กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1

รายชื่อผู้ร่วมบุญสมเด็จองค์ปฐมทรงชุดเพชร ขนาดหน้าตัก 4 ศอก เนื้อทองเหลือง
เพื่อประดิษฐาน ณ สถานปฏิบัติธรรมฯ สาขากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
(โครงการในดำริของพระเดชพระคุณหลวงตาม้า)
.
วันที่ 28.5.2020 - 4.6.2020
.

เจ้าภาพสลักชื่อภายในองค์พระประธาน (ส่วนลำตัว)
รายชื่อละ 10,000 บาท
1   คุณปารมี ตรีทัศน์ และครอบครัว
2   คุณกวงอู๋แซ่เฮ้ง
3   คุณกิมฮวยแซ่เฮ้ง
4   คุณประทีป อินอำคา
5   คุณกัลฯ อุบล เสาธง
6   คุณกิตติ สิริจริยาพรและครอบครัว
7   คุณมาลัย พัฒชนี


เจ้าภาพสลักชื่อภานในฐานพระ (ส่วนฐาน)
รายชื่อละ 2,000 บาท
1   คุณศรินรัตน์ รังสิวราวัฒน์
2   นอ.สุทธิโรจน์ รังสิวราวัฒน์
3   คุณธนินท์รัฐ รังสิวราวัฒน์
4   คุณสาวปวีณรัตน์ รังสิวราวัฒน์
5   คุณผ่อนศรี สุจริตจันทร
6   คุณธริศรา หาญวานิช
7   คุณประสิทธิ์ งามนิตยาหงส์
8   คุณไพลิน งามนิตยาหงส์
9   ร.ท.หญิง ณัฏฐ์พิชา คณิตนันทรักษ์
10   คุณบทมากร ศิริวิรตน
11   คุณแม่ซุ่ยลั้ง  ตรีทิพย์วาณิชย์และครอบครัว
12   คุณอาทิตย์ สุขสัตยานนท์ และครอบครัว
13   คุณพรพิริยา อภิพรจีรภัทร์
14   คุณสุประวีณ์ เบ็ญญาลักษณ์
15   คุณชนิดาภา เพียรภัทรสกุลและครอบครัว
16   คุณเจตนา เรี่ยมประการ
17   คุณชัชพิสิฐ วังวรางกูร
18   พญ.มิตรธิกานต์ จาละ และครอบครัว
19   คุณจิตรลดา คำพลแสนและครอบครัว
20   คุณรณิดา รอดไทยแก้วและครอบครัว
21   คุณเพียว เกษแก้วและครอบครัว
22   คุณธนาวุฒิ จันทร์วิเมลือง
23   คุณสมพร จันทร์วิเมลือง
24   คุณสาวมิ่งขวัญ จันทร์วิเมลือง
25   คุณจณิสตา บุบผาโน
26   คุณโอภาส​ วิริยะดำรงชัย​
27   Mr.Horst  Ernst  Mueller
28   คุณร้อยรัตน์ บัวชุม พร้อมครอบครัว
29   คุณปาณิศา พิชัย และครอบครัว
30   คุณวริยา ทิพยมณฑล
31   คุณสุรินทร์ ประภัศร และครอบครัว
32   คุณพิชาภพ จีรพุฒิธร
33   คุณกรชพรรณ ปัทมจารุวณิช
34   คุณกัลฯรัตติยา เสาธง
35   คุณธวัชชัย สาริกาพร้อมครอบครัว
36   คุณณิชนันทน์ ตันทนะเทวินทร์
37   คุณมณฑล ทิสี
38   คุณสุภาภรณ์ ตันทนะเทวินทร์
39   คุณนางภาวนา  นุ่มอัมพรศิริและครอบครัว
40   คุณสมบูรณ์  นุกูลอุดมพานิชย์
41   คุณกนกวรรณ  นุกูลอุดมพานิชย์
42   ท่าทรายเลิศสุริยรุ่งเรือง
43   ครอบครัวอธิพัชระวัฒน์
44   คุณฐาปนี โมริโมโตะ และครอบครัว
45   คุณศฤงคาร เอี่ยมจิตติรักษ์ และครอบครัว


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ หรือ รายชื่อไม่ถูกต้อง ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
2
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญกฐิน รับพระแก้วแดง/พระแก้วชมพู (เพิ่มเติม)   
.
"ปิดรับ 15.3.2020"   
.


1   คุณภูริวัจน์ โกศลอิทธิศักดิ์
2   คุณธันย์สุตา โกศลอิทธิศักดิ์
3   ด.ญ.ธันยากานต์ โกศลอิทธิศักดิ์
4   คุณณัฐกิตติ์ โกศลอิทธิศักดิ์
5   คุณพัชร์ปพน โกศลอิทธิศักดิ์
6   คุณพิมลวรรณ โกศลอิทธิศักดิ์
7   คุณฮวด แซ่เจ็ว
8   คุณฮ่องบี้ หลักฐาน
9   คุณเจี๊ยง แซ่หลิม
10   คุณซ่า แซ่หลิม
11   คุณชวันรัตน์ โรจนรุจิพัฒน์
12   คุณชัยวิทย์ โรจนรุจิพัฒน์
13   คุณทวี จันทร์เจริญ
14   คุณบุญมา จันทร์เจริญ
15   คุณธวัช จันทร์เจริญ
16   คุณมุ่ยเจ็ง จันทร์เจริญ
17   คุณจำเนียร จันทร์เจริญ
18   คุณอิ้วเรี๊ยบ แซ่จัน
19   คุณซุ่นเฮียง แซ่จัน
20   คุณเงียบส่วน แซ่เจียง
21   คุณกิมหล่วน แซ่เจียง
22   คุณยุ่นปุ่น แซ่ตู
23   คุณบู่ แซ่ตู
24   คุณพันธ์ประภา  พงศ์สวัสดิ์
25   คุณสาวนภาพรรณ  พงศ์สวัสดิ์
26   คุณฉลอง  พงศ์สวัสดิ์
27   คุณบุญนาค  พงศ์สวัสดิ์
28   คุณนิรันดร  หวันทา
29   คุณนครินทร์  พงศ์สวัสดิ์
30   หลวงปู่ทวด สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์
31   สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พฺรหฺมรํสี
32   หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
33   หลวงตาม้า วิริยธโร
34   คุณเอกมล ผาละนัด พร้อมครอบครัวและหมู่ญาติ
35   คุณอุลา บุญรักษ์ พร้อมครอบครัวและหมู่ญาติ
36   ด.ญ.ธัญวรัตน์ ผาละนัด
37   ด.ญ.อรปรียา ผาละนัด
38   คุณวีระ ผาละนัด พร้อมครอบครับและหมู่ญาติ
39   คุณดวงปี ผาละนัด
40   คุณธัญญาทรัพย์ แสงพรมชาลี พร้อมครอบครัว
41   คุณสาวบัวลักษณ์ ใจเกษม พร้อมครอบครัว
42   คุณเสกสรรค์​   จิอู๋​   พร้อมครอบครัว
43   คุณสาวดวงใจ​  อ่อนปุย​  พร้อมครอบครัว
44   คุณปิยะธิดา รอดพึ่งผา
45   คุณนงนุช รอดพึ่งผา และครอบครัว
46   คุณกรกชโตอุรวงศ์ และครอบครัวโตอุรวงค์
47   คุณสุณัฏฐนันท์ เพชรพันธ์ และครอบครัว
48   คุณนิชานาฏ  สร้อยอาภรณ์  และครอบครัว
49   คุณอภิสิทธิ์ ศรีวิชัย และหมู่ญาติ
50   คุณรจนา วิกุล
51   คุณจรรยอร วิกุล
52   คุณคำตัน ศรีวิชัย
53   คุณสุภาพ ศรีวิชัย
54   คุณสุกัญญา สิงห์ชัย
55   คุณสาวณัฎฐณิชา บุญพินิจ
56   คุณปิยะ แก้วพิลา
57   คุณสุพัตรา ทิพย์ชัย
58   คุณญาดา มีคำ
59   คุณโสภิดา แก้วพิลา
60   คุณจริญญา แวมประชา
61   ด.ช สิทธิกร นวลแตง
62   คุณวัชรพล เทจุรันต์พร้อมหมู่ญาติ
63   คุณธาราริน ศิลป์ประกอบ
64   คุณประชา แจ้งเจริญ
65   คุณเศรษฐ์วิสสุต แจ้งเจริญ
66   คุณอัฑฒ์สนันตน์ แจ้งเจริญ
67   คุณเลิศ ศิลป์ประกอบ
68   คุณวิไลวรรณ ศิลป์ประกอบ
69   คุณนันท์ธนัชพร ศิลป์ประกอบ
70   คุณกัญญณันทน์ ศิลป์ประกอบ
71   คุณวรินทร ศิลป์ประกอบ
72   คุณวุฒิภัทร ศิลป์ประกอบ
73   คุณอขิรัธ ศลิลวรกุล
74   คุณวิณภัค สลิลวรกุล
75   คุณญริดา สลิลวรกุล
76   คุณอุไรวรรณ สุวรรณเทศ
77   คุณแสนสุรศักดิ์  มาลัย
78   คุณศศิกาญจน์  สาระนาค
79   ด.ช.กรธวัช  มาลัย
80   คุณณัฐธยาน์  จันทร์สมบัติ
81   คุณปภังกร พร้อยส์
82   คุณประกาย ประภาสัย
83   คุณชลวัฒน์ ปัญญา และครอบครัว
84   คุณยงวุฒิ พันธุ์สุรินทร์
85   คุณณัฐกาญจน์ พันธุ์สุรินทร์
86   คุณธนนท์ พันธุ์สุรินทร์
87   คุณธัญพร พันธุ์สุรินทร์
88   คุณมั่งมีศรีสุข พันธุ์สุรินทร์
89   คุณจันทร์สม พันธุ์สุรินทร์
90   คุณคำ พันธุ์สุรินทร์
91   คุณสุแก้ว พันธุ์สุรินทร์
92   คุณประไพ ธรรมสถิตย์
93   คุณประเดิม ธรรมสถิตย์
94   ร.ท.อุดม ระบายเพชร
95   คุณวิมลนาค ระบายเพชร
96   คุณพสิษฐ์ บุญญาวิชัยวัฒน์
97   คุณรัตตินันท์ บุญญาวิชัยวัฒน์
98   คุณกิตติวัฒน์ บุญญาวิชัยวัฒน์
99   คุณเสน่ห์ บุญญาวิชัยวัฒน์
100   คุณภัณฑิรา บุญญาวิชัยวัฒน์
101   ด.ช.ธนิตศักดิ์ บุญญาวิชัยวัฒน์
102   คุณศรีวุ่น เดินแปง
103   คุณวุฒิไกร ตั้งนภากร
104   คุณธนัชพร บุญญาวิชัยวัฒน์
105   ด.ญ.พิชชานันท์ ตั้งนภากร
106   ด.ช.ชิษณุชา ตั้งนภากร
107   คุณพิพัฒน์ ตั้งนภากร
108   คุณอุริษา ตั้งนภากร
109   คุณอรนุช ตั้งนภากร
110   คุณสุภรทิพย์ ตั้งนภากร
111   คุณรุ่งโรจน์ ตั้งนภากร
112   คุณธิติวัฒน์ บุญญาวิชัยวัฒน์
113   คุณคำปัน ปินตา
114   คุณกุ่ย แซ่เอียบ
115   คุณนงลักษณ์ แซ่เอียบ
116   คุณแจ้ สุขนิตย์
117   คุณประจวบ สุขนิตย์
118   คุณประสพ สุขนิตย์
119   คุณวาน สุขนิตย์
120   คุณชุงเค็ง แซ่ตั้ง
121   คุณตั่ง แซ่ตั้ง และทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกผู้ทุกนาม ทุกภพทุกภูมิ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้งหลาย สัมมาอาชีพของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวล และผู้มีพระคุณกับข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลทั่วทั้งดินแดนสามโลกธาตุ
122   คุณคุณ​  หล้าหลวง​
123   คุณจะก้อ เชิดชูพนา
124   คุณพัฒนา​  ปีกด้วง
125   คุณแสงเมือง​  ปีกด้วง
126   คุณอุดม​  คีรีแก้ว
127   คุณตุ่น​  แสงหนอ
128   คุณสุพรรณ​  แสงหนอ
129   คุณสุพรรษา​  เอกธนวงษ์
130   คุณเพชร​  แสงหนอ
131   คุณสาวรติกร​  จะอื่อ
132   คุณนากา​  จะอื่อ
133   ด.ญ.กนกวรรณ​  แสงหนอ
134   ด.ช.พงศพัค  เอกธนวงษ์
135   คุณนิติภพ​  เชิดชูพนา
136   คุณเยาวลักษณ์ โมกขรัตน์
137   คุณมาญา มอทซ์
138   คุณอเล็กซานเดอร์ มอทซ์
139   คุณบับภา โมกขรัตน์
140   คุณช่วง โมกขรัตน์
141   คุณประจวบ โมกขรัตน์
142   คุณประสงค์ โมกขรัตน์
143   รต.สุทิน​ จันทร์นคร
144   คุณไฉน​ จันทร์นคร
145   คุณณัฏฐนันท์​ หรือนิพาพร​ จันทร์นคร
146   คุณศิริธร​ จันทร์นคร
147   พจอ.อาณัติ​ จันทร์นคร
148   คุณสุทัศน์​ จันทร์นคร
149   คุณณัฏฐณิชา จันทร์นคร
150   คุณประภาสิริ​ สอนง่าย
151   คุณสาธิกา  อ่อนมั่นคง
152   คุณตามิ่ง​ สอนง่าย
153   คุณยายเสนอ​ สอนง่าย
154   คุณปู่แห่ย่าเนือง​ จันทร์นคร
155   คุณประภา​ศ​ ขุนจันทร์
156   ตระกูลสอนง่ายและบุุคคลที่เกี่ยวข้อง
157   ตระกูลจันทร์นครและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หมู่ญาติ​ทั้งหลาย​ เจ้ากรรมคุณเวรทั้งหลาย​ ทุกสิ่งทุกอย่าง​ ทุกผู้ทุกนาม​ ทุกภพทุกภูมิ​ ทั่วทั้ง3แดนโลกธาต ตั้งแต่อดีต​ ปัจจุบัน​ อนาคต​ทั้งหมดทั้งมวล
158   คุณสมบัติ ตั้งใจ
159   คุณวรารักษ์ วิจะสิกะ
160   คุณวิภัช อรัณยภูติ
3

ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญกฐิน รับพระแก้วแดง/พระแก้วชมพู (เพิ่มเติม)   
   
1   คุณสำเนียง​ สำโรง​
2   คุณ​พิเชษฐ​   สำโรง​
3   คุณพิรสรรค์​   สำโรง​
4   คุณสาวพริสร​   สำโรง​
5   คุณจำนงค์​   คำแสน​
6   คุณพรพจน์​   คำแสน​
7   คุณเฟื่อง​   สำโรง​
8   คุณสาว​ดรุณี​  สำโรง​
9   คุณสาว​พัชรี​  สำโรง​
4

ประกาศรายชื่อเจ้าภาพผ้าป่าปิดยอดบุญสร้างหลวงปู่ดู่ องค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ที่วัดอนุมัติวงศ์ จ.พะเยา
.
รอบวันที่ 22.1.2020 - 3.6.2020
.


ส่วนฐานด้านหน้า (5,000 บาทต่อ 1 รายชื่อ)
1   คุณบุบผา  กุลเมืองน้อย
2   คุณบุษบง งามอารีย์
3   คุณธนิดา ชัยชนะศิริ
4   คุณรัชกร ชัยชนะศิริ
5   คุณระพีพงศ์ วงศ์ดี
6   คุณธนธัช วงศ์ดี
7   คุณวราพรรณ ชัยชนะศิริ
8   คุณอภิชาติ ชัยชนะศิริ
9   คุณศรีวรา ชัยชนะศิริ
10   คุณนิธิวัฏ ชัยชนะศิริ
11   คุณกมลวิช วรภรปิยกมล
12   คุณแม่วิไล ชัยชนะศิริ
13   คุณพ่อสมบูรณ์ ชัยชนะศิริ
14   คุณบักหลี แซ่ลี้
15   คุณเง็กเอ็ง แซ่เตีย
16   คุณเบลง แซ่ตั้ง
17   คุณกิ๋มเอี๋ยม แซ่ลิ้ม
18   คุณซุ้งกิม แซ่โค้ว
19   คุณค่อม พรหมเกิด
20   ด.ช. ชั้งกิม แซ่ลี้
21   คุณบุบผา  กุลเมืองน้อย
22   คุณคุณแม่บุญภา รุ้งจรัสแสง
23   คุณพ่อไหเซ้ง  แซ่ลิ้ม
24   คุณแม่มาลีไพร  ศรีบุญ


ด้านข้าง (ระบุ)  1,500 บาท ต่อ 1 รายชื่อ   
1   คุณธนิดา ชัยชนะศิริ
ด้านหลัง, ด้านข้าง  1,500 บาท ต่อ 1 รายชื่อ (ด้านใดด้านหนึ่ง)   
1   คุณธีรภัทร์ แซ่ลี้
2   คุณสิทธิศักดิ์ ประสมพลอย
3   คุณยุวรี เกิดสุข
4   คุณเปี่ยมวิเศษฌาณ ประสมพลอย
5   คุณชนากานต์ เฮ้าวุฒิกุล
6   คุณชนัทธา เฮ้าวุฒิกุล
7   คุณชาลิสา เฮ้าวุฒิกุล
8   ครอบครัวแช่มชื่น
9   คุณคำอร  องค์ศิริกุล
10   คุณเอกณัฏฐ์ ศิษย์ศิวกร
11   คุณพิชาญพงศ์ ทิพจันทร์ดี
12   คุณสรศักดิ์  พุทธบูชา
13   คุณอารายา อติโพธิพงศ์
14   คุณศวรรยา วระวาท สโนวดอน
15   คุณอิทธิพงศ์   บัวโฆษิตสกุล
16   คุณวีระวัฒน์ โชติปัญญา
17   คุณเรบียา สุขเนรมิต
18   คุณเดชา พงษ์รัตน์
19   คุณจิตต์โสภิณ พัดทอง
20   คุณพัทธนันท์  อินต๊ะสุวรรณ
21   คุณสุภาพร ศรีสัตตรัตน์
22   คุณแม่สุพิณ​ อำนวยชัยชนะ
23   คุณรุ่งนภา ต๊ะมาศรี
24   คุณเสกสัณห์ วุฒิพันธุ์
25   คุณกริช ด่านตระกูล
26   คุณพันธ์ประภา  พงศ์สวัสดิ์
27   คุณโชติกา  เบ็ญญาลักษณ์
28   คุณธนพัฒน์  ม่วงศิลป์ชัย
29   คุณธนนชัย เลี้ยวศิริ
30   คุณโชติกา โรจพงศกร
31   คุณสมบูรณ์  นุกูลอุดมพานิชย์
32   คุณกนกวรรณ  นุกูลอุดมพานิชย์
33   คุณธัชพล  นุกูลอุดมพานิชย์
34   คุณมัชฌิฑา กวีขาวฉลาด
35   คุณกชพรรณ ม่วงภาษี
36   คุณกิตติมา จันทร์เด่นดวง
37   คุณธีรพล สมพงษ์ชัยกุล
38   คุณปัณณวัฒน์ สมพงษ์ชัยกุล
39   คุณณัฐนันท์ สมพงษ์ชัยกุล
40   คุณสาโรช จันทร์เด่นดวง
41   คุณรัชนี จันทร์เด่นดวง
42   คุณวิกรม สมพงษ์ชัยกุล
43   คุณวันดี สมพงษ์ชัยกุล
44   คุณศิริรัตน์ อุตส่าห์การณ์
45   คุณภวิตรา วงษ์มหิศร
46   คุณนฤมล  ชัยยะ
47   คุณนิเพลิน ตันสา
48   คุณระเอียด ประสิทธิ์พันธ์
49   คุณเก็จรัตน์ ศรีจันทร์สุข
50   Mr.David Yee Chee Keong
51   คุณนัทชา ชัยรำลึก
52   คุณอำพร หัวไผ่
53   คุณบุญเติม แก้วกุลพัฒน์
54   คุณพัชรินทร์  อินทวัฒกุล
55   คุณกจร ลัทธศักดิ์ศิริ
56   คุณจิตรา วิทยาถาวร
57   ด.ญ.ฐิติรัตน์  ลัทธศักดิ์ศิริ
58   ด.ญ.ฐิตารีย์  ลัทธศักดิ์ศิริ
59   คุณณยาดทิพย์ แซ่ด่าน
60   คุณทิพย์นารี อมาตยกุล
61   คุณกฤษณา คำมา
62   คุณกำพล เตรียมเวชวุฒิไกร
63   คุณประทุม  ผ่องแผ้ว
64   คุณจินต์จุฑา  ผ่องแผ้ว
65   คุณฏิมาพร เอื้อประชานนท์
66   คุณมาลี เอื้อประชานนท์
67   คุณณัฐวุฒิ เอื้อประชานนท์
68   คุณปรีดา อังศุพานิช
69   คุณอัญชุลี พรสุขสวัสดิ์
70   คุณธนา พรสุขสวัสดิ์
71   คุณไพบูลย์ ใจเกื้อ
72   คุณรัตน์ฐานันตร์ บรอยเออร์
73   คุณมันเฟรด บรอยเออร์
74   คุณประภาส   ผ่องแผ้ว
75   คุณน้อย แนบสำโรง
76   คุณเลื่อน แนบสำโรง
77   คุณวิชัย เดชรัตน์วิบูลย์
78   คุณศิริรัตน์ เดชรัตน์วิบูลย์
79   คุณเตาะเยื้ยง แซ่ตั้ง
80   คุณพรพิดา โฆษิตรัตน์
81   ร.ต.ท.หญิงนวรัตน์ นาธงชัย
82   คุณนันทินสัณห์ วรกรชยางกุล
83   คุณทัศน์ธอัณณ์ วรกรชยางกุล
84   คุณประนอม อังกาบ
85   คุณเจริญชัย เล็กตระกูลชัย
86   คุณนภาพรรณ  พงศ์สวัสดิ์
87   คุณสุดาทิพย์ สุขสอาด
88   คุณหทยา จันทะโสก
89   คุณณิชาภา กรกมล
90   คุณดาวรุ่ง ทับทิมทอง
91   คุณสมศรี อ่วมอ้อ
92   คุณขวัญดี ลีวงษ์ภากร
93   คุณกาญจนา กุลเวชกิจ
94   คุณจันทร์เพ็ญ  ทำดี
95   คุณวิทยา​ สุขสุเมฆ
96   คุณสุวิท โอสถานุเคราะห์
97   คุณหญิงมาลาทิพย์ โอสถานุเคราะห์
98   คุณจามรี โอสถานุเคราะห์
99   คุณกิตติวรา ประจวบเหมาะ
100   คุณกฤต ประจวบเหมาะ
101   คุณมิ้น โอสถานุเคราะห์
102   คุณแคนดี้ โอสถานุเคราะห์
103   คุณชนนิกานต์ แผ่นชัยภูมิ
104   คุณกานต์ภัส สุขสันต์ไพศาล
105   คุณธนดล เพชรบุรีกุล
106   คุณศศมณฑ์ เลิศเทอดสกุล
107   คุณสาคร เลิศเทอดสกุล
108   คุณมนัสวีย์ เลิศเทอดสกุล
109   คุณปภานัช เลิศเทอดสกุล
110   คุณธนากรณ์ เลิศเทอดสกุล
111   คุณสุรศักดิ์ อาษากลาง
112   คุณฐิติมนต์ เลิศชัยธนันต์
113   คุณการย์สิริ เลิศชัยธนันต์
114   คุณณฐา อำนาจมงคล
115   คุณมุธิตา ขวัญพรม
116   คุณจันทร์ติยาภรณ์  พันทา
117   คุณกิติวัฒน์  พันทา
118   คุณสุภาพงษ์ เอี่ยมอัครวิทย์
119   คุณแสนสุรศักดิ์ มาลัย
120   คุณชมมณี  มังกรแก้ว
121   คุณชินวัชร์ เฉลยวุฒิโรจน์
122   คุณนงลักษณ์ คำภูแก้ว
123   คุณพิมพ์ภัทรา อติโพธิพงศ์
124   คุณฐิตารีย์ อติโพธิพงศ์
125   คุณรัชนี แห้วเพ็ชร์
126   พระบุญเลิศ จนฺทโก
127   คุณยุพดี ทักษิณา
128   คุณอรกาญจน์ เหมโพธิรัตน์
129   คุณนฤมล พุทธสอน
130   คุณนิธิวัฏ ชัยชนะศิริ
131   คุณกชพร ไกรจิตกุลภัทร
132   คุณรัชกร  ชัยชนะศิริ
133   คุณระพีพงศ์  วงศ์ดี
134   คุณธนธัช  วงศ์ดี
135   ครอบครัวโฆษิตานนท์
136   คุณสุนทร ตันทนะเทวินทร์
137   คุณสุภาภรณ์ ตันทนะเทวินทร์
138   คุณธนกฤต ตันติธนบริบูรณ์
139   คุณนรีรัตน์ สุขใย
140   คุณชลวัฒน์ ปัญญา
141   คุณสุวรรณี เฮ้าวุฒิกุล
142   คุณปรีดิณัฐ  นามเขต
143   คุณรัฐสรรค์ สมรักษ์
144   คุณเพชรดา เหล่าตระกูล
145   หม่อมหลวงพิมล มาลากุล
146   คุณเล็ก มาลากุล ณ อยุธยา
147   คุณณิชนันทน์ ตันทนะเทวินทร์
148   คุณนงเยาว์  สนเทศ
149   คุณแม่ซุ่ยลั้ง   ตรีทิพย์วาณิชย์
150   คุณอภิศักดิ์ อยู่จุ้ย
151   คุณปัทมา เหลืองลัญจกร
152   อุทิศให้คุณไล้ นทีรมณ์
153   อุทิศให้คุณฮุ่ยจวง นทีรมณ์
154   คุณสิทธิญา ศรีจันทร์แก้ว
155   คุณบังอร กิจกลาง
156   คุณวิศิษฏ์ รัตนางกูร
157   คุณพรทิพย์ บุญฉิม
158   คุณชวลิต สุนทรวุฒินันท์
159   คุณประวิทย์   บุญลาภ
160   คุณจิตรวรรณ   บุญลาภ
161   คุณบรรพต  เอื้อตระกูล
162   คุณอัครภา  เอื้อตระกูล
163   ด.ญ.พลอยนภัส  เอื้อตระกูล
164   ด.ญ.พลอยนับพัน  เอื้อตระกูล
165   คุณปฐวี  บุญลาภ
166   คุณวสุชัย คงคาสวรรค์
167   คุณฉัตรชัย ชัยจินดารุ่งโรจน์
168   คุณชนาภัทร จรุงคงเดช
169   คุณณภัฐ ชัยจินดารุ่งโรจน์
170   คุณศักดิ์ศิวา ชานัง
171   คุณครอบครัวปริญญากรกุล
172   คุณประณัยยา บุญภูมิ
173   คุณนฤถร กิจกลาง
174   คุณนฤมล รักษ์ธัญการ
175   คุณสมจิตต์ แสงจันทร์
176   คุณเฉลิมชล หินทอง 
177   คุณชญาดา อยู่แก้ว
178   คุณสุจิณณา หินทอง 
179   คุณธนิดา ชัยชนะศิริ
180   คุณนุชนารถ ขวานเพชร
181   คุณสุเมธ ชุ่มเชื้อ
182   คุณสิรีรัศมิ์ ฉัตรตะวัน
183   คุณบัณฑิต ฉัตรตะวัน
184   คุณพิมพ์พรรณ ผลขวัญโชติกา
185   คุณดนัย​ จำรูจำรูญพงษ์
186   คุณดรุณี จันทกิจ
187   คุณบุษยา  ปทุมรังษี
188   คุณสิรีรัศมิ์ ฉัตรตะวัน
189   คุณบัณฑิต ฉัตรตะวัน
190   คุณพิมพ์พรรณ ผลขวัญโชติกา
191   คุณชูศรี คำแสน
192   คุณภศิชา คุ้มแพทย์
193   คุณศุภโชติ เลี้ยงมณีกุล
194   คุณยกสูน แซ่ฟู
195   คุณทวีวรรณ แซ่ฟู
196   คุณนัฐฐยา​ เหลืองสุวรรณ
197   คุณปรารถนา แก้วใจมา​
198   คุณดำรงค์เกียรติ บุญวงศ์
199   คุณจิรรัช แย้มศิริ
200   คุณณัฐวรรณ แย้มศิริ
201   ครอบครัวแย้มศิริ (โรงสีศิริอโยธยา)
202   คุณโสภณ กอสงวนสิทธิ์
203   คุณอพันธุดา รัฐพิทักษ์ถิรดา
204   คุณบุษกร พยัตยากุล
205   คุณธีรเสฏฐ์​ พรประนอมมิตร
206   คุณประภานันท์​  พรประนอมมิตร
207   คุณสุรศักดิ์ จักรสถาพร
208   คุณปสุตา ใจดี
209   คุณมาลี ใจดี
210   คุณมาลัยทิพย์  ศิริบุตรวงษ์
211   คุณกัญจน์ชยากร  เชยชม
212   คุณภัทรวดี  วงษ์ปลั่ง
213   คุณธภร มีชูชีพ
214   คุณจิรายุวัต บุนนาค   
215   พญ.เกยูรวลี บุนนาค
216   คุณชุติมันต์​ สองสี
217   คุณทิพวรรณ คมกล้า
218   คุณทศพร พิทยจำรัส
219   คุณศิริลักษณ์ มงคลมุรธากุล
220   คุณเหมือนหมาย​ ดอกพฤกษี
221   คุณรัชช์นันท์ อดุลยานุโกศล
222   คุณดวงกมล หรรษคุณาชัย
223   คุณการุณชนา  พิทยจำรัส
224   คุณวาสนา ชัยเจริญเมือง
225   คุณปรียาพร จรัสศรี
226   คุณพิมพ์ปภัสสร แม้นปรางค์
227   คุณวรฤทัย โหรวิชิต
228   พ.อ.ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อน
229   คุณศ​รีแพร​ ดิ​ษย​มาลย์​
230   คุณมงคล พรมเฮียง
231   คุณบุญเสริม แสงลู่ทอง
232   คุณเฉลียว แสงลู่ทอง
233   คุณลิขสิทธิ์ แสงลู่ทอง
234   คุณสาวภัทรารัย แสงลู่ทอง
235   คุณสาวอารยา แสงลู่ทอง
236   สลักที่พะเยานะคะ
237   คุณณัฐกร แก้วสมเพชร 
238   คุณมณีรัตน์ เริงทัศนา
239   คุณประยูร  ปลื้มใจ
240   คุณกชพร​ กันทะ​วงค์​
241   คุณพิมพ์บุญ  เย็นทรัพย์
242   คุณพิกุล งามภักดิ์
243   คุณสุรชัย พรมจุ้ย
244   คุณภคภพ ศรีมาลา
245   คุณทวีรัตน์ เสาวคำ
246   คุณศิริพร  ไกรพันธ์
247   คุณอรวรรณ นาสวัสดิ์
248   คุณลัดดาวัลย์ วงศ์ไพบูลย์
249   คุณสุรกิจ เรียว
250   คุณรัมภา เรียว
251   คุณวรสิทธิ์ วงศ์ไพบูลย์
252   คุณชัยวัฒน์ วงศ์ไพบูลย์
253   คุณธัญญรัตน์ อัครเจริญธีรคุณ
254   คุณศิริวัฒ แสงวณิช
255   ร.ต.ภูเบศ อ่อนศรี
256   คุณธนเดช มหโภไคย
257   คุณกชจุฑา เทพมณี
258   คุณณษมา อารยารังษี
259   คุณเอกพันธุ์ วิพัฒน์ภูวดล
260   Mr Bounkeuth Xindavong
261   คุณนภารัตน์ ลือมั่นคง
262   คุณรินรดา ยะคะเรศ
263   คุณอาทิตย์   สุขสัตยานนท์
264   คุณปัทมภา  เทพมณี
265   คุณสวรินทร์ แสงโชติ
266   คุณธีร์ธวัช ดอนมงคล
267   คุณทิพวรรณ หลังนาค
268   คุณณยาดทิพย์ แซ่ด่าน
269   คุณนิศากร  ประจักษ์สมสุข
270   หม่อมราชวงศ์พัฒนา มาลากุล
271   คุณสมพงษ์  แต้มเพ็ชร
272   คุณอยู่  รัตนจักร
273   คุณกษริน ศรีประทักษ์ ธีระโกเมน
274   คุณสุรางค์ ศรีประทักษ์
275   คุณชยันต์ ศรีประทักษ์
276   คุณจำนงค์ เศษฐา
277   คุณธิติวัฒน์ กาญจนประเสริฐ
278   คุณณัฐปัณณ์   ศิริพงศ์อำไพ
279   คุณเสงี่ยม  อรรคศรีวร
280   ครอบครัวเด่นดนัย
281   พ.ท.หญิง เทียมใจ วุฒานุสร
282   คุณสายชล วงษ์สาลา
283   คุณชนินทร์พร ศรีเตชะ
284   คุณทิพวรรณ แก้วกุลพัฒน์
285   คุณพัชรีย์ แซ่แพ่
286   ครอบครัวธนเพิ่มพร
287   ครอบครัวภักดีอาภรณ์​
288   หจก.ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์
289   คุณปริญญา  ชอบค้า
290   คุณอาริษา จันทร์เพ็ญตระกูล
291   คุณจุฑาทิพย์  สมสะอาด
292   คุณรัสรินทร์ เลิศสถิตย์พร
293   คุณพงศ์ธร  จันทร์เลื่อน
294   คุณกฤษณา วรรณโกษิตย์
295   ครอบครัวสมสุขทองคำ
296   คุณพงษ์เทพ เทพปฏิพัธน์
297   คุณโชติมา กิตติศิริการ
298   คุณนรากร ศรีบุรินทร์
299   คุณวิจิตรา แปดทิศ
300   คุณชยุต ศรีสุชาติ
301   คุณอรุณีย์ ปรางค์ทอง
302   คุณสมพร กล้าแห่งงาน
303   คุณธัญญามาศ ไชยโย
304   คุณราตรีฐิตินันท์ ตาละลักษณ์
305   ครอบครัวเขียวชะอุ่ม
306   ปิยะดา ประพิณ
307   บริษัท เดชาธรไรซ์  จำกัด
308   คุณวิจิตรา ธรรมกุล
309   คุณอำนวย เนียมนก
310   คุณจิราวัฒน์ ฐิติเจริญรักษ์
311   คุณกิติศักดิ์ ก้อนทองคำ
312   คุณกัญญรส จารุสุวรรณภูมิ
313   คุณพร้อง​   ใจกล้า
314   คุณกุหลาบ​ ใจกล้า
315   คุณไพบูลย์  ปิลันธน์โอวาท
316   คุณสุจิตรา  ปิลันธน์โอวาท
317   คุณพันธิตรา ปิลันธน์โอวาท
318   คุณพัชรพงศ์  ปิลันธน์โอวาท
319   คุณกันต์ฤทัย ปิลันธน์โอวาท
320   คุณกันต์กนิษฐ์  ปิลันธน์โอวาท 
321   คุณลัดดา  ลีสวัสดิ์ตระกูล
322   คุณนพวรรณ ตั้งอุดมสุข
323   คุณจิดาภา กำลังศิลป์
324   คุณอชิดา โพธิกุลธนะ
325   คุณชนิดาภา ซิมมอนส์
326   คุณคุณสุรีรัตน์ เทียมเมือง
327   คุณเรืองลักษณ์ เลาหพัชรินทร์
328   คุณศลิษา ดาวเรือง
329   คุณพัชรีนลิน โยธินรัตน์
330   คุณณิชากานต์ แอบไธสง
331   ครอบครัวกลัดสกุล
332   คุณอังคณา สมบูรณ์
333   คุณสาวิตรี  พารารุ่งเรือง
334   คุณบุญชู แก้วปัญญา
335   คุณเทวินทร์​ มุขธระโกษา​
336   พ.อ.อ มนัส ชัยสุภา
337   คุณนันท์นภัส  พันธุ์สังวร
338   คุณโยษิตา โอภา
339   คุณไพลิน  สุวรรณเลิศล้ำ
340   คุณมลเทียร-ขุมทอง
341   ครอบครัวคงมณีพิทักษ์
342   คุณพิมพ์วลัญช์ แซ่อึ้ง
343   คุณภ้ทรภร สุขจิตต์
344   คุณพรศักดิ์   วุดานุพันธ์
345   พ.ต.เสกสิทธิ์ สุกิจชัยมงคล
346   คุณละมัย  คงแคล้ว
347   คุณสุทธิดา เทียนทอง
348   คุณทักษ์ดนัย  ทองศรี
349   คุณทัณฑิกา  ทองศรี
350   คุณบุญสวน  สวนศรี
351   คุณอภิณห์พร จิาดารัตนทิพย์
352   คุณบัณฑิต  จันทร
353   ครอบครัวขำสวัสดิ์
354   คุณพร้อม​ศรี​ พรมมูล​
355   คุณแม่ดาวเรือง ทรัพย์พินิจ
356   คุณดุริยา พันธุนะ 
357   คุณพิชัย ปั้นปัญญา
358   คุณวรรณพร สุริด
359   คุณไชยยา ไทยพิทักษ์
360   ครอบครัวศิริภิญโญสุข
361   คุณอธิสิทธิ์​ ฉัน​ทาธิคุณ​
362   ครอบครัวฉัตรตะวัน
363   ครอบครัวถือเงินทอง
364   ครอบครัวทองแพง   
365   คุณภารดี​ เมืองตา
366   คุณวิภาวรินทร์  อัครดลพัฒน์
367   คุณวัฒนะ​ แก้วแพง
368   คุณพนิต​พร​  วรา​ภิ​สิ​ทธิ
369   พล.ร.ต.(ญ) วิภาดา ปุตระเศรณี
370   คุณฐิติมา วรรณดี
371   พ.ต.อ. หญิง ศราวรณ์ คชโสภณ
372   คุณทัศนา  บุญประจำ
373   คุณพัชรี  ฮิลเบอร์ท
374   คุณพิลฎา   โสติธนศาล
375   พล.ต.ต.กษณะ แจ่มสว่างสุข
376   คุณกัญญ์ณณัฏฐ์  แจ่มสว่างสุข
377   คุณถิราวดี อินทะรังษี
378   คุณรัชนี จูงใจ
379   คุณสินสมุทร โนนมี
380   คุณอนงค์  อิ่มเอิบ
381   คุณกัณฑ์วิรัฎ จตุรานน
382   คุณประเสริฐ  เทียนประเสริฐกิจ
383   คุณกิ่งกาญจน์ โคตรพัฒน์
384   คุณเพ็ชรพร เตียวประเสริฐกุล
385   คุณสันต์พจน์ เตียวประเสริฐกุล
386   คุณสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล
387   คุณศุภฐการ ปิ่นทอง
388   ด.ญ.อิรายา วิจิตรากรรม
389   คุณสมสุข   นากแก้วเทศ
390   คุณทวีพร  ผาดศรี
391   คุณวรากรณ์ พานพบ
392   คุณพิชญสินี สุริยะวงศาสกุล
393   คุณแม่วนิภา   ทองคำ
394   คุณณัฐกฤตา รุ้งจรัสแสง
395   คุณคงศักดิ์  อิ่มสำราญ
396   คุณวณิษฐา ปัญญาทิพย์
397   คุณรังษิยา สดชื่น
398   คุณกฤษณะ ประพันธ์วงศ์
399   คุณกิมหยง แซ่ตั้ง
400   คุณอำธร ดอนนภาพร
401   คุณอัฏฐวัฒน์ ผลขวัญโชติกา
402   คุณนภ หนุนภักดี
403   คุณนัทธ์ หนุนภักดี
404   ครอบครัวพิพัฒน์เสาวพงศ์
405   คุณชาญชัย ชาญเจริญลาภ
406   คุณปราณี แก้วศรีบุญเฮือง
407   คุณแนบ รตะทรัพย์ทวี
408   ตระกูลนิมมานพิภักดิ์
409   คุณพาณี บุตรสาร
410   คุณนาตยา อินทรโคกสูง
411   คุณสิริการต์พิชชา เปลา
412   คุณกัญญจิณณ์​  สิทธากัญจน์ชญา​
413   คุณสมนึก ทักษิณา
414   คุณพิชชาภัทร์ ธนันต์ชัยกิตติ
415   คุณเปรมฤดี  พสุภา
416   คุณภัทรานิษฐ์ รื่นรมณ์วารี
417   คุณพรปวีณ์  เมธากรณ์
418   คุณดวงจิต เหมทานนท์
419   คุณธนาวดี ประสาทเขตร์การ
420   คุณศิริเพ็ญ   พลอยเพ็ชร์
421   คุณปาณิสรา เศรฐวรรณ
422   คุณภัทรลักษมณ์​ สินธุชัย​
423   คุณบุษบา พัตรสงวน
424   คุณบุษบง ปัญสุวรรณ์
425   คุณวีระชัย ปัญสุวรรณ์
426   คุณศุภัช บำรุงกิจ
427   คุณสมพงษ์  ทักษิณา
428   คุณแม่อาภา เจริญโสภา
429   คุณเตี้ย มช
430   คุณพิมพ์ชนก นัยเนตร
431   คุณนยน์ตา   สานุตร์
432   คุณศมากรณ์  สานุตร์
433   คุณสุปริญญมาส  สนิทวรรณะ
434   คุณธนพล  วัฒโน
435   คุณสมพงษ์ ทักษิณา
436   คุณสมหมาย  อินทนู
437   คุณประภาพร  อินทนู
438   คุณฐิตารีย์  เศรษฐจิรัสกุล
439   คุณศิโสภา มีเพียร
440   คุณอัมพา  วงศ์ทองศรี


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ หรือ รายชื่อไม่ถูกต้อง ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
5
บทความ คำสอน / Re: คำสอนหลวงตาม้า
« กระทู้ล่าสุด โดย manitgr เมื่อ มกราคม 15, 2020, 10:13:05 PM »
สาธุ
6
บทความ คำสอน / Re: นึกยังไง สวดยังไง อธิษฐานยังไง
« กระทู้ล่าสุด โดย manitgr เมื่อ มกราคม 15, 2020, 10:09:54 PM »
สาธุ
7

รายชื่อผู้ร่วมบุญถมที่ดินยกระดับความสูงเพื่อสร้างเป็นสถานธรรม กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (1500/1 รายชื่อ)
.
วันที่ 3.1.2020 ถึง 4.6.2020
.

1   คุณวัลยา เนตรรังสรรค์
2   ครอบครัวศรีกมล
3   คุณธีรกาญจน์ ชวนะปัญญา
4   คุณประยูร ชาลีวรรณ
5   คุณธีรธัช สุคนธานนท์
6   คุณภัทรา วงษ์ทะ
7   คุณพ่อเจียม โทสูงเนิน
8   คุณแม่ระเบียบ โทสูงเนิน
9   คุณณิมลพรรณ์ พิมพ์จุฑา
10   คุณสุพัตรา สายแสงจันทร์
11   คุณวิชยา จันทร์เลิศเลขา
12   คุณชัยพรรษ สิริพัชโรธรณ์
13   คุณณัชนพ สีใส
14   คุณสุธนี ฟักเงิน
15   คุณชนน กลมเลื่อม
16   คุณปาณเดชา พรหมเดช
17   คุณพรหมพิริยะ คมสัน
18   คุณณภัทร คมสัน
19   คุณวิสูตร คมสัน
20   คุณนงค์ คมสัน
21   ครอบครัวคงทะ
22   คุณบุษยา จักรวรรณพร
23   คุณยุพดี ทักษิณา
24   คุณวรวิทย์ สุภาอ้วน
25   คุณภวิศรา ศรีบำรุงเกียรติ
26   คุณสุภาพร อรุณพูลทรัพย์
27   คุณอิศรานุวัตน์ อรัญญาเกษมสุข
28   คุณธนาวดี สมบัติหอม
29   คุณพิมพ์อุษา ศรีรังกูร
30   คุณสุภาณี วรบุตร
31   ผศ.นพ. ศุภะรุจ เลื่องอรุณ
32   ตระกูลไชยเดชธิวัฒน์​
33   คุณนฤมล ชัยยะ
34   คุณผะดา อินทรพรหม
35   คุณพรรษมน ชุณหสุนทร
36   คุณนันทินสัณห์ วรกรชยางกุล
37   คุณทัศน์ธอัณณ์ วรกรชยางกุล
38   คุณบุญเรือน ชูดำ
39   คุณอัศฎาภรณ์ สิทธิฤทธิ์
40   คุณกัญญาณัฐ บรูน
41   คุณไพฑูรย์ วอนสันเทียะ
42   คุณรพีพร คณิตจินดา
43   คุณกิตติศักดิ์ บุญราศรี
44   คุณกษริน ศรีประทักษ์ ธีระโกเมน
45   คุณชลธิดา มหาปิยศิลป์
46   คุณเถลิงศักดิ์ บุญบำเรอ
47   คุณเรวัติ เสนอินทร์
48   คุณชัญญาพัชญ์ ธนพิพัฒน์ภูบดี
49   คุณชัยอานันท์ วุฒิสนธิเณร
50   คุณเสาวนิตย์ สีบุญเรือง
51   คุณเบญจวรรณ คำประวัติ
52   คุณสมจินตนา รัตนวงศ์วรรณ
53   คุณสุประวีณ์ พรหมสวัสดิ์
54   คุณโยธิน จันดีดา
55   คุณวิจิตรา มาตี๋
56   คุณเกรียงศักดิ์ รัตนชินธรรม
57   คุณอรกาญจน์ เหมโพธิรัตน์
58   คุณไพรัช คชาธาร
59   คุณอัปสร ปสุนะ
60   คุณณัฐปวริสร พจนาพิมลภัช
61   คุณพิมลรัชต์ ธันยากิติสรณ์
62   คุณธนวัตน์ อันสุริย์
63   คุณรวิณทิรา ศรีรุ่งธรรม
64   คุณศรชัย บุตรศรี
65   คุณพลอยนิตา สุขสินเตชะพงศ์
66   คุณวิภา นันโท
67   รังสิต กมลกิจไพบูลย์
68   คุณมยุรี อนันต์
69   คุณพมินดา พรประภา
70   คุณภคพร ไพรอุดม
71   คุณพรรทิชา​ ไพรอุดม
72   คุณธณพรหม​ ปานเกิดผล
73   คุณชนาธิป เครือซ้า
74   คุณนรินทร์ รัตนกุล
75   คุณเตือนใจ รัตนกุล
76   คุณชินวัจน์ กูลรัตน์เจตน์
77   คุณเผด็จ นิติสิริ
78   คุณวรรณทนี ดำดี
79   คุณชนันรัตน์ บุญธรรม
80   คุณจิตติมา นิติสิริ
81   คุณวราภรณ์ อินสว่าง
82   อุทิศให้คุณวิเชียร คุรุธรรมานนท์
83   คุณกชพร สุริยันต์
84   คุณพ่อจั่น ทองอยู่
85   คุณแม่จีบ ทองอยู่
86   คุณภาณี รุ่งเรือง
87   คุณนาตอนงค์ รุ่งเรือง
88   คุณสุวรรณา พิสิทธิวิทยานนท์
89   คุณนวรัตน์ สวัสดีเตชาภัทร์
90   คุณทองสุข สวัสดีเตชาภัทร์
91   คุณรัชกร ศรีเจิมทอง
92   คุณปิมปภา ศรีเจิมทอง
93   คุณชลลดา รัชฎา
94   คุณปุณณดา สุทธิธนากูล
95   คุณจุรีย์ ทองท่าชี
96   คุณยุรดา รัตนาภรณ์
97   คุณชาญชัย เฮ้าวุฒิกุล
98   คุณสุวรรณี เฮ้าวุฒิกุล
99   คุณจุฑามาศ ไพรศรี
100   คุณปรางทิพย์ ทิพย์มณี
101   ว่าที่ ร.ต.สิริวัฒก์ วิบูลย์เชื้อธาดา
102   คุณอชิเดช ปิติพงศ์สุนทร
103   คุณบิ๊กอเดล
104   คุณสายใจ เรืองลอยขำ
105   คุณเณศร์ฐิรัช พงษ์นฤสรณ์
106   คุณกัณสินันทน์ พงษ์นฤสรณ์
107   คุณฐาณิญาพัชร์ พงษ์นฤสรณ์
108   คุณจินณ์ปภัชร์ (ปริม) พงษ์นฤสรณ์
109   คุณจรรยพักตร์ (แพรวใจ) พงษ์นฤสรณ์
110   คุณภักดิ์ธพนธ์ (เบ้นซ์) พงษ์นฤสรณ์
111   คุณกัณฑิกรณ์ (พิม) พงษ์นฤสรณ์
112   ด.ญ.ปริษา ชยุติมันต์
113   คุณแม่รัตนา สว่างวรรณ
114   คุณสมพร เพชรดำรงธรรม
115   คุณพ่อกำพล เตรียมเวชวุฒิไกร
116   คุณจิราภรณ์ พรมพิงค์
117   คุณพชรมน ศรีสวัสดิ์
118   ว่าที่ ร.ต.อภิชาต บุญทัน
119   คุณเพ็ญแข บุตรสาธรรม
120   ครอบครัวประทีปะเสน
121   คุณระวีนันท์ พงศ์ทองเจริญ
122   คุณภัทรพร พวงนิลน้อย
123   คุณหัทยาภร เสือพุก
124   คุณปุณยารัสมิ์ สิชฌวัฒน์
125   คุณสุภาภรณ์​ ไชยพันธ์
126   คุณอัมพวรรณ ปัญญาดิลกพงศ์
127   คุณไพโรจน์ จันทร์เด่นดวง
128   คุณสิริกร สิทธิโรจนกุล
129   คุณชยวี โลกย์
130   คุณอมรภัค กรสิรีชัย
131   คุณวิไลพร รัตนเจริญชัย
132   คุณพิสมัย กุมพานิชย์
133   คุณกุลพันธ์ จุลเกษม
134   คุณเกณิกา วงศ์เกล็ดนาค
135   คุณภาษิตา ไชยทองศรี
136   คุณกุลนันทร์ ปรีดา
137   คุณกัลยา อาจารียวุฒิ
138   คุณอัญชนา ศรีไพรวรรณ
139   คุณศิริกัลยา สัจจาพันธุ์
140   คุณสุณี พรหมวิหาร
141   คุณประภัทร์พร ศรีสกุลยานนท์
142   คุณภุชชัชชา กาญจนกรภัทร์
143   คุณวิรัตน์ บัททอน
144   คุณสอาด โพฉลาด
145   คุณจำเนียร โพฉลาด
146   คุณสกล โพฉลาด
147   คุณสลิล ละออเอี่ยม
148   คุณดุจตะวัน กันไทยราษฎร์
149   คุณอำพร หัวไผ่
150   คุณสัณห์สิตา จ่างพิพัฒนวกิจ
151   พระรัชพล ปวัฑฒโน
152   คุณไพลิน งามนิตยาหงส์
153   คุณพ่อประสิทธิ์ งามนิตยาหงส์
154   คุณเรบียา สุขเนรมิต
155   คุณจารุวรรณ-วีรพร รัตโนสถ
156   คุณพลอยไพลิน รุ่งเสรีรัช
157   คุณธิดา ทิพย์เวช
158   คุณภัทรจักร์ จำรูญรัตน์
159   คุณจินดา โห้ฉ่ำ
160   คุณภัคสรกัญญ์ วรรณพิบูลย์
161   คุณสมใจ แสงวณิช
162   พระสุทธิณาโน
163   คุณสุทธิเดช แสงวณิช
164   คุณลิฏฉะวี แสงวณิช
165   คุณศิริวัฒ แสงวณิช
166   คุณอมร วุฒิบัณฑิตวงศ์
167   คุณรานี วุฒิบัณฑิตวงศ์
168   คุณชัยวิทย์ โรจนรุจิพัฒน์
169   คุณชวันรัตน์ โรจนรุจิพัฒน์
170   คุณสุกัลยา นวภาณุภาค์
171   คุณเจนจิรา เทศศรีเมือง
172   อาเหล่ากงโล้วเตี้ยง แซ่ลี้
173   คุณพิชชาภัทร์ ธนันต์ชัยกิตติ
174   คุณวิลาวัณย์ ชมผิวดี
175   ครอบครัวรัสสัยการศรีจันทร์แก้ว
176   คุณณัฐนพิน วราเลิศรัตน์
177   คุณฤๅชา รัศมีโชติ
178   คุณดาวรุ่ง ทับทิมทอง
179   คุณพิศมัย อยู่โพธิ์
180   คุณณัฐกฤตา ผาบถา
181   ครอบครัวอุ่นอกพันธุ์
182   คุณโชติกา เบ็ญญาลักษณ์
183   บริษัท สัมฤทธิ์ภาพ จำกัด
184   คุณณัฐพงษ์​ ไพรอุดม
185   คุณยอดชาย​ ไพรอุดม
186   คุณนพพร วราลีลานุกูล
187   คุณมยุรา ปัดสา
188   คุณคณเดช ปัญจวรญาณ
189   คุณบุบผา กุลเมืองน้อย
190   คุณไพศาล เทศทอง
191   คุณพ่อกาไว กุลเมืองน้อย
192   คุณภคนันท์ รุ่งวิทยาธิวัฒน์
193   คุณธนิดา ชัยชนะศิริ
194   คุณไอรินทร์ เลิศพงศ์วรกุล
195   ครอบครัวประสานพรรณ์
196   คุณวิชัย ดอนชาไพร
197   คุณภัสสร เจริญโสภา
198   ครอบครัวอธิพัชระวัฒน์
199   คุณสุจิรา จรัสศิลป์
200   คุณอาทิตย์ บ่อศีล
201   ส.ต.ต.ธัญดนัย เม่งบุต
202   คุณนฤมล สุทธิพงษ์
203   คุณพิยะดา เพียราษฎร์
204   คุณสาธิต หล่อเลิศรัตน์
205   คุณอรอนงค์ ทองศิลป์
206   คุณสุรางค์ หทัยวิทวัส
207   คุณณรงค์เศรษฐ์ ปัญจวรญาณ
208   คุณดนัย คฤโฆษกุล
209   คุณโยษิตา ประดาพล
210   คุณวิทยา สุข​สุ​เมฆ
211   คุณสุกฤตา รายรัศมี
212   คุณมาริษา ลิมาวงษ์ปราณี
213   คุณซกเจ็ง แซ่โง้ว
214   คุณวรัตน์ชพร สายปานรัศมี
215   คุณวนิดา น้ำดอกไม้
216   คุณวีระนาศ ปานสีดา
217   คุณทรงพล นามมนตรี
218   พระพงศ์เทพ จิณณฺธมฺโม
219   คุณวารี บุญทัว
220   คุณอุษณีย์ ฐีระเวช
221   คุณศุภกิจ วัชรินทร์กาญจน์
222   คุณธัญมาศ ศรีทอง
223   คุณพ่อทองสาย​ ติวาปี
224   คุณแม่ลำไพ​ ติวาปี
225   คุณต่อศักดิ์ เฉลิมเขตต์
226   คุณแม่​กุ้ยไทย​ เสร็จ​อุดม​ลาภ​
227   คุณแม่สมพงษ์ ไชยวงศ์
228   คุณกนกวรรณ คำสอน
229   คุณไกรศรี ศุจิจันทรรัตน์
230   คุณพัศพงศ์ แง้เจริญกุล
231   คุณสุรัชชฎา ชัยธัญสุขยงนิธิ
232   คุณปราโมทย์ จางวาง
233   (จักรพรรดิ)(ดู่)(ม้า)(หลวงตาอ๋อย)และคณะศิษย์มีครูหลวงปู่ดู่หลวงตาม้า
234   คุณสุชาติ โพธิ์งาม
235   คุณฤทธิรงค์ สุภาพันธ์
236   คุณเกษณีภร เสือพุก
237   คุณศุภราภัท เสือพุก
238   คุณอรพรรณ รตินุกูลกิจ
239   คุณรวิพัชร์ รอดโพธิ์ทอง
240   คุณภิญญาพัชญ์ ปิ่นแก้ว
241   คุณดาลัด ภูติจันทร์
242   คุณสาลินี แผงโกฏิ์
243   คุณวิชาญ โยธินบุนนาค
244   คุณศศมณฑ์ เลิศเทอดสกุล
245   คุณบุญเรือน ไร
246   คุณภัทรกร มุง​เมือง​
247   คุณวัชรพงษ์ โมกกรานต์
248   คุณกรเก่ง กลิ่นไธสงค์
249   คุณทินวัฒน์​ พราหมนันท์​
250   คุณเสรี ศักดิ์พฤฒินันท์
251   คุณจำนรรจ์ สายเติมศรี
252   พ.จ.อ.สำรวย จันทร์เฑียร
253   คุณดาราเกตุ จันทร์เฑียร
254   คุณธมนวรรณ ฐิติกาล
255   ครอบครัวเหมือนพันธ์
256   คุณชบา สุวัฒน์เมฆินทร์
257   คุณนภารัตน์ ลือมั่นคง
258   ครอบครัวพุทธสอน
259   คุณศศิลักษณ์ โอภาสพงศ์กาล
260   คุณอุทัย โอภาสพงศ์กาล
261   คุณอรุณวงศ์ โอภาสพงศ์กาล
262   คุณอรอุศา โอภาสพงศ์กาล
263   คุณกานติมา โอภาสพงศ์กาล
264   คุณแม่อยู่อิม แซ่น้า
265   คุณพิมพ์วลัญช์ แซ่อึ้ง
266   ครอบครัววาทิตานนทน์
267   คุณขวัญดี ลีวงษ์ภากร
268   คุณจิตตานันท์ หนูเซ่ง
269   คุณธนกฤต วุฒิวงค์
270   คุณเจริญ ธาริตฉัตรคุปต์
271   คุณสิริอร อุมรินทร์
272   คุณอรุณี ชุ่มจินด
273   คุณณรงค์ เชาวน์รุ่งเมธี
274   คุณพรศิริ เชาวน์รุ่งเมธี
275   คุณปรารถนา ฟ้าภิญโญ
276   คุณจิตรลดา ขันติธร
277   คุณวราโชติ คงตานัย
278   คุณพชร จรัสกุลางกูร
279   ด.ญ.ใบบุญ อ่วมมีเพียร
280   คุณพันธกานต์ พิสุทธิ์ธรากุล
281   ส.อ.เสกสรรณ สิทธิพล
282   กลุ่มสร้างบารมีเพื่อพระโพธิญาณ
283   คุณสายสุณี ศรีชุติยโสภณ
284   ร.ต.ภูเบศ อ่อนศรี
285   ครอบครัวสัจจพานิชกุล
286   คุณประสิทธิ์ อยู่เป็นสุข
287   คุณอัปสร อยู่เป็นสุข
288   คุณเสริมศักดิ์ อยู่เป็นสุข
289   คุณวิจิตรา ม่วงแสง
290   พ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกทุกพระองค์
291   อ.ทัสดา ศาสตร์โหรา
292   ครอบครัวจ้อยใจสุข
293   ครอบครัวเจยุภักดิ์
294   ครอบครัวตั้งจรูญโรจน์
295   คุณวิภารัตน์ ดำขำ
296   คุณดนัยภพ เหล่าพงศ์พันธุ์งาม
297   คุณนริศรา ขาวพัน
298   คุณกจร ลัทธศักดิ์ศิริ
299   คุณจิตรา วิทยาถาวร
300   ด.ญ.ฐิติรัตน์ ลัทธศักดิ์ศิริ
301   ด.ญ.ฐิตารีย์ ลัทธศักดิ์ศิริ
302   คุณชนาภัทร กันนะธัญญลักษมี
303   คุณเทพพิทักษ์ คำซอน
304   คุณอุเทน เจเถื่อน
305   คุณจิราพร ตันจริยภรณ์
306   คุณทองหยิบ​ ชมดี​
307   คุณเสฏฐพล อาษากลาง
308   คุณรัชนีภา ศรีสว่าง
309   คุณพันธิภา อ่อนท้วม
310   คุณนันทชนก คงสำรวย
311   คุณสุดา​ แซ่ลี
312   คุณสัตนาโค ฤกษ์อมฤทธิ์
313   คุณคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์
314   คุณสวรส นีลธัญญากร
315   คุณกฤติมา ตันติศาสตร์
316   คุณสุฤดี นามชวัด
317   คุณพรพรรณ มีศิริ
318   คุณดรุณี จันทกิจ
319   คุณพัชรินทร์ อินทวัฒกุล
320   คุณธนวัฒน์ ธุระพันธ์
321   คุณสุขาวดี นิ่มพร้อม
322   คุณมนตรี เสพศิริสุข
323   คุณเขมทัต พัฒนมงคล
324   คุณเดือนเพ็ญ พัฒนมงคล
325   คุณนพพร พัฒนมงคล
326   คุณชาญชัย พัฒนมงคล
327   คุณสรัลพร พัฒนมงคล
328   คุณกำโชค อารีรักษ์
329   คุณสราญชล อารีรักษ์
330   คุณกรัณฑพัชร์ อารีรักษ์
331   คุณกรัณฑพงศ์ อารีรักษ์
332   คุณวาสนา ชมบัวทอง
333   คุณแม่ซุ่ยลั้ง ตรีทิพย์วาณิชย์
334   คุณเพ็ญนภาภรณ์ ศิริกันตราภรณ์
335   คุณธัญญาภัส วิวัฒน์อนันต์
336   คุณพรทิพย์ ภูเกิดพิมพ์
337   คุณจรัสศรี ยิ่งยง
338   คุณอุสณา อมรเวช
339   คุณณัฐวดี สีผ่องใส
340   คุณธนพล สัมมาพรต
341   คุณปิ่นรัตน์ แซ่เตียว
342   คุณนัทธมน ประภัทศร
343   คุณจันทกานต์
344   คุณวรรณี โกเมนทักษิณ
345   คุณอาทิตย์ สุขสัตยานนท์
346   คุณเบญจมาศ กังแฮ
347   คุณกอบกุล อนัคฆกุล
348   คุณสิรภพ จินดาชริน
349   คุณทัตธนันท์ โชติอัครโรจน์
350   คุณนะริทธิ์ ไชยะธน
351   คุณจินตนา ไชยะธน
352   คุณสุวรรณา หิรัญญโชค
353   คุณชนิสฬา เกษียรมาตุเรศ
354   คุณบงกช เลาหวิโรจน์
355   คุณเอกวัฒน์ โศภิษฐ์สิริกุล
356   คุณพันธ์ประภา พงศ์สวัสดิ์
357   คุณชูเกียรติ จุฑาธิปัตย์
358   ดร.สถาพร​ อยู่สมบูรณ์
359   คุณนิติ มัยรัตน์
360   คุณนฤมล พันธุ์ประดิษฐ์
361   พระเขตต์ขัณฑ์ สีลสุทฺโธ
362   คุณสุรัสวดี รัตนไพฑูรย์ชัย
363   รศ.สาโรช ศิวโมกษธรรม
364   คุณกมลธัช ศิวโมกษธรรม
365   ดร.ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม
366   นพ.สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม
367   ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
368   ดร.ธนานันต์ ศิวโมกษธรรม
369   คุณนรากร สุขสวัสดิ์
370   คุณศราวุฒิ สุกัน
371   คุณสุเมธ ศรีเมือง
372   คุณจรัญญา กิจบำรุง
373   คุณใบบุญ อ่วมมีเพียร
374   บริษัท ดี.เอส.แมนชั่น จำกัด
375   บริษัท หลังสวนโฮลดิ้งส์ จำกัด
376   คุณณัฐพล บุญคุ้ม
377   คุณวิชัย บุปผะใจ
378   คุณณัชทพร แก้ววิชัย
379   คุณมาวลี กรีพานิช
380   คุณสิริการต์พิชชา เปลา
381   คุณอุทัย แคล้วศรี
382   คุณวิสุทธิพล อุ่นทรัพย์
383   คุณสิริชัย พุ่มเข็ม
384   คุณวริณภร พุ่มเข็ม
385   คุณปาณิศรา พุ่มเข็ม
386   คุณศรัณย์เชษฐ์ พุ่มเข็ม
387   คุณทิพจุฑา พุ่มเข็ม
388   คุณวิภาวรรณ ปานออก
389   คุณวิภาดา ปานออก
390   คุณชบา วิลาวรรณ
391   คุณสิรนุช ลามศรีจันทร์
392   คุณปาณิสรา ศัตรูลี้
393   คุณพรจิตร รัตนจัตุรัส
394   คุณปิยะธิดา​ พัฒน​โภค​รัตนา​
395   MISS SAIFON OWNE JANTANA
396   MR. CHRISTOPHE LELONG
397   คุณประนอม อุดมภ์
398   ครอบครัวพชรพงศ์ธกรณ์
399   ครอบครัวฐิติวุฒิสิทธิ์
400   คุณภัทรภัสสร์ ทองใบ
401   คุณวิทยา เพียรวิทยาสกุล
402   คุณน้ำทิพย์ หอมขจร
403   คุณธันยพร จิตภิรมย์
404   คุณนภาภรณ์ แสนสวาท
405   คุณสุภัคศิริ โสดานิล
406   ครอบครัวศรีเดช
407   คุณเยาวลักษณ์ โมกขรัตน์
408   คุณวันเพ็ญ สแตนนีแลนด์
409   คุณรณิดา บุญล้อม
410   คุณกัญญณัช ตันยะกุล
411   น้องมาม่า
412   คุณรุ่งอรุณ ทำทอง
413   คุณพชรภัทร สันติสำราญวิไล
414   อุลแมร์
415   คุณสรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์
416   ครอบครัวจันทร์นคร
417   ครอบครัวปุยคำ
418   คุณเพ็ญจันทร์ เดชธำรง
419   คุณณัฐฐิญา จุลชาต
420   คุณศุภเมศธ์ จุลชาต
421   คุณอารยา ชลสายพันธ์
422   คุณนิวัติ  เจริญศิลป์
423   ครอบครัวชัยนุช
424   คุณกัลยาภัสร์ สุวัชร์ชนาศรี
425   คุณจิดาภา​  ตัณฑวณิช
426   คุณชุลีพร สุภาพันธ์
427   คุณรัชดาวัลย์ ทองนทีพัฒน์
428   คุณศิริรัตน์ อรรถไกวัลวที
429   คุณวลัยลักษณ์ เทพธานี
430   คุณไสว อังกาบ
431   คุณนเรศ ประพิณ
432   คุณแม่นงลักษณ์ พงษ์ไพบูลย์
433   คุณจรัสลักษณ์ ณรงค์ชินบุตร
434   คุณทุเรียน หอมขจร
435   กลุ่มตามรอยพระองค์ดำและราชองครักษ์108
436   คุณณัฐศศิ ทองล้ำ
437   คุณอธิตา ไมตรีเปรม
438   คุณจรรยา บักเกอร์ เหมาะหมาย
439   คุณกานต์ภัส สุขสันต์ไพศาล
440   คุณยุวดี วุฒิประเสริฐ
441   คุณสินลดาซ์​ ศรี​ศุ​ภ​รัตน์​
442   Davide Russo Diesi
443   คุณใหม่ ฤทธิ์น้ำคำ
444   คุณลัดดาวัลย์ วงศ์ไพบูลย์
445   คุณรัมภา เรียว
446   คุณสุรกิจ เรียว
447   คุณลาวัลย์ เบญจศีล
448   คุณวรสิทธิ์ วงศ์ไพบูลย์
449   คุณชัยวัฒน์ วงศ์ไพบูลย์
450   คุณชัยพร วงศ์ไพบูลย์
451   คุณพรรณวิมล วงศ์ไพบูลย์
452   คุณญดา เบญพุฒิพงศ์
453   คุณอารายา อติโพธิพงศ์
454   Thomas Schwab
455   คุณนันท์นภัส รชตรุ่งเรือง
456   คุณพ่อเสรี แซ่อึ้ง
457   คุณแม่สงกรานต์ แซ่อึ้ง
458   คุณแม่บุญผ่องใส​ วรสุทธิพิศิษฎ์
459   คุณบัณฑิต  จันทร
460   คุณชลิดา สุวรรณวงศ์
461   Mrs.Suyeon lim
462   Mr.Eunkyu lim
463   Mr.Sanghyun lim
464   Miss Minjung lim
465   คุณจรรยา ขาวถิน
466   คุณสุรินทร์ วราห์บัณฑูรวิทย์
467   คุณอธิชา พรหมะจุล
468   คุณกชพรรณ ม่วงภาษี
469   คุณมะลิวัลย์ ยามะชิตะ
470   คุณแม่พัชรา แซ่อึ้ง
471   คุณภูริชา จูอนุวัฒนกุล
472   คุณน้อย นาสมทรง
473   ด.ช.ภูวิศ วราลีลานุกูล
474   คุณตะวัน   อะทะยศ
475   คุณจิรวรรณ ศิริชีพชัยยันต์
476   คุณปริชาติ ฆารศรี
477   คุณมณฑินันท์ มานะกูล
478   คุณหนึ่งฤทัย​ เพิ่ม​ศิริ
479   ครอบครัวจั่นผ่อง
480   คุณลือชัย ผ่องแผ้ว
481   คุณอรุณชัย ผ่องแผ้ว
482   คุณประภาส ผ่องแผ้ว
483   คุณประทุม ผ่องแผ้ว
484   คุณจินต์จุฑา ผ่องแผ้ว
485   คุณรุ่งทิพย์ ลิ่งไธสง
486   คุณแม่สุวรรณี ปทุมรังษี
487   คุณป้าอุบล วัฒนทรัพย์
488   คุณบุษยา ปทุมรังษี
489   คุณชฏรัตน์ ไชยมงคลพร
490   คุณธนกร จันทคร
491   คุณธมณณัฏฐ์ นามจันทร์
492   คุณเชาวพล เจริญสุข
493   คุณลักษิกา เจริญสุข
494   คุณธนัท เศรษฐิเวียงภูบาล
495   คุณเสริมสิริ เศรษฐิเวียงภูบาล
496   ด.ญ.วดี  เศรษฐิเวียงภูบาล
497   ด.ช. พชร  เศรษฐิเวียงภูบาล
498   คุณสุนิมา บีดาเสค
499   คุณอุไร งามกนกวรรณ
500   คุณอัครเดช อภิธนาภิรักษ์
501   คุณเฉลา โปรดบำรุง
502   คุณสหัสฐา เฉลิมทอง
503   คุณปทิตตา เฉลิมทอง
504   คุณนงนาถ จิตรมณียพันธ์
505   คุณกุมารี น้ำค้าง
506   คุณกำธร พงศ์สิรินทร์
507   คุณตะวันฉาย    คำโนนม่วง
508   คุณณภาพร  วะสัตย์
509   คุณสำรอง สุขขารมย์
510   คุณอุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช
511   คุณณฐา อำนาจมงคล
512   คุณกัลป์ภรณ์ พงษ์ภรณ์พิภพ
513   คุณครอบครัวสงวนสุข
514   คุณจุฬารัตน์ มึลเลอร์
515   คุณแม่กาญจนา อัศวรุจิกุลชัย
516   คุณกัญญา  บูรณ์เจริญ
517   คุณสุริยพร สรรวัชญ์ณิชกุล
518   คุณภูริต วิเชียรบวร
519   คุณภัทท​วดี​ ศรี​จุน​จันทร์
520   คุณกรกันต์ สุวรรณเนตร์
521   คุณหัสชล โยชิมูระ
522   คุณอริษฎ์ ลมุนพงษ์
523   คุณเสาวณีย์ ผุสดี
524   คุณนงลักษณ์ คำภูแก้ว
525   คุณธัชนนท์ มัยชมแก้ว
526   พระบุญเลิศ จนฺทโก
527   คุณเกษศิรินทร์ พลวิริทธิ์
528   คุณประไพ บุญมา
529   คุณบุบผา  กุลเมืองน้อย
530   คุณภูริทัต  หงษ์วิวัฒน์
531   ด.ญ. นันทิกาจญ์ แต้มศิริชัย
532   ด.ช. ภคิน แต้มศิริชัย
533   ครอบครัวเรืองจิรภาส
534   คุณสิริมา   นิยมศิลป์
535   คุณณิชนันทน์ ตันทนะเทวินทร์
536   คุณณัฐกฤตา รุ้งจรัสแสง
537   คุณธภร มีชูชีพ
538   คุณดนณพัต อัครธนสกุณ
539   คุณขจรศักดิ์ พนมเครือวงษ์
540   คุณบุษบง งามอารีย์
541   คุณสุวพีร์​ ฐิติวงศ์รุ่งกิจ
542   คุณแม่บุญภา รุ้งจรัสแสง
543   คุณเฉิดสมร รุ้งจรัสแสง
544   คุณสมถวิล รุ้งจรัสแสง
545   คุณอนันต์ อุ่นพิพัฒน์
546   คุณกิตยาภรณ์ อุ่นพิพัฒน์
547   คุณวิชัญญา อุ่นพิพัฒน์
548   คุณชัญญาพร อุ่นพิพัฒน
549   คุณณัฐพร ด้วงน้อย
550   คุณสมบัติ ตั้งใจ
551   คุณปรีดิณัฐ  นามเขต
552   พระปริวฑฺฒสมฺปนฺโน
553   คุณสิรีรัศมิ์ ฉัตรตะวัน ถมที่
554   คุณณัฐิยา ชื่นอุรา
555   คุณพิมพ์ภัทรา อติโพธิพงศ์
556   คุณฐิตารีย์ อติโพธิพงศ์
557   คุณแม่ซุ่ยลั้ง   ตรีทิพย์วาณิชย์
558   คุณสมนึก ทักษิณา
559   ตลาดรถยนต์บางบัวทอง289
560   คุณทนงศักดิ์  ติรรักษ์
561   คุณวิจิตรา ธรรมกุล
562   คุณศิวนันท์  ดิฐวิชัยรัตน์
563   คุณสุวรีย์  ดิฐวิชัยรัตน์
564   คุณรัตน์ธีรา  ดิฐวิชัยรัตน์
565   คุณเพ็ญวิสาข์  แสนศรี
566   คุณกิมเตียง    แซ่ตั้ง
567   คุณกำกวง      แซ่ตั้ง
568   คุณสาวทัศภรณ์   แซ่ตั้ง
569   คุณสมพงษ์ ทักษิณา
570   ร้อยโทธนัสสรณ์  บุญเพ็ชรัตน์
571   คุณกัลยา  แก้วสะอาด
572   คุณกุลวดี จันทร์ศรี
573   คุณรัสรินทร์ ศรีพงศโรจน์
574   คุณธนสรร นาวิก
575   คุณประเมศฐ์ อัครพันธุ์วุฒิ
576   คุณรังษีพุทธมาร  เดชาพัฒนศิริคุณ
577   คุณยายสาโรจน์ ศรีโกมุท
578   คุณพรรณี​ อ้น​ชัย​ยะ​
579   คุณสุกฤตา  อ่ำคำสรง
580   คุณทิพย์วัลย์ เพียรโป้ย
581   ครอบครัวบุณยรุจิพงศ์
582   คุณสุทธิดา โชคดี
583   คุณสรณ์พงศ์ ผาแดง
584   คุณกรรัก นวลหงษ์
585   ครอบครัวธนิตเหล่าตระกูล
586   คุณสมจิตต์ ขุนทอง
587   คุณจุฑาทิพย์ สำราญ
588   คุณพักตร์วิภา       โยธานัก
589   คุณจิราพร (อิโต) ทองสองแก้ว
590   คุณพรพิไล ฉันทาดิศัย
591   คุณแม่มน  อินทวี
592   คุณกาญจนา เฮ้าวุฒิกุล
593   คุณรัตนา นิลผึ้ง
594   คุณฐิติกูร ยศปัญญา
595   คุณสณนิธิปท์ สีแจ้
596   คุณอารีญา ปอมหาธรรมกิจ
597   คุณสันติ บุญอนุมัติ
598   คุณชดช้อย ชื่นชอบสุข
599   คุณพรรณพร กำจิตเอก
600   คุณอำนาจ ย่อภูเขาสูง
601   คุณนภวิชญ์ พินิจ
602   คุณชวัลลักษณ์ คุ้มกัน
603   คุณหัสดินทร์ เอกสิงหชัย
604   คุณนฤมล รักษ์ธัญการ
605   คุณธวัชชัย อรัญญิก
606   คุณมานิต ตั้งพร้อมพันธ์
607   คุณณัฐนันท์ วิวัฒน์สัตยา
608   คุณกรรพล พันธุรักษ์
609   คุณเกรียงไกร วงษ์เวช
610   คุณกุลณัฐฐา นิธิวีเสถียร
611   คุณธีรศักดิ์ ตรีมิตรรุ่งเรือง
612   คุณแม่พัณณิน เลาหพูนรังษี
613   คุณเนติธร​ แสงคลัง
614   คุณธนวรรธน์​ อารยวงษ์กุล
615   คุณสุธา​ ครุฑธา
616   คุณสุกัญญา ทักษิณา
617   คุณสหภาพ สุขเนรมิต
618   ครอบครัว สุขเนรมิต
619   คุณณิชาภา​ นามวิไล
620   คุณรัฐสรรค์ สมรักษ์
621   คุณสวัสดิ์ จึงสงวนสิทธิ์
622   ครอบครัวม่วงภาษี
623   คุณบุณรดา พลชัย
624   คุณวีระวัฒน์ โชติปัญญา
625   คุณวัชรภรณ์   โพธิไพร
626   คุณคำหว้า บุญเลิศ
627   คุณพัชรีย์ มณีกระโทก
628   ร้อยตรีประดิษฐ์ พุ่มเจริญ
629   คุณบุญสุข จินดาลักษณเลิศ
630   คุณสุธิดา ตั้งวงศ์ชูเกตุ
631   คุณสุวรรณ​ พรหมบุญ
632   คุณธัชวุทธิ์ พุทธิสมบัติ
633   คุณสุนิสา อุดมวรรณกุล
634   คุณธนกฤต​ ร่มพฤกษา​
635   คุณธีระศักดิ์ มุขประดับ
636   คุณเบ่งฮวด ชโลธร
637   คุณปวิช  บุญสวัสดิ์
638   ครอบครัวพิพัฒน์เสาวพงศ์
639   คุณไพโรจน์ ประสิทธินาวา
640   คุณชรินทร์ เหลืองรัตนมาศ
641   คุณวรรณา เตชะธนาวงศ์
642   คุณชัย เตชะธนาวงศ์
643   คุณสุภัทรา อุดมวรรณกุล
644   คุณธิญาดา เตชะธนาวงศ์
645   คุณชัญญา เตชะธนาวงศ์
646   คุณรัชนิฎา ละเอียด
647   คุณครั้นโห่ ยิป
648   คุณซีนเค่ ยิป
649   คุณอิทธิ​กร​ ชื่นกลิ่น
650   คุณอำพัน อุทัยสวัสดิ์
651   คุณมลิวรรณ อ้อยเพียร
652   คุณจินตนา​ ธนา​พร​วัฒนะ​
653   คุณมาลัย​ ดูโฟวด์
654   คุณทยาตา วัดจินดา
655   คุณนิพนธ์ นิยมกูล
656   คุณกรกนก  ลิมโพธิ์ทอง
657   คุณดำรงค์เกียรติ บุญวงศ์
658   คุณกิตติคุณ​ เกษมลักษณ์
659   คุณวิชรา สมประสงค์
660   ด.ญ.ชาณิดา เฉลิมชุติเดช
661   คุณยกสูน แซ่ฟู
662   คุณทวีวรรณ แซ่ฟู
663   คุณอรปรียา ฤทธี
664   พ.อ.วิเชียรธรรม วิเชียรชุตินาท
665   คุณสุมิตรา นาคทอง
666   คุณมานะ หอมขจร
667   คุณภัทรวิบูลย์-ยมนา  ยังดี
668   คุณกชณิชา คงวิชาการ
669   คุมคมกริช กลัมพสุต
670   คุณวิชัย เฮียงหล้า
671   คุณบุญช่วย คหวานิช
672   คุณประภาศิริ วงษ์ชื่น
673   ครอบครัวเหมโพธิรัตน์
674   คุณสุกัญญา ปัญญาวรญาณ
675   คุณอุรษา       ปัญญาวรญาณ
676   คุณรัตนากร   ปัญญาวรญาณ
677   คุณอนุชิต ปัญญาวรญาณ
678   คุณเสน่ห์​ ทองรินทร์
679   คุณนพฤทธิ์ กิตตินันทะกานต์
680   คุณธนพล  บุญศักดิ์​สิทธ์
681   คุณภาฤดี ทวาสิโก
682   คุณนวสินธุ์  ชำมะรี
683   คุณณัฏฐ์​เอก​  ธงชัย​
684   คุณสุรกิจ ศรีทอง
685   คุณรมิดา วัชนุชา
686   คุณแพรภัทร  เกตเทียน
687   คุณสุรศักดิ์ จักรสถาพร
688   คุณจิรา  จั่นเล็ก
689   คุณภัสสร์วรัญ  บุญญาธิเศรษฐ์
690   คุณบุญชัย มะลิกา
691   คุณวิเชน วิเศษโสภากุล
692   คุณสุรภา ธนินโชติกร
693   คุณภัทรานี ภัทรประสิทธ
694   ครอบครัวเชาวนศรีมานนท์
695   คุณสุภาพร วริทธิธรรม
696   คุณเกียรติยศ วงศ์ทองนิล
697   คุณสุฤดี  นามชวัด
698   คุณหลั่งเฮียง รัตตะชัย
699   คุณแม่ประไพพิศ สุคนธชาตินันท์
700   คุณสุวิภาษิต วงศ์เปี่ยมทรัพย์
701   คุณสุวรรณา เลิศเอนกสิน
702   คุณพรพรรณ เตชะพีระ
703   คุณสุทธิพงศ์ คงคูณ
704   คุณวิบูลย์​ ตระกูลกิจเจริญ
705   คุณทิพานัน​ กิตติสิริพันธุ์
706   คุณสาริศ​ ตระกูลกิจเจริญ
707   ด.ญ.​นันท์นภัส​ ตระกูลกิจเจริญ
708   คุณศราวุธ โอภาสสมุทรชัย
709   คุณเดชพนต์ ไชยาพงศ์พิพัฒน์
710   คุณอนุสรา ไชยาพงศ์พิพัฒน์
711   คุณกัญญาวีร์ ไชยาพงศ์พิพัฒน์
712   คุณศรอรรถ เสียงสวัสดิ์
713   คุณวิบูลย์ บรรเทิงหรรษา
714   คุณเพ็ญพิลาศ บรรเทิงหรรษา
715   คุณสรินธร วิชิตนันทน์
716   คุณศศิ​จิต​ เวชแพศย์
717   คุณอรุณี บุญสุภาพร
718   คุณวันชัย ถกลเกียรติธวัช
719   ครอบครัวบุญญลักษม์
720   พันโทนายแพทย์พูนทวี พรพานิช
721   คุณพิชยา​ พรม​มูล​​
722   คุณชวลี  วิชิตนันทน์
723   คุณปริญญา กิจธนขจร
724   คุณนภัสนันท์ สินภัคสวัสดิ์
725   คุณรื่นฤดี ทองด้วง
726   คุณกรรณิการ์ อินทร์สุข
727   คุณอริสา ปัญญวัต
728   คุณดุจดาว จินตะยะ
729   คุณชูศรี คำแสน
730   คุณจิดาภา หอมวงษ์
731   คุณเขมธัช  อนุรักษ์​
732   คุณวินิตา  หนุน​ชู​
733   คุณวิทวัส สิทธิวัชรพงศ์
734   คุณณัฐกิตติ์ ศิริจิราธนนนท์
735   คุณธัญดา อุดมเพชรภัณฑ์
736   คุณดรัลรัตน์ มีบ่อทรัพย์
737   คุณประชา บรรจงช่วย
738   คุณกัลยภรณ์ สาริบุตร
739   คุณอริสา​ อินทมาตย์
740   คุณศ​รีแพร​ ดิ​ษย​มาลย์​
741   ครอบครัวสุเมธาคุณ
742   คุณธนารีย์​ ธนากรดลชัย​
743   คุณเหมือนหมาย มุกข์ประดิษฐ์
744   คุณสุจินต์ พิมลจิตต์
745   คุณชมัยพร พิมลจิตต์
746   คุณยินดี แซ่หุ้น
747   คุณยู่เฮียะ แซ่ลิ้ม
748   คุณณัฐชยา ศรีดี
749   คุณทัตธีรา นีรโยธิน
750   คุณภัทรนิษฐ์ สกุลมีเกียรติ
751   คุณจันทิมา อุดมรัตน์
752   คุณชวัลวิทย์​ พฤทธิ์นิมิต​
753   คุณพิกุล งามภักดิ์
754   คุณมะลิ มั่งน้อย
755   คุณลาวัลย์​ เบญจศีล
756   คุณธนัทเทพ เบญจศีล
757   คุณรุ่งรัตน์ ศรีเจริญ
758   คุณกรชนก อธิสุขสกุลชัย
759   คุณสสินันท์  แทนน์
760   คุณมัณศิกาญจ์ กองวิธี
761   คุณศันสนีย์ หมอช้าง
762   คุณนิธิมา แก้วจุนันท์
763   คุณลฎาภา พงศาพิชณ์
764   ร.ต.ต.พงษ์พิพัศ ผิวอ่อน
765   คุณอิริค เรียว
766   คุณศิริกาญจน์ วงศ์ไพบูลย์
767   คุณจุลบุตร วงศ์ไพบูลย์
768   คุณสุรศักดิ์ วัฒนจินดาวงศ์
769   คุณวรศิริ วงศ์ไพบูลย์
770   ด.ช.เจตนิพัทธ์ วัฒนจินดาวงศ์
771   คุณจารุวรรณ วงศ์ไพบูลย์
772   คุณสาตพร วงศ์ไพบูลย์
773   คุณภัทรกร พิกุลหอม
774   คุณศิริลักษณ์   นิราช
775   คุณมโน ภักดิ์ภูวดล
776   คุณวิษณุ  กมลสุทธิไพจิตร
777   คุณวรารัตน์  กมลสุทธิไพจิตร
778   คุณเรืองชัย ปรีชากิจถาวร
779   คุณชัชวีณ์ อธิสุขสกุลชัย
780   คุณพรพรรณ กาฟัก
781   คุณสันติ เกษมอมรกิจ
782   คุณสุพรรณี เกษมอมรกิจ
783   คุณวัชราภรณ์ เกษมอมรกิจ
784   ครอบครัวศรัณย์วรนาถ
785   พล.ร.ท พฤหัส รัชฎา
786   ร.ต.อ.หญิง ดวงหทัย ดวงมาลัย
787   คุณศิริลักษณ์ เรืองสุวรรณ์
788   คุณประกาศิต ชูแก้ว
789   คุณประพฤทธิ์ สภาสกุลวนิช
790   คุณภษมน กมลวราเสฐ
791   น.อ.ธนาธิป แข็งเขตการณ์
792   คุณจุไรรัตน์ สุขพรรณพิมพ์
793   คุณวุฒิ สุขพรรณพิมพ์
794   คุณวัชระพงศ์ สุขพรรณพิมพ์
795   คุณสมาพร คล้ายวิเชียร
796   ร.ต.อ.หญิง ดร.วิชนี นกกริ่ม
797   พ.ต.อ.นพสิทธื แก่นสาร
798   พันเอก สหบวร ด้วงรักษา
799   คุณเริงชัย เบญจวิทยาธรรม
800   คุณพริมศุภาลักษณ์ พัฒนกลม
801   ด.ช. ศุภกร ไชยภรธรรม
802   คุณรมิดา ไชยภรธรรม
803   คุณณธีพงศ์ สุทธินลินพงศ์
804   คุณสมชาย สันติวัฒนกุล
805   คุณสมใจ แสงวณิช 
806   คุณหลั่งเฮียง  รัตตะชัย
807   คุณพัฒนา พิศกนก
808   คุณณัฐชานันท์ วงษ์สมบูรณ์
809   คุณประภาวรรณ  หุ่นเที่ยง
810   คุณนันท์นภัส  ธีรประภานนท์
811   คุณศุภวาสนา เสรีรัตน์
812   ตระกูลชื่นชมรัตน์
813   คุณละออ เรียนไธสง
814   คุณกิตติญาขวัญ ไชยวัฒน์เธียรกุล
815   คุณวนิดา โปราณานนท์
816   คุณสนธยา  จงกลฐากร
817   คุณวรโชติ เรืองจิรภาส
818   คุณรุ่งอรุณ ชูมณี
819   คุณนพวรรณ ตั้งอุดมสุข
820   คุณปัญฐสมพล อุทัยรัตน์
821   คุณพีระ วัฑฒกานนท์
822   คุณชูจิตต์ วัฑฒกานนท์
823   คุณปอรพรรณ วัฑฒกานนท์
824   คุณบัวผัน พุทธมี
825   คุณนำโชค สุขเสถียร
826   คุณธนพร  โพธิ์ภิรมย์
827   ครอบครัวชวิศา
828   คุณสไบทิพย์ พัฒนศิลป์
829   คุณแสนสุรศักดิ์ มาลัย
830   คุณอรนุช  ตรีทิพย์วาณิชย์
831   คุณนเรศ​ พก​มั่น​
832   คุณอารายา   อติโพธิพงศ์
833   คุณพิมพ์ภัทรา   อติโพธิพงศ์
834   คุณฐิตารีย์    อติโพธิพงศ์
835   คุณสรัญญาพิชญ์  โสภา
836   คุณอารีวรรณ กาญจนพิบูลย์
837   คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล
838   คุณประภัสสร พิพิธพัฒนาปราปต์
839   คุณศุภกฤต อัศวชัยพร
840   คุณประทีป อินอำคา
841   คุณศุภณัฏฐ์ เหลืองละมัย
842   คุณมยุรี ภักดี
843   คุณศิริภัทร รัตนพงศ์เสน
844   คุณรัชนีวรรณ์ แพรพิไล
845   คุณวรรษ​มน​  สร้อย​สุวรรณ​
846   คุณยุพดี  มาเมือง
847   คุณเสริม ประดิษฐ์เจริญกุล
848   คุณซุ้ย ประดิษฐ์เจริญกุล
849   คุณนิลวรรณ ประดิษฐ์เจริญกุล
850   คุณพิชิต ประดิษฐ์เจริญกุล
851   คุณชนิตรา ประดิษฐ์เจริญกุล
852   คุณทองชมพู ประดิษฐ์เจริญกุล
853   คุณกรรณิกา ธรรมไพศาล
854   คุณปาริฉัตร ชืทซ์
855   คุณภัทรพร  พงษ์เสือ
856   คุณสุพัตรา ดอนมงคล
857   คุณชัยพัทธ์ ทิพยคุณ
858   คุณนวรัตน์  สวัสดีเตชาภัทร์
859   คุณทองสุข  สวัสดี
860   คุณนเรศ มาเทศน์​
861    คุณภัสราพรรณ ห่อหุ้ม
862   คุณรัชกร  ชัยชนะศิริ
863   คุณระพีพงศ์  วงศ์ดี
864   คุณธนธัช  วงศ์ดี
865   คุณเมวิกรณ์ ถาวรสิริสันต์
866   คุณเพียงใจ โรจนสโรจน์
867   คุณประชา  อรรคพัฒนกุล
868   คุณวาสนา   วรดี
869   คุณณภาพร วะสัตย์
870   คุณนุกูล​  สายสมบัติ
871   คุณบุญญฤทธิ์ ช่วงสม
872   คุณกัญญาวีร์ ช่วงสม
873   คุณกวินสุดา ช่วงสม
874   ด.ญ.พัชรกัญญ์ ช่วงสม
875   คุณจิราภรณ์ พงษ์ศิริ
876   คุณวิโรจน์ พิทยจำรัส
877   คุณศิริพร ไกรพันธ์
878   คุณอรวรรณ นาสวัสดิ์
879   คุณบุญญานุช สุขสายธาร
880   คุณวัชหทัย จุลตระกูล
881   คุณวัชรพล วงค์มณีประทีป
882   คุณยม คงสิม
883   คุณทองคำ คงสิม
884   คุณณัชฐปกรณ์ คงสิม
885   คุณวิชัย เล็กสมบูรณ์
886   ครอบครัวเล็กสมบูรณ์
887   คุณวรนันต์ บุญ​ตามทัน​
888   คุณอุบลรัตน์ กชภา
889   คุณชาลินี เวชสิทธิ์
890   คุณจันทร์วิไล จารุโชคทวีชัย
891   คุณณรงค์รัฐ  บุญต่อ
892   คุณอดิศร ฉิมอินทร์
893   คุณวิรัลพัชร วีระพงษ์สุชาติ
894   คุณจำรัส  ปาระสิทธิ์
895   คุณปรางศรี  อุ่นศรี
896   คุณเอกรินทร์ ผิวตาลดี
897   คุณวรรณกาญจน์  จิรโชติโกศล
898   พ.ท.หญิง เทียมใจ วุฒานุสร
899   คุณปฐมพงศ์ วงศ์อำมาตย์
900   คุณอนุวัตร นิธิจิตราภรณ์
901   คุณปราโมทย์  แป้งหอม
902   คุณอภิชัย สุฐาปัญณกุล
903   คุณณภัคพร  ฐานนันทิพัฒน์
904   คุณสำรวย ชาสันเทียะ
905   คุณสิทธามน รุจิรวัฒน์
906   คุณบุญเติม แก้วกุลพัฒน์
907   คุณนเรนทร์ ปัญญาภู
908   คุณเจนวิทย์ ปัญญาภู
909   คุณกชมล ศรีเจริญ
910   คุณพิศมัย มีแลบ
911   คุณรัชนี ทักษิณา
912   คุณอรุณี วัฒนาภิรมย์
913   คุณหยูอี้ หมิงลี
914   คุณยุพดี จันทร์สง
915   คุณสมใจ หัตถมาศ
916   คุณอัญชสา ธนเพิ่มพร
917   คุณยายสุ แก้วสอนดี
918   คุณภูริวัจน์​ ปักษา​โชติ​สวัสดิ์​
919   คุณดวงพร ประดิษฐ์​เทียมผล
920   คุณปุณณภา แสนสมัคร
921   คุณกิมหยง แซ่ตั้ง
922   ครอบครัวจันทร์ทอง
923    นพ.กมลชัย อมรเทพรักษ์
924   คุณจิรโมท  ประทุมมาศ
925   คุณแม่สงัด(เล็ก)เทียนแจ่ม
926   คุณอุทัยวรรณ  สุขศิริ
927   ครอบครัวกรวงศ์รักษา
928   คุณกิรณา  มานิตย์โชติพิสิฐ
929   คุณคำอร องค์ศิริกุล
930   คุณพงษ์เทพ เทพปฏิพัธน์
931   คุณมณี โซเรนเซ็นต์
932   คุณชยุต พิชยาคุณมี
933   คุณพนมพร กองเงิน
934   ด.ญ เขมจิรา กองเงิน
935   คุณรัตน์ติภรณ์ ทองดอนยอด
936   คุณสยามภูมิ ทองดอนยอด
937   คุณนิรุตติ์ หมื่นสังข์
938   คุณภานุ  แซ่จัง
939   คุณพรปวีณ์ พรหมสีดา
940   คุณอาณัฐ ล้วนพร
941   คุณณฐมน พิลาเกิด
942   คุณปราชญา​ ห่วงประเสริฐ
943   คุณเกรียงไกร ทองยิ้ม
944   คุณชัญญาณัฏฐ์​   เจริญแพทย์​
945   คุณสิรกาญจน์ พิชญสัจจา
946   คุณจรุง  เดโช
947   คุณนันทิยา  เดโช
948   คุณเสริม  ศิริวัน
949   คุณธนพล องคพิพัฒน์
950   คุณชลธิชา แก้วเจริญ
951   คุณปริยาภรณ์ ดุจธังกร
952   คุณเจษฎา จิตชะนาค
953   คุณวิภา โฆษิตพันธวงค์
954   คุณอรสา ดุจธังกร
955   คุณสมพร เพิ่มสุข
956   คุณเมตตา ชินสร้อย
957   คุณปทิดา หงวนบุญมาก
958   คุณจรัลรัตน์ จิรันธนินโชติ
959   คุณสมพงษ์ ป้อมหนู
960   คุณไพรจิตร ศรีสกุลประเสริฐ
961   คุณชัชวาล พันธ์กัทลี
962   คุณณัฏฐ์​  มากุล
963   คุณอิศรา  แซ่จัง
964   คุณวลัยพรรณ  ริดแตง
965   คุณกัญญ์ชนรัตน์  ศิวรัศมิ์
966   คุณวินโบ
967   คุณธัญญามาศ ไชยโย
968   พ.ท. ระเบียบ  บุญธิติ
969   คุณจำนงค์  ฤทธิ์ประเสริฐ
970   ครอบครัวตรีชั้น
971   คุณนัฏกนก อ้นสุวรรณ
972   คุณธเนตร คงแป้น 
973   ร.ท. เอนก บุญหลำ
974   คุณปรีชา​  สุข​จ​ดิษฐ์
975   คุณพรรณนลิน​  แสง​โชติ​
976   คุณชาญวิทย์​ มิขำ
977   คุณสำราญ แย้มหงษ์
978   คุณสุรศักดิ์  สุพันพิม
979   คุณศิริวรรณ  สินสวาสดิ์
980   คุณพัชริภา ดวงจินดา
981   คุณวิชัย​ การไมตรีจิตร์
982   คุณเจริญ  ศรีศักดิ์วรากุล
983   คุณสุนันท์ ศรีศักดิ์วรากุล
984   คุณศิริการย์ ไกรลาศรัตนศิริ
985   คุณแคทลียา สิทธิชัย
986   คุณแม่ชีกณกศรี สิทธิชัย
987   คุณรสิตา  ม่วงอุดทา
988   คุณจินดา  ชูสุวรรณ
989   คุณศุภารมย์ ชื่นเจริญ
990   คุณนัฐพัชญ์  ศักดิ์ชญาโสภณ
991   คุณสุสิดา ศิวะเกื้อ
992   คุณศิวพร ขุมทอง
993   คุณพงศ์กรณ์ ลาภเกษร
994   คุณถิรเดช สมบัติ
995   คุณภรศศิร์​ ประดาศักดิ์
996   คุณจิราภรณ์ ตรีวัฒนา
997   คุณอักษรินทร์ ชาญชัยฉัตรพงศ์
998   คุณจริยาวรรณ ชาญชัยฉัตรพงศ์
999   คุณภาวิดา กุญชร ณ อยุธยา
1000   คุณอมร กุศล
1001   คุณอุษาพรรณ ศรีสกุลประเสริฐ
1002   คุณสุขิตกุล ก่อทรัพย์สิริ
1003   คุณแม่บุญเรือน   ตรีวัฒนา
1004   คุณสุรีย์พร ตรีวัฒนา
1005    ครอบครัวทัพวิเศษ
1006   คุณกณิษฐา ทรัพย์นากสุก
1007   ครอบครัวทานกระโทก
1008   คุณบุษกร ก่อทรัพย์สิริ
1009   คุณวัลลภ กลีบบัว
1010   คุณมาลี กลีบบัว
1011   คุณวัชรพล กลีบบัว
1012   ว่าที่ร.ต.ฤทธิยา คำทอง
1013   คุณนันท์นภัส  ด่านชัยสิทธิ์
1014   คุณสุรินทร์  โตทับเที่ยง
1015   คุณอุทัยวรรณ  โตทับเที่ยง
1016   คุณพฤทธ์พันธุ์ อุดมกิจธนสาร
1017   คุณสุณีย์ จรรยาชัชวาล
1018   คุณฐิตารีย์ อุดมกิจธนสาร
1019   คุณพรวิไล โกมลวาณิชย์
1020   ครอบคร้วยุวรรณศรี
1021   คุณลิขิตร์ ต้นโพธิ์
1022   คุณปริทรรศน์ ไตรสนธิ
1023   คุณชูศรี ไตรสนธิ
1024   คุณปิยาภัทร ไตรสนธิ
1025   คุณอาณัติ ภูติกชกร
1026   คุณเห่งอู๋ แซ่เฮ้ง
1027   คุณทับทิม คุ้มนุ่น
1028   คุณปัทมา​ เผือก​น้อย
1029   คุณธีระศักดิ์  ตรีทิพย์วาณิชย์
1030   คุณอัจฉรียา  วงค์พระยา
1031   คุณกรกฏ  บอกประโคน
1032   ธรรมสถานบ้านสติมา
1033   คุณชัยธัช ไชยสาคร
1034   คุณรชยา แก้วศิริ
1035   คุณอาภัสรา เทียนน้อย
1036   คุณนภชนก อิสระบวรกุล
1037   คุณผาติกา ตันวิเชียร​
1038   คุณแม่บุญยัง จงกับกิจ
1039   คุณเกรียงไกร จันทร์เด่นดวง
1040   คุณไกว่เหื้อง กาวาฮารา
1041   คุณเอก กาวาฮารา
1042   คุณสุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
1043   คุณมนันญา กรุณานำ
1044   ครอบครัวครุฑสูตร
1045   คุณกิรณา ศรีพงษ์พันธุ์กุล
1046   คุณวาระ​ บุษบงก์
1047   คุณนกเล็ก อยู่แก้ว
1048   คุณเพ็ชรศรี พจน์สมพงส์
1049   คุณกีรดิต    พจน์สมพงศ์
1050   คุณศุกล    ป้อมหนู
1051   คุณชวันภัสร์ อาริวรยะพงศ์
1052   คุณณัชชาวีณ์ อาริวรยะพงศ์
1053   คุณธนัชพงศ์ อาริวรยะพงศ์
1054   คุณพิทักษ์ เอื้อรักวงศ์ชัย
1055   คุณบัณฑิต รัตนมาลี
1056   คุณปิยะนาถ บุนยตีรณะ
1057   คุณนิกข์นิภา รัตนมาลี
1058   คุณระวี ธรรมธรสิริ
1059   คุณพัชรินภรณ์ พูนทรัพย์
1060   คุณนวดี   เณรณ้อย
1061   คุณหลิว ยี่ ซง (ฟาน)
1062   คุณพีรฉัตร  ภูพัฒนะ
1063   คุณกนกพรรณ อยู่อ่อน
1064   คุณแม่เฉลิม  ฤกษ์งาม
1065   คุณพ่อชิต  สินทรัพย์
1066   คุณชาลี  สินทรัพย์
1067   คุณขิน คณะภิกขุ
1068   คุณภูวนาจ​  อาบวารี
1069   คุณชุติกาญจน์ วังสว่าง
1070   คุณสุบรรณ์ สีดาน้อย
1071   คุณวาสนา เมธิยะพันธ์
1072   คุณอรตา พรหมเนตร
1073   คุณอัญญาต์ กัลยาณพันธ์
1074   คุณณัฐกฤตตา ฐิติธนโชติ
1075   คุณนงเยาว์  ศักดิ์พิบูลรัตน์
1076   คุณณรงค์ จำเนียร
1077   คุณอรอนงค์  คำดี
1078   น.ต.ชาญยุทธ  จันวะโร
1079   คุณณัฐพล เจริญศักดิ์
1080   คุณมณีรัตน์ เจริญศักดิ์
1081   ร้อยตรีชัยน้อย มาแขก
1082   ครอบครัวแทนจะโปะ
1083   คุณธวัลรัตน์  รัตนโชติชัยสกูล
1084   คุณพิชญนันท์ พัชรศิริทัศน์
1085   คุณศรายุทธ  ผลสิน
1086   คุณสังเวียน สภาพไทย
1087   คุณถวิลวดี บุรีกุล
1088   คุณศศิธร ปัถมัง
1089   คุณวรรณวิมล ขจรศักดิ์สาคร
1090   คุณจินดา นกนคร
1091   คุณจรัญ นกนคร
1092   ครอบครัวถาวรโชติ
1093   นาวาเอก หญิง จิพิชญ์สุดา สุดกล่ำ
1094   สามพี่น้อง
1095   คุณฐิติมนต์ ถาวรธีรเสฏฐ์
1096   คุณนงนุช ขวัญแพ
1097   ครอบครัววัฒนวิจารณ์
1098   คุณสุทัศน์​ อนิอนิวัฒนานนท์
1099   คุณณัฐพงศ์ ติสันเทียะ
1100   คุณณัฐกฤตา​ จุมพล
1101   คุณงามจิตร  นิยมกูล
1102   คุณอภิชญา  นิยมกูล
1103   ครอบครัวประสพรัตนชัย
1104   คุณสุภาวดี กฎมัจฉา อูเลเส็น
1105   นาวาเอกณรงค์ สุขสอาด
1106   คุณชิดชม สุขสอาด
1107   ครอบครัวขำสวัสดิ์
1108   คุณณรงค์ วงศ์บา
1109   คุณพัชสนันท์ ศรีแท่นแก้ว
1110   คุณแสง สัมพะวงศ์
1111   คุณสมบูรณ์ เรืองรัมย์
1112   คุณสิริเศรษฐ์ วิทยธรรม
1113   คุณกรณัฐชา  วิทยธรรม
1114   คุณภาวิณีย์  วราทวีสวัสดิ์
1115   คุณสมศักดิ์ ชยันต์คร
1116   ครอบครัวอุปริภาคย์
1117   คุณดุริยา พันธุนะ 
1118   คุณแนม นิ่มหนู
1119   คุณฉิ่ม นิ่มหนู
1120   คุณวชิรวิชญ์  บัวมี
1121   คุณสมทัศน์ เแรมวรานนท์
1122   คุณกัญญาภัค  ฉิมพลีมาลีหอม
1123   พ.ต.ท.ธนาชัย เวศอุไร
1124   ชนนิกานต์ แผ่นชัยภูมิ
1125   คุณอธิสิทธิ์​ ฉัน​ทาธิคุณ​
1126   คุณกาญจนา ศิวะพรชัย
1127   คุณรัชนี ศิวะพรชัย
1128   คุณกัญญชิสา ไชยจรัสฤทธิ์
1129   คุณเสาวภา  ประชากูล​
1130   ครอบครัวฉัตรตะวัน
1131   ครอบครัวเสรีรักษ์
1132   คุณภัสรา อรัณยกานนท์
1133   คุณภาวิณี​ เมฆสองสี​
1134   คุณสัญชัย รุ่มจิตร
1135   คุณชยนัฐ  แสวงมิตร
1136   คุณพรจิตร สกุลศรีประเสริฐ
1137   ครอบครัวกิตยานพลักษณ์
1138   คุณอัฏฐพล​ สงคลังธนพัฒน์
1139   คุณกิฮวย แซ่เฮ้ง
1140   คุณณฐมน สวนปาน
1141   คุณจรัส เลิศวณิชย์วัฒนา
1142   คุณศรีวรรณ  เลิศวณิชย์วัฒนา
1143   คุณฆรินรัตน์  เลิศวณิชย์วัฒนา
1144   คุณสุณีพรรณ เลิศวณิชย์วัฒนา
1145   คุณธีระบูลย์ เลิศวณิชย์วัฒนา
1146   ตระกูลคำเงิน
1147   คุณสมบูรณ์      นุกูลอุดมพานิชย์
1148   คุณกนกวรรณ  นุกูลอุดมพานิชย์
1149   คุณกัมปนาท จีนศรีคง
1150   คุณจรัญ เหล็กเพชร
1151   คุณนวลตา คนเจน
1152   คุณชาลิสา สีหาราช
1153   คุณบุญเชิด​  เมืองมูล​
1154   คุณอรุณี ศรีคลัง
1155   คุณศิริรัก  เสนาพรหม
1156   คุณณภัค​อร  อัง​กูร​ธัญ​นรา​
1157   คุณอภิชัย วิทยาสมบูรณ์
1158   คุณสุวรรณี ชูเชิด
1159   ครอบครัวจันทร์คำ
1160   คุณวราภา ไชยพยอม
1161   คุณนงเยาว์ ศิริภิญโญสุข
1162   คุณจิรา รัตนฤทธิโชด
1163   คุณอุบล  แซ่ห่าน
1164   คุณสุภารัตน์ ตันจงนาวิน
1165   คุณศุภร เอาลบัค
1166   คุณทศพร พิทยจำรัส
1167   คุณแสงเดือน  ช่างไม้
1168   คุณณัฐนันท์  อุดมทรัพย์วงศ์
1169   คุณธนพล บุญศักดิ์สิทธิ์
1170   คุณมารินทร์ ทองเสมอ
1171   คุณวรวลัญช์ แซ่ล้อ
1172   คุณณัฐกา จันทร์ขจรชัย
1173   คุณอัญพัชร์ เลิศหิรัญชาญสิน
1174   คุณจรัสศรี คิซเล่อร์
1175   คุณสุทธิ์สมร ชูเดชเรืองชัยสิริ
1176   คุณจีรภา จรัสวณิชพงศ์
1177   คุณรุจิเรข อุยยะพัฒน์
1178   คุณณัฐรินีย์ ภาคยประเสริฐ
1179   คุณเหมือนหมาย ดอกพฤกษี
1180   คุณวิษณุ ส่งศักดิ์เสรี
1181   คุณณปภัช วิวัฒน์โชดก
1182   คุณสมปอง ศรีปั้น
1183   คุณเขมกร ปะละวันน์
1184   คุณพรไสว  โคสุโน
1185    คุณสว่าง พรมวงค์
1186   คุณลาวัลย์ บูณย์ประเสริฐกูล
1187   คุณวรรณา มณีเพชร
1188   คุณเมตตา   บุญเนตร
1189   คุณปุญชรัศมิ์​  เธียรทรรศน์กุลคะ
1190   คุณจีระนันท์ ทองคำ
1191   คุณแม่สมพันธ์ วอนสันเทียะ
1192   คุณพ่อชรินทร์  วอนสันเทียะ
1193   คุณพ่อธวัชชัย ธนาบูรณะสิริ
1194   คุณแม่ปรียา ธนาบูรณะสิริ
1195   คุณเมลดา หวังบุญผาติ
1196   คุณฐิตาภา​  มงคลมาสู่
1197   คุณปัณณวิชญ์  แสงบุญนำ
1198   คุณผ่องอารีย์  วรรธนะพินทุ
1199   คุณวิรัตน์ จำลอง
1200   คุณปวรุจน์ เงินเรืองโรจน์
1201   คุณสมสมัย โพธิ์นอก
1202   คุณอัจฉรา ชื่นบุญชู
1203   ครอบครัววัชราพันธ์
1204   คุณหน่อเก๋ง
1205   คุณโอเลี้ยง
1206   คุณพรอีเซ
1207   ด.ญ. ฐิดาพร ละเล
1208   คุณมยุรีย์ ขันรินทร์คำ
1209   คุณกาญจนา จิรสิริธรรม
1210   คุณพ่อสนั่น สุขเกษม
1211   คุณแม่ช้อย สุขเกษม
1212   คุณเศรษฐพงศ์ ลิ่วชิรากรณ์
1213   คุณอารณี​ ธาราพิทักษ์สิน
1214   คุณสาโรจน์​ ผ่องใส
1215   คุณภาสกร รุจิรวรนนท์
1216   คุณสิริพร เลียวกิตติกุล
1217   คุณชัชพิสิฐ วังวรางกูร
1218   คุณไพโรจน์  บุญโรจน์
1219   คุณวรรณี  ศุภนิมิตวงศ์
1220   คุณกรรณิกา วัชรินทร์กาญจน์
1221   คุณสนั่น มั่นเมือง
1222   คุณพรชไม​ ทรงไพบูลย์
1223   คุณอรชุมา  แพทธิโน​
1224   ครอบครัวปรมดิลก
1225   คุณพัทธ์​สิ​มนต์​  พิม​จัตุรัส​
1226   คุณพ่อแจ่ม​ ผ่องใส
1227   คุณแม่สาหร่าย​ เรืองเกตุ
1228   ครอบครัวจันทร์ลอย
1229   ครอบครัวทองนาท
1230   คุณเเม่ยงค์​ อ่างคำ
1231   กลุ่มบารมีจักรพรรดิ
1232   คุณลัดดาวัลย์  เก้าเอี้ยน​
1233   คุณชัยวัฒน์​  สัพโส
1234   โบตั๊นเต้งเต้งโซ
1235   ครอบครัวอติโพธิพงศ์
1236   ครอบครัวอริยพงศ์ไพศาล
1237   ครอบครัวอัศวกำธร
1238   คุณกวงอู๋ แซ่เฮ้ง
1239   คุณกิมฮวย แซ่เฮ้ง
1240   คุณกุลนที  พันนัทธี
1241   คุณยุภาวดี รัตนวโรภาส
1242   ตระกูลนิมมานพิภักดิ์
1243   ครอบครัววรชัยกมล
1244   คุณพ่อณรงค์​ ทักษิณ​
1245   คุณเทพีพร นาคปรีชา
1246   กลุ่มจักรพรรดิ​น้อย​ ลวงเหนือ
1247   ครอบครัว พัตรสงวน
1248   ครอบครัวปัญสุวรรณ์
1249   คุณยุพิน  ไชยเทศน์
1250   คุณวิทยา วิศรุตโสภณ
1251   ครอบครัวคุณกานต์ชุดาอั้งเจ๋า
1252   คุณกัญญา บุรคมนาการ
1253   คุณดวงกมล โฮริกุจิ
1254   ร้อยตรีสมาน สว่างเทียบ
1255   ครอบครัวตั้งภูวภัทร
1256   คุณวราภรณ์​ ประณิธานวิทยา
1257   คุณจอยจิรา สุทธิภูพันธ์
1258   คุณอัญชลี   สุทธิศิลป์
1259   คุณบุญรักษ์  กิ่งมะนาว
1260   คุณอภิสมา แจ้งยุบล
1261   คุณธันยาภรณ์  วาณิชชากุล
1262   คุณไทย จันทร์ดี
1263   คุณชูศักดิ์ ไชยจรัสฤทธิ์
1264   คุณปทิตตา เหลืองอ่อน
1265   คุณกฤษณา กังวลสุข
1266   คุณจิตาภา เสาวคนธ์
1267   Mr. Graham Trevor Harvey
1268   คุณเพลินพิศ โพธิ์สัตย์
1269   คุณณัตตยา พิชัย
1270   คุณจันทร์ประภา โพธิ์จันทร์
1271   คุณสมคิด จันธิมา
1272   คุณน้อย ไตรตรีเมฆ
1273   คุณศรัญญา ชลธิศสุวรรณ
1274   คุณนันทนา เชื้อเพชร
1275   ครอบครัวโตทองชาติสุทธิผล
1276   คุณรหัส​ คง​ว​รรณ์​
1277   คุณฉันทนา ระวิพันธ์
1278   คุณอนุชา จิรกุลกนก
1279   คุณพิศมัย กล่ำแพ
1280   คุณกิ่งแก้ว  เพรียบพร้อม
1281   คุณสุดา ธนกูลกิจ
1282   คุณเนตรนภิส ชลานนท์นิวัฒน์
1283   คุณเปรมฤดี  พสุภา
1284   คุณศลิษา   ดาวเรือง
1285   ครอบครัวทรัพย์ศิริสาคร
1286   คุณสมชาย  มุชลี
1287   คุณจตุรภุช​ มาสอน​
1288   คุณสำลี กลัมพสุต
1289   คุณอมรรัตน์ กองอำนวยสุข
1290   คุณชนาสิน กองอำนวยสุข
1291   คุณธัญญลักษณ์ จตุรเจริญคุณ
1292   คุณสุดคนึง กองอำนวยสุข
1293   คุณอทิตยา กองอำนวยสุข
1294   คุณรัฐการ เหมทานนท์
1295   คุณดวงจิต เหมทานนท์
1296   คุณพัศวีร์  เนตรธรรมรัตน์
1297   คุณฐิตาวัลย์ ธนโชคบุญฤทธิ์
1298   คุณพัชรี เสวตสมบูรณ์
1299   คุณฐิติชา จันทรมัสการ
1300   คุณณัฏฐพงศ์ จันทรมัสการ
1301   คุณชนกภณ แป๊ะสมบูรณ์
1302   คุณเสาวลักษณ์ ตรีวิโรจน์
1303   คุณรัตนา ตันยะสิทธิ์
1304   ครอบครัวขันธจิตร์
1305   คุณนิรดา ศิริมา
1306   คุณโชคชัย คร้ามสี
1307   คุณสุมน หงษ์ทอง
1308   คุณเตี้ย มช
1309   คุณฐากร​  บัวสำราญชนาธร
1310   คุณสุพิชฌาย์ เบ็ญญาลักษณ์ 
1311   ครอบครัวบัวบรรจง
1312   คุณแม่อาภา  เจริญโสภา
1313   คุณพ่อพิชัย  เจริญโสภา
1314   คุณยายทวีสุข  วิไลรัตน์
1315   คุณแม่หงษ์ แซ่อึ้งประภัสสรชัยกุล
1316   คุณพ่อชุงจือ แซ่ปึงลูกหลาน
1317   คุณวิไล  ประภัสสรชัยกุล
1318   คุณจินต์ธมน  กาวิน
1319   คุณปุณณเมธ กาวิน
1320   คุณวิมล  ประภัสสรชัยกุล
1321   คุณไพบูลย์ ประภัสสรชัยกุล
1322   คุณไพโรจน์  ประภัสสรชัยกุล
1323   คุณเณรัณ​ธิการ​  ​ภักดี​ล้น
1324   คุณเอกฮุย แซ่เอี้ย
1325   คุณกุณช์ศุภณัฐ ปิงวังวรกิตติ์
1326   คุณนุชนาถ เกิดศิริ
1327   คุณนิทัศน์ ลีฬหานนท์
1328   คุณสมหมาย  อินทนู
1329   คุณวิชุกรณ์ สมใจรักษ์
1330   คุณพัชรินทร์ สมใจรักษ์
1331   คุณสำราญ ขุนทอง
1332   พระมงคลฤกษ์  ผลสิริ กิตฺติมงฺคโล
1333   คุณธัญยธรณ์    เชาว์ธำรงวรรธน์
1334   คุณสุมิตรา เรืองชัยไพบูลย์
1335   คุณน้ำทิพย์​ หอมขจร​
1336   คุณนาตยา อินทรโคกสูง
1337   ตระกลูสกุลภาพนิมิต
1338   คุณจันทนา แย้มวง
1339   คุณณัฐนันท์​ หลอมประโคน
1340   คุณจิรัฏฐ์​ ภักดีทศพล​


(หมายเหตุ : หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ หรือ รายชื่อไม่ถูกต้อง ท่านสามารถสอบถาม/แจ้งข้อมูลกับทางไลน์แอด ได้ทันที)
8

ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญกฐิน รับพระแก้วแดง/พระแก้วชมพู
.
รอบวันที่ 3.1.2020 - 13.1.2020 (เพิ่มเติม)
.   

1  คุณรังสิมา แซ่ลี้
2  CHEN CHOON MING
3  BRANSON CHEN GUAN YUAN
4  BRENDA  CHEN JIA QIAN
5  BRYSON CHEN GUAN CIANG
6  คุณนาเพิ่ง แซ่ลี้
7  คุณลี้ไคฉั่ง แซ่ลี้
8  คุณนคร แซ่ลี้
9  คุณสมภพ แซ่ลี้
10  คุณสมชาย แซ่ลี้
11  คุณน้อย  แซ่ลี้
12  หลวงพ่อ ดู่ พรหมปัญโญ
13  พระวรงคต วิริยธโร
14  พระอนันต์ ฐิตวิริโย
15  คุณปวรุจน์ เงินเรืองโรจน์
16  คุณรัฐพงษ์ เงินเรืองโรจน์
17  คุณประทิน เงินเรืองโรจน์
18  คุณคันธรส  เงินเรืองโรจน์
19  คุณปราณี วงศ์อ๊อด
20  คุณจำรัส วงศ์อ๊อด
21  คุณนุชรีย์ บูรณะภัทร์พิมล
22  คุณจำรัส บูรณะภัทร์พิมล
23  คุณมีนา บูรณะภัทร์พิมล
24  คุณศิรินทิพย์ บูรณะภัทร์พิมล
25  คุณธวัชชัย เขตวิระการ
26  คุณนวลลออ เชิงดี (อิ่ม)
27  คุณเสรี พงษ์อร่าม
28  คุณช่อลดา นามปัญญา
29  คุณทีปกร นามปัญญา
30  คุณสิริชัย นามปัญญา
31  คุณนิศาชล เชิงดี
32  คุณอภิชาติ เชิงดี
33  ด.ญ.ออนไลน์ พงษ์อร่าม
34  คุณจวน โคประโคน
35  คุณปราบ สลับเพชร
36  คุณรัตนพัฒน์ ลาดนอก
37  คุณกัณตภณ  ลาดนอก
38  คุณอิทธิพล   ลาดนอก
39  คุณสาวพรวดี  ลาดนอก
40  คุณอัมรินทร์ สลับเพชร็
41  อุทิศให้คุณจำเนียร ลาดนอก(เสียชีวิต)
42  คุณฐิท์ติมา      แจ้งยุบล
43  คุณณัฐกฤตา   แจ้งยุบล
44  คุณชุติกาญจน์ แจ้งยุบล
45  คุณอภิสมา       แจ้งยุบล
46  คุณพิษณุวัส      คำงาม
47  คุณยงยุทธ        แผ่นทอง
48  คุณฟ้าใส          แจ้งยุบล
49  คุณชูเดช เฉลิมชุติเดช
50  คุณจุฑามาศ เฉลิมชุติเดช
51  คุณช้อนชา เฉลิมชุติเดช

9
ประกาศรายชื่อร่วมบุญเครื่องกฐิน เขียนรายชื่อลงบนจีวร
.
รอบวันที่  8  กันยายน 2562 - 25 ตุลาคม 2562
.

1 คุณเสาวณีย์ ผุสดี และครอบครัว
2 คุณสุภาภรณ์ พุ่มเรืองและครอบครัว
3 คุณอานุ หมื่นจันทร์และครอบครัว
4 คุณชมชนก เผ่าพงษ์ และครอบครัว
5 บริษัทบุญดีทรานสปอร์ตจำกัด
6 คุณลัดดาวัลย์ ภู่ประเสริฐทรงและครอบครัว
7 คุณนวรัตน์  สวัสดีเตชาภัทร์และครอบครัว
8 คุณสมเกียรติ เจือสุวรรณ์ และครอบครัว
9 คุณบัญชา ศรีเดช พร้อมครอบครัว
10 คุณอัศฎาภรณ์ สิทธิฤทธิ์ และครอบครัว
11 คุณธัญภรณ์ ประกอบเพียร และครอบครัว
12 คุณราวี​ ทิว​ทอง​และครอบครัว
13 คุณทรงพล จิตรบรรจง-คุณญาณัฐนิตา ธนพัฒน์ถิระกุล และครอบครัว
14 คุณสิริพร อัมพรรุ่งจรัสและครอบครัว
15 คุณแม่ประสาน  เกษมพงษ์และครอบครัว
16 คุณนฤมล ชัยยะ และครอบครัว
17 คุณเต็มตะวัน เกษเพ็ชร์ และญาติ
18 คุณเพ็ญนภาภรณ์ ศิริกันตราภรณ์ และครอบครัว
19 MISS THUNYAPAT VIWATANANT
20 คุณวณิชชญา หาญวานิช และครอบครัว
21 คุณศุภกิจ วัชรินทร์กาญจน์ และครอบครัว
22 คุณปาริฉัตร ชืทซ์และครอบครัว
23 คุณศุทธสิทธิ์ มหาวิเศษศิลป์และครอบครัว
24 คุณณภัชกมล เทพกัน พร้อมครอบครัว
25 คุณวนิชา เจริญนานและครอบครัว
26 คุณมาริษา ส่างมนพร้อมครอบครัว
27 คุณปุณยนุช จันสีหา และครอบครัว
28 คุณรักตาภา ศรีกมล และครอบครัว
29 คุญอนุธิดา เล้งหยาง และครอบครัว
30 คุณสายสุณี ศรีชุติยโสภณ และครอบครัว
31 คุณเทียมซุม แซ่ตั้น
32 คุณขาเฮี้ยง แซ่โหวงและครอบครัว
33 คุณแม่พัชรา แซ่อึ้ง และบุตรหลาน
34 คุณสิรกาญจน์พิชญสัจจาและครอบครัว
35 คุณแฟง เปาโรหิตย์และครอบครัว
36 คุณรัชนก แสนสุข
37 คุณภิญญาพัชร์ พงษ์ภรณ์พิภพ
38 คุณศิริรัตน์  อรรถไกวัลวทีและครอบครัว
39 คุณจรรยา สง่าอารี
40 คุณไพลิน สุวรรณเลิศล้ำ และครอบครัว
41 คุณสรศักดิ์ พุทธบูชาและครอบครัว
42 คุณจิรารัตน์ ชาลีวรรณและครอบครัว
43 คุณยู่สี. แซ่ตั้ง
44 คุณลักกี่ แซ่ลิ้ม
45 คุณพ่อประเสริฐ ดาวเงินพร้อมครอบครัว
46 คุณฮุงฮวง  แซ่เอี๊ยบ และครอบครัว
47 คุณทวีวงษ์   เปรมวิมล และครอบครัว
48 คุณพิมลพรรณ ชูสุวรรณและครอบครัว
49 คุณสุทัศน์​ อนิวัฒนานนท์และครอบครัว
50 คุณหนึ่ง​ฤทัย​ เพิ่มศิริ​ และครอบครัว​
51 คุณสาโรช สุชาติ และครอบครัว
52 คุณขวัญตา รุ่งเรือง และครอบครัว
53 คุณสุภาพร อรุณพูลทรัพย์และครอบครัว
54 คุณปุณณพินทุ์  สุขกลึงและครอบครัว
55 คุณสุทธินี ญาณอมรและครอบครัว
56 คุณชัยพรรษ สิริพัชโรธรณ์  หมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายและทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวล ทุกผู้ทุกนามทุกภูมิ ที่เกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคตทั้งหมดทั้งมวล
57 คุณอนุวัตร นิธิจิตรภรณ์และครอบครัว
58 คุณณัฐนันท์​ อักษร​กาญน์​
59 คุณรัสรินทร์ กีรติธนาไชยยศ
60 Eric Bouchard
61 Sammy Yeh
62 คุณกัญญลักษณ์ กีรติธนาไชยยศ
63 คุณพ่อสมัย รัสสัยการ และครอบครัว
64 คุณชไมพร สุทัศน์ชูโต
65 Mr. Peter John Corby
66 คุณธนิดา ชัยชนะศิริ และหมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายและทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวล ทุกผู้ทุกนามทุกภูมิ ที่เกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคตทั้งหมดทั้งมวล

10
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญกฐิน รับพระแก้วแดง/พระแก้วชมพู
.
รอบวันที่ 31 สิงหาคม 2562 - 27 พฤศจิกายน 2562
.

1  คุณนวรัตน์ - คุณทองสุข สว้สดีเตชาภัทร์
2  คุณบุญดี ตะกูลแสงรัศมี
3  คุณยุทธศักดิ์ มีศิลสัตย์
4  คุณภัทรภัสสร์ ทองใบ
5  คุณธนิดา ชัยชนะศิริ
6  คุณวิทยา​ สุข​สุ​เมฆ​
7  คุณดาวรุ่ง  ทับทิมทอง
8  คุณณัชชวรา ยิ้มวิทยา
9  คุณแม่กิมฮวย แซ่เฮ้ง และครอบครัว
10  คุณศุภะรุจ เลื่องอรุณ (เศารยะ)
11  คุณชัยโรจน์ อธิพัชระวัฒ์
12  คุณพรภินันท์ อธิพัชระวัฒน์
13  คุณปัณณรุจน์ อธิพัชระวัฒน์
14  คุณปัณณวิชญ์ อธิพัชระวัฒน์
15  ครอบครัวอธิพัชระวัฒน์
16  คุณสุชาดา คงคาสุริยฉาย
17  คุณกิติมา กาญจนะโภคิน และ คุณเจมส์ ฟอลแมน 3
18  คุณแสนสุข วรรธะมานี
19  คุณวรนิษฐ์ จิระพิชญาศักดิ์
20  คุณริญญภัสร์ จิระพิชญาศักดิ์
21  คุณอัญรินทร์ จิระพิชญาศักดิ์
22  คุณอิงครัตน์ จิระพิชญาศักดิ์
23  คุณปัณณวิชญ์ จิระพิชญาศักดิ์
24  คุณศิริพร อนิวัฒนานนท์
25  คุณสิทธิชัย จันทศิริ
26  คุณเอื้อ กฎมัจฉา
27  คุณพัชรา โยฮานส็อน
28   คุณปัณณวิชญ์ จิระพิชญาศักดิ์
29  คุณสุรินทร์ วราห์บัณฑูรวิทย์และครอบครัว
30  คุณกัลป์ภรณ์ พงษ์ภรณ์พิภพ
31  คุณสมพิศ เสถียรศรี
32  คุณพีรญา สนทอง
33  คุณไกรพิพัฒ พงษ์ภรณ์พิภพ
34  คุณภิญญาพัชร์ พงษ์ภรณ์พิภพ
35  คุณสรายุทธ ศรีราจันทร์ และครอบครัว
36  คุณปุณยนุช ศรีราจันทร์
37  คุณณัฐกิตติ์ ศรีราจันทร์
38  คุณณัฐกุล ศรีราจันทร์
39  คุณณัฐชนันท์ สุนทรา
40  คุณอรทัย เตรียมเวชวุฒิไกร
41  คุณพ่อกำพล เตรียมเวชวุฒิไกร
42  คุณแม่พัชนีย์ เตรียมเวชวุฒิไกร
43  คุณวรพล เตรียมเวชวุฒิไกร
44  คุณอรทัย เตรียมเวชวุฒิไกร
45  คุณเพ็ญจันทร์ พิมเสน
46  คุณคงณัฐ พิมเสน
47  คุณอังกูร พิมเสน
48  คุณพิมลทิพย์ ตั้งจิตเพียรวิทย์
49  คุณบุญชิต ดำรงวัธน์
50  คุณจำลอง ดำรงวัธน์
51  คุณชูเกียรติ งามแป้น
52  คุณกิริยา งามแป้น
53  คุณชนิสรา งามแป้น และหมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหมดทั้งมวล ทุกสิ่งทุกอย่าง และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ
54  คุณมลนิธิศ แก้วมีศรี
55  คุณรมิดา ไชยภรธรรม
56  คุณศุภกร ไชยภรธรรม
57  คุณณธีพงศ์ สุทธินลินพงศ์
58  คุณสมชาย กงทอง
59  คุณนุชนารถ-คุณปรีชา พิพัฒน์เสาวพงศ์และลูกๆ
60  คุณสมพร บุษรากรณ์
61  คุณแม้น กิ่งนอก
62  คุณศศิธรรม    จงรุ่งเรือง
63  คุณอินทิรา    จงรุ่งเรือง
64  คุณชนากานต์  จงรุ่งเรือง
65  และหมู่ญาติ, ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพวกข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั่ว 3 แดนโลกธาตุ อดีตปัจจุบันและอนาคต
66  คุณปัทมา สุกมาก
67  คุณเทอดเกียรติ จันทร์กระจ่าง
68  คุณบัลลังก์พรหม จันทร์กระจ่าง
69  คุณสุทธิรัตน์ โพธิพานิช
70  คุณปุณย์รติ จันทร์กระจ่าง
71  คุณตฤณภัท เมธาพิชาชัย
72  คุณวนิดา สุขมากพัน
73  ตำรวจโทวัลลภ จันทร์กระจ่าง
74  คุณรัตนา สักกะวนิช
75  คุณสายพิณ สักกะวนิช
76  คุณเช้า สันติปาตี
77  คุณยุพา สันติปาตีและหมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหมดทั้งมวล ทุกสิ่งทุกอย่าง และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ
78  คุณวาสนา ยินดีสิทธิ์
79  คุณสายใจ สันติปาตี
80  คุณอัยรดา พรเจริญ
81  อ.เบญจ วรชัยกมล
82  คุณปัญญา ปันศักดิ์
83  คุณเปรมกมล  ปันศักดิ์
84  คุณเขมนันท์  ปันศักดิ์
85  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมปัญญ
86  พระอภิวิชญ์ มหาชาตรี
87  คุณสุพัฒน์-คุณพรรัตน์-คุณนิตยา-คุณเอ-คุณวิชัย-คุณอภิชญา-คุณบี-คุณจันทร์เพ็ญ-คุณณัฐพร-คุณวิเชียร-คุณพรศรี-คุณโชคชัย-คุณจรรยวรรธน์-คุณสุรัตน์ ประสพรัตนชัย และหมู่ญาติ
88  คุณจุฑานุช ปริดิพันธ์
89  คุณชัยณรงค์ ศรีจันทร์
90  คุณนิธีนนท์ โอภาสเจริญกิจ
91  คุณปราณี แก้วศรีบุญเฮือง
92  คุณญาศศิภาส์​ ธนคมพิศิษฐ์
93  คุณสุธา​ ครุฑธา
94  คุณปัญจพล​ ครุฑธา
95  คุณปรุงสุคนธ์​ แสงคลัง
96  คุณณัฏฐา​ -​ ชนัญชิดา​ แสงคลัง
97  คุณรุ่งฤดี​ - เนติธร​ แสงคลัง
98  คุณกิตติกูล​ -​ อรัชพร​ แสงคลัง
99  คุณวรังษิณีย์​ แสงคลัง
100  คุณสัณห์สินี​ ไทยประเสริฐ
101  คุณปภาดา​ ไทยประเสริฐ
102  คุณอิศรา​ พยนต์อยู่
103  คุณเจนเกียรติ​ อารยวงษ์กุล
104  คุณวรลักษณ์​ อารยวงษ์กุล
105  คุณธันยพร​ อารยวงษ์กุล
106  คุณธนวรรธน์​ อารยวงษ์กุล
107  คุณธมลวรรณ​ อารยวงษ์กุล
108  ต้นตระกูลแสงคลัง
109  ต้นตระกูลสร้อยสน
110  ต้นตระกูลครุฑธา
111  ต้นตระกูล​ ณ​ บางช้าง
112  ต้นตระกูลภูมิถาวร
113  ต้นตระกูลตันติฤทธิพร
114  คุณชรินทร์​ ตันติวรวงศ์
115  คุณนัทธ์นีรชา​ ทรัพย์ประมูล
116  คุณอรุณ​ ทรัพย์ประมูล
117  คุณละมูล​ ทรัพย์ประมูล
118  คุณสายธาร​ ทรัพย์ประมูล
119  คุณอาจิณ​ ทรัพย์ประมูล
120  คุณรัตน์นฤมล​ ทรัพย์ประมูล
121  คุณมธุรดา​ ทรัพย์ประมูล
122  คุณโกมินทร์​ ทรัพย์ประมูล
123  ต้นตระกูลถ่อมกาย
124  ต้นตระกูลธนคมพิศิษฐ์
125  ต้นตระกูลอารยวงษ์กุล
126  ต้นตระกูลคงคาสุริยฉาย
127  คุณสิริกร​ คีรีรักษ์​ และครอบครัว
128  คุณมาลินี​ เพิ่มพูลและครอบครัว
129  กลุ่มต้นบุญ
130  กลุ่มสามบุญ
131  กลุ่มเจ้าหนี้อักษรา
132  กลุ่มผู้ร่วมบุญกฐินกับหจก.เอสพีเอ​ เฟอร์นิเจอร์
133  คุณนธญา​ วิเศษศิริกุล
134  คุณนก​ วิเศษศิริกุล
135  คุณตีเจ่ง​  แซ่ลี้
136  คุณบุญตา​ วิเศษศิริกุล
137  คุณสุกฤตา​ วิเศษศิริกุล
138  พันโทสกุลศักดิ์ จันทสี
139  คุณธนันต์ รักจันอัด และครอบครัว
140  คุณประพันธ์ โพธิ์ทองคำ และครอบครัว
141  คุณศรีสมร บรรจงรักษา และครอบครัว
142  คุณละไม พิมพารัตธ์ และครอบครัว
143  คุณวิศรา โพธิ์ทองคำ และครอบครัว
144  คุณกรชศา ปภาวีอัครยา และครอบครัว
145  คุณจักรี รักจันอัด และครอบครัว
146  คุณแม่อารมย์ แสงศร และครอบครัว
147  คุณณัฐณภาส์ วุฒิกุลเลิศ และครอบครัว
148  คุณนลินรัตน์ พหลแพทย์
149  คุณถนองพงษ์ Stacy                             
150  คุณCHARLES CLEVELAND STACY
151  คุณมาลี พหลแพทย์
152  คุณบุปผา พหลแพทย์
153  คุณมนูญ พหลแพทย์
154  คุณสุพรรณิกา พหลแพทย์                                     
155  คุณกัลย์กมล ไตรสูงเนิน
156  คุณธัญญพร ชำนาญ
157  คุณภัทรานิษฐ์ แจ่มอำพร                                                 
158  คุณณฐาภพ แสงรุ่งอรุณ                                 
159  คุณพรประสิทธิ์ ประกอบศรี                               
160  คุณพัชชา พูลลผลิน                                         
161  คุณอานุภาพ อ่อนสอาด
162  คุณพุทธ อ่อนสอาด
163  คุณนายอรรถพันธ์ ผกาแก้ว                             
164  คุณจิรายุทธ์ สนดา                                       
165  คุณไอรินทร์ ศิระบุญยะสิทธิ์
166  พ.ต.อ.เติมเผ่า+ คุณกฤชอร สิริภูบาล.               
167  ด.ญ. พนัชกร + ด.ญ.โกลัญญา สิริภูบาล
168  คุณนัฐชา แก้วมา.                                             
169  คุณวิธี​ แย้มศิริและครอบครัว.                             
170  คุณด.ญ.ศุภกานต์ นนท์ตา.                               
171  คุณชญาภา ประสิทธิพร
172  คุณนิธินันท์ นนท์ตา
173  คุณกิตติศักดิ์ เวชประสาร
174  คุณด.ช. สรวิช เวชประสาร
175  คุณประจิม เพ็ชรศรีอุดม
176  คุณฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม
177  คุณโชติกา ลลิเจริญ เเละครอบครัว
178  คุณอรรถพันธ์ ผกาแก้ว                             
179  คุณจิรายุทธ์ สนดา.                                         
180  ด.ญ.ศุภกานต์ นนท์ตา.                               
181  ด.ช. สรวิช เวชประสาร
182  คุณกฤษณา จิรจินดา                           
183  คุณจิรพันธุ์ จิรจินดา                                 
184  คุณจิรภรณ์ จิรจินดา                               
185  คุณจารุพร กิจพลากร                               
186  คุณอภิชา กิจพลากร                               
187  คุณพิทักษ์ กิจพลากร                           
188  คุณศิริพร อัญญณรงค์กุล                       
189  คุณชุติมา อัญญณรงค์กุล                           
190  คุณบัญชา อัญญณรวค์กุล                     
191  คุณวีรวรรณ อัญญณรงค์กุล                 
192  คุณอัญชลี งามสิงห์                             
193  คุณนรอรรถ งามสิงห์                           
194  คุณเกียรติขจร งามสิงห์ และญาติทั้งหลายทั้งหมด เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหมด ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดตั้งแต่อดีต
195  ครอบครัวอัญญณรงค์กุล
196  คุณกฤษณา จิรจินดา                         
197  คุณพิทักษ์ กิจพลากร                             
198  คุณชุติมา อัญญณรงค์กุล                           
199  คุณบัญชา อัญญณรวค์กุล                       
200  คุณอัญชลี งามสิงห์                             
201  คุณเกียรติขจร งามสิงห์ และญาติทั้งหลายทั้งหมด เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งหมด ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันเป็นที่สุด
202  คุณศุภิกา โพธิ์โต หมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายและทุกสิ่ง ทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวล ทุกผู้ ทุกนาม ทุกภพ ทุกภูมิ ที่เกียวพันกับข้าพเจ้าทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทั้งหมดทั้งมวล
203  คุณงาม โพธิ์โต
204  คุณนำ โพธิ์โต
205  คุณดวงหทัย โพธิ์โต
206  คุณเจริญศักดิ์ มานะวิริยะกุล
207  คุณอภิชาต ไตรสารศรี
208  คุณกิตติพัฒน์ สดชื่น
209  คุณเรียม สอนนอก
210  คุณฐิติวรดา ชูเชิด
211  คุณฐิติพร มุ่งเสริมกลาง
212  คุณจรัล ยาลา
213  คุณบุญยัง ยาลา
214  คุณศุภนุช โพธิ์โต
215  คุณศุภดา โพธิ์โต
216  คุณมาลี โพธิ์โต
217  คุณกิตติพงษ์ มุมมาลา
218  คุณสุพจน์ ปัญญาเทพ
219  คุณศศิธร จันทร์นคร
220  คุณสุวพีร์ ฐิติวงศ์รุ่งกิจ
221  คุณกฤษณา จิรจินดา
222  คุณญาศศิภาส์ ธนคมพิศิษฐ์
223  คุณนัทธ์นีรชา ทรัพย์ประมูล
224  คุณธัญพร รู้รักษา
225  คุณนารี หลอดเพชร
226  คุณอนุศักดิ์ บางไตรรัตน์
227  คุณไพ มะจันลา
228  คุณเฉลิมชัย เจริญพงษ์
229  ตระกูลโพธิ์โต
230  ตระกูลยาลา
231  ตระกูลมานะวิริยะกุล
232  ตระกูลมะจันลา
233  ตระกูลน้อยพันธุ์
234  ตระกูลไตรสารศรี
235  คุณโฉลก. วณิชชากรพงศ์
236  คุณปราณี. วณิชชากรพงศ์
237  คุณชลิฏา วณิชชากรพงศ์
238  คุณรษา วณิชชากรพงศ์
239  คุณชลฑิชา วณิชชากรพงศ์
240  คุณประวีณ. เจียมบุรเศรษฐ์
241  ด.ช ชยุต. เจียมบุรเศรษฐ์
242  ด.ช. เชน. เจียมบุรเศรษฐ์
243  คุณวสุ. ตันติสุนทร
244  ด.ช. คาวิญ. ตันติสุนทร
245  The Emmey Nice
246  คุณมณฑิรา เจิมขุนทด
247  คุณศิตา คลุก
248  คุณจิระชัย สรรญอาสน์
249  คุณอาง รถมณี
250  Mr.robert james cook
251  คุณวิคตอเรีย ริต้า คลุก
252  คุณปุญชรัศมิ์ เมธากรณ์กุลนันท์
253  คุณคุณัญญา กิตติธนมงคล"
254  คุณนิตย์​ อิภะวัต​
255  คุณอุไรวรรณ​ อิภะวัต​
256  คุณรณกร​ อิภะวัต​
257  คุณปัท​มา​ อิภะวัต​
258  คุณธนชัย​ อิภะวัต​
259  คุณมณฑินันท์ มานะกูล
260  คุณพิสิษฐ์ มานะกูล
261  คุณสุวัจนา มานะกูล
262  คุณธนัลทร จันบุญแย้ม
263  คุณรณกร อิภะวัตน
264  คุณปัทมา อิภะวัตน
265  คุณธนชัย อิภะวัตน
266  คุณนิตย์ อิภะวัตน
267  คุณอุไรวรรณ อิภะวัตน
268  คุณรุจน์ อิภะวัตน
269  คุณสุภากร เขมกูลวานิช
270  คุณมาลี เขมกุลวานิช
271  คุณโตวหุ้น แซ่เตียว
272  คุณโกวิทย์ เขมกุลวานิช
273  คุณธนพร เขมกุลวานิช
274  คุณเตือนใจ แก้วมุกดา
275  คุณเกศรา คุณาฤทธิพล
276  คุณรัตนา ศิลาสมุทร
277  คุณอภิษชญา อำพันทอง
278  คุณวรุธ กาญจนวรกิจ
279  คุณแม่คำประสงค์ จันทพิรักษ์
280  คุณชาญชัย ไชยพันธ์ 
281  คุณสุภาภรณ์ไชยพันธ์
282  คุณปิยะธิดา ไชยพันธ์
283  คุณวันวิสาข์ ไชยพันธ์
284  คุณบัณฑิต ไชยพันธ์
285  คุณพ่อขันรอง คำสูงเนิน
286  คุณพ่อล้วน จันทพิรักษ์
287  คุณชูชาติ กัลมาพิจิตร
288  คุณฐิติรัตน์ กัลมาพิจิตร
289  คุณพิมลศักดิ์ วรรณประภา
290  คุณปานวาด คำศิริ
291  คุณเสฏฐพล อาษากลาง
292  อุทิศให้ พ่อสี แม่ลมัย นายสมัคร อาษากลาง​  หมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย​ และทุกสิ่งทุกอย่าง​ ทั้งหมดทั้งมวล​ ทุกภพ​ ทุกภูมิ​ ทุกผู้​ทุกนาม​ ทั่งทั้งสามแดนโลกธาตุ​ ตั้งแต่อดีต​ ปัจจุบัน​ อนาคต​ ทั้งหมดทั้งมวล​
293  คุณสงวนศักดิ์ บุญเรืองศรี
294  คุณแสงเทียน ศรีทองสุข
295  คุณอารี ปัดกอง
296  คุณสลา ปัดกอง
297  คุณมหชัย ปัดกอง
298  คุณศศิธร สุขแสวง
299  คุณภูมิแผ่นดิน ปัดกอง
300  คุณเป๋งเฮี้ยง แซ่เจียม
301  คุณเยาวนา งามสามพราน
302  คุณสุณีรัตน์ แซ่เจียม
303  คุณสุณีพร แซ่เจียม
304  คุณสุรชาติ แซ่เจียม
305  คุณสุรพงษ์ แซ่เจียม
306  คุณธวัชชัย แซ่เจียม
307  คุณณัฐพร แซ่เจียม
308  คุณสุรยุทธ เจียมอภิญญากุล
309  คุณปกฉัตร เจียมอภิญญากุล
310  คุณธัญญารัตน์ เจียมพรมราช และครูบาอาจารย์ หมู่ญาติทั้งหมดทั้งมวล ทั้งอดีต ปัจจุบัน อนาคต
311  คุณวรวุฒิ จิรโชติปานรดา
312  คุณกัลย์วีร์ จิรโชติปานรดา
313  คุณชัญญาภัค จิรโชติปานรดา
314  คุณมานะ หอมขจร
315  คุณน้ำทิพย์ หอมขจร
316  คุณสิริยากร หอมขจร
317  คุณชยานันต์ หอมขจร
318  คุณทวีศักดิ์ ระวังไพร
319  คุณประคอง ศรีโกมุท
320  คุณสาโรจน์ ศรีโกมุท
321  คุณธิติวิทย์ ศรีโกมุท
322  คุณสาว ศตนัน ศรีโกมุท
323  คุณสาว พรพนม ศรีโกมุท
324  คุณวิทยา สถาพร
325  ด.ช. กฤติธี สถาพร
326  คุณธันวา มานะกุล
327  คุณดาลัด ภูติจันทร์
328  คุณอัญมณี ภูติจันทร์ 
329  คุณนพมาศ ภูติจันทร์ 
330  คุณแคทรียา ภูติจันทร์
331  ด.ญ.สิปโปทัย ภูติจันทร์
332  คุณพิมพ์ชนก สุนันทพงศ์ศักดิ์
333  คุณลภัส สุนันทพงศ์ศักดิ์
334  คุณณัพชร สุนันทพงศ์ศักดิ์
335  คุณเจนวิทย์ ปัญญาภู
336  คุณกชมล ศรีเจริญ
337  คุณนเรนทร์ ปัญญาภู
338  คุณอุบลรัตน์ กชภา
339  คุณสาโรจน์ อินทิศ
340  คุณวิไลพรรณ อินทิศ
341  คุณปภัชชญ อินทิศ
342  คุณก่อกฤษฎิ์  อินทิศ
343  คุณศราวรีศ์ ศนิสูตย์
344  คุณวิลาวรรณ เหมจินดา
345  คุณภูริทัต เหมจินดา
346  คุณนันทะ อินทิศ
347  คุณพิมภิดา อินทิศ
348  คุณจิรสิน อินทิศ ตลอดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้ง3แดนโลกธาตุตั้งแต่อดีต ปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดทั้งมวล

หน้า: [1] 2 3 ... 10