ประกาศ ตรวจสอบรายนามผู้ร่วมบุญกฐิน วัดถ้ำเมืองนะ 8 ต.ค. 2560

 • 0 ตอบ
 • 1936 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • 486
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู

ญาติธรรมท่านใดที่ร่วมบุญกฐิน วัดถ้ำเมืองนะ 8 ต.ค. 2560 รบกวนตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-สกุล , ยอดบริจาค , จำนวนของที่ระลึก


*** เพื่อไม่ให้เป็นการติดหนี้สงฆ์ ในภายหน้า หากจำนวนของที่ระลึกที่ได้รับ ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่รวมบุญ กรุณาแจ้งทีมให้ตรวจสอบแก้ไข ***


*** แจ้งแก้ไขได้ที่ คอมเม้นท์ ของโพสต์ ในเพจ ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่หลวงตาม้า เพืียงช่องทางเดียวเท่านั้น ***


รายนามผู้ร่วมบุญกฐิน วัดถ้ำเมืองนะ  8 ต.ค. 2560
รายชื่อผู้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐิน
**ไม่รับของที่ระลึก***********************************************************


-Ric Santo    200    (ไม่รับของที่ระลึก)
- น.ส.วิไลพร พันธ์ไพศาล    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39(ไม่รับของที่ระลึก)
น.ส.ปิยะพร พันธ์ไพศาล      
นายนิพนธ์ พันธ์ไพศาล      
นางปรภัณฑ์ พันธ์ไพศาล      
นางสายัณห์ พันธ์ไพศาล      
นางท้อ พันธ์ไพศาล
-คุณสมาน ปะนัดเต    1,000    (ไม่รับของที่ระลึก)
คุณกาญจนา ปะนัดเต      
คุณปนัดดา ปะนัดเต      
คุณปวีณา ปะนัดเต      
คุณปณิดา ปะนัดเต   
- นายนิกร ญาณโรจน์    500    (ไม่รับของที่ระลึก)
น.ส.กฤษฎาพร กันทะวัง พร้อมครอบครัว
-นายเสริมพร วันดี    1,000    (ไม่รับของที่ระลึก)
นางรุ่งทอง วันดี      
ด.ญ.พุทธรักษา กองสีนนท์      
ด.ช.นภาดล กองสีนนท์
- ร.ต.อ.หญิง สุพรรณี พงษ์ภมร    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง (**ไม่รับของที่ระลึก**)
จ.ส.ต.ศุภกร จอมคำสิงห์      
ด.ญ.เทวิกา จอมคำสิงห์ พร้อมครอบครัว   
- Line ศร    300    (**ไม่รับของที่ระลึก**)
- นางอรอุษา จารุจินดา    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง (**ไม่รับของที่ระลึก**)
-นายจรัส แก้วอนันต์    300    (**ไม่รับของที่ระลึก**)
- คุณกันตินันท์ ถาวร    199    (ไม่รับของที่ระลึก)
- Simon Cory-Writght    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39(**ไม่รับของที่ระลึก**)
Lam Cory-Writght      
Christopher Ben Cory-Writght      
Kate Cory-Writght      
Isie Cory-Writght
- นายคม ป้อทองคำ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว(**ไม่รับของที่ระลึก**)
นางอารีย์ ป้อทองคำ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว(**ไม่รับของที่ระลึก**)
นายอุกฤษฏ์  ป้อทองคำ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่ (**ไม่รับของที่ระลึก**)
นางสุนิสา ป้อทองคำ      (**ไม่รับของที่ระลึก**)
ด.ญ.ลภัสรดา ป้อทองคำ      (**ไม่รับของที่ระลึก**)
เพื่อนร่วมงานเทศบาลเมืองหัวหิน     (**ไม่รับของที่ระลึก**)
- นายสมหมาย ประกอบกิจ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่ (**ไม่รับของที่ระลึก**)
นางสตรีรัตน์ ประกอบกิจ      (**ไม่รับของที่ระลึก**)
นายวัฒนา ประกอบกิจ      (**ไม่รับของที่ระลึก**)
นายธีร์กวิน จ้าวสันเที๊ยะ      (**ไม่รับของที่ระลึก**)
นางอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ      (**ไม่รับของที่ระลึก**)
ด.ช.ศิรวัจน์ จ้าวสันเที๊ยะ      (**ไม่รับของที่ระลึก**)
ด.ญ.พิชญ์ศศิ จ้าวสันเที๊ยะ      (**ไม่รับของที่ระลึก**)


***************************************
รายนามผู้บริจาค    ยอดบริจาคกฐิน   รายการของที่ระลึกที่ได้


นางสุพรทิพย์ ชาญวลิชล    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นางวิภา ศิริเลิศพรไชย    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายชัยยา เจียรมิ่งขวัญ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณพ่อประสิทธิ์ พวงชื่น    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางปุณณพินทุ์ สุขกลึง และครอบครัว 499    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)และล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่  (1)
น.ส.ธันยพร จิตภิรมย์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณกรแก้ว อินดี กองที่ 1    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณกรแก้ว อินดี กองที่ 2    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
พ.ท.เบญจพล ประจง และครอบครัว3,500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง (1) และเหรียญเปิดโลก ปี 39(1)
นายเกรียงไกร กิตติสาเรศ    600    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นาวาอากาศเอกพูลชัย บุญปก    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- นางนิตยา บุญปก    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายพูนโชติ บุญปก      
นายพููนชื่น บุญปก      
นางสังเวียน กาวีวน      
- นายเกรียงไกร อัครธัญกร    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นางสาวพัชรา อัครธัญกร      
นายเกียรติยศ อัครธัญกร      
นายทศพร อัครธัญกร      
- นางสุกัญญา เอื้ออาภาเศรษฐ    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นางพรจิตร์ เตชะเรืองอัมพร    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณพีรพงษ์ ตังเดชะหิรัญ   100   เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณเตือนจิต สุนทรศร    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณวัชรพงษ์ วิมลใย    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- นาย จำนงค์ ดอนเงิน    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางจันทร์ ดอนเงิน      
นายชวน ดอนเงิน      
ด.ญ.ปภาวรินทร์ ดอนเงิน      
น.ส.ยุวรัตน์. บุญนำ      
น.ส.จิรัชญา ดอนเงิน
- คุณศราวรีศ์ ศนิสูตย์    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
คุณวิสุทธิ์ เหมจินดา    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
น.ส.วิลาวรรณ์ เหมจินดา    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
นายภูริทัต เหมจินดา      


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่** นางชัญญาณิษฐ์ ธนิษฐ์นันท์    400    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


คุณวรรธนะ ใจอ้ายพร้อมครอบครัว100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
น.ส.อัมพา สุวรรณวงศ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่** คุณระพีพรรณ พิพัฒนกุล      200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


คุณชโลธร รัตนพรชัย และครอบครัว500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่** นายชาญวิน เหล็กกล้า และครอบครัว200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


คุณโอภาส ยศจิรนนท์    2,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง (4)
นายมนัส ภูนาสูง       393    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายวันเฉลิม คงเกต และครอบครัว3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
คุณดวงดาว รัตนะ    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณณัฐฐา นากาโอคะ และครอบครัว500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายพุฒิชัย พละกาบ และครอบครัว300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณรังสรรค์ ศรีสวัสดิ์    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณสมชาย ภากะสัย อุทิศให้ บิดา มารดา
และญาติพี่-น้องที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมเจ้ากรรมนายเวร500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- นางปุณยวีร์ กองกันหา    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายสมเกียรติ กองกันหา      
ด.ญ.อภิญญา กองกันหา      
นายสงวน ทองขาว      
นางสละ ทองขาว      


- นางวัชรี นิสลา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายสนิท นิสลา      
นายพีรณัฐ นิสลา      
ด.ญ.พิรญาณ์ นิสลา      


- คุณณัฏฐาพัชร์ เพ็ชรวงษ์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณพรเพ็ญ เพ็ชรวงษ์   
คุณนพดล แซ่เจี่ย      
ด.ญ.ศรัณย์ลักษณ์ แซ่เจี่ย      
ด.ช.ศรัณย์ภัทร แซ่เจี่ย      
คุณชนาธิป เพ็ชรวงษ์      


- นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ ลูกหลานอากง-แม่พุฒ แก้วมุกดา199 ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- คุณสุชานันท์ เพชรชิต และครอบครัว 500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณสกาวรัตน์ เชิดชูสุวรรณ     199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- นายพุธสินธ์ พิมพ์สารี และครอบครัว300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- คุณภัทราลักษณ์ พรบิดา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณเมธาวี พรบิดา      
ครอบครัวอัศวโรจน์      
คุณพิพัฒน์ นาคีสถิตย์ และครอบครัว      


- นางณฐมน แดงสันเทียะ    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
นายประยุทธ แดงสันเทียะ      
น.ส.กณิกา แดงสันเทียะ      
ด.ช.ปฏิพล แดงสันเทียะ      
นายศุภชัย ธนะชัยขันธ์      


- นายบุญยัง ศิริแสง    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นางสมบูรณ์ ศิริแสง      
นายฐิติศักดิ์ ศิริแสง      
นายอธิภัทร์ ศิริแสง      
น.ส.สิริกร หนูเพ็ง      
นายสุรวัจน์ ฐานะยงค์หิรัญ      


- นายวิเชียร รัศมีวุฒิธร    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
น.ส.รัตนา มงคลเดชาชัย      
ด.ญ.รัตติการ รัศมีวุฒิธร      
ด.ช.ธนภัทร รัศมีวุฒิธร      


- นางวัชรี นิสลา พร้อมครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณมนชดา ตี๋สกุล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- น.ส.พนิดา วรรธนะตันติ และครอบครัว50    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- น.ส.ณัฐชา สมสุขสุกุลดี และครอบครัว500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง      


- คุณปรียนันท์ ห้วยหงษ์ทอง    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายฐิติกร ห้วยหงษ์ทอง      
ด.ญ.วรวลัญชญ์ ห้วยหงษ์ทอง      
ด.ญ.วรภาดา ห้วยหงษ์ทอง      


คุณฐิติรัตน์ ประสิทธิ์กูล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นายปรารถนา จรัสโธสง    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นางสมจินตนา จรัสโธสง และครอบครัว      
น.ส.อารยา หุ่นบัวทอง และครอบครัว      


- นายยืนยง คงกระพัน    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นายสำรวย คงกระพัน      
นางบุญนิด คงกระพัน พร้อมครอบครัวทั้งหลาย      


- นายสงวน กูลแปง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายรังสิต กูลแปง      
นางกิตติมา กูลแปง      
นายณัฐพงษ์ กูลแปง      
ด.ช.ก้องภพ กูลแปง      
น.ส.กรรณิกา กูลแปง      
นายกรวิทย์ กูลแปง      


- คุณธัญญรัตน์ กฤติชาต    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณลูกนัท กฤติชาต
      
- คุณทินกร นานาวัน    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณอรอนงค์ นานาวัน       
คุณวุฒิพงษ์ นานาวัน     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณธนพล นานาวัน    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


นายอดิศักดิ์ เอกตาแสง     600    เหรียญมหากำลัง
   
- นายสุประดิษฐ์ หวังในธรรม    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายกฤษดา หวังในธรรม      
นางสุนันท์ หวังในธรรม      
นายพรอินทร์ หวังในธรรม      
นายบุญส่ง หวังในธรรม      
นางนิตยา หวังในธรรม      


- นายริชาด โกเบล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางธนภัค โกเบล      


- นายธนาชัย พรยิ่งวานิช    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นางบุบผา พรยิ่งวานิช      
ด.ญ.บุญญาภา พรยิ่งวานิช      


- นางนฤมล สิริพรพัฒนชัย    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายพลจิรันตน์ สิริพรพัฒนชัย      


- คุณชัยวัตร เรืองจิรภาส    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณวรโชติ เรืองจิรภาส      
คุณตรีนาถ เรืองจิรภาส และญาติมิตร      


- นางบุหงา ฮุทเทอร์     200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายชารี ฮุทเทอร์      
นางสุภาวดี บูโชร์     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายคอนราด บูโชร์       
นางกองศรี แห้วนคร       
นายนพรัตน์ แห้วนคร      


คุณจีรนันท์ ยะแก้ว    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณปัทมา กวางษี และครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- คุณเปมิกา เกษมดิษฐากร    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณวสุ เกษมดิษฐากร      
คุณธนภณ เกษมดิษฐากร      


- นายเกรียงไกร จำปาบุญ    120    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นายกฤตบุญ โศกชาตรี      
นายจักรี สิทธิสิน      
นายกฤษดา นนทะพา      
นายณัฐพล คำฤๅชัย      
นายปริยัติ สุนทรไชยา      
นายอภิวัฒน์ อุตตราช      


- น.ส.นิศา สุดถ้อย    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
นายทองใบ สุดถ้อย      
นางสุพิน ศิริรัตน์      
นายสุชาติ สิทธิสำอางค์      


- คุณธนัดธ์สิริ สุขกล่ำ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณภิญญดา สุขกล่ำ      
คุณแพรวพรรณ สุขกล่ำ      
คุณกิติศักดิ์ สุขกล่ำ       
คุณรัชพล สุขกล่ำ      
คุณพูนทวีรัตน์ สุขกล่ำ      


- นายอนุวัฒน์ ปัญจมาภิรมย์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางณัฐิมา ปัญจมาภิรมย์      
น.ส.อักษรินทร์ ปัญจมาภิรมย์      
น.ส.ณัฐกมล ปัญจมาภิรมย์      
นายฐิติวัชร์ ปัญจมาภิรมย์      
น.ส.ณภัทรา ปัญจมาภิรมย์      


- นางรัตนา หวานเพราะ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณสุพรรษา พรมพันธ์ใจ      
น.ส.ศุภาวดี สมภักดี      
ด.ญ.ณัฐิตา สมภักดี      
นายชัยมงคล หวานเพราะ( พร้อมครอบครัว)      
น.ส.สุกัญญา อนุมาตร ( พร้อมครอบครัว)      
อุทิศให้ นายชาย หวานเพราะ      


- นายเกียรติวิชาญ ก้อนเกษ300 หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณสวพร ปงใจ      


- นายญาณเดช ชาญณรงค์300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางสิริน ชาญณรงค์      


- คุณเอ็งจิว แซ่หลี่    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณเซ็งมิ้ง แซ่หลี่500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณเซ็งบู้ แซ่หลี่      
คุณจั้งลิฟ แซ่หลี่      
คุณจั้งฮง แซ่หลี่      
คุณจั้งฮุ้ย แซ่หลี่      
คุณจั้งงั๊ก แซ่หลี่      
คุณตงเจียว แซ่เบ๊      
คุณหลี่เงี่ย แซ่หลี่      
คุณเฮี่ยวตัว แซ่หลี่      
คุณเฮี่ยวฮ้ง แซ่เบ๊      
คุณเซียมเค็ง แซ่เหลี่ยว      


- คุณวิภาดา เมฆมุสิก    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณภคมณี เมฆมุสิก      
นางชูชีพ เมฆมุสิก      


- นายรังษี ศิลาจันทร์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- คุณแม่พรประภา วราห์บัณฑูรวิทย์3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
คุณพ่อฉลาด สีฟอง      
คุณแม่กุ่ม สีฟอง      
นายสุรินทร์ วราห์บัณฑูรวิทย์      
น.ส.วิชญาพร ราชเพียแก้ว      
น.ส.นภสร วราห์บัณฑูรวิทย์      
ด.ญ.พรนภัส วราห์บัณฑูรวิทย์      
ด.ช.นันธวัฒน์ วราห์บัณฑูรวิทย์      
ด.ญ.ลภัสรดา วราห์บัณฑูรวิทย์      
นายสุุชาติ วราห์บัณฑูรวิทย์ และครอบครัว      
นางสุวิมล ตันติวงส์ และครอบครัว      
นางจินตนา วราห์บัณฑูรวิทย์ และครอบครัว      


- คุณจักรวาล วรรณรักษ์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- คุณไมตรี ตันคำอ้าย    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณพบพร เมืองมา      
คุณเสาวลักษณ์ ตันคำอ้าย      
คุณประวิทย์ โหตะไวทยะ      
คุณธงชัย อินจันต๊ะ พร้อมครอบครัว300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณสุทน เกิดเจริญ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณมณฑา เกิดเจริญ      
คุณสุธีรา เกิดเจริญ      
คุณธนายุทธ เกิดเจริญ      
คุณธนชัย เกิดเจริญ      
รวมถึงญาติบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ตระกูลจำปาเงินและเกิดเจริญ      
คุณชูชาติ จิรรุ่งแสงสถิต      
คุณพิมพ์ใจ ปานแดง      
คุณธนพร ปานแดง      
คุณธนพล ปานแดง
      
- คุณศิริลักษณ์  คงสมบูรณ์และครอบครัว100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- คุณสุภาลิน สุตะนะ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณอัครพล นพเก็ง      


- คุณทวีวัฒน์ วีรเรืองรัตน์     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณธัญรัศม์ วีรเรืองรัตน์       
คุณณิชารัศม์ วีรเรืองรัตน์       
คุณปัณณวิชญ์ วีรเรืองรัตน์
      
- นางสำเภา อินทร์ตา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายวีรพงษ์ ถาวงษ์เพีย      
นางนิตยา ถาวงษ์เพีย      
น.ส.กาญจนาพร ถาวงษ์เพีย      
น.ส.กฤติญาณี ถาวงษ์เพีย      
นายกิตติพงษ์ ถาวงษ์เพีย      
ด.ญ.กัญญาพัชร ถาวงษ์เพีย
      
- นายธนพล สั่งแสวง    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
น.ส.นิสา สุขใจเจริญพร      
น.ส.บุษรินทร์ เสนะวัต      
น.ส.ชุรติ ศรเกษตรินทร์      
- นางมุ้ยเค้ง แซ่เฮ้ง    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นายวัชรพล วงศ์มณีประทีป    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางกฤติมา วงศ์มณีประทีป      
ด.ญ.โยษิตา วงศ์มณีประทีป
      
- นางณัฐิพร เสงี่ยมวงค์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายพีรพล เสงี่ยมวงค์      
ด.ช.จิรพัฒน์ เสงี่ยมวงค์      
ด.ช.จิรพนธ์ เสงี่ยมวงค์      


- นายปรีดา ณัฎฐิวุฒานนท์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางจำเรียง ณัฎฐิวุฒานนท์      
นายธีรชัย ณัฎฐิวุฒานนท์      
นางคัทลียา ณัฎฐิวุฒานนท์ และครอบครัว   
   
- คุณแม่กรวิภา ปกป้อง    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
คุณย่าสุรีย์ จิตถนอม      
คุณย่าเสริม งามสะอาด      
คุณแม่ใหญ่ ปกป้อง      
คุณคุณากรณ์ จิตถนอม      
คุณพี่ปาน จิตถนอม      
คุณปูวิเชียร จิตถนอม      
คุณพ่อวิทูล จิตถนอม      
ปูย่าตายายทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ดีเจ้ากรรมนายเวรก็ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ก็ขอให้รับบุญกุศลในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ      


- พระธรรมนูญ สัจจะวาที    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณมณฑ์สิริ ประดิษฐ์โศภิต      
- นายนฤพนธ์ ยี่กฤษฎาวงศ์ และครอบครัว300 หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- นายอนุศักดิ์ เทพโยธิน    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณทรงกลด ทองคำ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณจงดี ทองคำ      


- คุณสมชาติ โชตินิคม    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
คุณสมจินตนา โชตินิคม      
คุณณิชา โชตินิคม      
คุณพงศ์ภัค โชตินิคม      


- นางกนกวรรณ ฤทธิ์ละม่อม    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายประพันธ์ ฤทธิ์ละม่อม      
น.ส.ศิวะพร ฤทธิ์ละม่อม      
นายสิริโชค ฤทธิ์ละม่อม      
**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่**- น.ส.ชุรัญญา จัลยานนท์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- คุณจินตะนา พูนขุนทด    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- นางศรีสุรางค์ อำไพกิจพาณิชย์ และครอบครัว    2,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง (4)
นายเอกชัย อัศวนฤนาท   
นางอรษา อัศวนฤนาท และครอบครัว
นายสุชัย หวังกิจจินดา   
นางสายสุณีย์ หวังกิจจินดา และครอบครัว      
คุณปราณี แซ่จิว      
คุณอำไพ ตันอนุสิน      
คุณสุเทวี พืชอำนวย      
คุณธันยาพร ฐานะศิริพงศ์      
คุณสุดา รัตนเมธานนท์      
นางสมศรี จีระวิพูลวรรณ      
คถณอภิญญา ฉัตรพิมลกุล      


- คุณเพชรรัตน์ สุทธิพงษ์ไกวัล    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
- คุณณัฐรุจา สุทธิพงษ์ไกวัล    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
- คุณพรรณทิพย์ วัชโรทยาน    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
- น.ส.ลิลวีร์ รัศมีกุลวิทย์ และครอบครัว300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- พลตรีณัฏฐ์สิทธิ์ ละแมนชัย    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางชนภา ละแมนชัย และครอบครัว      
- คุณวีรพจน์ เศกสรรพูนศิริ     200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณกัญญาพัณณ์ ปัญญาโชคชูพันธ์       
นางประภาศรี ใจสุทธิ       
คุณกุมารี ใจสุทธิ       
ด.ช.ณัฏฐ์ภณ กอบตระกูล      


- นายชยพล ลาภวัตเจริญผล    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางฐิติรัตน์ ลาภวัตเจริญผล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายปิยะวัฒน์ ลาภวัตเจริญผล    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- คุณกมลวิช ปุญสิริ     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณสุทัศ จำปาขาว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นายผจญ คำกอง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางสมหวัง คำกอง      
ร.ต.ท.จรุวิทย์ นเรกุล      
นางจิตรา นเรกุล      
นายก้องเกียรติ นเรกุล      
นางยุลารัตน์ นเรกุล      
ด.ช กฤษณ์วรงค์ นเรกุล      
ด.ญ ฐิตารีย์ นเรกุล      
น้องมีสุข นเรกุล   
   
- นางเนตรนภา อพราเมียน    1,000    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว (3)
นายไบรอัน อพราเมียน   
นายพี ขุนภักดี   
นายนพพรณ์ ขุนภักดี   
นางพรรณนิภา ขุนภักดี
      
- นายผลบุญ สุขพืชผล    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- แม่อนงค์ ใจฉ่ำ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
พ่อพยอม จั่นแตง      
แม่เลย จั่นแตง      
นายณรงค์พล เครือแส      
นางวรัญญาภรณ์ จั่นแตง      
ด.ต.มนตรี จั่นแตง      
นายอภิสิทธิ์ จั่นแตง      
น.ส.สุชานันท์ จั่นแตง      
น.ส.ลักขณา บำรุงฤทธิ์      
      


-คุณพบ อนันตวรวงศ์    300    เหรียญมหากำลัง
คุณสิริการย์ อนันตวรวงศ์      
ด.ช.นวรินทร์ อนันตวรวงศ์      
ด.ช.นรภัทร อุดม      
- นายณัฒฐพงษ์ ถาวร    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- คุณบุณฑริก รอดบำรุง    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณเอกรัตน์ รอดบำรุง      
คุณพิมพ์ร ภูมิรา      
คุณธนู ภูมิรา      
คุณภัทร ภูมิรา       
ครอบครัวรอดบำรุง      


- คุณสยาม ขุนวิเศษ และครอบครัว    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายวิจารณ์ ศรีธรรมชาติ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายทรงคุณ ศรีธรรมชาติ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
น.ส.รุ่ง สุวรรณทอง    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ด.ช.จิรัฎฐ์ ศรีธรรมชาติ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ด.ช.ธันวา ศรีธรรมชาติ      


- วิทย์​ ตันมี    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
สุชาติ​ บัวพรวน      
จำนวน​ บัวพรวน      
อนุชาต บัวพรวน​ และครอบครัว​      


- คุณพ่อบูรณ์ เอการัมย์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
พ.ต.ท.อภิชิต เอการัมย์      
นายกฤษณ์ เอการัมย์      
น.ส.ทิตยพิภา เอการัมย์      
นายอภิเชฐ เอการัมย์      
นางปรางทอง เอการัมย์      
นายวุฒิชัย เอการัมย์      
ด.ช.อนุศักดิ์ เอการัมย์      


- คุณสุวิมล ชมภู     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นายคมคิด คูณยากตปุญโญ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- น.ส.พรประภา คูณยากตปุญโญ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- นายคมวิทย์ คูณยากตปุญโญ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางปราย อะโนรี      
- น.ส.ภัคธนิกา บุญกล่อม    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางพัชราสอาดรัตน์      
นายภานุวัฒน์ ศรีบุญงาม      
นายรัชพล บุญกล่อม      


- นางสำเรียง เกิดช่อ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- นางแต๋ว จีนเกา    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- นายปพณัช หลวงโคตร    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
น.ส.ภวิตา อะโนรี      
นาง บังอร อะโนรี      


- คุณประสงค์ คันธาจละ    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
คุณประนอม คันธาจละ      
คุณนวรัตน์ คันธาจละ      
คุณนฤมล คันธาจละ      
คุณชวิน คันธาจละ      
คุณคณธร คันธาจละ      
คุณแต้ม ตุงคะสามน      
คุณถวิล จวติช      
คุณสมจิตต์ จวติช      
คุณจิรวุฒิ จวติช      
คุณอ้อย จวติช      
คุณณัฐปคัลภ์ จวติช      
คุณกวิสรา จวติช      
คุณธวัชชัย ไทยอุส่าห์      
คุณนันทวัลย์ ไทยอุส่าห์      
คุณทาทอง ไทยอุส่าห์      
คุณพยนต์ คอนเมือง      


- นายประเทือง เสนาะพิน    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางสมาน เสนาะพิน      
นายชัยพฤกษ์ เสนาะพิน      
นายสุเทพ เสนาะพิน      
นายทัศนัย เสนาะพิน      
นายชนก เพิ้งจันทร์      
นายเบี่ยง เพิ้งจันทร์      
นางมลิ เพิ้งจันทร์      
นายหรุ่น เพิ้งจันทร์      
นางเฟ้อ เพิ้งจันทร์      
ด.ญ.ภัคมล เพิ้งจันทร์      
ด.ญ.ศิริชนก เพิ้งจันทร์      
นางภัคศุภางค์ เสนาะฟิน      


- นายชัยรัตน์ ตรังเมธีวัฒน์ และครอบครัว300    เหรียญมหากำลัง
- นางนาถ จำปา    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- น.ส.ศิริลักษณ์ จำปา    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายเพียง จำปา      
นางปราณี จำปา      
นายศักดิ์ศรี จำปา พร้อมครอบครัว      


- นายอำพล คำเปลี่ยน    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
ด.ญ.กฤษฎาพร คำเปลี่ยน      
น.ส.เบญจวรรณ ภุมมาลี      
คณะพนักงานอู่อนันต์เซอร์วิส จ.เชียงใหม่      


- น.ส.จินตนา สายมายา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายประมวล สายมายา      
นางลุน สายมายา      


-นางศุภลักษณ์ คล่องแคล่ว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายทรงศักดิ์ คล่องแคล่ว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายทรงสิทธิ์ คล่องแคล่ว    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
น.ส.ชนัญธิดา คล่องแคล่ว      
น.ส.กุลธิดา คล่องแคล่ว      


- นายสง่า โตธนะคุณ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางสุวรรณี โตธนะคุณ      
นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ      
น.ส.กัลยรัตน์ โตธนะคุณ      
นายธิติพงค์ โตธนะคุณ      


- นายเกลื่อม ศิริวัฒน์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางเฉี้ยง ศิริวัฒน์      
นายลิขิต ไชยคชบาล      
น.ส.วิภาดา ศิริวัฒน์      
ด.ช.นนทวัฒน์ ไชยคชบาล      
ด.ญ.อณิชฐาม์ ไชยคชบาล      
น.ส.สุวิมล ศิริวัฒน์      


- นายธีรพล ไหมกระโทก    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางทองมี ไหมกระโทก      
ด.ช.รติกร ไหมกระโทก      
แม่ทองอินทร์ ไหมกระโทก      


- น.ส.วิมุตตา ปิยธิดารัตนา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายธนกฤต อัมพุธ      


- คุณธนัชญา ทองเหลา     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณขนิษฐา ทองเหลา     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณสถาพร ทองเหลา       
คุณวรนิษฐา ทองเหลา      
นางอำไพ นวลครี       
นายเทือน คชรัตน์       
คุณกมลวรรณ ปัญญาแห่      


- น.ส.ชิษณุชา คงไว้ลาภ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายชัยสิทธิ์ คงไว้ลาภ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางเนาวรัตน์ คงไว้ลาภ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายเอกชัย คงไว้ลาภ      
น.ส.สุพิชา คงไว้ลาภ      


- คุณธัญพิมล บุญนาคค้า    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณพรพิมล ศรีมูล      


- นายเจษฎากร ดอกสันเทียะ    300    เหรียญมหากำลัง
นางสุรดา ดอกสันเทียะ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณพรทิพย์ ดอกสันเทียะ      
นายเชี่ยวชาญ ดอกสันเทียะ      
น.ส.ฉัตรกมล ดอกสันเทียะ      


- นางญาณิชารีย์ ชมภูบุตร    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายวงศ์วริศ ชมภูบุตร      
นายสหัสวรรษ ชมภูบุตร      
นายณทศธร ชมภูบุตร      
น.ส.ฐิรพร อัศววิศรุต      
น.ส.สุทธิณี อัศววิศรุต      
นายสนิท วิวรรณพงษ์      


- นายฉัตรชัย ลออวงศ์     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางสุคนธ์ ลออวงศ์       
ด.ญ.ปทิตตา ลออวงศ์       
ด.ญ.จิดาภา ลออวงศ์      


- คุณวลัยพร สุวรรณพงษ์กูล    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณณัฐภัท ชัยยะ      
คุณวัฒนา ชัยยะ      
คุณเพชรา เกรียงไกรเพช      
คุณสังวาลย์ สุวรรณพงษ์กูล      


คุณมลฤดี เจริญสุขพร้อมครอบครัว100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


นางอัณชญาณ์ มูเอนเก้น    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายคริสเตียน มูเอนเก้น      
ด.ญ.ลินเนอา อัณณ์ณิชา มูเอนเก้น      
นายวิชัยรักต์ นราธนาวรเกียรติ      
นางณัฐชานันท์ นราธนาวรเกียรติ      
นายธนาพนธ์ นราธนาวรเกียรติ      


นายไพบูลย์ รอดภิญโญ    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
อุทิศให้ นางบุญชง สืบสาย      
- เพื่อนคุณวรพรรณ (ยังไม่แจ้งชื่อ)100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณพรพรหม จิตรจำนงค์     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณดารารัตน์ สุริยางค์ และครอบครัว300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณระจิต บุญมั่น     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณสำเริง-คุณแสงโสม อัมพร และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณสุดาภรณ์ เจริญรักษ์ - ด.ช.ธนกฤต มุกดาสนิท200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- คุณนงลักษณ์ สมจิตต์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายณัฐพล ศุภศิลป์      


- พระพิศาล โชติญาโณ    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
คุณสุนิตย์ พวงเพ็ชร์      
คุณสุนิว ลี      
คุณชลธิชา สุเสวี      
คุณชวนันท์ สุเสวี      
คุณมุ้ยเกียว แซ่ตั้ง     300    เหรียญมหากำลัง
คุณเซี่ยมเกียว สินพรและครอบครัว     300    เหรียญมหากำลัง
คุณสมใจ พฤกษาเอกอนันต์     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณง้วนซิว แซ่อึ้ง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณฉัตตรี พัววิริยโสภณ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- คุณสุรเดช นามเขต    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณประครอง นามเขต      
คุณปรีดิณัฐ นามเขต      
คุณอัครเดช นามเขต      
คุณปัทมนันท์ นามเขต      
คุณก้องกิดากร นามเขต      


- นายจีระศักดิ์ พิลาน้อย    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- นายมนตรี พุฒิสนธิ์ และครอบครัว199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- คุณดำรงค์ชัย เดชาธร อุ่นใจ    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง(1),หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
(1), ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่(1)


- คุณนวรัตน์ แสงนาค และครอบครัว200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- นายธนกฤต เดชาเจริญสิริ     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางภาณิชา เดชาเจริญสิริ       
ด.ญ.กุลญดา เดชาเจริญสิริ       
ด.ช.ภูกริช เดชาเจริญสิริ       
ด.ญ.รชิตา เดชาเจริญสิริ      


- คุณนัทธ์นิตา ดลธนาธรทรัพย์     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณวุฒิพงษ์ ขาวดี       
คุณนานา รัตนุ่มน้อย   


- นายฐปนน คุ้มภัย    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางพรพลอย ฦาชา      
นายเสรี จันทรเสนา      
ด.ช.ฐาปกรณ์ คุ้มภัย      
น.ส.ปรารถนา จันทรเสนา และครอบครัว   
   
- ดร.อุดมทัศนีย์ ยังประภากร    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ดร.จรูญ ยังประภากร และครอบครัว    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ดร.จรูญ ยังประภากร และครอบครัว    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ดร.จรูญ ยังประภากร และครอบครัว    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ดร.จรูญ ยังประภากร และครอบครัว    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ดร.จรูญ ยังประภากร และครอบครัว    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ดร.จรูญ ยังประภากร และครอบครัว    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ดร.จรูญ ยังประภากร และครอบครัว    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ดร.จรูญ ยังประภากร และครอบครัว    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- คุณกาญจนา วิเศษ และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- น.ส.ปัณณวีร์ ฉายศิริพันธ์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- บริษัท ไทยอาคเนย์ อินเตอร์ เทรด จำกัด และครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณกีรติกาญจน์ กุลศิริธนะอังกรู    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณณัฐพร ชัยมงคล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นางวิไล มานะวิริยะกุล    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
นายเจริญศักดิ์ มานะวิริยะกุล      
น.ส.ศุภิกา โพธิ์โต      
นางงาม โพธิ์โต      
นายนำ โพธิ์โต      
น.ส.ดวงหทัย โพธิ์โต      


- คุณปุณณภา วงษาธรรม    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณสุภวรรณ เลาหศิริวงศ์      
คุณยายนำ ลาดบัวขาว      
คุณแม่ศศิวิมล วงษาธรรม      
คุณธรธร วงษาธรรม      
คุณไชยา วงษาธรรม      


- คุณณัฐชา เพ็งรักษ์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณกรองทอง เพ็งรักษ์      
คุณสโรชา เพ็งรักษ์      
คุณดุสิดา  นิลประพันธ์      
คุณชาลี นิลประพันธ์      
คุณสิริลักษณ์ นิลประพันธ์      
คุณชนิดาภา นิลประพันธ์      
คุณวิชัย  อรรฆยากร      
คุณเกตุชยา อรรฆยากร      


- คุณนงนุช ฟูชุม และครอบครัว     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณนงเยาว์ รัตนจิตบรรจง    300    เหรียญมหากำลัง


- คุณกิรณา ศรีพงษ์พันธุ์กุล และครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณปณิตา ศรีพงษ์พันธุ์กุล      


- คุณนิคม เดนยางหวาย    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณรัชพร ศรีพงษ์พันธุ์กุล    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- นายสมศักดิ์ ทิบุญ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางรุ้งนภา ทิบุญ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
น.ส.คุณาพร ทิบุญ      
ด.ญ.พรพิพัชร์ ศรีนามเพ็ง      
ด.ช.อภิภู ศรีนามเพ็ง      
นายสรพงษ์ ปันจูวงค์      


- คุณทวีวัฒน์ ศรุติปรีชาโรจน์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณนลินธรณ์ ศรุติปรีชาโรจน์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณปัณณภัสร์ ศรุติปรีชาโรจน์    400    เหรียญมหากำลัง
คุณปภัสริญจ์ ศรุติปรีชาโรจน์      


- คุณยุทธนา คานาวา    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณจิราภรณ์ แก้วประเสริฐ    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณสุกัลญา ชูชาติ      
- คุณกรินทร์ทิพย์ ฉายอิ่ม และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณณิชาพัฒน์ วงศ์วณิชวัฒนะ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- นายอภิวัชร์ ญาโณภาส    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
ด.ช.อภิมุข ญาโณภาส      
ด.ช.ภิตินันท์ ญาโณภาส      
นางอภิรดี รัตนมหาวิชัย      


- คุณนิดติยา บัณฑิตย์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณสายใจ สีแก้ว      
คุณณัฐนันท์ สืบสิงห์      
คุณฉริยชล บานเย็น      


- ธัญญรัตน์ บุตรเรียง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- คุณกมลชนก โรจน์กฤติตานนท์    600    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณมนณกร โรจน์กฤติตานนท์      
คุณชนกวรัณฐ์ โรจน์กฤติตานนท์      
คุณธงชัย เสนารักษ์      
คุณกฤติเดช เกิดบารมี      


- นายวรเศรษฐ์ พีระเดชาพันธ์    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
น.ส.ณิชาภา จรัสธารีกุล และครอบครัว      


- นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
นางสุนันทา มุกข์ประดิษฐ์      
น.ส.เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์      
นายหมายมั่น มุกข์ประดิษฐ์      
น.ส.เหมือนหมาย มุกข์ประดิษฐ์      
น.ส.หมายมาด มุกข์ประดิษฐ์      


- คุณธนัตถ์ภรณ์ วิรัชวิสิฐ และครอบครัว    500    เหรียญมหากำลัง
คุณภาณุภัทร กำมหาวงษ์ และครอบครัว      


- นางสีนวล ทูลจินดา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
น.ส สุจิตรา ทูลจินดา และครอบครัวทูลจินดา      


- นายพลอง ชัดขุนทด    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายดำรงค์ พูขุนทด      
นางรำเพย พูขุนทด      
นายชาญชัย ชัดขุนทด      
น.ส. สุภารัตน์ พูขุนทด      
น.ส. หทัยพัชร์ (อรรถพร) พูขุนทด      
น้องหนุน พูขุนทด      
ตระกูล ชัดขุนทด พูขุนทด และครอบครัว      


- นายปฐวีภาพย์ ขุมนาค    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางวรนุช ขุมนาค      
นายเหลี่ยม ขุมนาค      
นายธีรวุฒิ ขุมนาค      


- นายสมศักดิ์ เลิศสาครประเสริฐ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางพรทิพา เลิศสาครประเสริฐ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางเล็ก เลิศสาครประเสริฐ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
น.ส.รวิชา เลิศสาครประเสริฐ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
น.ส.อรพรรณ เลิศสาครประเสริฐ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
น.ส.วรรษมน เลิศสาครประเสริฐ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
และสัตว์เลี้ยงของครอบครัว    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- นายชัยยา ทามะฤทธิ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายชัยยา ทามะฤทธิ์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- คุณอภิชัย ขัตติยาภิรักษ์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณจันทรเพ็ญ ชาญสุทธิกนก    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณปรียาภรณ์ ขัตติยาภิรักษ์      
คุณนัฐพล ขัตติยาภิรักษ์      
คุณวรรณพร ขัตติยาภิรักษ์      


- นางสำราญ ชาวป่า    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายไพโรจน์ รักวงษ์      
บรรพบุรุษและลูกหลานตระกูล 'เด่นเลิศชัยกุล'    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
บรรพบุรุษและลูกหลานตระกูล 'กัลปตานนท์'    300    เหรียญมหากำลัง
นายประสาน  เด่นเลิศชัยกุล    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นางแดง  เด่นเลิศชัยกุล      
นายชยธร  มนต์ชัยนนท์      
ด.ญ.วรัญชยา  มนต์ชัยนนท์      
นายศักดิพัฒน์  กัลปตานนท์      
น.ส.กัลยพัทธ์  เด่นเลิศชัยกุล      
น.ส.สิริพันธุ์  อยู่สวัสดิ์ และครอบครัว      
Mr. Heinz Joachim Hoffmann and family.      
นายสมยศ ชุ่มอารมณ์ และครอบครัว      


- นายประชา แซ่เตีย    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางรุจี แซ่เตีย      
น.ส.ชงโค ชัยวัฒน์      
น.ส.ลาวัณย์ ชัยวัฒน์      
นายเฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน      
นายธีรชัย กิตติศักดิ์นาวิน      
นายวัชรชัย กิตติศักดิ์นาวิน      
นายอภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน      
นายอภิชัย กิตติศักดิ์นาวิน      
น.ส.สุทธิวัฒน์ กิตติศักดิ์นาวิน      
นายเชวงพัฒน์ กิตติศักดิ์นาวิน      
และครอบครัวกิตติศักดิ์นาวิน      


- นายสัมฤทธิ์ กังวาฬศัพย์    400    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางทวี กังวาฬศัพย์      
ดร.กนกอร กังวาฬศัพย์      
ร.ต.ท.สังวาลย์ กังวาฬศัพย์      
น.ส.ชลอ กังวาฬศัพย์      
น.ส.ลัดดา กังวาฬศัพย์      
นายปราโมทย์ จตุปาริสุทธิ์      


- คุณชัยวัฒน์ อึ้งศรัทธา     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณวัชราภรณ์ วงษ์สุนทร    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- นายธีรินทร์ บุญเบญจศิริ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณวัลลิกา ทองวิเชียร      
นายศุภกิจ บุญเบญจศิริ      
น.ส.เบญญาภา บุญเบญจศิริ      


-คุณชนชม เตชะเสน    300    เหรียญมหากำลัง
- คุณทรงเกียรติ มากทรัพย์ศรี    300    เหรียญมหากำลัง
- คุณเทวเดช แสงพิรุณ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- คุณนฤมล อุสานนท์     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณพิราวรรณ ณ วารี      
- น.ส.สุทิชา พัทรพันธ์ และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
น.ส.ปิยะฉัตร บุญจินดาทรัพย์ และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณขวัญเรือน หอมหวล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางสมจินตนา จรัสไธสง     200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายปรารถนา จรัสไธสง       
อุทิศให้ครอบครัวหมู่ญาติมิตรทั้งหลาย      
คุณพ่อแถม จรัสไธสง       
คุณพ่อเสงี่ยม หุ่นบัวทอง และครอบครัวทุกคน      


- นายทิวธง ต่อหยกสกุลชัย     200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นางสำเริง อรรถศิริปัญญา       
นายทัศนพล ต่อหยกสกุลชัย       
น.ส.โสธราภรณ์ ต่อหยกสกุลชัย      


- นายจี้เกี๊ยด แซ่เบ๊    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางแก้ว แซ่เบ๊    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายพรชัย แซ่เบ๊      
น.ส.วารุณี บวรเกียรติแก้ว      
น.ส.กัลยาณี บวรเกียรติแก้      


- คุณปภาดา จันทมินทร์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณวินัย จันทมินทร์    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณพุฒิเศรษฐ์ จันทมินทร์      
คุณประคอง ฤทธินานนท์      


- นางอ่อน ศรีวะรมย์ และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณตวพรรณ  มั่นศักดิ์  และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- คุณพรสุรางค์ พรหมโชติ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณประสงค์ อยู่แก้ว      
คุณณัฐภัสสร อยู่แก้ว      
ครอบครัวพรหมโชติ      


- ดต.สิทธิเดช พรหมลังกา     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณยุวพร พึงพิพัฒน์และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- น.ส.มนัสนิตย์ สุระอามาตย์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
จ.ส.อ.ภาสกร สมยอม      
ด.ญ.นันท์นภัส สมยอม      
- พ่อเล็ก กองทอง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
แม่สำเนียง กองทอง      


- คุณภัคฐ์พิชา เธียรญาณโรจน์ พร้อมญาติพี่น้องและครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- น.ส.ชุติมา หนูคำหอม    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายชลอ หนูคำหอม      
น.ส.ประภัสสร หนูคำหอม      
น.ส.นิชาภา ฐานเจริธนา      
นางวรรณิภา ฐานเจริญ      


- นายเกรียงไกร กิตติสาเรศ    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
- นายบุญโรจน์ อัศวพนากิจและครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- ส.อ.ปริญญา เทพปริวัฒน์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณภัทรนิษฐ์ กุลเศรษฐ์ธนกิจ      
คุณธัญญาทิพย์ กุลเศรษฐ์ธนกิจ      
ด.ญ.แก้วขวัญ เทพปริวัฒน์      
นายวัฒนะชัย หัสดี      


- คุณวรวรรณ บำรุงนอก    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายสุทโธ บำรุงนอก       
นางกองแก้ว บำรุงนอก      
น.ส.กษิรา บำรุงนอก      
นายสุรชัย บำรุงนอก      
ด.ช.ณเดช บำรุงนอก       


- นายธนเสฏฐ์ พงศกรภิวัฒน์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางศศิร์อร พงศกรภิวัฒน์      
นายพิสิษฐ์ พงศกรภิวัฒน์      
น.ส. ธัญญ์ธิชา พงศกรภิวัฒน์      
น.ส. กัญญ์ชิสา พงศกรภิวัฒน์      


- นางพรทิพย์ ตั้งธนะพงษา    400    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณประดิษฐ์ โพธิกุดไสย    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณสมัย งามฤทธิ์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณสมจิตร ธรรมโชติ    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณเสรี โพธิกุดไสย    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นายสมยศ ศรีบุณยาภิรัตและครอบครัว    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นายศิริพงษ์ ศรีบุณยาภิรัตและครอบครัว    60    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
ด.ช.วุฒิภัทร วะชังเอินและครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นายภูมิพัฒน์ หนาแน่น    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นายทองสุข เทพยา    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นางสงวร เทพยา      
นางณัฐนัชา ทองสุวรรณ      
ด.ญ.วรรณิดา ทองสุวรรณ      
ด.ญ.ณิชากร ทองสุวรรณ      


- คุณพูนทวีรัตน์ สุขกล่ำ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณอวิรุทธิ์ สุขกล่ำ      
คุณจักรกฤษ สุขกล่ำ      
คุณลลิตา สุขกล่ำ      


-คุณขวัญปวีณ์ จรินพันธุ์ พร้อมครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
-นายสมบูรณ์ กวีผาติ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางนารีรัตน์ กวีผาติ      
นางสุภาพร กวีผาติและครอบครัว      
นายสุนทร กวีผาติและครอบครัว      
นายสุเนตร กวีผาติและครอบครัว      
นายสุวัธน์ กวีผาติ      
นายสินาท ทินนโชติ      
นางเยาวลักษณ์ ทินนโชติ      
คุณธนัฐชพร ทินนโชติ      


- น.ส.อังค์วรา อุปละ    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
-Nid Angwara     100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- นางจ๋อย ช่าวน่าน    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางบัวแฝง ชาวน่าน      
น.ส. ณขวัญปราณ นันตา      
น.ส. หนึ่งฤทัย กาบคำ      
น.ส. ฤทัยรัตน์ กาบคำ      
น.ส. อุไรรัตน์ กาบคำ      


- คุณวิภา ละออรัตนศักดิ์     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
ด.ช ภูภิทัศ พรหมจรรย์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
      
- ร้อยเอกเฉลิม สุดกล่ำ    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
นางประไพ สุดกล่ำ      
นาวาเอกหญิง จิพิชญ์สุดา สุดกล่ำ      
นายกฤษฏา สุดกล่ำ      
พลเรือตรีกฤติธร ธีรานุตร      
ด.ช.ปกรณ์ สุดกล่ำ      
- นายอนงค์ จันทรส    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
น.ส.สุกัลยา กุลนาฝาย      
น.ส.ศศิธร จันทรส      
น.ส.อรอุมา จันทรส      


- คุณมุกดา รุ่งทิพย์     492    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณอารีรัตน์ ศรีนาคคล้ำ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณภาคภูมิ สุขสำราญ    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณชโลบล อินทรเสนีย์ และครอบครัว      


- แม่ลำยง ภู่แก้ว และครอบครัวลูกหลาน    50    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
ครอบครัวสังข์สอน      
แม่หอมเย็น พันธุ์ศรีและครอบครัวลูกหลาน      
ครอบครัวม่วงทอง      
น.ส.วาสนา บุตรโสภาและครอบครัว      
นางศิริพร ทองสุก      


- คุณเอกชัย โอเจริญ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- คุณอัณณ์ชญาณ์ ไชยวงค์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณสายัณ ไชยวงค์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณบัวผัด ไชยวงค์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- คุณกอรวิกา บุรัตน์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณอรอนงค์ -นิสัย บุรัตน์      
คุณไวสมอน บุรัตน์      
คุณชลนกันย์ ลาศา      
คุณจิตพิพัทร ลักขษร      
คุณดารี ศรีทอง      
คุณเพ็ญรุ่ง สิงห์ทอง     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายไชยวัฒน์ ทันสม      


- น.ส เดือนเพ็ญ ไกรสวัสดิ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณจันทิมา แจ้งพร     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- คุณพีระเดช ปริดิพันธ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณดรุณี ศรีสุข    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณพ่อเฉลียว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณแม่เจือ ศรีสุข    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
จ.ส.อ.ยศพัฒน์ ศรีสุข      
คุณอรษา ชุ่มเย็น      
ด.ช กานต์ ชุ่มเย็น      
คุณประจัก ศรีสุข      
คุณธนาธิป ศรีสุข      


- คุณสิริพัชร์ มิตินันท์วงค์    300    เหรียญมหากำลัง


- นางพิมพ์นารา อุปละ    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
น.ส.สุขุมาภรณ์ อุปละ      
ด.ญ.พลอยใส อุปละ      
ด.ช.ชนกันต์ ทรงกาย      


- ส.ต.ต.หญิง ศิร์ณัฐชา ดิษฐใจเย็น    300    เหรียญมหากำลัง
ด.ช.อาทิตย์ ดิษฐใจเย็น     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
ด.ญ.จันทรา ดิษฐใจเย็น      
นางธิดา ดิษฐใจเย็น      


- คุณกาญจนา ภัยวงค์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณณัฐรัชต์ เกิดศุข      
คุณสมบท เกิดศุข      


- คุณสมบูรณ์ นุกูลอุดมพานิชย์     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณกนกวรรณ นุกูลอุดมพานิชย์       
คุณธัชพล นุกูลอุดมพานิชย์      


- คุณณัฐณิชา วิเศษ และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- คุณฐิติพันธิ์ อธิกุลภัทร์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณกัญจน์รัตน์ อธิกุลภัทร์      
คุณธนเดช อธิกุลภัทร์      
คุณภคิน อธิกุลภัทร์      
คุณกฤตภัค อธิกุลภัทร์      
คุณทิติภา อธิกุลภัทร์      
คุณปูชิตา อธิกุลภัทร์      
คุณรุ่งรดา อธิกุลภัทร์      
คุณทัตชญา ธนะสุขตระการ      
คุณภูกริช รัตนวิศ      
คุณพันธนะ รัตนวิศ      
คุณณัชพร สิรินุกุล      


- น.อ.สมชาย จันทโรธร    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
น.อ.หญิงเบญจมาศ จันทโรธร      
- เดือน จันทร์เพ็ญ (FB)    109    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณทรงศิลป์ อ้อมอารีย์พร้อมคณะ    600    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว 2)


- คุณจิตตานา เลิศอารยะ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณปภังกร เลิศอารยะ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณชนิสรา เลิศอารยะ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณชัยวัฒน์ กิตติเรืองทอง    50    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณปิยรินทร์ พัวศรีสุวรรณ      
คุณมนชุดา วัชรินทร์กูล      
คุณสุวรรณี มหัทธนิยางกูล             


- คุณแม่จูลั้ง แซ่เลาและคุณพ่อเอี่ยมเฮง แซ่แต้และครอบครัว     20    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุุณธัญชนก ปุณฑริกานนท์ และครอบครัว    20    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- นส.อิสรีย์ ขุนนารักษ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
-คุณฐานิตา ทัพศิริ และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณฐานิตา ทัพศิริ และครอบครัว    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
-คุณอภิดา ยุกตะนันทน์    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
คุณอยุทธ์ ยุกตะนันทน์      
คุณอนาวิล ยุกตะนันทน์      
คุณกิตติพงศ์ ยุกตะนันทน์      
คุณอโณทัย อภัยยานุกร      
คุณณัฐพงศ์ ธาระวานิช      
คุณพัชรี เทศทอง      
ด.ช.ณัฐวิทย์ ธาระวานิช      
ด.ญ.เพชรลัดดา ธาระวานิช      


- นางวิภา กาญจนวาทศิลป์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายอาณัติ กาญจนวาทศิลป์      
นายอนุรักษ์ อุ่นเอม      
นางชนิดา อุ่นเอม      
นายชนิตพล อุ่นเอม      
นางสุนันทา บุญประเสริฐ      


- นายปรีชา พงศ์วรนันท์    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
นางณภัทร พงศ์วรนันท์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายณัฏฐ์ พงศ์วรนันท์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นางนิรดา พงศ์วรนันท์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
ด.ช.ณัฏฐ์คเนศ พงศ์วรนันท์      
นางปิยะพร พงศ์วรนันท์      
น.ส.ปิยะดา พงศ์วรนันท์      
น.ส.ณภัษฎา บิลก่อเด็ม      


- คุณประชุม แก้วพินิจ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณนิสา แก้วพินิจ      


- คุณณัฐกาญจน์ พันธุ์สุรินทร์ และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณแม่วิไล ไพศาลอัศวเสนี    300    เหรียญมหากำลัง
คุณณัฐกาญจน์ พันธุ์สุรินทร์ และครอบครัว    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณณัฐกาญจน์ พันธุ์สุรินทร์ และครอบครัว    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


-ไอยเรศ นวดเพื่อสุขภาพ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณลัดดาวรรณ ศรีจันทร์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณสุวิจักขณ์ พิรุฬห์ดนย์      
ด.ญ.สุวิกรานต์ พิรุฬห์ดนย์      
ด.ช.สุวิวัฒน์ พิรุฬห์ดนย์      


- คุณเกลียวกวี สิงห์แดง    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณนภษร สมิตกาญจน์      
คุณบุญเกิด - อำนวย สิงห์แเดงพร้อมครอบครัว      
คุณสรรพสิริ - วิชภา สมิตกาญจน์ พร้อมครอบครัว      


- นางเหรียญ ฉิมวงษ์    300    เหรียญมหากำลัง
นางปาณิสรา ฉิมวงษ์      
คุณปุณศยา ไชยะอ่อน      


- น.ส.กนก จันทร์กระจ่าง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายนนทกร มหัทธนะสุ      
ด.ญ.ญาธิภา มหัทธนะสุ      


- คุณประทีบ คัมภีร์ศาสตร์    2,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- เชราบ    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- นายเทียน คงสอน    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางจำนงค์ คงสอน      
นายอณพ คงสอน      
น.ส.วิลาวัลย์ คงสอน      
ด.ช.ณัฏฐชัย คงสอน      


- คุณโกศล ลำใย     300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณศุภัชญา ไตรรัตนารมย์ (เก่ง)     100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
ด.ญ.ปรีฎาพรณ์ ไตรรัตนารมย์      
- คุณจิตตานันท์ หนูเซ่ง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณเสน่ห์ หนูเซ่ง      
คุณฉันทนา หนูเซ่ง      
คุณสุภาพ มหันตมรรค      
คุณณัฐวศา หนูเซ่ง      


- นางพิกุล เศรษฐีทรัพย์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายณัฐพงศ์ เศรษฐีทรัพย์      
นายบัณฑิต เศรษฐีทรัพย์      
น.ส.วรารัศ ช่วยบุญส่ง      
น.ส.อังสุมาลิน แสนสุข      


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่** - คุณปนัดดา แซ่อึ้ง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- คุณปทิตตา  ศรีสุข    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวังไพร      
ด.ช.ปุณณภพ ศรีวังไพร      


- หวลคนึง ศรีกรณ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
สมรวรรณ เรืองสมบูรณ์      
นิเวศ ชลคุป      
วรรณิภา บำเพ็ญธรรมสกุล      
พลวรรฒ ทองนิตย์      
เตชินท์ รัตนวิศ      
ปพน เลิศชาคร      


- อณัญญา เกื้อการุณย์วงศ์    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
จินตนา เกื้อการุณย์วงศ์      
กมลพร จันทร์สิริวรกุล      
ชัชญาภา โตเอี่ยม      
ชนิดาภา โตเอี่ยม      


- คุณกุญชร แสวงดี    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณอัชราพร แสวงดี      
เด็กชายธีมาธร แสวงดี      
เด็กหญิงศิรภัสสร แสวงดี      


- นายทวีสาร ปงชาคำและครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
น.ส.วลัยลักษณ์ แก้วไพบูลย์ และครอบครัว      


- นายอำนาจ บุญอนนท์    800    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางรัชนีวรรณ บุญอนนท์      
นางนกแก้ว บุญอนนท์      
นางคล้าย มาดีร์      


- นายวชิรวิทย์ กรรณิกา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นายโดม สุวาวัลย์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นางสิริการย์ สุวาวัลย์      
คุณแม่ยุพา ดวงใจ      
นายสรณะ ดวงใจและครอบครัว      
น.ส.นนทลี ดวงใจ      
นายรัชตะ ดวงใจและครอบครัว      
นายนันทวิทย์ ดวงใจและครอบครัว      
นายตีระ ดวงใจและครอบครัว      
ณรัชช์อร ปุสเดโว      
สมชาติ ปุสเดโว      
ฤทัย ปุสเดโว      
สมฤกษ์ ปุสเดโว      
นฤมล ปุสเดโว      
ศุภกิจ แช่มชูจิต      
ศุภกร แช่มชูจิต      


- คุณโศศิษฐา พัฒนากุล (กะทิ)    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นางเบญจมาภรณ์ จุศิวะรัตน์ และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณฉัตรพล วิศวไพศาล และครอบครัว    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- นางชม อินทสร    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
น.ส.ภัทรมน อินทสร       
อุทิศให้พ่อสมพงค์ อินทสร      
นายนิรัช เผือกม่วงศรี      
นางนิตยา เผือกม่วงศรี      
นายมนต์ธนต์ เผือกม่วงศรี      
นายมนตรี เผือกม่วงศรี      


- นางบุญเลี้ยง พื้นชมภู    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นางณีรนุช พื้นชมภู    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
น.ส.พัชริดา พื้นชมภู      


- นางเจียมจิตร สุรินทร์รัตน์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายธนพล สุรินทร์รัตน์      
นางธารี สุรินทร์รัตน์      
น.ส.ปิยนันท์ สุรินทร์รัตน์      
น.ส.ธีรพร สุรินทร์รัตน์      


- น.ส.พัทธ์ธีรา มงคล พร้อมครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- น.ส.อังคณา ถามูลแสน    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายพีรพล บูรณะคุณ      
ด.ญ.นภัสสร บูรณะคุณ      
ด.ญ.อารียา บูรณะคุณ      


- คุณสุชาดา ไกรวงษา และครอบครัว    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- คุณสันธาน เลาห์ภูติ  300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่**- sirinuch    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- นายธานพ ลิ้มรุ่งเรือง    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางมาลี ลิ้มรุ่งเรือง      
นายสุภาพ ลิ้มรุ่งเรือง      
นางนารี ลิ้มรุ่งเรือง      
นายวริทธิ์ ลิ้มรุ่งเรือง      
นายชยากร ลิ้มรุ่งเรือง      


- คุณเฉลิมพล หาญแก้ว และครอบครัว100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุุณสุขุมาลย์ บุญเรืองศักดิ์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- น.ส.รัศมี ภูยาดวง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางเสาวลักษณ์ ภูยาดวง      
น.ส.เพ็ญศรี ภูยาดวง      
น.ส.รััศมี ภูยาดวง      
นายณัฐพล ลีรักษาเกียรติ      


- ปนิดา จอยเอกา และครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณจรัญญา เหมือนแสง และลูกๆ500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่**- คุณฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- คุณสิรินาถ นุ่มจันทร์ และครอบครัว300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- พระ สันต์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์ อุทิศให้คุณพ่อ     500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณปณิตา แย้มศรี    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุุณสุภาภรณ์ ล้ำเลิศ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- ร.ต.หญิง กมลชนก แพโต และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณปาณิภา คันธารัตนกุล และครอบครัว    600    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น (2)
คุณศุภิสรา เกียรติคณารัตน์    1,000    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง) (3)
- Way    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่** - น.ส.นิตยา สายน้อย    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- น.ส.ปลื้มกมล เถรแก้ว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นายสุรวิช บุตญาพันธ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางศิริญา บุตญาพันธ์      
ร.อ.หญิง ภณิตา บุตญาพันธ์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
Dirk Schaarschmidt      


- น.ส.ปริยาภรณ์ สุมารินทร์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- คุณศิริพล คงนคร    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุุณสายใจ คงนคร      
คุณชินกฤต คงนคร      


- คุณสุรพล - ด.ช.ธนพัฒน์ ปรีตะนนท์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณพีรวัสส์ ฉัตรทันใจ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- ครอบครัวธนาวัฒนพงศ์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- นายพิริยพงษ์ วิศิษฏ์ฐากูร    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางภัควลัญชน์ วิศิษฏ์ฐากูร      
ด.ญ.รมิดา วิศิษฏ์ฐากูร      
ด.ช.ภูวสิษฐ์ วิศิษฏ์ฐากูร พร้อมญาติมิตร      
คุณแม่จินดาภรณ์ จุนเจิม      
น.ส.จิราธาร พละปัญญากุล      
จสอ.จำรัส คำมูล      
นางมาลี คำมูล พร้อมครอบครัว      
- นางอัญชุลี ทวีสุข    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณณกันยา เลิศชนิสร    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ศจี สมสกุลและครอบครัว      
พรรณธิภา ทรงศิลป์      
- Louie Morales    1,500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
Kanchana Morales      
Kaytie Chomdao Wongthawatchai Morales      
Karita Pilar Morales      
Edward Morales      
- คุณลักขณา ห้องทรัพย์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณทักษ์พณิช ชวนิตย์      
คุณภาณุพงศ์ ชวนิตย์      
คุณภูวเดช ชวนิตย์      
คุณภคพร ชวนิตย์      


- Nuch PPP    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณณัฐพล พิมมล    50    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณจิราพร ศรีน้อย และญาติๆ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณปัณณ์ธานี กงมะณี และครอบครัว500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณนภัสพลอย อังวราวงศ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณโกศล อังวราวงศ์      
คุณธัญญพัฒน์ อังวราวงศ์      
คุณธนกร ธนาเพชรรัตน์      


- คุณสาโรจน์ อินทิศ    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
คุณวิไลพรรณ อินทิศ    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
น.ส.ปภัชชญ อินทิศ    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
นายก่อกฤษฎ์ อินทิศ      
คุณอุบลรัตน์ กชภา    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
คุณนันทะ อินทิศ      
คุณพิมภิดา อินทิศ       
นายจิรสิน อินทิศ      
คุณปััญจภญ เจริญพร      
นายถาวร เจริญพร      
นางปราณี เจริญพร      
ด.ช.กรวิทย์ เจริญพร      
ด.ช.พลัฏฐ์ธนิน เจริญพร      


- นายไพบูลย์ รัตนมหาวิชัย    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นางสังวาลย์  รัตนมหาวิชัย      
คุณอรชุมา ขุนนารักษ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
ธรรมศักดิ์ บุญภูพิพัฒน์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
น.ส.ดวงใจ เตชะธเนศ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายธนา เตชะธเนศ      
ด.ช.เตชพัฒน์ นิธยาภา      
นายปรีชา นิธยาภา      


- คุณมานิดา สว่างเวช    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- น้ำฝน จันทร์โทพร้อมครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- วรรณชัย    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- คุณธีรธันย์ มหภาคโสภณพิศาล    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณอิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายชินณปพัทน์ มหภาคโสภณพิศาล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นางสรวีย์ ปวเรศขจรพงศ์    300    เหรียญมหากำลัง


- คุณแม่วรรณี อำไพ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
น.ส.กริษฐาพัชร อำไพ      
นายสมยศ สุทธิขาว      
น.ส.อังคณาภา สุทธิขาว      
นายโสภณภากร สุทธิขาว      


- นายพิษณุ ทรัพย์เกื้อกูล    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นายพงศ์กรณ์ ธนากิจธนเกียรติ    999    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
อาจารย์มิญกา ศรีสุวรรณและคณะลูกศิษย์      


- นายวิทา ไล้สมบูรณ์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- นางศิริลักษณ์ เลิฟเกรน    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
นายโทมัส เลิฟเกรน      
น.ส.อาทิตยา ซอนนี่ วงษ์สุนทร      
น.ส.สรินธร ลูน่า วงษ์สุนทร      
ด.ช.อเล็กซานเดอร์ เลิฟเกรน      
นางอุษณี วรรคตอน      
ร.ท.สันติ วรรคตอน      


- นายศิริพล คงนคร    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณสายใจ คงนคร      
คุณชินกฤต คงนคร      


- น.ส.ธารารัตน์ อินนุรักษ์    75    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณกานต์สินี แสงบุญเจริญรัตน์    301    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น


- คุณบัลลังก์พรหม จันทร์กระจ่าง    11,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงิน (1), เหรียญเปิดโลกปี 39 (2)
คุณสุทธิรัตน์ จันทร์กระจ่าง      
ด.ญ.ปุณย์รติ จันทร์กระจ่าง      
นางปัทมา สุกมาก      
นายเทอดเกียรติ จันทร์กระจ่าง      
น.ส.วนิดา สุขมาก      
พันตำรวจโทวัลลภ จันทร์กระจ่าง      


- น.ส.รุ่งนภา สังข์ขาว    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- นายประภาส ตันธิมา    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
น.ส.นาตยา สะวัง      
ด.ช.ประภากร ตันธิมา      


- นางกัญญ์ชญา เจริญสุข    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายรัชเดช เจริญสุข      
น.ส.จิติกาญจน์ เจริญสุข      


- ไม่ประสงค์ออกนาม    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- น.ส.ภฤศมน เกียรติพงศ์พันธ์และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณกัลทิยา เข็มทองและครอบครัว    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณธีระยุทธ์ คำมี    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นาย วันชัย ภูนพันธ์เอี่ยม    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่**- น.ส.ช่อทิพย์ ธนประโยชน์ศักดิ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- คุณวงศ์ปกรณ์ โล่สถาพรพิพิธ    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณปรีญาพัชญ์ โล่สถาพรพิพิธ      
คุณพลอยนภัส โล่สถาพรพิพิธ      
คุณSze Wan Ho      
คุณอานนท์ โล่สถาพรพิพิธ      
คุณHuang Shuangqing      
คุณChen Shaofen      
คุณSze Ki Ho      
คุณอาพาพร สิริอมรนที      
คุณวันปีย์ สัจจมาร์ค      
คุณยงยุทธ สิริอมรนที      
คุณสุพัตรา สิริอมรนที      
คุณChoi Sai Fong      


- น.ส.นันท์นภัส เตชเศรษฐพงศ์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- นายชยพล รักพงษ์ไทย    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่


- นายสุวินัย  กล้านา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นายจอม  กล้านา      
นางหวัง  กล้านา      
นางจิตตา  กล้านา      
น.ส.สุมิตตรา   คันธะชัย      
นายวิเชียร  กล้านา      
นายวิชาญ   กล้านา      


- คุณกมลาภา เอี่ยมสรรพางค์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
จุมพล จันทร์ศรีเกษร      
สุวรรณา ประจักษ์สมสุข      
ณัฐนันท์ จารีย์กุลวดี      
นันท์นภัส จารีย์กุลลวดี    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่


-LEE ANTHONY HOWELLS    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
ANTHONY JOHN HOWELLS      
KELLY HOWELLS      
TEREASA REDMAN      


- คุณวรัทยา เหล่านุญชัย    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39


- คุณพชระพฤกษ์ งามเนตร    5,000    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
คุณพิชญ์ณิน งามเนตร      
คุณเรืองนาม งามเนตร      
คุณองอาจ งามเนตร      
คุณนันทพัทธ์ ธนเศรษฐ์ฤทธิ์      
คุณธนานันต์ ธนเศรษฐ์ฤทธิ์      
คุณธนาศักดิ์ ธนเศรษฐ์ฤทธิ์      
น.ส.เยาวลักษณ์ บริหารธนวุฒิ      
น.ส.นิศากร ประจักษ์สมสุข      
น.ส.สาลินี ประจักษ์สมสุข      
อากงลิ่มเทง แช่เตีย      
นางเอียวเจียม แซ่อึ้ง      
น.ส.ทัศนา ประจักษ์สมสุข      
น.ส.ศรัณยา ประจักษ์สมสุข      
น.ส.สิดาภา พรนิคม      
edward Morales      
อัญชิสา วัชรพล ( นสพ.ไทยรัฐ)      
อินทิรา วัชรพล      
ไพจิตร ธรรมโรจน์พินิจ      


- สุุภาพร สิงห์โต และครอบครัว    111    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- น.ส.กมลพิทักษ์ วงเวียน    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นางสุนทรี ต่างศรี    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางสุนทรี ต่างศรี    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- คุณนันท์นภัส คีรี พร้อมครอบครัว    1,725    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุุณรัชชานนท์ สุขประเสิรฐ      
คุณพนิตตา อารีรอบ      
คุณณฐา นิ่มน้อย      
คุณชุติมา สมสืบ และครอบครัว      
นายถวิล ต๊ะใจ      
นางลำดวล นันทไชย      
คุณนริศรา วิลัยตรวจ      
คุณปรรณภัชร์ วิลัยตรวจ      
คุณอมร พันธุ์ภักดี      
คุณทวิกา วิลัยตรวจ      
คุณธนะชัย วิลัยตรวจ      
นายอาณัติ สุทธิบุตร พร้อมครอบครัว      
คุณธนสร ขำละเอียด      
คุณเกื้อกูล คีรี      
น.ส.สกุลตรา งอชัยภูมิ      
นางดาว แสงอุทัย      
นายชลอ คีรี      
นายภัทรกร รุ่งโรจน์      


- นายพิษณุ ทรัพย์เกื้อกูล    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณธิดารัตน์ ฝูงดี    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณกาญจนา ภัยวงค์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณพิชญ์ณัฏฐ์ เสงี่ยมกลาง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- นางสมบท เกิดศุข    600    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณกัญญาณัท เกิดศุข และครอบครัว      
คุณปกรณ์ มรกตพิทยารักษ์      


- คุณพิชัยภัทร์ สังข์สุวรรณ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณสุพัตรา สุสรรติ      


- นางสุรีย์รัตน์ คุ้มแสง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- นางณัฐธยาน์ มาลีสะท้าน พร้อมครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณณรงค์ สมบัติธนสุข    400    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- นายประวัติ ศรีชมภู    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายบุญเจียม ศรีชมภู      
นางภัทราพร ศรีบุญมา      
นายภูวดล ศรีชมภู      
น.ส.อารีรัตน์ ศรีชมภู      


- คุณวรรณพร ศรีเจริญ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณธีรธันย์ มหภาคโสภณพิศาล    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณอิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายชินณปพัทน์ มหภาคโสภณพิศาล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นางสรวีย์ ปวเรศขรพงศ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- ปรายฟ้ารีสอร์ท กำแพงแสน นครปฐม    1,500    เหรียญมหากำลัง
- น.ส.วิชุตา วิชิตเชื้อ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณณัฐวัฒน์ พันธ์ดำรงกุล    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณวิมลวรรณ รัศมี    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่**- Iron Loft A T    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- ปนัดดา ปาปะกาย    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- วัชระ เรืองพานิชภิบาล    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ธนพร เรืองพานิชภิบาล      


- กชมล ทวีพจน์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
เพ็ญนภา ทวีพจน์      
สวรรค์ ทวีพจน์      
ด.ช.จักรภพ ทวีพจน์      


- นายจักริน ด้วงสัมรวย    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณศศิภาฉัตร์ ธนังวัฒนานนท์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณจันทร ไพเรืองโสม      
คุณศรชัย สุทธิจันทร์เดช      


- น.ส.ประภัตสรณ์ รักษา    900    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว (2), เหรียญมหากำลัง(1)
- คุณทาเสิ่น อู    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่**- ธนัน หนุ่มฉางกูล    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- นันทินี ล้อกิตติกูล และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- นายรัตนะ หอมทวนลม    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางสุนิษา หอมทวนลม      
ด.ช.กรธวัช หอมทวนลม      
ด.ญ.กฤฬณัน หอมทวนลม      


- นายศิริพงษ์ คงสมร    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
น.ส.อ้อยใจ ธิกุล      
นางทวีภรณ์ สิงห์สี      


- น.ส.สุนันทา พรายมี    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
ศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์    300    เหรียญมหากำลัง
คุณธนากร การเที่ยง อุทิศให้ ธนบดี การเที่ยง      


- คุณพรรณณี สิรสุขเสนีย์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายไรวินทร์ สิรสุขเสนีย์      


- ครอบครัววุฒิพันเลิศ(ร้านรณีภัณฑ์)    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณดนยา ชัยจรูญ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณสมยศ ชัยจรูญ      
คุณยุพิน ชัยจรูญพร    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณอนุวัฒน์ พุ่มพิกุล และครอบครัว    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณรัชต์ภาคย์ หิรัญศิรธนากูล และครอบครัว คล้ายสอน    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณประเสิรฐ นาคปมุต    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณภัสสร นาคปมุต    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
คุณวันวิสาข์ นาคปมุต    300    เหรียญมหากำลัง
คุณภูชิตา นาคปมุต    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณสุชัณญา นาคปมุต      


- คุณพัชรินทร์ รัตนพรศิริ    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
คุณวิไล รัตนพรศิริ      
คุณอุดม รัตนพรศิริ      
คุณวีระพล โชควิทยารัตน์      


- คุณณัชชา เลขวัฒนะ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่**- นายปิยะนนท์ กำแพงงาม300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางสุุมิตตรา พงษ์นิล
      
- คุณณัฐฐิตา โสคำแก้ว     200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- ธีระ-ปาริฉัตร ติลกานนท์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- ประวัติ-พรทิพย์ อุ่นประเดิม พร้อมบุตรธิดา      


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่**- นายพิทยา ทิศุธิวงศ์และคณะ พร้อมบุตร-ธิดา    550    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- วรลัญช์ พลังธนสุกิจ    400    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- นายณัฏฐภัฏ สมณี    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณกาญจนรัตน์ บุญธวัชชัยพัทธ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- นายมนูญ มหาวัน    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
ปิยาภรณ์ มหาวัน      
และครอบครัว      
คุณรังสรรค์ สามนาค และครอบครัว      
- นางถนอม ธรรมวิภาส    550    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายสุนทร ธรรมวิภาส      
- คุณสุรัชชฎา ชัยธัญสุขยงนิธิ และครอบครัว    99    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- นายมานะศักดิ์ พันธ์สุขพร้อมครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- คุณกษมวรรณ อินทรเกษม    20,515    "1.เหรียญ 5000 บาท 3 เหรียญ
2.แหวนกายสิทธิ์ ทอง 4
3.เหรียญ กายสิทธิ์ เงิน 4
4.หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว 10 องค์"
คุณธนกฤต อินทรเกษม    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นายดนุพล ทองผิว      


- นายสมเจตน์ ยิ้มยวน    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นางกชนิช เกษมสังข์      
นายสุริยา ผาสุข      


- คุณณิชาพัฒน์ นามสวัสดิ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- นายบุญฤทธิ์ พานทองรักษ์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณณัฐกมล วัชสิริเสรี    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณปัณฑารีย์ ศุภทรัพย์เสนากูล      
- คุณกัญญาลักษณ์ นะสอน    1,500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณสมชาย ไชยสมบุญ      
- คุณธิดารัตน์ แซ่ลี้    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- นายเกียรติยศ อัครธัญกร    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
   


- คุณจักรรินทร์ จิตรจักร์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
แม่คำ จิตรจักร์      
น.ส.สายฝน จิตรจักร์      


- คุณพงศ์พิพัฒน์ โรจนยุกตานนท์    540    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณกนกวรรณ โรจนยุกตานนท์      
คุณอัญชิสา โรจนยุกตานนท์      
คุณณัฐณิชา โรจนยุกตานนท์      
คุณมัลวิกา โรจนยุกตานนท์    220    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- คุณมณีพันธ์ สันติกิจรุ่งเรือง    220    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณประพันธ์ มนตรีไชย    220    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
คุณประนอม มนตรีไชย      


- เบญจภูมิ แซ่ลี้และครอบครัว    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- สุชาติ ธีรปัญญาวัฒน์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- คุณณพิชญา เทียนทอง    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
น.ส.ณพญา เทียนทอง      
น.ส.ภัทรพิดา ทรงแสงธรรม      
นายพจน์ อำไพพรรณ      
ครอบครัวตระกูลเทียนทอง      
ตระกูลสุขใส      
ตระกููลอำไพพรรณ      
ตระกูลทรงแสงธรรม      
ตระกูลชุมนุมพร และเจ้ากรรมนายเวร


**ยังไม่ได้รับแจ้งที่อยู่** - คุณวงศ์ปกรณ์ โล่สถาพรพิพิธ    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณปรีญาพัชญ์ โล่สถาพรพิพิธ      
คุณพลอยนภัส โล่สถาพรพิพิธ      
คุณSze Wan Ho      
คุณอานนท์ โล่สถาพรพิพิธ      
คุณHuang Shuangqing      
คุณChen Shaofen      
คุณSze Ki Ho      
คุณอาพาพร สิริอมรนที      
คุณวันปีย์ สัจจมาร์ค      
คุณยงยุทธ สิริอมรนที      
คุณสุพัตรา สิริอมรนที      
คุณChoi Sai Fong      


- ป้าอ้วน ขนมปังสายสอง50    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณเจ     50    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณตุ้ย    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณฐิตาภรฉ์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- นายแดนไพร ไชยเดช    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางแสวง สุดแก้ว      


- คุณกิตติชัย แจ่มปรางค์ทอง    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นางสิริวิมล แก้วคำไสย์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นายจตุรงค์ แก้วคำไสย์      
น.ส.กัญฑิศา แก้วคำไสย์      
นายวศิน แก้วคำไสย์      
น.ส.พชิรารัตช์ แก้วคำไสย์      
นายสกล ประสานเสียง      
ด.ญ.ณัฐภัสสร ประสานเสียง      
ด.ช.ณัฐวิษิต ประสานเสียง      
น.ส.อัญชนา ภัคพงศา      
น.ส.ภัทรวดี บุญพัน      


- คุณสิรินญา แซ่ลิ้ม    1,000    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว (3)
คุณนพดล เวชวงษ์      


- คุณภูริตา มะสุวรรณ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณภููวเดช มะสุวรรณ      
คุณอัญชิสา มะสุวรรณ      
คุณภูษณิสา มะสุวรรณ      


- น.ส.สุนีย์ แซ่ลี้    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
นายทวี ปรีดาธนาภิรักา      
นายอนันต์ แก้วพนม      
นายอาทิตย์ ปรีดาธนาภิรักษ์      


- ครอบครัวสิทธิวงศ์ไพบูลย์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
ครอบครัวซุง      
ครอบครัวโบทูยัน อุทิศแด่คุณพ่อณรงค์-คุณแม่วราภา สิทธิวงศ์ไพบูลย์ และอาม่า ซิ่วคิ้ม แซ่ลิ้ม      


- ชาญพิพัฒน์ สิทธิวงศ์ไพบูลย์    300    เหรียญมหากำลัง
นุชติการ สิทธิวงศ์ไพบูลย์      
พรรณี สิทธิวงศ์ไพบูลย์      
อิศราภรณ์ ซุง      
วัลชลี โบทูยัน และครอบครัว      


- นภสวรรณ พาหุถิต    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
มาลินีร์ โกสะรุททะ      
กัญญาทิพย์ โกสะรุททะ      


- นายสำรวย นวลดอกรัก    100.99 เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
นางเสาวนีย์ นวลดอกรัก      
นายอกนิษฐ์ พลาลำ      


- น.ส.รมิตา นวลดอกรัก    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว


- นายสุรสิทธิ์ เลาห์วีระพานิช    2,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางญาณีนันท์ เลาห์วีระพานิช      
นายรัตน์ดุล เลาห์วีระพานิช      


- คุณสุชาดา ประพจนาภรณ์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณดรุณี บึงไกร    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- นุชนารถ เหลืองอุทัย    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นุชนารถ เหลืองอุทัย    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
นุชนารถ เหลืองอุทัย    300    เหรียญมหากำลัง
นุชนารถ เหลืองอุทัย    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- น.ส.นงค์ลักษณ์ งามดิษฐ์ใหญ่    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
อุทิศให้นายเจียม งามดิษฐ์ใหญ่       
นางทองคำ งามดิษฐ์ใหญ่      
น.ส.นิรมล งามดิษฐ์ใหญ่      
นางณรัญญา งามดิษฐ์ใหญ่      
นายปิยะราช งามดิษฐ์ใหญ่      
น.ส.สุทธินันท์ งามดิษฐ์ใหญ่      
นายเจริญ งามดิษฐ์ใหญ่      
เด็กหญิงนงนภัส งามดิษฐ์ใหญ่      
เด็กชายณชพล งามดิษฐ์ใหญ่      
เด็กหญิงนภาวี ห้วยหงษ์ทอง      
น.ส.อรญา อร่ามโภคิน      
นายทรงพล อร่ามโภคิน      
เด็กชายชนาธิป น้อยแก้ว      
เด็กหญิงชมพูนุช น้อยแก้ว      
นายสุทธิพันธ์ เขียวชะอุ่ม      
เด็กหญิงรินรดา เขียวชะอุ่ม      
เด็กชายอิทธิพล หงษ์ทอง      
เด็กหญิงจิราพัชร พงศ์สมบูรณ์      
นางสมนึก    เพ๊งมะณี      
นายกอร์ปศักดิ์  ดุมสูงเนิน      
เด็กชายนัทธ์ชนัน   ดุมสูงเนิน      
นายศรายุทธ แจ่มจำรัส      
นายเจียระไน แจ่มจำรัส      
นางจำรัส แจ่มจำรัส      
น.ส.จันทร์จิรา แจ่มจำรัส      
นายอภิชาติ งามดิษใหญ่และครอบครัว      


- นายจักรกฤษณ์ สาแช    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นางรัชฎาธร ครองแก้ว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
น.ส.ตฤณนภัทร ครองแก้ว      
น.ส.วารุณี ครองแก้ว      
นางกัญญชลา ศิริชัย และครอบครัว      
ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทั้งหมดทั้งมวล      


- คุณรฐา วิทยาศาสตร์****    1,500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณปาณิสรา พรพิภา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณหนึ่งฤทัย บลูมริชพร้อมครอบครัว    600    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นายวรวุฒิ วัลลา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- น.ส.กัณฐิกา ขุนเสนาะ    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- wiew wiew    30    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- นางทองม้วน เนตรหนู    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางประดับ หุ่นแก้ว      
น.อ.ลิขิต หุ่นแก้ว      
น.ส.สุปัญดา หุ่นแก้ว      
นายณฐพจน์ หุ่นแก้ว      


- คุณณฐมน วงศ์วาท    50    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- คุณนวล งามแสง    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- สิริยุพิน นราพิตรธีระภา    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- เขมิกา โมกข์ปุณณภา (Bus 2)    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- พิมพ์ปภัสสร บัณฑิตใจ    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง


- คุณสมพร กลิ่นเหมือนจันทร์    700    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว (2)และ ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่ (1)
- คุณธนัชพร บุญญาวิชัยวัฒน์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว (1)
- คุณปนิตา เพียรดี    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- คุณศิริพร ปสิรภัทร    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณวธูสิริ ภูมะธน (Bus 1)    600    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณนนทิชา หัสถา (Bus 2)    600    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- น.ส.กนกนาถ ปุณวราพงศ์ (Bus 2)    1,550    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- น.ส.อภิชญา ประสาทนัตนชัย และครอบครัว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณกมลลักษณ์ ซื่อสวัสดิ์    1,800    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- ไม่ระบุชื่อ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- นางพินิจ - นางวิลัย ถมสวัสดิ์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- พ.ต.อ.หญิง นิลพันธ์ ภารศิลป์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- ส.ต.ต.หญิง นาวิตรี วงส์วัชรโภคัย    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- ครอบครัวคิดประเสิรฐ และนางกลม ทองสุข (Bus2)    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณวชิราภรณ์ ผดุงภักดิ์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- ร.อ.หญิง ชนิดาภา แก้วกัญญา และครอบครัว    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่


- นางทิพย์วรรณ จารุเกษมวิทยา    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณศิภลักษณ์    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณสอาด แสงสีทอง    121    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณอังคณา ทวีสุขและเพื่อนที่ทำงาน    489    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณแม่วิมล กุลวชิรพรพงษ์ และครอบครัว    700    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- ไม่่ประสงค์ออกนาม    449    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุณอัจฉรา เสารีย์ พร้อมครอบครัว    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- น.ส.พัทธวรรณ จิตมั่น    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือ
- คุณศิริพร คำบุรี พร้อมสหายธรรม    1,200    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณสรัญญา ติวงค์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- คุณปณิธิ วงศ์แก้ว    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว      
- คุณสุภา เดชพันธ์    3,000    เหรียญเปิดโลก ปี 39
คุุณฐิตารีย์ ระวังทรัพย์    199    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายทารี ที - นางเรไร เฮบ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
P'กุ (กลอย)    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณสายสุนีย์ สุขเกษม    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
พี่น้อง (กรุงเทพฯ)    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
น.ส.สุขุมาภรณ์ อุปละ    2,100    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
น้องพลอยใส อุปละ    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายวรศักดิ์ ดอกสันเที๊ยะ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายชินโกร สุโข    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณยุพิน คุณนงนุช คุณอภิรดา    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
น.ส. บุญนภัส สุทธิโพธิ์ทอง    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
นายสมศักดิ์- สุปราศรัย- ด.ช.ปริญ- น.ส.ธัญมน ถาวรจิระอังกูร    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นางศรีนวล คัมถีระ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
นายสุพัฒน์ สุวรรณา    2,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
นางอลิสา บริราช    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
คุณอรนิสา    1,500    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- Nussara    2,100    หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว (7 กอง)
Nussara    900    เหรียญมหากำลัง ( 3 กอง)


- Natamorn Tienpapar    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- Thanat wetchanyan    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- คุณณิชากร บุญวิภารัตน์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- คุณพิรามิตร ปัดถา    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- คุุณณัฐปรียา ดีณรงค์    200    ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- คุณรพีพันธ์ ตั้งใจ    23,400    "1.เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่ (2)
2.เหรียญเปิดโลก ปี 39 (2)
3.แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง (4)
4.หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว(5)
5.เหรียญมหากำลัง(3)"
- ปุ๊ จารุณี เรือนมูล    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- นางปาลิดา ชาญยุทธ    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- ชลธี สรรพโชติ     100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
AnimeKingkong HanzaCodmun      


- นายพาที นุชโสภณ    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- Kiranaar Phatharathornphookhin    105    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- Prapra Puya    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- Angel Aunchaya    999    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- กัญจน์ชญา อภิวิชญ์ชญานนท์    6,125    เหรียญดวงโพธิญาณเนื้อเงินและล็อกเก็ตหลวงปู่ดู่
- ปัฐมา  ธวัชชัยพรพงษ์    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นายพัฒนฉัตร มุ่งสุข    50    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- อารยา เครือเทศน์ และครอบครัว   500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- คุณกฤติยา สอาดกิตตินันท์    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)


- คุณธนกร บวรธรรมวัฒน์    800    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณนพคุณ บวรธรรมวัฒน์      
ด.ช.จิระพงศ์ บวรธรรมวัฒน์      
คุณกรวรรณ แก้วคำ      


- คุณพรพิมล สุวรรณชุ่มเอม    500    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
คุณนพรัตน์ สุวรรณชุ่มเอม      
คุณจิรพร สุวรรณชุ่มเอม      


- คุณพัฒนา วนะชิวนาวิน    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ด.ญ.ภัทรดา วนะชิวนาวิน      


- คุณทิพากร สุวรรณชุ่มเอมเอม    300    หลวงปู่ดู่ครอบแก้วรุ่น,เหรียญมหากำลัง(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
น.ส.ฌัลลกัณฐ์ วงค์แก้ว      
- น.ส.จิราภรณ์ จันทร์มะลิลา    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- นายวชิรศักดิ์ อุมเสธิกุล    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- น.ส.พัชร์ญา - ร.อ. อโณทัย สาพา    100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- คุณเขมิกา โมกข์ปุณณภา    1,000    แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- นางหน่อแก้ว ทรายคำ พร้อมครอบครัว100    เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น


- คุณณฐมน จรูญผล      500       แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- น.ส.ธัญชนก(อุไรรัตน์) สายทอง และครอบครัว   200       ล็อกเก็ตด้านหน้าหลวงปู่ดู่
- นายพีรพัทธ อาระยะสมบัติ และครอบครัว   1,000       แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
- น.ส.ธนพรรณ จำปาทอง      500       แหวนกายสิทธิ์เนื้อทองเหลือง
-น.ส.รดา แมนมาศวิหค และครอบครัว   3,000       เหรียญเปิดโลก ปี 39 และ หลวงปู่ดู่ครอบแก้ว
- นายธเนศเมธาทีปต์ เชื้อวงษ์บุญ       100       เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- สุรัชชฎา ชัยธัญสุขยงนิธิ และครอบครัว    99       เขียนชื่อลงจีวรเท่านั้น
- Phaiboun Vongsay    3,000       เหรียญเปิดโลก ปี 39« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 18, 2017, 09:49:21 PM โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร