กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
บทความ คำสอน / Re: สวดมนต์เวลา 20.30 น.
« กระทู้ล่าสุด โดย สายสวรรค์ เมื่อ ธันวาคม 31, 2017, 04:29:03 pm »
สาธุค่ะๆ
92
แจ้งสถานะพัสดุ / แจ้งเลขพัสดุ
« กระทู้ล่าสุด โดย benfever เมื่อ ธันวาคม 30, 2017, 01:29:10 am »
KERRY Express
KLPP000033501 คุณฐิติกานต์ (ลาดกระบัง)
KLPP000033503 คุณพิมลภรณ์ (ร้อยเอ็ด)
BCPS000165805
 ผู้รับ : คุณ เบญจวรรณ วงศ์ลา
BCPS000165807
 ผู้รับ : คุณนาทิตา ชยุดฐานิต

🕊  ไปรษณีย์ไทย  🕊

PD 0052 7318 7 TH
คุณสุดิรษฐ์  (ชัยภูมิ)
PD 0052 7319 5 TH
คุณพีระดำรง  (นครราชสีมา)
PD 0052 7320 0 TH
คุณsai san  (บางพลี)
PD 0052 7321 3 TH
คุณธงชัย  (ชลบุรี)
RP 1521 6065 0 TH
คุณอธิป  (เต่างอย)
คุณพรชัย  ภาษีเจริญ
RP 1519 4649 8 TH
คุณปาณิสรา  เชียงใหม่
RP 1519 4650 7 TH
คุณช่อทิพย์  ทุ่งเสลี่ยม
RP 1519 6300 6 TH
คุณนนท์ปวิช   ชลบุรี
RP 1519 6301 0 TH
คุณญาธิดา  คลองจั่น
RP 1519 6302 3 TH
คุณนฤมล  จตุจักร
RP 1519 6303 7 TH
คุณชานล  กบินทร์บุรี
RP 1519 6304 5 TH
คุณบุญธรรม  สุรินทร์
RP 1519 6305 4
PD 0703 2841 6TH ครูบาเกีย (ศรีวิไล)
PD 0703 2842 0TH คุณณัฐพล (อ.สอง)
PD 0703 2843 3TH คุณสุทธิรัศฒ์ (แม่ริม)
คุณจีรวดี
RM176494025TH
คุณศศิพร   
RP 1561 3481 4 TH
คุณพิชาภา
RP 1561 3482 8 TH
 คุณกรรณิกา
RP 1561 3483 1 TH
คุณปัญจลักษณ์
RP 1561 3484 5 TH
คุณธฤษวรรณ
RP 1561 3485 9 TH
คุณสุภวรรณ
RP 1561 3486 2 TH
คุณรัฐธนันท์
RP 1561 3487 6 TH
คุณอุษณีย์
RP 1561 3488 0 TH
คุณเล็ก
RP 1561 3489 3 TH
คุณ รรงค์ฤทธิ์
RP 1561 3490 2 TH
คุณสุโยธิน
RP 1561 3491 6 TH
คุณณัฐมน
RP 1561 3492 0 TH
คุณปราณิศา
RP 1561 3493 3 TH
คุณภัทรพงษ์
RP 1561 3494 7 TH
คุณนฤวรรณ
RP 1561 3495 5 TH
คุณเกตุชญา
RP 1561 3496 4 TH
คุณสมัย
RP 1561 3497 8 TH
คุณสุรีย์พร
RP 1561 3498 1 TH
คุณ รชฎ
RP 1561 3499 5 TH
คุณ จารุวรรณ
RP 1561 3500 1 TH
คุณบุญญาพร
RP 1561 3501 5 TH
93
ขอความช่วยเหลือ / Re: ขอความเมตตาให้กับคุณพ่อคุณแม่
« กระทู้ล่าสุด โดย benfever เมื่อ ธันวาคม 27, 2017, 11:00:26 pm »
สัพเพช่วยอีกแรงนะคะ
94
ถาม - ตอบปัญหา / Re: สวดพระมหาจักรพรรดิทุกครั้งที่นึกได้
« กระทู้ล่าสุด โดย benfever เมื่อ ธันวาคม 27, 2017, 10:43:03 pm »
เยี่ยมเลยค่ะ ได้ค่ะ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สาธุค่ะสาธุ
95
แจ้งสถานะพัสดุ / แจ้งเลขพัสดุ
« กระทู้ล่าสุด โดย benfever เมื่อ ธันวาคม 27, 2017, 10:39:55 pm »

ปราณี  RL 5988 603 3 TH
ไฟโรจน์ RL 5988 6311 7 TH
สิทธิพงษ์  RL 5988 6312 5 TH
พัฒนเศรษฐ์  RL 5988 6313 4 TH
กุลทอง  RL 5988 6314 8 TH
ธณุภร  RL 5988 6315 1 TH
วรรณรินทร์  RL 5988 6316 5 TH
พัชราภรณ์  RL 5988 6317 9 TH
วรรณศิริ  RL 5988 6318 2 TH
มีโชค  RL 5988 6319 6 TH
วัยวุฒิ  RL 5988 6320 5 TH
บุญเลิศ  RL 5988 2121 5 TH
รณกฤต  RL 5988 5122 4 TH
วิจิตรา  RL  5988 5123 8 TH
กรขวัญ  RL  5988 7642 0 TH
วรรณรินทร์  RL  5988 7628 8 TH
ธีร์  RL  5988 7629 1 TH
ปุณย์พิชชา  RL  5988 7630 5 TH
กฤษฏา  RL  5988 7631 4 TH
วิไลพร  RL  5988 7632 8 TH
ชะลันตา  RL  5988 7633 1 TH
รัตนา  RL  5988 7634 5 TH
คุณภัทรารัตน์ กทม
PB 4822 4719 9 TH
คุณอรทัย  กทม
PB 4822 47185 TH
คุณนิภา  กทม
PB 4822 4720 8 TH
คุณเรวดี  นนทบุรี
PB 4822 4725 6 TH
คุณธัญญพัทธ์ กทม
PB 4822 4723 9 TH
คุณภัทราวดี นครราชสีมา
PB 4822 4724 2 TH
คุณวิชาญ นครราชสีมา
PB 4822 4722 5 TH
คุณกทลชนก  ลำพูน
PB 4822 4721 1 TH
ร.ต.อ.หญิง ดร. วิชนี กทม
PB 4822 4726 0 TH
คุณอรกัญญา กทม
PB 4822 4715 4 TH
นาวาโทวีระชัย สัตหีบ
PB 4822 4716 8 TH
คุณดวงสมร น่าน
PB 4822 4717 1 TH
คุณหทัยชนก กทม
PB 4822 4727 3 TH
คุณสุภัคษา ฉะเชิงเทรา
PB 4822 4728 7 TH
คุณวีระวรรณ  กทม
PB 4822 4729 5 TH
คุณธนภณ  กทม
PB 4822 4730 0 TH
คุณณิชาภัทร ลำปาง
PB 4822 4731 3 TH
คุณสุปรีดา  กทม
PB 4822 4732 7 TH


96
แจ้งสถานะพัสดุ / แจ้งเลขพัสดุ
« กระทู้ล่าสุด โดย benfever เมื่อ ธันวาคม 27, 2017, 10:37:23 pm »
🕊เคอรี่เอ็กซ์เพรส 🕊

คุณหญิง
RONG000455183
 

🕊 ไปรษณีย์ไทย 🕊

คุณวิภา
RP 1428 4182 6 TH
คุณสำรวย
RP 1428 4183 0 TH
คุณปราณี
RP 1428 4184 3 TH

PB 1077 6851 5 TH
ร.ต.ไพบูลย์  (ผักไห่)
PB 1077 6850 1 TH
คุณเมธาวุช  (หนองคาย)
PB 1077 6849 2 TH
คุณเขมิกา  (หนองพอก)
RP 1421 6142 6 TH
คุณทิวัตถ์  (บางพลี)
RP 1421 6143 0 TH
คุณศศิร์อร  (ราชบุรี)
RP 1421 6144 3 TH
คุณวุฒิชัย  (บางละมุง)
RP 1421 6145 7 TH
คุณจันทิมา  (โพธาราม)

🕊 นิ่มเอ็กซ์เพรส 🕊

คุณภัทรสิริ  บุตรคร้อ
3001712002914
คุณปณวัตร  สิมมา
3001712002921
คุณมิตร  ล้านนา
3001712002938
คุณรัชนิดา  โพธิโกสุม
3001712003737

🕊  ไปรษณีย์ไทย  🕊

ED 2564 1336 5 TH
คุณธนภรณ์  (สันทราย)
ED2564 1337 4 TH
คุณอัมพร  (พาน)
ED 2564 0890 0 TH
คุณปิยะมาศ  (ลาดยาว)
RP 1421 7347 2 TH
คุณธนกร  (ยานนาวา)
RP 1421 7348 6 TH
คุณณัฐพงศ์  (ภาษีเจริญ)
PD 0053 0363 5 TH
คุณวายุภัทร  (กาฬสินธุ์)
RP 1421 7349 0 TH
คุณพิมผกา  (บางขุนเทียน)
PD 0053 0364 9 TH
คุณวายุภัทร  (กาฬสินธุ์)
PD 0053 0365 2 TH
คุณพิพัฒน์  (บางมูลนาก)
PD 0053 0366 6 TH
คุณพิพัฒน์  (บางมูลนาก)

RP 1521 0281 6 TH
ตู้ปณ.112 บางบ่อ  (บางบ่อ)
PD 0053 4449 8 TH
พระวีระศักดิ์  (แม่แตง)
RP 1521 0282 0 TH
คุณมงคล  (เพชรบูรณ์)
RP 1521 0283 3 TH
คุณปาริชาติ  (เฉวง)
RP 1521 0284 7 TH
คุณธัญนันท์  (ยานนาวา)
RP 1521 0285 5 TH
คุณอุไร  (มวกเหล็ก)
RP 1521 0286 4 TH
คุณกรกนก  (ไทรน้อย)

PD 0053 5434 5 TH
คุณนพดล  (ตากฟ้า)
PD 0053 5435 9 TH
คุณมานะ  (อุทัย)
PD 0053 5436 2 TH
พระสมโชค  (ชุมพลบุรี)
PD 0053 5437 6 TH
คุณณัฐวุฒิ  (แม่โจ้)
PD 0053 5438 0 TH
คุณประสิทธิ์  (สตึก)
PD 0053 5439 3 TH
คุณธนัตธ์สิริ  (บางพลี)
PD 0053 5440 2 TH
คุณธัญพร  (ปากช่อง)
PD 0053 5441 6 TH
คุณอริสชา  (ราษฎร์บูรณะ)
PD 0053 5442 0 TH
คุณผะดา  (ท่าม่วง)
PD 0053 5443 3 TH
คุณสิรภพ  (น้ำพองเก่า)
PD 0053 5444 7 TH
คุณทวีศักดิ์  (บางนา)
PD 0053 5445 5 TH
คุณเมธนิยา  (คลองหลวง)
PD 0053 5446 4 TH
คุณชัยณรงค์  (แม่ทา)

คุณชุลีพร  สุพร
RM 5349 5060 4 TH
คุณมีศักดิ์  ทิมขลิบ
RM 5349 5044 5 TH
คุณขวัญชัย  พึ่งครบุรี
RM 5349 5056 4 TH
คุณปิ่นแก้ว  เลี้ยวทอง
RM 5349 5051 6 TH
คุณสุชีรา บูลย์ประมุข
RM 5349 5055 5 TH
คุณชยพล สังขจรัสรวี
RM 5349 5058 1 TH
คุณเอกภาค  ฤทธิศาสตร์
RM 5349 5048 0 TH
คุณสุเทพ  พรหมลิ
RM 5349 5053 3 TH
คุณมนูธรรม สัณหาภิรมย์กุล
RM 5349 5042 8 TH
ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณิดา แผนดี
RM 5349 5054 7 TH
คุณพัทธนันท์ กวมทรัพย์
RM 5349 5043 1 TH
คุณอาภรณ์  อ่อนนวล
RM 5349 5049 3 TH
คุณภารดี  กมลคุณาทัย
RM 5349 5050 2 TH
คุณจินตนา  กลับแสง
RM 5349 5052 0 TH
คุณฐาปนีย์ กล่องชู
ที่อยู่ไม่ชัดเจน
พระสิทธิศักดิ์ สันตจิตโต
RM 5349 5047 6 TH
ร.ท.ภัทรวุฒิ  พิมพ์พืชน์
RM 5349 5059 5 TH
คุณประภาส  แก้วอรสาร
RM 5349 5046 2 TH
คุณขวัญประภัสสร พิทักษ์กุลอำไพ
RM 5349 5057 8 TH
คุณชุติมา  พนาพิทักษ์กุล
RM 5349 5045 9 TH

EU 1762 6982 4TH /คุณนิรามิส (บางพลี)

PB 1077 6860 3 TH
คุณนุชนารถ  (พนัสนิคม)
PB 1077 6861 7 TH
คุณนุชนารถ  (พนัสนิคม)
PB 1077 6862 5 TH
คุณพิยะดา  (ขอนแก่น)
PB 1077 6863 4 TH
คุณสิริมา  (มหาสารคาม)
PB 1077 6864 8 TH
คุณชุติวรรณ  (จตุจักร)
PB 1077 6865 1 TH
คุณปัทมา  (ภาษีเจริญ)
PB 1077 6866 5 TH
คุณภัครพิชา  (แปลงยาว)
PB 1077 6867 9 TH
คุณนันท์นภัส  (ลาดกระบัง)
PB 1077 6868 2 TH
คุณฐิติมา  (บางปู)
PB 1077 6869 6 TH
คุณฐิติภา  (จันทบุรี)
PB 1077 6870 5 TH
คุณปนัดดา  (พนัสนิคม)
PB 1077 6871 9 TH
คุณเพ็ชรา  (นิคมคำสร้อย)
PB 1077 6872 2 TH
คุณสุชาฐินี  (หาดใหญ่)
PB 1077 6873 6 TH
คุณเกษณกมล  (ลาดพร้าว)
PB 1077 6874 0 TH
คุณน้ำหวาน  (บางกรวย)
PB 1077 6875 3 TH
คุณอินทิรา  (จรเข้บัว)

PB 1077 6876 7 TH
คุณเกษฌกมล  (ลาดพร้าว)
PB 1077 6877 5 TH
คุณน้ำหวาน  (บางกรวย)
PB 1077 6878 4 TH
คุณปัทมา  (ภาษีเจริญ)
PB 1077 6879 8 TH
คุณธัญญษร  (ราชบุรี)

PX 0721 5938 3 TH
คุณวริสชา  (ราษฎร์บูรณะ)
PX 0721 5939 7 TH
คุณมนัญญา  (หาดใหญ่)
PX 0721 5941 0 TH
คุณธนาทรัพย์  (ฝาง)

RX 1142 7668 3 TH
คุณเปมิกา  (หนองพอก)
ER 4759 8132 5 TH
คุณระอองแก้ว  (จตุจักร)
RP 1521 2314 4 TH
คุณอนุดา  (หางดง)
RP 1521 2315 8 TH
คุณปารึยา  (นครราชสีมา)
RP 1521 2316 1 TH
คุณดุจเดือน  (หลักสี่)
RP 1521 2317 5 TH
คุณจตุพล  (สมุทรสาคร)
PD 0053 5490 1 TH
คุณพีรุวัส  (บางละมุง)
RP 1521 2318 9 TH
คุณปรเมศวร์  (หล่มสัก)
RP 1521 2319 2 TH
คุณธิดารัตน์  (อ้อมน้อย)
RP 1521 2320 1 TH
คุณพิสิษฐ์  (หล่มเก่า)
RP 1521 2321 5 TH
คุณวริษา  (โนนไทย)
RP 1521 2322 9 TH
คุณวิชัย  (บึงสามพัน)
PD 0053 5491 5 TH
คุณกล่อม  (สำเหร่)
RP 1521 2323 2 TH
คุณปิณิดา  (ภาษีเจริญ)
PD 0053 5492 9 TH
คุณพิมสิริ  (บางนา)
RP 1521 2324 6 TH
คุณกัลยา  (หาดใหญ่)
RP 1521 2325 0 TH
คุณวันชัย  (สมุทรสาคร)
RP 1521 2326 3 TH
คุณวิไลพร  (เฉวง)
RP 1521 2327 7 TH
คุณชัยพงษ์  (บางละมุง)
RP 1521 2328 5 TH
คุณณัฐญา  (สุพรรณบุรี)
RP 1521 2329 4 TH
คุณนิศรา  (นครราชสีมา)
RP 1521 2330 3 TH
คุณกัญญ์ณณัฐ์  (ถลาง)
RP 1521 2331 7 TH
คุณสุนิสา  (รังสิต)
RP 1521 2332 5 TH
คุณลำไพ  (บางเสาธง)
RP 1521 2333 4 TH
คุณวรัตถ์นิยา  (โพธาราม)
RP 1521 2334 8 TH
คุณพิมลพรรณ  จตุจักร

RP 1509 6225 6 TH
คุณสวย  (กุดจิก)
PD 0656 9556 2 TH
คุณแม่ประสงค์  (เพ๊ญ)
PD 0656 9557 6 TH
คุณยิ่งยศ  (พระโขนง)
PD 0656 9558 0 TH
คุณทวี  (แม่สอด)
PD 0656 9559 3 TH
คุณสุรเดช  (เกาะคา)
PD 0656 9560 2 TH
คุณกฤษณ์  (ถลาง)

คุณ สุระศักดิ์
RP  0637 7418 8TH
คุณอัจฉรา
RP  0637 7419 1 TH
คุณเลิศศักดิ์
RP 0637 7420 5 TH
คุณพรพิมล
RP 0637  7421 4 TH
คุณขวัญนภา
RP  0637  7422 8 TH
คุณณรงค์
RP  0637  7423 1 TH
คุณบุญเลื่อน
RP 0637  7424 5 TH
คุณทัศนีย์
RP 0637  7425 9 TH
คุณชนิดาภา
RP 0637  7426 2 TH
คุณมัทนา
RP 0637  7427 6 TH
คุณชูศักดิ์
RP 0637 7428 0 TH
คุณพรนิรส
RP 0637 7429 3TH
คุณภิญญาพัชร์
RP 0637 7430 2 TH

RM 3649 5163 9 TH คุณธัญวรัตม์ (หลักสี่)
RM 3649 5164 2 TH คุณเกียงศักดิ์ (ป่าซาง)
EU 1764 4081 3 TH คุณธนภร (นาหม่อม)
EU 1764 4082 7 TH คุณชัยโรจน์ (ลาดกระบัง)

RP 1540 1213 2 TH 
คุณปิยะธิดา  (อ่าวอุดม)
RP 1540 1212 9 TH
คุณพิมพ์วลัยพรรณ  (บางขุนเทียน)
RP 1540 1211 5 TH
คุณประภาพร  (ท่าฉาง)
RP 1540 1214 6 TH
คุณจีระพร  (บ้านตุง)
‎RP 1540 1210 1 TH
คุณพรวิภา  (ลพบุรี)
RP 1540 1210 1 TH
คุณดวงรัก  (สระบุรี)
RP 1540 1217 7 TH
คุณศุภชัย  (บางพลี)
RP 1540 1216 3 TH
คุณณัฐวะฒน์  (ขอนแก่น)

นางพนิดา อุดมประเสริฐกุล
PC 1092 3993 5 TH
คุณหัชฎาภรณ์ มีสิงห์
PC 1092 3990 4 TH

คุณรัตนาภรณ์ ไกรษร
PC 1092 3991 8 TH
PC 1092 3992 1 TH

พันเอกอเนก  สุขสยามธนเดช
RM 5349 7238 3 TH
คุณประพันธ์  พงศ์โชติภูวดล
RM 5349 7243 7 TH
คุณพัทธนันท์  จิ่งนะ
RM 5349 7239 7 TH
คุณสร้อยแก้ว  แสนแจ่มใส
RM 5349 7242 3 TH
คุณสมพร  ตรีปิฎก
RM 5349 7240 6 TH
คุณธัญลักษณ์  ผาสุข
RM 5349 7245 4 TH
คุณประทีป  คิดดี
RM 5349 7241 0 TH
คุณนิตยาวัลย์ พราวพันธ์
RM 5349 7244 5 TH
คุณอภิสิทธิ์ ขันธ์ประดิษฐ์
RM 5349 7246 8 TH
คุณวัชรพล ดลเฉลิมเกียรติ
RM 5349 7247 1 TH

PD 0953 4522 4 TH
คุณเพ็ญนภา  (บางละมุง)
PD 0053 4523 8 TH
คุณสราวุธ  (พยุห์)
PD 0053 4524 1 TH
คุณชัยประสิทธิ์  (ปลวกแดง)
PD 0053 4525 5 TH
พระเจริญ  (อุดรธานี)
PD 0053 4526 9 TH
คุณบุญเลื่อน  (ราษฏร์บูรณะ)
PD 0053 4527 2 TH
คุณธันญษร  (ราชบุรี)
RP 1521 0808 0 TH
คุณชัชชญา  (ตลิ่งชัน)
PD 0053 4528 6 TH
คุณสัจจา  (บ้านโพธิ์)
PD 0053 4529 0 TH
คุณชัญญานุช  (ระยอง)
PD 0053 4530 9 TH
คุณเกษณกมล  (ลาดพร้าว)
RP 1521 0809 3 TH
คุณชัญญาวีร์  (คลองหลวง)
PD 0053 4531 2 TH
คุณฐิต์ติมา  (บางปู)
PD 0053 4532 6 TH
คุณภัคฐ์พิชา  (แปลงยาว)
PD 0053 4533 0 TH
คุณฐิตาภา  (จันทบุรี)
PD 0053 4534 3 TH
คุณปนัดดา  (พนัสนิคม)
PD 0053 4535 7 TH
คุณสิริมา  (มหาสารคาม)
PD 0053 4536 5 TH
คุณน้ำหวาน  (บางกรวย)
PD 0053 4537 4 TH
คุณนันท์นภัส  (ลาดกระบัง)
PD 0053 4538 8 TH
คุณสุชาฐิณี  (หาดใหญ่)
PD 0053 4539 1 TH
คุณเพ็ชรา  (นิคมคำสร้อย)
PD 0053 4540 5 TH
คุณอินทิรา  (จรเข้บัว)
RP 1521 0810 2 TH
คุณมทิรา  (นางรอง)
PD 0053 4541 4 TH
คุณปัทมา  (ภาษีเจริญ)
PD 0053 4542 8 TH
คุณนุชนารถ  (พนัสนิคม)
ER 4759 8155 0 TH
คุณณธรรศ  (พลับพลาไชย)
ER 4759 8156 3 TH
คุณรุ่งณภา  (บางขุนเทียน)
PB 1077 6880 7 TH
คุณชาญชัย  (นครปฐม)
PB 1077 6881 5 TH
คุณอรวรรณ  (แกลง)
ED 1986 4813 0 TH
คุณณิธิฎา  (บางแสน)
ED 1986 4814 3 TH
*.... (ไม่กรอกชื่อผู้รับ)  (บางแสน)

RL 5988 6114 7 TH
คุณโสภา (มหาสารคาม)
RL 5988 6115 5 TH
คุณพล (เชียงใหม่)
RL 5988 6116 4 TH
คุณอรรณพ (ลำพูน)
RL 5988 6117 8 TH
คุณมยุรี (จตุจักร)
RL 5988 6118 1 TH
คุณญาจารเกียรติ(รองเมือง)
RL 5988 6119 5 TH
คุณรัฐวุฒิ (ยานนาวา)
RL 5988 6120 4 TH
คุณพอใจ (ดุสิต)
RL 5988 6121 8 TH
คุณธันย์นิชา (สามเสนใน)
RL 5988 6122 1 TH
คุณอมรฤทธิ์ (พังงา)
RL 5988 6123 5 TH
คุณมาศช้อง (เชียงราย)
RL 5988 6124 9 TH
คุณสุชิรา (ลำปาง)

PD 0053 5529 7 TH
พระสายัณห์  (นางรอง)
PD 0053 5530 6 TH
พระแชมป์  (โพธาราม)
PD 0053 5531 0 TH
คุณวรพล  (จันทบุรี)
PD 0053 5532 3 TH
คุณสุรีพร  (นนทบุรี)
PD 0053 5533 7 TH
ร.ท.สุครีษฐ์  (ชัยภูมิ)
PD 0053 5534 5 TH
คุณฉัตรชัย  (ระยอง)
PD 0053 5535 4 TH
คุณจีรพันธ์  (โนนสูง)
PD 0053 5536 8 TH
คุณอธิฐาน  (งาว)
PD 0053 5537 1 TH
คุณยุทธนา  (นนทบุรี)
PD 0053 5538 5 TH
คุณสมภาคย์  (ตาคลี)
PD 0053 5539 9 TH
คุณวัครชัย  (อินทร์)
PD 0053 5540 8 TH
คุณราโชต  (นครราชสีมา)
ER 4759 8167 9 TH
คุณสุบิน  (พลับพลาไชย)
PB 1077 6891 2 TH
คุณสมพร  (จักราช)
PB 1077 6892 6 TH
คุณอานนท์  (อ่อนนุช)
PB 1077 6893 0 TH
คุณทศณันต์  (อุดรธานี)
PB 1077 6894 3 TH
คุณแสงจันทร์  (มีนบุรี)
PB 1077 6895 7 TH
คุณทองใส  (ราษีไศล)
PB 1077 6896 5 TH
คุณวรางคณา  (สระบุรี)
PB 1077 6897 4 TH
คุณสมนึก  (พระนครศรีอยุธยา)
PB 1077 6898 8 TH
คุณวิรตี  (ภาษีเจริญ)
PB 1077 6899 1 TH
คุณชนกวรัณฐ์  (บางขุนเทียน)
PB 1077 6900 8 TH
คุณบุญชื่น  (ลำปาง)
PB 1077 6901 1 TH
คุณอนุสรณ์  (ลำลูกกา)
PB 1077 6902 5 TH
คุณธณนณภร  (หาดใหญ่)
PB 1077 6903 9 TH
คุณวิทวัณน์  (ดวนกาหลง)
PB 1077 6904 2 TH
คุณอารี  (นครราชสีมา)
PB 1077 6905 6 TH
คุณวริณทร์  (เพชรบูรณ์)
PB 1077 6906 0 TH
คุณภัทรภณ  (เชียงใหม่)
PB 1077 6907 3 TH
คุณอภัสรา  (ภาษีเจริญ)
PB 1077 6908 7 TH
คุณอุ่นเรือน  (ภาษีเจริญ)
PB 1077 6909 5 TH
คุณเจริญ  (พุทไธสง)
PD 0053 5556 1 TH
คุณคมสันต์  (บางขุนเทียน)
PD 0053 5557 5 TH
คุณเกษณกมล  (ลาดพร้าว)
PD 0053 5558 9 TH
คุณสุธีรัตน์  (พรหมพิราม)
PD 0053 5559 2 TH
พระแชมป์  (โพธาราม)
PD 0053 5560 1 TH
ร้อยโทสุคริษฐ์  (ชัยภูมิ)
RP 1521 2978 2 TH
คุณพัทมา  (ภาษีเจริญ)
RP 1521 2979 6 TH
คุณธัญญษร  (ราชบุรี)
PC 1542 8575 4 TH
คุณพิชัย  (ราษฏร์บูรณะ)
PC 1542 8576 8 TH
คุณสุรเชษฐ  (อุทัยธานี)
PC 1542 8577 1 TH
คุณวิโรจน์  (เขาย้อย)
PC 1542 8578 5 TH
คุณศราวุธ  (พยุห์)
PB 1077 6918 9 TH
คุณธัญพร  (พระนครศรีอยุธยา)
PB 1077 6910 0 TH
คุณปรานต์ชญาน์  (เดิมบางนางบวช)
PB 1077 6911 3 TH
คุณมงคลชัย  (บางม่วง)
PB 1077 6912 7 TH
ด.ต.อนุวัตร  (สะบ้าย้อย)
PB 1077 6913 5 TH
คุณชุมาพร  (ท่าปลา)
PB 1077 6914 4 TH
คุณอมรินทร์   (บางบ่อ)

🕊 ไปรษณีย์ไทย 🕊

PB 1077 6915 8 TH
คุณเมตตา  (ชะอำ)
PB 1077 6917 5 TH
คุณลัดดา  (ตราด)
PB 1077 6916 1 TH
คุณอนัญญา  (ภาษีเจริญ)
PD 0554 8843 8 TH
คุณกาญจน์เกษม  (บางนา)
PD 0554 8844 1 TH
คุณสุริยา  (อุดรธานี)
PD 0554 8845 5 TH
คุณปฐมชาต  (ดอยสะเก็ด)97
อธิษฐานฝากกระแส
"ข้าพเจ้าขอฝากกระแสกับรูปใครจะใหญ่เกินกรรม หนังสือสวดมนต์ ลูกแก้วจักรพรรดิ น้ำมนต์จักรพรรดิ พระผงจักรพรรดิ ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ นับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนข้าพเจ้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ)

อธิษฐานให้รูปใครจะใหญ่เกินกรรม หนังสือสวดมนต์ ลูกแก้วจักรพรรดิ น้ำมนต์จักรพรรดิ พระผงจักรพรรดิ แผ่บุญได้เอง

"ขอให้รูปใครจะใหญ่เกินกรรม หนังสือสวดมนต์ ลูกแก้วจักรพรรดิ น้ำมนต์จักรพรรดิ พระผงจักรพรรดิ  ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ แผ่บุญ ครอบวิมาน ปรับภพภูมิได้เองอัตโนมัติตลอดเวลา ตลอดกาลทุกเมื่อ ตลอดระยะทางไม่ประมาณได้ ทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ ทั่วทั้ง 360 องศา เมื่อใดก็ตามที่มีผู้สวดจักรพรรดิ หรือไตรสรณคมน์ ก็ขอให้แสงสว่างจงมาปรากฎที่รูปใครจะใหญ่เกินกรรม หนังสือสวดมนต์  ลูกแก้วจักรพรรดิ น้ำมนต์จักรพรรดิ พระผงจักรพรรดิ  ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ด้วยเทอญ
และขอให้หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ช่วยอัญเชิญภพภูมิทั้งหมดทุกผู้ทุกนามที่อยู่รอบบริเวณรูปใครจะใหญ่เกินกรรม หนังสือสวดมนต์ ลูกแก้วจักรพรรดิ น้ำมนต์จักรพรรดิ พระผงจักรพรรดิ ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ น้อมมารับบุญจากรูปลักษณ์ทั้งหมดนี้ได้อัตโนมัติตลอดเวลาด้วยเทอญ
(นะโม3+จักรพรรดิ1+สัพเพ3)


ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้าง ร่วมอธิษฐานรูปใครจะใหญ่เกินกรรม หนังสือสวดมนต์ ลูกแก้วจักรพรรดิ น้ำมนต์จักรพรรดิ พระผงจักรพรรดิ  ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ด้วยเทอญ สาธุ
98
ขอความช่วยเหลือ / ขอความเมตตาให้กับคุณพ่อคุณแม่
« กระทู้ล่าสุด โดย ชนม์นิภา บัวแก้ว เมื่อ ธันวาคม 27, 2017, 09:04:17 pm »
ขอความกรุณาจากกัลยาณมิตรจากทุกๆท่านช่วยส่งจิตช่วยเหลือ นายวีระพล บัวแก้ว และ นางกัญธรส บัวแก้ว ให้ทุกเรื่องในชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะด้านหนี้สิน ขอบคุณมากค่ะ
99
ถาม - ตอบปัญหา / สวดพระมหาจักรพรรดิทุกครั้งที่นึกได้
« กระทู้ล่าสุด โดย Kajonsak เมื่อ ธันวาคม 10, 2017, 09:16:08 am »
ทุกครั้งที่นึกได้ ผมจะสวดบทพระมหาจักรพรรดิ เวลาขับรถ ทำงาน กินข้าว อาบน้ำ นอน บางครั้งตื่นขึ้นมาจิตก็จะนึกถึงบทสวดให้เราสวดต่อ สงสัยว่าสวดแบบนี้ได้กำลังบุญมั้ยครับและต้องสัพเพตอนไหนครับ ตอนนี้ผมสัพเพตอนก่อนนอนทีเดียวได้มั้ยครับ พอสัพเพเสร้จก็สวดพระมหาจักรพรรดืจนหลับไปครับ
100
อธิษฐานฝากกระแส
"ข้าพเจ้าขอฝากกระแสกับรูปใครจะใหญ่เกินกรรม หนังสือสวดมนต์ ลูกแก้วจักรพรรดิ น้ำมนต์จักรพรรดิ พระผงจักรพรรดิ ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ นับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนข้าพเจ้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ)

อธิษฐานให้รูปใครจะใหญ่เกินกรรม หนังสือสวดมนต์ ลูกแก้วจักรพรรดิ น้ำมนต์จักรพรรดิ พระผงจักรพรรดิ แผ่บุญได้เอง

"ขอให้รูปใครจะใหญ่เกินกรรม หนังสือสวดมนต์ ลูกแก้วจักรพรรดิ น้ำมนต์จักรพรรดิ พระผงจักรพรรดิ  ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ แผ่บุญ ครอบวิมาน ปรับภพภูมิได้เองอัตโนมัติตลอดเวลา ตลอดกาลทุกเมื่อ ตลอดระยะทางไม่ประมาณได้ ทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ ทั่วทั้ง 360 องศา เมื่อใดก็ตามที่มีผู้สวดจักรพรรดิ หรือไตรสรณคมน์ ก็ขอให้แสงสว่างจงมาปรากฎที่รูปใครจะใหญ่เกินกรรม หนังสือสวดมนต์  ลูกแก้วจักรพรรดิ น้ำมนต์จักรพรรดิ พระผงจักรพรรดิ  ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ด้วยเทอญ
และขอให้หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ช่วยอัญเชิญภพภูมิทั้งหมดทุกผู้ทุกนามที่อยู่รอบบริเวณรูปใครจะใหญ่เกินกรรม หนังสือสวดมนต์ ลูกแก้วจักรพรรดิ น้ำมนต์จักรพรรดิ พระผงจักรพรรดิ ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ น้อมมารับบุญจากรูปลักษณ์ทั้งหมดนี้ได้อัตโนมัติตลอดเวลาด้วยเทอญ
(นะโม3+จักรพรรดิ1+สัพเพ3)


ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้าง ร่วมอธิษฐานรูปใครจะใหญ่เกินกรรม หนังสือสวดมนต์ ลูกแก้วจักรพรรดิ น้ำมนต์จักรพรรดิ พระผงจักรพรรดิ  ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ด้วยเทอญ สาธุ
หน้า: 1 ... 8 9 [10]