รายชื่อผู้อุปถัมภ์ในการจัดสร้างเว็บไซต์ ศิษย์มีครู ครั้งที่ 1

 • 0 ตอบ
 • 3331 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

Administrator

 • www.sitmekroo.com
 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • 508
 • ใครจะใหญ่เกินกรรม
  • ดูรายละเอียด
  • ศิษย์มีครู
รายชื่อผู้อุปถัมภ์ในการจัดสร้างเว็บไซต์ ศิษย์มีครู ครั้งที่ 1 มีดังต่อไปนี้


คุณวิภาดา วรชัยกมล และครอบครัว 1,000 บาท
คุณวรพรรณ วินิจสิทธิพงศ์ 500 บาท
คุณนันท์นภัส - คุณลี แอนด์โทนี่ ฮาวส์ 1,000 บาท
คุณภคพล วรชัยกมล - คุณลัดดาวัลย์ วาโย - ด.ช.ชินภูธิป วรชัยกมล 1,000 บาท
คุณ A 1,000.55 บาท
คุณเศวตชัย ตั้งสุวรรณโสภิณ benfever และคณะ นายภฤศ ไชยประเสริฐ 5,000 บาท
คุณนายปวริศ โคตรธรรม 200 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50 บาท
คุณวีรอนงค์-คุณวิมลรัตน์-คุณศิรประภา บุญศรีรัตน์ และครอบครัวบุญศรีรัตน์คุณพิเชษฐ-คุณชนะชัย-คุณชนาภัทร ชัยชนะคุณปริยากร รักษาเมืองคุณฤทธิรงค์ จันทร์มีศิลป์ และครอบครัวคุณดวงดี ชูแก้วคุณนรินทร์ชาติ พรหมศาสตร์และครอบครัว 500 บาท
น.ส.ธนินจิตรา   และนายอมรไพศาล  กิจเพิ่มพูลไพศาล  300 บาท
น.ส.จิตลดา ฮั้วบางยางและครอบครัว 100 บาท
คุณธนพล จิรเดชนันท์ 2,000 บาท
นายสุรพงษ์ นางณัฐกาญจน์ เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทรัพย์อนันต์ 200 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 300 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม คุณเอ๊ะ 500 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 300 บาท
คุณอุบลรัตน์ กชภา 500 บาท
นายเอกสิทธิ์ เนตรสมานนท์ 500 บาท
คุณนันท์นภัส เตชเศรษฐพงศ์ 199 บาท
คุณวรรณชัย ท้าวนิล 100 บาท
คุณลัดดาวัลย์ รติทวีทรัพย์ 200 บาท
คุณทรรศนีย์ วราสิทธิชัย 333.33 บาท
คุณอนัญญดา แสงสุริฉาย 1,000 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
คุณวรณัน ธรรมวุฒิ 200 บาท
คุณศราวรีศ์ ศนิสูตย์ 300 บาท
คุณฐิตาภา นาคง  280 บาท
ครอบครัว เลิศสุทธิกุล 100 บาท
คุณจำลอง  คล้ายคลึง  100 บาท
คุณลัดดาวัลย์  กาญจนะ 100 บาท
นางสาวถนอมทรัพย์ จิตต์จันทร์ 100 บาท
คุณเสาวลักษณ์ ตันคำอ้าย 300 บาท
คุณณภัทร วรชัยกมล และ คุณวาสนา สุขพุ่ม 500 บาท
คุณกาญจนะ ไกยะฝ่าย 500 บาท
คุณชนิษฐ์พร พุ่มมาก 500 บาท
คุณทิพวรรณ จัลยานนท์ 100 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 300 บาท
คุณเอ็งจิว แซ่หลี่  500 บาท
คุณจริยา ศิริดำรงสุข 500 บาท
คุณณรงค์รัฐ บุญต่อ 300 บาท
คุณรุ่งอรุณ รุ่งแสงเพชร 400 บาท
คุณสุชินทร์ วราบัณฑูรวิทย์ และครอบครัว 500 บาท
คุณวรินธารณ์ อัครภัทรพงศ์ 500 บาท
คุณกิ่งทอง ไตรรัตนศักดิ์ 199 บาท
คุณปณิชากร จีบจอหอ และคุณพีรพัฒน์ พันธุ์พัฒน์ 300 บาท
คุณ พีรวัส สอดสุข และคุณ สุดใจ จูประดิษฐ์ 400 บาท
คุณสิริปนัดดา สมสันฐาน 100 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 250 บาท
นางธนภรณ์ ไชยประเสริฐ 100 บาท
น.ส.อิสรีย์ ไชยประเสริฐ 100 บาท
นางพิยะดา เพียราษฎร์ 150.50 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
คุณธัญญษร นิลกำแหง 300 บาท
นายศรชัย หลักคำ 200 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500 บาท
คุณวีระเดช สุประดิษฐ์ 200 บาท
น.ส.มนัสนิตย์ สุระอามาตย์  200 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
น.ส ธาริษา ธาระวานิช 100 บาท
คุณฐรดา สังขจันทร์ และ ครอบครัว  500 บาท
คุณอินทิรา  จงรุ่งเรือง  300 บาท
คุณธิภาภรณ์ กิตติรุ่งเรือง และครอบครัว 100 บาท
คุณอภิชาต ธาระวานิช คุณนงเยาว์ อินลวง และคุณอุษณีย์ อินลวง 1,000 บาท
คุณธัญญรัตน์ กฤติชาต 500 บาท
นายอธิวิทย์ หมั่นตรอง 100 บาท
นายธีร์กวิน นางอัจฉรา เด็กชายศิรวัจน์และเด็กหญิงพิชญ์ศศิ จ้าวสันเที๊ยะ  100 บาท
คุณนครินทร์ สนสายันต์ 500 บาท
คุณยินดี   ใยบัวเทศ 1,000  บาท
คุณอธิชา   พรหมะจุล  200  บาท
คุณพิชัย-สุดา พรหมะจุล 300  บาท
คุณวิชัย-สำเนียง เจริญนาน  100 บาท
นายวินัย - ด.ญ.ชนาภา ใจมนท์ และน.ส.เสียน พงษ์วัน 300 บาท
นายชัยพร วงศ์ไพบูลย์ 2,000 บาท
คุณปัณณ์ธารี กงมะณี 500 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
คุณธนะวินทร์ สินภัคสวัสดิ์และครอบครัว 100 บาท
คุณนุชนารถ เหลืองอุทัย 200 บาท
นายชนุดม บุริศร์ชัย 180 บาท
น.ส.พุทธพันชาติ เทพไพฑูรย์ 500 บาท
คุณบุญทิวา มาให้ทรัพย์ 200 บาท
คุณธารารัตน์ อินนุรักษ์ 140 บาท
ส่วนที่เหลือ benfever และคณะ นายภฤศ ไชยประเสริฐ นายเศวตชัย ตั้งสุวรรณโสภิณ ทำการปิดยอด 676.62 บาท

ยอดบริจาคทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 36,059 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 10, 2016, 10:00:57 PM โดย Administrator »
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยะธโร