุ่มต้นบุญ
130 กลุ่มสามบุญ
131 กลุ่มเจ้าหนี้อักษรา
132 กลุ่มผู้ร่วมบุญกฐินกับหจก.เอสพีเอ​ เฟอร์นิเจอร์
133 คุณนธญา​ วิเศษศิริกุล
134 คุณนก​ วิเศษศิริกุล
135 คุณตีเจ่ง​  แซ่ลี้
136 คุณบุญตา​ วิเศษศิริกุล
137 คุณสุกฤตา​ วิเศษศิริกุล
138 พันโทสกุลศักดิ์ จันทสี
139 คุณธนันต์ รักจันอัด และครอบครัว
140 คุณประพันธ์ โพธิ์ทองคำ และครอบครัว
141 คุณศรีสมร บรรจงรักษา และครอบครัว
142 คุณละไม พิมพารัตธ์ และครอบครัว
143 คุณวิศรา โพธิ์ทองคำ และครอบครัว
144 คุณกรชศา ปภาวีอัครยา และครอบครัว
145 คุณจักรี รักจันอัด และครอบครัว
146 คุณแม่อารมย์ แสงศร และครอบครัว
147 คุณณัฐณภาส์ วุฒิกุลเลิศ และครอบครัว
148 คุณนลินรัตน์ พหลแพทย์
149 คุณถนองพงษ์ Stacy                             
150 คุณCHARLES CLEVELAND STACY
151 คุณมาลี พหลแพทย์
152 คุณบุปผา พหลแพทย์
153 คุณมนูญ พหลแพทย์
154 คุณสุพรรณิกา พหลแพทย์                                     
155 คุณกัลย์กมล ไตรสูงเนิน
156 คุณธัญญพร ชำนาญ
157 คุณภัทรานิษฐ์ แจ่มอำพร                                                 
158 คุณณฐาภพ แสงรุ่งอรุณ                                 
159 คุณพรประสิทธิ์ ประกอบศรี                               
160 คุณพัชชา พูลลผลิน                                         
161 คุณอานุภาพ อ่อนสอาด
162 คุณพุทธ อ่อนสอาด
163 คุณนายอรรถพันธ์ ผกาแก้ว                             
164 คุณจิรายุทธ์ สนดา                                       
165 คุณไอรินทร์ ศิระบุญยะสิทธิ์
166 พ.ต.อ.เติมเผ่า+ คุณกฤชอร สิริภูบาล.               
167 ด.ญ. พนัชกร + ด.ญ.โกลัญญา สิริภูบาล
168 คุณนัฐชา แก้วมา.                                             
169 คุณวิธี​ แย้มศิริและครอบครัว.                             
170 คุณด.ญ.ศุภกานต์ นนท์ตา.                               
171 คุณชญาภา ประสิทธิพร
172 คุณนิธินันท์ นนท์ตา
173 คุณกิตติศักดิ์ เวชประสาร
174 คุณด.ช. สรวิช เวชประสาร
175 คุณประจิม เพ็ชรศรีอุดม
176 คุณฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม
177 คุณโชติกา ลลิเจริญ เเละครอบครัว
178 คุณอรรถพันธ์ ผกาแก้ว                             
179 คุณจิรายุทธ์ สนดา.                                         
180 ด.ญ.ศุภกานต์ นนท์ตา.                               
181 ด.ช. สรวิช เวชประสาร
182 คุณกฤษณา จิรจินดา                           
183 คุณจิรพันธุ์ จิรจินดา                                 
184 คุณจิรภรณ์ จิรจินดา                               
185 คุณจารุพร กิจพลากร                               
186 คุณอภิชา กิจพลากร                               
187 คุณพิทักษ์ กิจพลากร                           
188 คุณศิริพร อัญญณรงค์กุล                       
189 คุณชุติมา อัญญณรงค์กุล                           
190 คุณบัญชา อัญญณรวค์กุล                     
191 คุณวีรวรรณ อัญญณรงค์กุล                 
192 คุณอัญชลี งามสิงห์                             
193 คุณนรอรรถ งามสิงห์                           
194 คุณเกียรติขจร งามสิงห์ และญาติทั้งหลายทั้งหมด เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหมด ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดตั้งแต่อดีต
195 ครอบครัวอัญญณรงค์กุล
196 คุณกฤษณา จิรจินดา                         
197 คุณพิทักษ์ กิจพลากร                             
198 คุณชุติมา อัญญณรงค์กุล                           
199 คุณบัญชา อัญญณรวค์กุล                       
200 คุณอัญชลี งามสิงห์                             
201 คุณเกียรติขจร งามสิงห์ และญาติทั้งหลายทั้งหมด เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหมด ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันเป็นที่สุด
202 คุณศุภิกา โพธิ์โต หมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายและทุกสิ่ง ทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวล ทุกผู้ ทุกนาม ทุกภพ ทุกภูมิ ที่เกียวพันกับข้าพเจ้าทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทั้งหมดทั้งมวล
203 คุณงาม โพธิ์โต
204 คุณนำ โพธิ์โต
205 คุณดวงหทัย โพธิ์โต
206 คุณเจริญศักดิ์ มานะวิริยะกุล
207 คุณอภิชาต ไตรสารศรี
208 คุณกิตติพัฒน์ สดชื่น
209 คุณเรียม สอนนอก
210 คุณฐิติวรดา ชูเชิด
211 คุณฐิติพร มุ่งเสริมกลาง
212 คุณจรัล ยาลา
213 คุณบุญยัง ยาลา
214 คุณศุภนุช โพธิ์โต
215 คุณศุภดา โพธิ์โต
216 คุณมาลี โพธิ์โต
217 คุณกิตติพงษ์ มุมมาลา
218 คุณสุพจน์ ปัญญาเทพ
219 คุณศศิธร จันทร์นคร
220 คุณสุวพีร์ ฐิติวงศ์รุ่งกิจ
221 คุณกฤษณา จิรจินดา
222 คุณญาศศิภาส์ ธนคมพิศิษฐ์
223 คุณนัทธ์นีรชา ทรัพย์ประมูล
224 คุณธัญพร รู้รักษา
225 คุณนารี หลอดเพชร
226 คุณอนุศักดิ์ บางไตรรัตน์
227 คุณไพ มะจันลา
228 คุณเฉลิมชัย เจริญพงษ์
229 ตระกูลโพธิ์โต
230 ตระกูลยาลา
231 ตระกูลมานะวิริยะกุล
232 ตระกูลมะจันลา
233 ตระกูลน้อยพันธุ์
234 ตระกูลไตรสารศรี
235 คุณโฉลก. วณิชชากรพงศ์
236 คุณปราณี. วณิชชากรพงศ์
237 คุณชลิฏา วณิชชากรพงศ์
238 คุณรษา วณิชชากรพงศ์
239 คุณชลฑิชา วณิชชากรพงศ์
240 คุณประวีณ. เจียมบุรเศรษฐ์
241 ด.ช ชยุต. เจียมบุรเศรษฐ์
242 ด.ช. เชน. เจียมบุรเศรษฐ์
243 คุณวสุ. ตันติสุนทร
244 ด.ช. คาวิญ. ตันติสุนทร
245 The Emmey Nice
246 คุณมณฑิรา เจิมขุนทด
247 คุณศิตา คลุก
248 คุณจิระชัย สรรญอาสน์
249 คุณอาง รถมณี
250 Mr.robert james cook
251 คุณวิคตอเรีย ริต้า คลุก
252 คุณปุญชรัศมิ์ เมธากรณ์กุลนันท์
253 คุณคุณัญญา กิตติธนมงคล"
254 คุณนิตย์​ อิภะวัต​
255 คุณอุไรวรรณ​ อิภะวัต​
256 คุณรณกร​ อิภะวัต​
257 คุณปัท​มา​ อิภะวัต​
258 คุณธนชัย​ อิภะวัต​
259 คุณมณฑินันท์ มานะกูล
260 คุณพิสิษฐ์ มานะกูล
261 คุณสุวัจนา มานะกูล
262 คุณธนัลทร จันบุญแย้ม
263 คุณรณกร อิภะวัตน
264 คุณปัทมา อิภะวัตน
265 คุณธนชัย อิภะวัตน
266 คุณนิตย์ อิภะวัตน
267 คุณอุไรวรรณ อิภะวัตน
268 คุณรุจน์ อิภะวัตน
269 คุณสุภากร เขมกูลวานิช
270 คุณมาลี เขมกุลวานิช
271 คุณโตวหุ้น แซ่เตียว
272 คุณโกวิทย์ เขมกุลวานิช
273 คุณธนพร เขมกุลวานิช
274 คุณเตือนใจ แก้วมุกดา
275 คุณเกศรา คุณาฤทธิพล
276 คุณรัตนา ศิลาสมุทร
277 คุณอภิษชญา อำพันทอง
278 คุณวรุธ กาญจนวรกิจ
279 คุณแม่คำประสงค์ จันทพิรักษ์
280 คุณชาญชัย ไชยพันธ์ 
281 คุณสุภาภรณ์ไชยพันธ์
282 คุณปิยะธิดา ไชยพันธ์
283 คุณวันวิสาข์ ไชยพันธ์
284 คุณบัณฑิต ไชยพันธ์
285 คุณพ่อขันรอง คำสูงเนิน
286 คุณพ่อล้วน จันทพิรักษ์
287 คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร
288 คุณฐิติรัตน์ กัลมาพิจิตร
289 คุณพิมลศักดิ์ วรรณประภา
290 คุณปานวาด คำศิริ
291 คุณเสฏฐพล อาษากลาง
292 อุทิศให้ พ่อสี แม่ลมัย นายสมัคร อาษากลาง​  หมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย​ และทุกสิ่งทุกอย่าง​ ทั้งหมดทั้งมวล​ ทุกภพ​ ทุกภูมิ​ ทุกผู้​ทุกนาม​ ทั่งทั้งสามแดนโลกธาตุ​ ตั้งแต่อดีต​ ปัจจุบัน​ อนาคต​ ทั้งหมดทั้งมวล​


ร่วมบุญ รอบ 2
293 คุณสงวนศักดิ์ บุญเรืองศรี
294 คุณแสงเทียน ศรีทองสุข
295 คุณอารี ปัดกอง
296 คุณสลา ปัดกอง
297 คุณมหชัย ปัดกอง
298 คุณศศิธร สุขแสวง
299 คุณภูมิแผ่นดิน ปัดกอง
300 คุณเป๋งเฮี้ยง แซ่เจียม
301 คุณเยาวนา งามสามพราน
302 คุณสุณีรัตน์ แซ่เจียม
303 คุณสุณีพร แซ่เจียม
304 คุณสุรชาติ แซ่เจียม
305 คุณสุรพงษ์ แซ่เจียม
306 คุณธวัชชัย แซ่เจียม
307 คุณณัฐพร แซ่เจียม
308 คุณสุรยุทธ เจียมอภิญญากุล
309 คุณปกฉัตร เจียมอภิญญากุล
310 คุณธัญญารัตน์ เจียมพรมราช และครูบาอาจารย์ หมู่ญาติทั้งหมดทั้งมวล ทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันนี้ เวลา 04:59:40 AM โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร