แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - benfever

หน้า: 1 ... 35 36 [37]
541
 "หลวงตาม้า" บอกสิ่งใดเกี่ยวกับศาสตร์ของหลวงปู่ดู่ เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด แต่ควรศึกษาทำความเข้าใจ รับฟังกันได้ที่

542
แอดมินท่านหนึ่งนำทรัพย์ส่วนตัว30,000 บาท พิมพ์รูปใครจะใหญ่เกินกรรมแจกฟรี จำนวน 30,000 รูป และbenfever จึงขอนำเงินร่วมบุญสามกอง แบ่งร่วมบุญนี้ 3,000 บาทด้วย ขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ สาธุค่ะสาธุ

543
benfever และคณะผู้ก่อตั้งเวปไซด์ศิษย์มีครู  ได้จัดทำเวปไซด์นี้ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่คำสอน และรูปลักษณ์ของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ และหลวงตาม้า วิริยธโร
เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านที่หาที่สุดประมาณมิได้ และให้เวปไซด์ศิษย์มีครูนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ เป็นที่พึ่งพิงของทุกท่านที่แวะเข้ามา

หมายเหตุ เวปไซด์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวปไซด์ใด วัดใดทั้งสิ้น หากมีข้อผิดพลาดประการใด benfever ขอรับผลกรรมทั้งหมดนั้นแต่เพียงผู้เดียว
และท่านใดที่ต้องการตำหนิเรื่องใดเกี่ยวกับเวปไซด์นี้ สามารถแจ้งมาโดยตรงที่ benfever@sitmekroo.com นะคะ

544
ขออนุโมทนาบุญกับนายภฤศ ไชยประเสริฐ ที่ได้ทำภาพบทสวดจักรพรรดินะคะ สาธุค่ะสาธุ

545
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านประคำ เวปไซด์นี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ของทุกท่าน มีหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยธโร เป็นเจ้าของบ้าน เป็นพ่อแม่ ครูอาจารย์ ของทุกท่านนะคะ

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านกราบพระถวายชีวิต และอธิษฐานฝากดวงด้วยกันนะคะ

พุทธัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

กราบพระ 6 ครั้ง (ด้วยจิต)
พุทธัง วันทามิ (กราบ)
ธัมมัง วันทามิ (กราบ)
สังฆัง วันทามิ (กราบ)
ครูอุปัชฌาอาจาริยคุณัง วันทามิ (กราบ)
มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ)
พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ (กราบ)

อธิษฐานฝากดวง

ตาดูรูป มือกำพระผงนะคะอธิษฐานตามนี้นะคะ
"ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยธโร ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคตทั้งหมดทั้งมวลด้วยเทอญ สาธุ และข้าพเจ้าขอฝากชีวิตกับหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยธโร ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้าในการเวียน ว่าย ตาย เกิด นับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนข้าพเจ้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ"

"ข้าพเจ้าขอฝากดวง ถวายชีวิต มอบชีวิตนี้ ดวงจิตนี้ ของข้าพเจ้า บิดามารดา ญาติพี่น้องของข้าพเจ้าทุกๆ คน บุคคลในครอบครัวข้าพเจ้าทุกๆ คน หมู่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ผู้ที่เคยมีพระคุณต่อข้าพเจ้าทั้งหมด ผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันทั้งหมดทุกผู้ทุกนาม ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันทั้งหมดทั้งมวล เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหมด สัมมาอาชีพของข้าพเจ้าทั้งหมด ธุรกิจของข้าพเจ้าทั้งหมด ทรัพย์สินเงินทองของข้าพเจ้าทั้งหมด ให้หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยธโร เป็นเจ้าของ พ่อแม่ครูอาจารย์คอยดูแลอบรมสั่งสอนคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหมด ทั้งทางโลก และทางธรรม นับจากนี้ตราบจนข้าพเจ้าทั้งหมดเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ"

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ สาธุค่ะสาธุ

546
 อธิษฐานฝากกระแส

"ข้าพเจ้าขอฝากกระแสกับพระผงจักรพรรดิ ลูกแก้วจักรพรรดิ รูปลักษณ์พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ นับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนข้าพเจ้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ)

อธิษฐานให้พระผงจักรพรรดิ ลูกแก้วจักรพรรดิ รูปลักษณ์พุทธะ ธัมมะ สังฆะ แผ่บุญได้เอง

"ขอให้พระผงจักรพรรดิ ลูกแก้วจักรพรรดิ รูปลักษณ์พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ แผ่บุญ ครอบวิมาน ปรับภพภูมิได้เองอัตโนมัติตลอดเวลา ตลอดกาลทุกเมื่อ ตลอดระยะทางไม่ประมาณได้ ทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ ทั่วทั้ง 360 องศา เมื่อใดก็ตามที่มีผู้สวดจักรพรรดิ หรือไตรสรณคมน์ ก็ขอให้แสงสว่างจงมาปรากฎที่พระผงจักรพรรดิ ลูกแก้วจักรพรรดิ รูปลักษณ์พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ด้วยเทอญ

และขอให้หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ช่วยอัญเชิญภพภูมิทั้งหมดทุกผู้ทุกนามที่อยู่รอบบริเวณรูปลักษณ์ทั้งหมดนี้ น้อมมารับบุญจากรูปลักษณ์ทั้งหมดนี้ได้อัตโนมัติตลอดเวลาด้วยเทอญ

(นะโม3+จักรพรรดิ1+สัพเพ3)

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้าง และร่วมอธิษฐานพระผงจักรพรรดิ ลูกแก้วจักรพรรดิ รูปลักษณ์พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี้ด้วยเทอญ สาธุ

547
สร้างพระ / วิธีการสร้างพระผงจักรพรรดิ
« เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2016, 10:56:04 PM »
วิธีการสร้างพระผงจักรพรรดิ
อุปกรณ์สร้างพระ
-รูปใครจะใหญ่เกินกรรม – บล็อกพระ – ปูนซีเมนต์ขาว ตราเสือ (เท่านั้น) – ภาชนะไว้ผสมปูน และผงจักรพรรดิ – ภาชนะไว้ใส่พระผงที่แช่ในน้ำมนต์ – ที่ปาดบล็อกพระ จะใช้ไม้บรรดทัด หรืออะไรก็ได้ปาดตามที่ถนัด – น้ำมนต์จักรพรรดิ – ทัพพี หรือช้อนตักปูนเวลาเทลงบล็อกพระ
1.   ล้างบล็อกพระให้สะอาด อย่าให้มีคราบไขมัน เพราะถ้ามีคราบไขมัน จะเป็นรูๆ เวลาสร้าง เทน้ำยาล้างจานลงไปบนฟองน้ำ เวลาไม่ใช้ให้นำบล็อกพระแช่น้ำทิ้งไว้ตลอดเวลา เวลาใช้ให้สะบัดให้บล็อกพระชื้นๆ
2.   นำบล็อกพระมาวาง นึกถึงหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ถ้าจะให้ดีนำรูปใครจะใหญ่เกินกรรมมาวางไว้ดูเวลาสร้างพระ แล้วบอกท่านว่า “หลวงปู่หลวงตาม้าช่วยด้วย” อธิษฐาน “ข้าพเจ้าขอกราบอาราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกๆ พระองค์ (นึกถึงพระจักรพรรดิในรูปใครจะใหญ่เกินกรรม หรือพระจักรพรรดิทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วสามแดนโลกธาตุ) บารมีรวมพระปัจเจก (นึกถึงพระปัจเจก หรือพระปัจเจกทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วสามแดนโลกธาตุ) พระโพธิสัตว์ (นึกถึงหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า พระเจ้าตาก พระนเรศวร  และพระโพธิสัตว์ที่มีอยู่ทั่วสามแดนโลกธาตุ) พระธรรม (นึกถึงพระไตรปิฏก หนังสือธรรมะ) และพระอริยสงฆ์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคตทุกพระองค์ (นึกถึงพระอริยสงฆ์ต่างๆ เช่น หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงตามหาบัว หลวงพ่อจรัญ และรูปอื่นๆ ที่ท่านระลึกได้ทั้งหมดทั่วสามแดนโลกธาตุ) บารมีรวมเทพเทวดา 6 ชั้นฟ้าทุกๆ พระองค์ พรหม 20 ชั้นพรหมทุกๆ พระองค์ (นึกถึงเทพเทวดา พรหมทั้งหมด)โดยมีบารมีรวมหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงตาม้า วิริยธโร เป็นที่สุด (นึกถึงหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า) และบารมีรวมของข้าพเจ้าเข้าไปด้วย
ขอให้หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ได้โปรดรวมกำลังทั้งหมดทั้งมวลนี้ แผ่ออกไปยังรูปลักษณ์ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้าง และเคยร่วมสร้างขึ้นมาตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติทุกๆ พระองค์ (นึกไปยังพระที่เคยร่วมหล่อ ร่วมสร้าง เป็นต้น) และขอให้หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ช่วยแผ่บุญทั้งหมดทั้งมวลนี้ออกไปทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ ข้าพเจ้าจะทำการสร้างพระเพื่อแจกฟรี ขออัญเชิญเทพเทวดา 6 ชั้นฟ้าทุกๆ พระองค์ พรหม 20 ชั้นพรหมทุกๆ พระองค์ และผู้ที่เคยสร้างบารมีบนโลกใบนี้ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคตทุกๆ พระองค์ (นึกถึงพระพุทธเจ้า พระปัจเจก พระโพธิสัตว์ พระอริยสงฆ์) ขอให้มาช่วยข้าพเจ้าสร้างพระ และเสกพระด้วยเทอญ”
3.   สวดจักรพรรดิ์ไปเรื่อยๆ นำบล็อกพระมาวาง นำปูนซีเมนต์มาใส่ในภาชนะพอประมาณ แล้วนำผงจักรพรรดิมาผสม แล้วบอก “หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ช่วยผสมให้เป็นผงจักรพรรดิทั้งหมดด้วยเทอญ” แล้วคนปูนให้เข้ากัน แล้วนำน้ำมนต์จักรพรรดิผสมลงไปให้ไม่เหลวเกินไป หรือเหนียวเกินไป สวดจักรพรรดิ์ไปเรื่อยๆ พร้อมนึกถึงหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า พระจักรพรรดิ์ หรือรูปใครจะใหญ่เกินกรรม นึกไม่ถนัด ก็ให้มองที่รูปใครจะใหญ่เกินกรรมไปเลย ถนัดแบบมองหรือนึกพระรูปใดก็ตามสะดวก ตั้งเจตนาไว้ว่าทำแจกฟรี พลังงานจะเยอะมาก ถ้าทำหวังผลตอบแทนจะไม่ดี
4.   เพิ่ม option ตอนเทปูนลงบล็อกพระ อธิษฐานว่า “ขอให้หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ช่วยรวมกำลังของผู้ที่เคยสร้างบารมีบนโลกใบนี้มาแล้วตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคตทุกๆ พระองค์ ลงมาไว้ที่พระที่ข้าพเจ้ากำลังสร้าง ขอให้พระมีกระแสความสำเร็จทั้งทางโลก และทางธรรม” (ให้ขอตอนเทได้ 2 ช่อง อธิษฐานครั้งเดียวก็พอ) เวลาเทพระจะหยอดทีละช่อง หรือนำทัพพีตักแล้วเกลี่ยตามที่ถนัด
5.   เทพระเสร็จแล้วนำพระผงจักรพรรดิที่สวมมากำ มือแตะบล็อกพระที่เท แล้วอธิษฐานอีกครั้งเพิ่มoption “ข้าพเจ้าขอกราบอาราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกๆ พระองค์ (นึกถึงพระจักรพรรดิ์ในรูปใครจะใหญ่เกินกรรม หรือพระจักรพรรดิทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วสามแดนโลกธาตุ) บารมีรวมพระปัจเจก (นึกถึงพระปัจเจก หรือพระปัจเจกทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วสามแดนโลกธาตุ) พระโพธิสัตว์ (นึกถึงหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า พระเจ้าตาก พระนเรศวร  และพระโพธิสัตว์ที่มีอยู่ทั่วสามแดนโลกธาตุ) พระธรรม (นึกถึงพระไตรปิฏก หนังสือธรรมะ) และพระอริยสงฆ์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคตทุกพระองค์ (นึกถึงพระอริยสงฆ์ต่างๆ เช่น หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงตามหาบัว หลวงพ่อจรัญ และรูปอื่นๆ ที่ท่านระลึกได้ทั้งหมดทั่วสามแดนโลกธาตุ) บารมีรวมเทพเทวดา 6 ชั้นฟ้าทุกๆ พระองค์ พรหม 20 ชั้นพรหมทุกๆ พระองค์ (นึกถึงเทพเทวดา พรหมทั้งหมด)โดยมีบารมีรวมหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงตาม้า วิริยธโร เป็นที่สุด (นึกถึงหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า) และบารมีรวมของข้าพเจ้าเข้าไปด้วย
ขอให้หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ช่วยทำพระที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้น ให้เป็นพระกำลังจักรพรรดิ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ผู้ใดก็ตามที่อธิษฐานสิ่งใดกับพระที่ข้าพเจ้าได้ทำการสร้างไว้แล้วนี้ หากถูกต้องตามทำนองคลองธรรมก็ขอให้สำเร็จเป็นจริงสมดั่งใจทุกประการ ขอความขัดข้อง ความอด ความอยาก ความยาก ความไม่มี จงอย่าได้บังเกิดขึ้นมีแก่ผู้ครอบครองพระ ขอให้พระนำไปกำทำสมาธิได้ ขอให้เทพเทวดา 6 ชั้นฟ้าทุกๆ พระองค์ พรหม 20 ชั้นพรหมทุกๆ พระองค์ ปกปักษ์รักษาพระที่ข้าพเจ้าสร้าง และผู้ที่ครอบครองด้วย ผู้ใดก็ตามที่ได้พระไปขอให้มีครบทั้งศีล สมาธิ ปัญญา ผุ้ใดก็ตามที่ได้พระไปขอให้เข้าถึงไตรสรณคมณ์ เคารพรักพระรัตนตรัย ผู้ใดก็ตามที่ได้พระไป หากปราถนาพระอรหันต์ก็ขอให้สำเร็จ ผุ้ใดก็ตามที่ได้พระไป หากปราถนาพระปัจเจกก็ขอให้สำเร็จ ผู้ใดก็ตามที่ได้พระไปหากปราถนาพระพุทธเจ้าก็ขอให้สำเร็จ ขอให้พระป้องกันอันตรายได้ทุกอย่างทั้งทางโลก และทางธรรม ป้องกันรังสีนิวเคลียร์ และรังสีที่เป็นพิษทุกชนิด ป้องกันโรคระบาดได้ทุกโรค ขอให้พระดิ้นได้เดินได้ เสด็จไปไหนมาไหนได้ ตอบคำถามได้ทั่วสามแดนโลกธาตุ และมีพระธรรมธาตุมาเสด็จขึนเยอะๆ ประดุจพระของหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ทุกประการด้วยเทอญ” แล้วสัพเพไปที่พระที่สร้าง 3 จบ

6.   นำพระที่สร้างตากทิ้งไว้ 8 – 12 ชั่วโมง
7.   แกะพระจากบล็อกมาแช่ในน้ำมนต์จักรพรรดิ 3-7 วัน เมื่อแช่พระในน้ำมนต์แล้วอธิษฐาน “ขอให้พระที่แช่ในน้ำมนต์นี้แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้พระมีพระธรรมธาตุมาเสด็จขึ้นเยอะๆ ขอให้พระแผ่บุญครอบวิมาน ปรับภพภูมิได้เองอัตโนมัติตลอดเวลาตลอดกาลทุกเมื่อ ตลอดระยะทางไม่ประมาณได้ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ ทั่วทั้ง 360 องศา เมื่อใดก็ตามที่มีผู้สวดจักรพรรดิ หรือไตรสรณคมณ์ก็ขอให้แสงสว่างจงมาปรากฎที่พระที่ข้าพเจ้าได้สร้างขึ้นด้วยเทอญ ขอให้พระที่ข้าพเจ้าสร้างเป็นการชำระหนี้สงฆ์ที่ข้าพเจ้าได้เคยติดค้างมาตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันทั้งหมดด้วยเทอญ” สัพเพไปที่พระที่แช่น้ำมนต์ 3 รอบ
8.   เมื่อครบ 7 วัน นำพระมาตากให้แห้ง แล้วนำไปวางหน้ารูปใครจะใหญ่เกินกรรม อธิษฐานว่า “ขอให้หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ช่วยเสกพระผงจักรพรรดิทั้งหมดด้วยเทอญ”
จบขั้นตอนการสร้างพระ หรือจะส่งมาให้ benfever แจกก็ได้เช่นกันนะคะ
548
บทความ คำสอน / วิธีปฏิบัติประจำวัน
« เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2016, 01:49:04 AM »
วิธีปฏิบัติให้เห็นผลเร็ว ชัดเจน อธิษฐานทุกวันก่อนสวดจักรพรรดิ์ในแต่ละวัน

วิธีปฏิบัติประจำวัน

วิธีปฏิบัติประจำวันนี้รวบรวมไว้เมื่อหลายปีก่อน คำอธิษฐานก็มีเปลี่ยนไปบ้าง และการสวดถ้าฟังจากในปัจจุบัน ก็จะกระชับขึ้น แต่ที่เคยรวบรวมไว้ เหมาะสำหรับทุกท่านที่เพิ่งเริ่มต้นสวด หรือต้องการแบบละเอียดนะคะ เลือกอธิษฐานตามที่ชอบนะคะ สาธุค่ะสาธุ

วางรูปใครจะใหญ่เกินกรรมไว้ใกล้ที่นอนนะคะ เตรียมกระปุกไว้ด้วยนะคะ
- ลืมตาตื่นนอนอย่าเพิ่งลุกจากที่นอนนะคะ ตาดูรูปใครจะใหญ่เกินกรรมตลอดเวลา มือกำพระผงจักรพรรดิ์ตลอดเวลา ตั้งนะโม 3 จบ สวดจักรพรรดิ์ 1 จบ (นอนสวดค่ะ) แล้วลุกขึ้นมากราบรูปใครจะใหญ่เกินกรรมนะคะ

- กราบครั้งแรกกล่าว พุทธัง ชีวิตังเม ปูเชมิ
(ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยชีวิตของข้าพเจ้า นึกกราบพระพุทธรูป พระจักรพรรดิ์)

กราบครั้งที่สองกล่าว ธัมมัง ชีวิตังเม ปูเชมิ
(ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยชีวิตของข้าพเจ้า นึกกราบพระไตรปิฏก หนังสือสวดมนต์ หนังสือพระที่ชอบ)

กราบครั้งที่สามกล่าว สังฆัง ชีวิตังเม ปูเชมิ
(ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยชีวิตของข้าพเจ้า นึกกราบหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า พระที่ชอบ)

- กล่าว พุทธัง วันทามิ (กราบ) ธัมมัง วันทามิ (กราบ) สังฆัง วันทามิ (กราบ)
ครูอุปัชฌาอาจาริยคุณัง วันทามิ (กราบ) มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ) พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ (กราบ) (กราบทางจิตนะคะ)

-  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุธธัสสะ (3 ครั้ง)
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
อพรัหมะจริยา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
สุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัฎฐานา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สมาทิยามิ (3 ครั้ง)
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโส ธะเย

- ตักบาตร delivery ก่อนหยอดเงินตักบาตรในกระปุก
ตาดูรูปใครจะใหญ่เกินกรรมตลอดเวลา มือกำพระผงจักรพรรดิ์ตลอดเวลา พร้อมเงินที่จะตักบาตร นึก หรือกล่าว
”ขอให้หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ช่วยมารับบาตรด้วย”ให้อธิษฐานตามนี้นะคะ หรือจะอธิษฐานหลักจากตักบาตรในกระปุกอีกครั้งก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะ

ถ้ามีเวลาอยากให้เห็นผลเร็ว ชัดเจน อธิษฐานทุกวันก่อนสวดจักรพรรดิ์ในแต่ละวัน (อธิษฐานตอนเช้าครั้งเดียวทุกวัน) ให้ทำตามนี้นะคะ

-  ตาดูรูปใครจะใหญ่เกินกรรมตลอดเวลา มือกำพระผงจักรพรรดิ์ตลอดเวลา
-  กล่าว "ขอให้หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ช่วยแผ่บุญ ครอบวิมาน ปรับภพภูมิไปที่ภูมิเทวดา เทพ พรหม เทวดา เจ้าที่เจ้าทาง โอปาติกะ ภพภูมิทั้งหมดทุกผู้ทุกนาม ที่ปกปักษ์รักษา และอยู่รอบบริเวณ และเกี่ยวข้องกับบ้านที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ ที่เกี่ยวข้องกับที่ทำงานของข้าพเจ้า ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในครอบครัวทุกๆ คน บุคคลทุกคนที่ทำงานที่เดียวกับข้าพเจ้า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทุกๆ คน (จะระบุชื่อสกุล ระบุชื่อที่ทำงาน หรือจะนึกถึงสถานที่ หน้าตาคนที่เราอธิษฐานก็ได้ค่ะ) ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทั้งหมดทั้งมวล ขออัญเชิญทุกท่านร่วมสวดจักรพรรดิ์กับข้าพเจ้าตลอดชีวิต ขอให้ทุกท่านตามหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า โมทนาบุญตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคตทุกๆ พระองค์ ข้าพเจ้าอนุญาตให้ทุกท่านร่วมโมทนาบุญกับข้าพเจ้า และรับบุญจากข้าพเจ้าตลอดชีวิต ขอให้ทุกท่าน โดยมีบารมีรวมหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า เป็นที่สุด ช่วยสอนให้ข้าพเจ้า บุคคลในครอบครัวข้าพเจ้าทุกคน บุคคลทุกคนที่ทำงานที่เดียวกับข้าพเจ้า บุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทุกๆ คน เป็นคนดี เข้าถึงไตรสรณคมณ์ เคารพรักพระรัตนตรัย มีสัมมาทิฐิ อย่าก่อกรรมชั่วตลอดชีวิต รู้ผิดชอบชั่วดี ขอให้หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ช่วยปรับธาตุ ฟอกธาตุในร่างกายของข้าพเจ้าให้หายสำเร็จเป็นปกติโดยฉับพลันทันตาเห็น ขอให้ช่วยจัดสรรเงิน จัดสรรโชคลาภเงินทอง จัดสรรงาน จากทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสมกับข้าพเจ้า และทุกคนในครอบครัวข้าพเจ้าให้รวยสำเร็จโดยฉับพลันทันตาเห็น ช่วยยุติปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า และทุกคนในครอบครัวข้าพเจ้าให้ยุติสำเร็จโดยฉับพลันทันตาเห็นด้วยเทอญ ขอให้ความขัดข้อง ความอด ความอยาก ความยาก ความไม่มี จงอย่าได้บังเกิดขึ้นมีกับข้าพเจ้านับจากบัดนี้ตราบจนข้าพเจ้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ” (ขอเพิ่มเติมในสิ่งที่ปรารถนา)
- นะโม 3 จบ สวดจักรพรรดิ์ตามที่ต้องการ+ สัพเพ 3 (ขณะสวดจักรพรรดิ์ สัพเพก็นึกไปที่เป้าหมาย เช่น บ้านที่พักอาศัย ที่ทำงาน บุคคลในครอบครัวเมื่อทำอย่างนี้ ทุกท่านจะได้กำลังบุญที่เราสวด ท่านจะมีกำลังมากขึ้น แล้วมาช่วยให้สิ่งที่ขอสำเร็จเร็วฉับพลัน บางเรื่องก็เห็นผลทันทีที่ขอ บางเรื่องก็ต้องใช้เวลาเพราะบุญกรรมแต่ละคนไม่เท่ากัน ไม่มีเรื่องใดที่ไม่ได้ผลค่ะ ถ้าเรื่องที่ขอไม่เป็นเรื่องผิดศีล)
ทำใจให้สบาย ตาดูรูป มือกำพระ อารมณ์ขุ่นมัวขณะสวด พลังงานบุญจากหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า พระจักรพรรดิ์ก็จะผ่านมาที่ตัวเราได้ไม่เต็มร้อย เมื่อส่งไปที่เป้าหมายก็ได้น้อย แต่ถ้าเราทำใจสบาย ไม่อยาก ไม่สงสัย เฉยๆ พลังงานจะผ่านมาที่ตัวเราได้มาก และส่งให้เป้าหมายได้มาก สำคัญที่จิตเรา จิตเราผ่องใส พลังงานเยอะ เห็นผลทันทีค่ะ ลองสังเกตุดู สาธุค่ะ
หลังจากนั้นเมื่อสวดจักรพรรดิ์ระหว่างวัน ก่อนสวดจักรพรรดิ์นะคะ ให้นึกถึงปัญหาครั้งเดียวพอ แล้ว
- ตาดูรูปใครจะใหญ่เกินกรรมตลอดเวลา มือกำพระผงจักรพรรดิ์ตลอดเวลา
- สวดหรือภาวนาบทจักรพรรดิ์ไปเรื่อยๆ ทั้งวันนะคะ

เมื่อสวดมนต์เวลา 20.30 น.เสร็จ

สำหรับท่านใดที่ต้องการทำสมาธิต่อ
- นำรูปใครจะใหญ่เกินกรรม / หลวงปู่ดู่ / หลวงตาม้า (รูปใดรูปหนึ่งที่ชอบ) มาวางไว้ข้างหน้า
- ตาดูรูปตลอดเวลา มือกำพระผงจักรพรรดิ์ตลอดเวลา
- สวดจักรพรรดิ์ในใจ
(เมื่อสวดได้ระยะหนึ่งแล้วค่อยหลับตา ถ้าหลับตาแล้วเห็นรูปที่ดู ให้สวดต่อไปเรื่อยๆ เมื่อรูปหาย ให้ลืมตาขึ้นมาดูรูปใหม่ แล้วหลับตาต่อ)
   ทำสมาธิแค่ 3 นาทีพออย่าทำเยอะ ต่อไปค่อยๆ เพิ่มเป็น 5 นาที 10 นาที เมื่อทำสมาธิแล้วให้กล่าวแบบช่วงแผ่บุญครั้งที่ 3 ในบทสวดมนต์ประจำวันหลังจากนั้นก็สวดจักรพรรดิ์ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งนอนเมื่อจะนอนตาดูรูปใครจะใหญ่เกินกรรมตลอดเวลา นอนดูไปเลยค่ะ มือกำพระผงจักรพรรดิ์ด้วย แล้วภาวนาจักรพรรดิ์ไปจนหลับ
ลองสังเกตุดูถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะ ต้องปฏิบัติตามนี้ทุกวันนะคะ  สาธุค่ะ

การรวมบุญให้ทำทุกวันก่อนนอนนะคะ อันนี้ benfever จะรวบรวมไว้ตามที่เคยอธิษฐาน ลองทำกันดูนะคะ ด้วยสัจจะอธิษฐานที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างบุญบารมีบนโลกใบนี้มาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคตทั้งหมดทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา และทศบารมี ด้วยสัจจะอธิษฐานนี้ข้าพเจ้าขอกราบอาราธนาบารมีกำลังหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า เป็นที่สุด ช่วยอัญเชิญเทพเทวดา พรหมทุกชั้นฟ้าทุกภพทุกภูมิทั้งหมด โอปาติกะ ภพภูมิทั้งหมดทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุมาร่วมโมทนาบุญจากข้าพเจ้าทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทำบุญ มารวมบุญกับข้าพเจ้าทุกครั้งที่ข้าพเจ้ารวมบุญตลอดชีวิต ขอให้หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า รวมบุญบารมีที่ข้าพเจ้าเคยสร้างบนทุกตารางนิ้วบนพื้นแผ่นดินโลกมนุษย์ ที่เคยสร้างมาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคตทั้งหมด และช่วยรวมกำลังจักรพรรดิ์ที่ข้าพเจ้าได้สวดทุกวันบนโลกใบนี้ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคตทั้งหมดโดยไม่มีประมาณมารวมไว้ที่รูปและนามของข้าพเจ้าทั้งหมด เพื่อให้ข้าพเจ้าเบิกมาใช้โดยฉับพลันทันตาเห็น ขอให้ข้าพเจ้า.......(ขอสิ่งที่ปราถนา).... แล้วสัพเพไป 3 ครั้ง (ขณะสัพเพนึกภาพสวรรค์ แผนที่โลก ภาพนรก)


549
อธิษฐานฝากดวง

ตาดูรูป มือกำพระผงนะคะอธิษฐานตามนี้นะคะ
"ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยธโร ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคตทั้งหมดทั้งมวลด้วยเทอญ สาธุ และข้าพเจ้าขอฝากชีวิตกับหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยธโร ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้าในการเวียน ว่าย ตาย เกิด นับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนข้าพเจ้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ"

"ข้าพเจ้าขอฝากดวง ถวายชีวิต มอบชีวิตนี้ ดวงจิตนี้ ของข้าพเจ้า บิดามารดา ญาติพี่น้องของข้าพเจ้าทุกๆ คน บุคคลในครอบครัวข้าพเจ้าทุกๆ คน หมู่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ผู้ที่เคยมีพระคุณต่อข้าพเจ้าทั้งหมด ผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันทั้งหมดทุกผู้ทุกนาม ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันทั้งหมดทั้งมวล เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหมด สัมมาอาชีพของข้าพเจ้าทั้งหมด ธุรกิจของข้าพเจ้าทั้งหมด ทรัพย์สินเงินทองของข้าพเจ้าทั้งหมด ให้หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยธโร เป็นเจ้าของ พ่อแม่ครูอาจารย์คอยดูแลอบรมสั่งสอนคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหมด ทั้งทางโลก และทางธรรม นับจากนี้ตราบจนข้าพเจ้าทั้งหมดเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ"
ทำไมต้องอธิษฐานทุกวัน เพราะจะได้ไม่ลืม และย้ำกระแส

อธิษฐานอโหสิกรรม

ตาดูรูปใครจะใหญ่เกินกรรม มือกำพระผงอธิษฐานตามนี้นะคะ
“ขอให้หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ช่วยเปิดกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหมดที่ทำให้ข้าพเจ้ามีปัญหาติดขัดเรื่องการเงิน เรื่องการงาน  (หรือระบุเรื่องที่มีปัญหา) ช่วยเปิดกรรมให้เห็นอดีต ปัจจุบัน อนาคตทั้งหมดด้วยเทอญ”
“กรรมไม่ดีใด ๆ ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเจ้ากรรมนายเวร ของข้าพเจ้าทั้งหมด ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ทั้งหมด ทั้งทางกาย วาจา ใจ ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมต่อทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้โปรดอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเทอญ ข้าพเจ้าอนุญาตให้ทุกท่านร่วมโมทนาบุญกับข้าพเจ้า รับบุญจากข้าพเจ้าผ่านบุญจากตัวข้าพเจ้าได้ตลอดชีวิต” แล้วสัพเพ 3 ครั้งค่ะ

“ไม่ว่าผู้ใดก็ตามที่เคยทุบเคยตี เคยตบเคยตี เคยด่า เคยว่า เคยฆ่า เคยทำร้ายข้าพเจ้าทั้งทางกาย วาจา ใจ ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ ไม่ขอจองเวรตลอดไป”
อธิษฐานอโหสิกรรมแบบที่บอกช่วงเช้า ให้หลวงปู่หลวงตา เปิดกรรมให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดที่ทำให้เราป่วยเห็นอดีต ปัจจุบัน อนาคตถ้าเราเคยล่วงเกินใครไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ หรือใครก็ตาม ทั้งทางกาย วาจา ใจ ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ถ้าเค้ายังมีชีวิตอยู่ ให้ไปขออโหสิกรรมนะคะ ถ้าไม่มีชีวิต หรือไม่กล้าไป ให้อธิษฐานตามนี้นะคะ หมั่นทำทุกวัน

ใครมีปัญหาด้านใดก็เปลี่ยนไปอธิษฐานปัญหาด้านนั้นนะคะถ้าไปขออโหสิกรรมด้วยตัวเองจะได้ผล 100 ถ้าอธิษฐานก็ได้ผลไม่เต็ม 100 นะคะ แก้ที่เรา จะได้ไม่มีปัญหายาวตามไปทุกชาติ


อธิษฐานขอท่านทำงาน

   ใครอยากทำงานกับท่าน จะบอกวิธีอธิษฐาน อาจมีคนเคยอธิษฐานแล้วใครอยากอัพเกรดชีวิตมาลองอธิษฐานดูนะคะ ขอท่านทำงานดูรูปท่านแล้วจุดเทียนอธิษฐาน

“ถวายชีวิตให้ท่านขอท่านทำงาน เพื่อโลกโอปาติกะ มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิด ขอบารมีท่านผ่านทุกครั้งที่ทำงาน ไปไหนก็สวดมนต์ แผ่เมตตา บันทึกบุญ ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบที่ไหนก็ทำที่นั่น เห็นก็ทำ ได้ยินก็ทำ ตลอดชีวิตก็จะเป็นบวก ชีวิตจะไม่มีเรื่องไม่ดีตลอดชีวิต”

ทำงานกับท่านไม่มีจนไม่มีอด มันอัพเกรดชีวิตจริงๆ แล้วเราจะรวยกันถ้วนหน้า

“ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานจะอารมณ์ดี สวดมนต์ภาวนา แผ่เมตตา โมทนา บันทึกบุญตลอดทั้งวัน”
นี่แหล่ะทำงาน ทำได้ทุกวัน อัพเกรดชีวิตเร็วแน่นอน

อันนี้เป็นงานที่ต้องทำหลังจากขออธิษฐานทำงานทุกคนอย่าลืมนะคะ หมั่นนึกตัวเองเป็นพระ ถ้าไม่อยากเกิด หรือนึกตัวเองเป็นจักรพรรดิ์ ถ้าอยากสร้างบารมีต่อนะคะ

550
 :)เคล็ดไม่ลับการสร้างบุญ เล่ม 3
เคล็ดไม่ลับฯ เล่มนี้ benfever ทำขึ้นเพื่อพ่อแม่ทุกๆ ท่าน ที่วางแผนจะมีบุตร ปรารถนาให้บุตรของท่านเป็นผู้นำนะคะ หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผู้นำอะไร (คนเขียนสติดีหรือเปล่า เขียนพล่อยๆ หรือเปล่า) พ่อแม่บางท่านมีลูกก็ไม่ได้ดั่งใจ ลูกบางคนก่อกรรมชั่วกับพ่อแม่ ทุกข์ใจตลอดชีวิต และพ่อแม่บางท่านก็มีลูกที่ได้ดั่งใจ เชิดหน้าชูตาให้พ่อแม่ได้ แต่นั่นคือ ที่สุดของคนที่เกิดมาชาติหนึ่งหรือยัง และนั่นคือ ดีที่สุดในชีวิตของลูกแล้วจริงหรือ และนั่นคือ สิ่งที่ดีจริงๆ หรือ คำถามเหล่านี้ทุกท่านต้องพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงนะคะ   

เนื้อหาต่อไปนี้อาจสวนทางกับความเชื่อ ความรู้สึก ความเข้าใจของใครบางคน แต่ benfever ขออธิบายตามสภาพความเป็นจริงเท่านั้น (อาจรู้ไม่ละเอียดลึกซึ้งเท่ากับพระโพธิสัตว์ที่บารมีสูงๆ แต่รู้อย่างไร ก็จะแจ้งตามที่รู้ เพื่อประโยชน์ของทุกท่าน และคนรุ่นหลัง) หากผิดพลาดประการใด benfever ขอรับกรรมแต่เพียงผู้เดียว ห้ามล่วงเกิน ปรามาสหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยธโร เด็ดขาด เพื่อให้ป้องกันไม่ให้ทุกท่านก่อกรรมชั่วเพิ่มขึ้นนะคะ

มาเริ่มกันเลยดีกว่า ปัจจุบันมีพ่อแม่ที่เป็นมิจฉาทิฐิ และสัมมาทิฐิ กันมากมาย เราต้องปรับกันที่พ่อแม่ ให้เข้าใจที่มาที่ไปก่อน เพราะถ้าไม่เข้าใจ ผลที่ได้รับก็จะได้แบบผิดๆ ลองอ่านดูนะคะ ว่าเข้าใจตรงกันหรือไม่    พ่อแม่ทุกคนล้วนอยากให้ลูกดูดีทั้งภายนอก และภายใน เป็นคนดี เป็นที่เชิดหน้าชูตา เป็นที่รักของผู้พบเห็น ฯลฯ พยายามทำทุกวิถีทางให้ลูกเป็นดั่งใจนึก เริ่มบำรุงตั้งแต่ยังไม่ตั้งครรภ์สารพัดวิธี   อธิษฐานขอลูกมาเกิด  ทำกิฟท์เด็กคัดสรรกันอย่างดีที่สุด เป็นต้น เมื่อเกิดมาแล้วสมดั่งใจมั้ยคะ เป็นตามที่หวังร้อยเปอร์เซ็นต์มั้ยคะ ถ้าไม่เป็นดังหวัง แล้วเพราะอะไรคะ แล้วจะมีวิธีใดที่ให้ได้ดังหวังมั้ยคะ คำตอบคือ มีแน่นอนค่ะ

เด็กที่เข้าเส้นชัยมาอยู่ในครรภ์ของแม่นั้น มาจากที่ใด ทำไมถึงชนะผู้อื่นเข้ามาได้ ถึงขั้นต้องผ่านการแข่งขันซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิคเกมส์ หรือเปล่า (ไม่ต้องแข่งขันขนาดนั้นก็ได้นะคะ กว่าจะผ่านแต่ละแมท พ่อกับแม่หัวใจวายพอดี ลุ้นกันเข้าไป) เด็กที่เข้ามาอยู่ในครรภ์ของแม่นั้น มาจากดวงจิตที่มีกระแสเดียวกันกับพ่อแม่ลงมาเกิดค่ะ มีทั้งคู่บุญ และคู่กรรม(เจ้ากรรมนายเวร) เด็กบางคนก็เป็นเทพ เทวดา พรหม ในอดีตลงมาจุติในครรภ์ เด็กบางคนก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรลงมา ไม่มีเรื่องบังเอิญทั้งสิ้น เราสามารถเลือกได้หรือไม่คะ ตอบว่าเลือกได้ค่ะ พ่อแม่ต้องมีกำลัง มีศีล มีบุญกรรมเสมอกัน เสริมด้วยการอธิษฐานขอจากผู้มีกำลัง จะใครที่ไหน (หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยธโร) ลองอธิษฐานขอท่านดูค่ะ เชื่อหรือไม่คะ ไม่ใช่ว่าพ่อแม่เลือกลูกได้อย่างเดียวนะคะ ลูกก็เลือกพ่อแม่ได้ค่ะ พ่อแม่มีกำลัง ลูกก็มีกำลัง เค้าเลือกได้ว่าใครที่เหมาะสมที่จะเป็นพ่อแม่เค้า พ่อแม่ทุกคนอยากให้เด็กที่มาเกิดเป็นลูกตนเอง มาจากที่ที่ดีที่สุด (เทพ เทวดา พรหม) ใช่ว่าจะมากันง่ายๆ ถ้าไม่มีกำลัง ไม่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อน ศีลไม่เสมอกัน ไม่ได้กระแสเดียวกัน ก็ยากที่จะลงมาค่ะ เพราะก่อนที่พวกท่านจะเลือกลงมา ท่านพิจารณาแล้วว่า มาแล้วได้สร้างบุญบารมีจริงหรือไม่ หลอกกันไม่ได้เลย เหมือนดังเส้นทางที่จะมามี 4 เส้นทาง
1.   สว่างไปสว่าง
2.   สว่างไปมืด
3.   มืดไปสว่าง
4.   มืดไปมืด
ผู้มีกำลังย่อมเลือกทางแรกเสมอ มาด้วยบุญ มาจากที่สูง ย่อมเลือกที่จะมีชีวิตในทางบุญ มาสร้างบารมีเท่านั้น มาเกิดในที่ดีๆ พ่อแม่ที่ดี มีกำลัง มีศีลมีธรรม ไม่จำเป็นต้องมาเกิดเป็นลูกคนรวย อยู่ในตระกูลเศรษฐี แต่เลือกที่จะเกิดในตระกูลที่ให้โอกาสสร้างบุญบารมี ไม่ชัดขวางการสร้างบุญค่ะ

ผู้มีกำลังรองลงมา ที่มาทางเลือกที่ 2 มาด้วยบุญ มาจากที่สูง แต่เมื่อเจอสภาพแวดล้อมพาไป เจอกรรมเล่นงาน เจอพ่อแม่ที่ดีไม่จริง นำพาชีวิตไปสู่ทางมืด บุญบารมีก็ลดเลือนไปตามกรรมที่ก่อในปัจจุบัน เช่น มาเกิดในบ้านคนรวย คนมีอันจะกิน ก็จะไม่ใส่ใจเรื่องบุญ หรือใส่ใจผิวเผิน เพราะชีวิตไม่ได้ลำบาก ไม่เดือดร้อน ไม่ต้องสร้างอะไร ก็มีให้กินให้ใช้ ให้เสวยบุญ โดยลืมไปว่าที่มีเพราะบุญเก่า เมื่อบุญหมดก็ร่วงทันที

ผู้มีกำลังปานกลาง ที่มาทางเลือกที่ 3 นั้นมาจากที่สูง หรือที่ต่ำ ด้วยกรรมทำให้มาอยู่ในครอบที่ไม่ดี หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี หรือพ่อแม่ที่ไม่ดี แต่ได้ผู้มีบารมีสูงมาเทศน์ มาดึงขึ้นให้พบทางสว่างทางบุญ

ผู้ที่ไม่มีกำลัง ได้ทางเลือกที่ 4 มาจากที่ต่ำ งมหาที่สว่างไม่เจอ เพราะกรรม และสภาพแวดล้อม ครอบครัว พ่อแม่ ที่มีกระแสเดียวกัน มาอยู่รวมกัน และก็ก้าวต่อไปในทางที่ต่ำเหมือนกัน(ติดตามตอนต่อไปนะคะ)


 :)เคล็ดไม่ลับการสร้างบุญ เล่มที่ 3 (15 ก.ค. 59 เวลา 2.25 น.)
รูปร่างของลูกใครกำหนด แน่นอนค่ะส่วนหนึ่งมาจากพ่อแม่กำหนดตามธาตุขันธ์ของพ่อแม่ จิตใจของพ่อแม่ด้วย แต่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดนั้น มาจากบุญกรรมของลูก และพ่อแม่ด้วย  ถ้าพ่อแม่จิตใจดี ส่วนมนต์ไหว้พระ ก็จะดึงกระแสดีๆ เข้ามา คนทำกรรมประเภทเดียวกันก็จะเข้ามา ดังที่ว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ ยกตัวอย่าง จิตใจพ่อแม่ไม่ดี ก็ส่งผลต่อหน้าตาของเด็กด้วย บางคนพ่อแม่หน้าตาดี แต่ลูกพิการ อารมณ์ของพ่อแม่นั้นเกี่ยวนะคะ ตั้งแต่ตอนตั้งครรภ์  และเด็กมีกรรมตรงนั้นด้วย จึงทำให้พิการตั้งแต่เกิด เป็นต้น

เพราะฉะนั้นควรจะปรับสภาพจิตใจของพ่อแม่ให้อยู่ในกระแสบุญ กระแสความดี ด้วยวิธีง่ายๆ แบบไม่เสียเงิน และไม่ต้องไปเข้าคอร์สให้เสียเวลา ด้วยการนึกถึงพระ นึกถึงบุญ สวดมนต์ภาวนาตลอด ย่อมดีเป็นที่สุด พ่อแม่สวดมนต์ภาวนา นึกถึงพระ กระแสบุญ กระแสธรรมะก็เข้าหาตัวเอง และสายโลหิตทันที จิตก็จะเบา เด็กในครรภ์ก็จะอารมณ์ดี จิตใจดี ผิวพรรณดี หน้าตาดี และเป็นที่รักของผู้ที่พบเห็น  ลองสังเกตุเด็กบางคนหน้าตาไม่ได้ถึงขั้นหล่อที่สุด สวยที่สุด แต่ทำไมมีเสน่ห์ ใครเห็นก็รักเมตตาเอ็นดู อยากเข้าหา ก็เพราะพ่อแม่ที่มีกระแสดี จิตใจดี ยิ่งมีศีลมีธรรมด้วยแล้ว ลูกย่อมมีอะไรที่พิเศษกว่าเด็กทั่วไปโดยสิ้นเชิง เด็กบางรายก็มีสัมผัสที่หกมาตั้งแต่เกิด พ่อแม่บางรายพิสูจน์ด้วยตัวเองขณะตั้งครรภ์ แม่บางคนขณะตั้งครรภ์ก็ได้ตาทิพย์ แต่พอคลอดลูกแล้ว ความสามารถตรงนี้ก็หายไป เป็นต้น

ยาบำรุงใดที่ดีทีสุดสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เลี่ยงไม่ได้เลยที่จะตอบว่า คือ น้ำมนต์จักรพรรดิ์ น้ำพุทธมนต์ ก็บำรุงครรภ์ให้เด็กแข็งแรงได้ มีสติปัญญาที่ดี ร่างกายสมบูรณ์ได้ แต่ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราเชื่อในพุทธศาสนาจริงๆ จะกินยาบำรุงครรภ์ที่คุณหมอจัดให้ควบคู่กับน้ำมนต์จักรพรรดิ หรือน้ำพุทธมนต์ก็ได้เช่นกัน  แต่ถ้าเราไม่มั่นใจในอานุภาพของน้ำมนต์จักรพรรดิ หรือน้ำพุทธมนต์ใด ผลออกมาก็ตามจิตที่เรานึกค่ะ

เมื่อเรารู้ที่มาที่ไปคร่าวๆ แล้ว ก็น่าจะพอทำให้พ่อแม่ทุกๆ คนเข้าใจแล้วนะคะ คราวนี้ benfever ก็จะพาพ่อแม่ทุกคนที่อยากมีลูกเป็นผู้นำ มาปฏิบัติกันทีละขั้นตอนเลยนะคะ แจ้งเท่าที่รู้ เท่าที่อธิบายได้ ส่วนผลนั้นขึ้นอยู่กับพ่อแม่ทุกๆ คนนะคะ

โดยปกติ benfever  จะถามพ่อแม่ทุกคนก่อนว่า อยากให้ลูกเป็นแบบใด ไปทางโลก หรือทางธรรม เพราะถ้าอธิษฐานแล้วทำไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ ลูกก็ไม่ได้ดังหวัง สำคัญที่พ่อแม่ต้องให้ความร่วมมือทุกอย่างนะคะ เพราะฉะนั้นต้องถามใจพ่อแม่ทุกคนก่อนว่า ชีวิตที่คุณสร้างขึ้นมานั้น คุณกำหนดทางเดินให้ทั้งชีวิต หรือให้เด็กกำหนดเอง ในกรอบที่คุณอธิษฐาน เพราะเด็กบางคน พ่อแม่อธิษฐานตามที่แนะนำ แต่พอปฏิบัติจริงทำไม่ได้ ผลออกมาก็ไม่ดี เช่น อธิษฐานแบบสูงสุด เมื่อเด็กลงมาขัดขวางเด็กสร้างบารมี เพราะอาย ที่เด็กไม่เด่นดังในทางโลก เป็นต้น

Benfever มักจะถามพ่อแม่ทุกคนก่อนนะคะ ถ้าอยากให้เป็นแบบใด ก็ต้องทำแบบนั้น ถ้าใจไม่หนักแน่น เขว ลังเล อย่าอธิษฐานอะไรที่สวนทางกับเรา เพราะไม่อยากให้สร้างกรรมไม่ดีค่ะ (ติดตามตอนต่อไปนะคะ)


 :)เคล็ดไม่ลับการสร้างบุญ เล่มที่ 3 (17 ก.ค. 59 เวลา 4.08 น.)
ถึงเวลาที่พ่อแม่ทุกคนต้องพิจารณาตัดสินใจแล้วนะคะ ว่าอยากให้ลูกเป็นแบบใด วันนี้จะมาแนะนำพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกเป็นผู้นำ เริ่มต้นด้วยการอธิษฐานขอจากผู้ที่มีกำลัง (หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยธโร) วิธีนี้พ่อแม่ทุกวันต้องไปขอที่ถ้ำใหญ่ที่วัดถ้ำเมืองนะ หรือวัดพุทธพรหมปัญโญ นะคะ หรือถ้าพ่อแม่คนใดที่เคยไปมาแล้ว ก็กำหนดจิตนึกอธิษฐานที่ถ้ำใหญ่ได้เลยนะคะ ก่อนจะแจ้งเรื่องคำอธิษฐาน ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะ พ่อแม่ที่อธิษฐานแบบนี้ และปฏิบัติตามที่แนะนำได้จริง ผลออกมามีแค่สองอย่าง คือ ลูกของคุณจะเป็นใหญ่ทางโลก หรือทางธรรม เท่านั้นค่ะ

ให้อธิษฐานทุกวันนะคะ “ขอให้หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยธโร อัญเชิญเทพ เทวดา พรหม ที่อยู่วัดถ้ำเมืองนะทั้งหมดทุกผู้ทุกนาม ถ้าท่านใดอยากลงมาสร้างบารมีบนโลกใบนี้ ก็ขอให้มาเกิดเป็นลูกในท้องของข้าพเจ้า(แม่อธิษฐาน) / ขอให้มาเกิดเป็นลูกข้าพเจ้า(พ่ออธิษฐาน) ได้สำเร็จโดยฉับพลันทันตาเห็นด้วยเทอญ ข้าพเจ้าจะพาเข้าวัดตั้งแต่เด็ก จะสร้างบุญบารมีแบบใดก็ตาม หรือจะบวช ข้าพเจ้าก็จะสนับสนุนเต็มที่ ไม่ขัดขวาง” อธิษฐานทุกวันจนกว่าแม่จะตั้งครรภ์นะคะ

เมื่ออธิษฐานแล้ว พ่อแม่ทุกคนก็ต้องเร่งสร้างบุญ ด้วยการสวดมนต์ภาวนา แผ่เมตตา สร้างบุญบารมี เพื่อจะได้มีกำลัง ลูกที่มาเกิดจะได้มาจากคนที่มีกระแสเดียวกัน  ปกติโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะแนะนำให้แม่ฟังเพลงบรรเลง แต่ benfever แนะนำให้แม่ทุกคนฟังเสียงสวดจักรพรรดิ์ค่ะ ใส่หูฟังไปเลยนะคะ และหมั่นดูรูปใครจะใหญ่เกินกรรม/ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ /หลวงตาม้า วิริยธโร ให้ได้ตลอดทั้งวัน เริ่มตั้งแต่ยังไม่ตั้งครรภ์ จนตั้งครรภ์ และคลอดลูกนะคะ

ที่ให้ปฏิบัติตั้งแต่ยังไม่ครรภ์ เพือเทพ เทวดา พรหมที่จะลงมาเกิดเป็นลูกของท่าน จะได้รับรู้ถึงความตั้งใจของพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่ไม่มีจิตใจแน่วแน่ในทางธรรม ก็เป็นการยากที่เทพ เทวดา พรหม จะลงมาเกิดเป็นลูกท่านนะคะ (ตอนต่อไปจะมาเล่า ถึงวิธีปฏิบัติในขณะตั้งครรภ์นะคะ วันนี้ขอตัวไปพักก่อนนะคะ)

 :)เคล็ดไม่ลับการสร้างบุญ เล่มที่ 3 (27 ก.ค. 59 เวลา 1.53 น.)
พ่อแม่ทุกคนล้วนแล้วแต่อยากให้ลูกของตนมีสุขภาพจิต และสุขภาพกายที่ดี แข็งแรงสมบูรณ์ แต่ด้วยกำลังทรัพย์ของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน สำหรับพ่อแม่บางคนนั้น การที่จะหาอาหาร ยา วิตามินบำรุงต่างๆ ก็ยากที่จะเอื้อมถึง แต่ทุกท่านเชื่อหรือไม่คะว่า ทุกอย่างล้วนเป็นความเชื่อ การปรุงแต่ง แต่จริงๆ แล้วนั้น สิ่งวิเศษที่ทุกท่านมองข้าม หรืออาจไม่คาดคิดนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อม การบำรุงบุตรในครรภ์ที่ดีที่สุดนั้นคือ น้ำมนต์จักรพรรดิ์ และบทจักรพรรดิ์แค่นั้นเอง  การฟังเพลงไม่ได้ช่วยให้ลูกของท่านอารมณ์ดี แต่ช่วยในลูกในท้องมีสมาธิสั้นเสียด้วยซ้ำ บางคนสงสัยว่า แล้วแม่ที่ฟังเพลงบรรเลงตอนตั้งครรภ์ ทำไมลูกออกมาอารมณ์ดี ก็ต้องขอถามกลับไปเช่นกันว่า คนที่อารมณ์ดีนั้น ตามความเป็นจริงแล้ว คือ แม่หรือลูก พิจารณาไตร่ตรองแล้ว แม่ต่างหากที่อารมณ์ดี เมื่อแม่อารมณ์ดี เด็กในท้องก็อารมณ์ดีตาม ส่วนอาหาร ยา ของบำรุงต่างๆ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีสารเคมี มีเชื้อโรค แต่ยาบำรุงชั้นดีที่ทุกคนอาจคาดไม่ถึง นั้นคือ น้ำมนต์จักรพรรดิ์ (น้ำพุทธมนต์) จะบำรุงให้แม่ และเด็กแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

จำเป็นหรือไม่ที่ต้องเป็นน้ำมนต์จักรพรรดิ และบทสวดจักรพรรดิเท่านั้น benfever แนะนำสำหรับพ่อแม่ที่อยากให้ลูกเป็นใหญ่ตามสูตรที่แจ้งไว้เท่านั้นค่ะ แต่ถ้าท่านมีครูบาอาจารย์ที่นับถือ หรือมีบทสวดมนต์ใดที่ท่านสวดเป็นประจำสามารถทำได้เช่นกัน น้ำมนต์ใดก็ได้ที่ท่านเชื่อ ศรัทธา

ท่านไม่ต้องไปเข้าคอร์สใดๆ ให้สิ้นเปลือง หมั่นดูรูปหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า จิตเป็นบุญ ลูกในท้องอารมณ์ดี หน้าตาดี แข็งแรง สติปัญญาดี และเชื่อมั้ยคะว่า ภายใน 1 เดือน หรือตั้งแต่เกิดวันแรก ท่านก็จะเห็นเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับลูกของท่านเอง

(ตอนต่อไปจะมาเล่าถึงพ่อแม่ที่อธิษฐานขอลูกแบบทางเลือกแรก แต่ขัดขวางการสร้างบุญของลูก และผลที่ตามมา) :)เคล็ดไม่ลับการสร้างบุญ เล่ม 3 เวลา 17.35 น.

โดยปกติ benfever จะเลี้ยงเด็กทารกให้เค้าซึมซับทางธรรมบนโลก โดยไม่รู้สึกอึดอัด ทำทุกวันให้เกิดความเคยชิน กล่อมด้วยเสียงสวดจักรพรรดิ์  เปิดเสียงสวดจักรพรรดิ์ สวมพระผงจักรพรรดิ์ตั้งแต่เป็นทารกทุกวัน สวดมนต์ แผ่บุญครอบวิมาน ปรับภพภูมิ โมทนาบุญ อ่านคำสอนหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้าให้ฟัง พูดให้ฟังทุกวัน ติดรูปใครจะใหญ่เกินกรรมทุกด้านของห้อง เด็กฟังเสียงสวดจักรพรรดิ์ก็จะยิ้มเอง สอนกำพระผง ไม่กี่เดือนก็พูดสาธุ พูดฟอกธาตุ ตามเราได้ขณะที่นำเด็ก นอนละเมอยกมือสาธุ เค้าทำได้ในขณะที่เป็นทารกไม่ถึง 6 เดือน

พอพาเดินไปไหนนอกบ้าน เด็กจะกำพระผงอัตโนมัติเอง สวดจักรพรรดิ์ สัพเพ แผ่บุญ ครอบวิมานตามเรา ทั้งๆ ที่อายุไม่ถึงขวบ ทำเอง สวดเอง เริ่มต้นไม่เป็นคำพูดทุกประโยค และพัฒนาเป็นคำพูด จนสวดเองได้จบบทขณะอายุได้ 2 ขวบ สัพเพได้ ขึ้นรถก็ฟังเสียงหลวงตานำสวดจักรพรรดิ์ ไปวัดพาไปอธิษฐาน ทำบุญ แผ่บุญ จนกลายเป็นเห็นที่ใดมีทำบุญ ก็เรียกให้พาไปทำบุญตลอด หยอดเงินทำบุญก็สาธุเอง ทุกอย่างล้วนอยู่ที่คนเลี้ยง คนรอบตัว สภาพแวดล้อมสนับสนุน

ปัจจุบันจะทานอะไรถ้าไม่มีแรงจูงใจอื่นมาทำให้เขว เค้าจะไม่ลืมที่จะสัพเพก่อนทานอาหาร สวดจักรพรรดิ์เดินไปมา หยอดเงินทำบุญทุกวัน เรียกทุกคนในบ้านกำพระสวดจักรพรรดิ์ แผ่บุญ โมทนาบุญ เค้าเรียนรู้พฤติกรรมที่เราทำ เค้าจะช่วยฟอกธาตุเวลาเห็นคนป่วย

สิ่งยั่วยุในปัจจุบันมีมาก แม้กระทั่งเราทุกคนก็อาจจะเคยติด เคยคล้อยตาม แล้วนับประสาอะไรกับเด็กที่เปรียบเสมือนผ้าขาว สภาพแวดล้อมสำคัญนะคะ ฐานแน่นจากบ้าน เจออะไรก็กระทบยาก ถ้าที่บ้านสร้างรากฐานที่อ่อน เค้าเจออะไรกระทบจิตใจ เค้าจะลำบาก จะทุกข์เหมือนเราในอดีตค่ะ

ถ้าถามว่าเด็กทำแบบนี้ตลอดเวลาหรือไม่ ตอบว่าไม่เพราะคนรอบข้างบางคนไม่ได้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติ จะสนับสนุนกิจกรรมทางโลกให้เด็ก เด็กเลยกำลังสับสนในบางขณะว่าจะไปทางใด 

ต่อไปในอนาคตอันใกล้ก่อนเด็กอายุครบ 3 ขวบ benfever จะสอนให้เค้าสร้างพระผงจักรพรรดิ์แจกฟรี และจะมาเล่าผลที่ตามมานะคะว่ามีพัฒนาการอย่างไร

ส่วนผลกรรมที่ขวางเด็กสร้างบุญ มันเป็นเรื่องร้ายแรง สำหรับพ่อแม่ที่เป็นมิจฉาทิฐิ พอเด็กจะสร้างบุญ จะอ่านหนังสือธรมมะ เอาไปซ่อน เพราะอยากให้ลูกเด่นดังในทางโลก อายที่ลูกจะเข้าทางธรรม ในอนาคตคนที่ขวางก็จะเป็นบ้าในชาติปัจจุบัน การที่อธิษฐานขอเด็กมาเกิด สนับสนุนเค้าสร้างบารมี ถ้าท่านไม่แน่วแน่พอ ไม่สามารถรักษาสัจจะได้ อย่างเสี่ยงดีกว่าค่ะ

551
บทความ คำสอน / สวดมนต์เวลา 20.30 น.ของทุกวัน
« เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2016, 01:32:39 AM »
สวดมนต์เวลา 20.30 น.

*ข้าพเจ้า ทั้งหมดทั้งมวล ขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ด้วยสัจจะอธิษฐานที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างบารมีมาตั้งแต่ อดีต ปัจจุบัน และอนาคตทั้งหมดทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา และทศบารมี ด้วยสัจจะอธิษฐานนี้ ข้าพเจ้าขอกราบอาราธนาบารมีกำลัง สมเด็จองค์ปฐม ถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิ์ทุก ๆ พระองค์ บารมีรวมพระปัจเจก พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตทุกๆ พระองค์ บารมีรวมเทพเทวดา 6 ชั้นฟ้า ทุกๆ พระองค์ พรหม 20 ชั้นพรหม ทุกๆ พระองค์ บารมีรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำเมืองนะทั้งหมดทั้งมวล โดยมีบารมีรวมหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงตาม้า วิริยธโร เป็นที่สุด

ขอให้หลวงปู่ดู่ และหลวงตาม้า ช่วยแผ่บุญทั้งหมดทั้งมวลนี้ ออกไปทั่ว 3 แดนโลกธาตุ แผ่ออกไปยังรูปลักษณ์ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างขึ้นมาตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ แผ่ไปยังบิดามารดา ญาติพี่น้องของข้าพเจ้าทุกๆ คน แผ่ไปยังเทพพรหมเทวา เทวดาทุกๆ พระองค์ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตทุกๆ พระองค์ แผ่ไปยังบุคคลทุกคนที่มีพระคุณต่อข้าพเจ้า แผ่ไปยังบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับ ข้าพเจ้า แผ่ไปยังเจ้ากรรมนายเวรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้งหมด แผ่ไปยังสัมมาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทั้งหมด แผ่ไปยังภพภูมิทั้งหมด แผ่ไปยังบุคคลและวิญญาณทั้งหมดที่อธิษฐานจิตขอความช่วยเหลือ แผ่ไปยังบุคคลทุกคนที่ป่วย แผ่ไปยังบุคคลทุกคนที่ข้าพเจ้าอธิษฐานหรือนึกถึง และสถานที่ทุกสถานที่ที่ข้าพเจ้าอธิษฐานหรือนึกถึง (จะแผ่ไปถึงใครเพิ่มเติมจากนี้ก็แล้วแต่ผู้สวด)

ขออัญเชิญเทพเทวดา 6 ชั้นฟ้าทุกๆ พระองค์ พรหม 20 ชั้นพรหมทุกๆ พระองค์ และสรรพสัตว์ทั่วทั้ง 3 โลกธาตุ มาร่วมสวดบทจักรพรรดิ เพื่อเสริมกำลัง

บทบูชาพระ
พุทธัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

กราบพระ 6 ครั้ง (ด้วยจิต)
พุทธัง วันทามิ (กราบ)
ธัมมัง วันทามิ (กราบ)
สังฆัง วันทามิ (กราบ)
ครูอุปัชฌาอาจาริยคุณัง วันทามิ (กราบ)
มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ)
พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ (กราบ)

บทสมาทานศีล 5
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุธธัสสะ (3 ครั้ง)

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ปาณาติปาตา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
อทินนาทานา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
อพรัหมะจริยา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
มุสาวาทา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
สุราเมระยะ มัชชะปะมา ทัฎฐานา เวรมณี สิกขาปะทัง สมาทิยามิ
อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สมาทิยามิ (3 ครั้ง)
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโส ธะเย

บทอาราธนาพระ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุธธัสสะ (3 ครั้ง)
พุทธัง อาราธนานัง กะโรมิ
ธัมมัง อาราธนานัง กะโรมิ
สังฆัง อาราธนานัง กะโรมิ

คาถาหลวงปู่ทวด น้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา (3 ครั้ง)

คาถาหลวงปู่ดู่ น้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่
นะโม โพธิสัตโต พรหมปัญโญ (3 ครั้ง)

คาถาหลวงตาม้า น้อมระลึกถึงหลวงตาม้า
นะโม โพธิสัตโต วิริยธโร (3 ครั้ง)

บทขอขมาพระรัตนตรัย
โยโทโส โมหะจิตเต นะพุทธัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
(นึกกราบขอขมาพระพุทธเจ้า)
โยโทโส โมหะจิตเต นะธัมมัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
(นึกกราบขอขมาพระไตรปิฏก)
โยโทโส โมหะจิตเต นะสังฆัสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
(นึกกราบขอขมาพระสงฆ์)

บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุธธัสสะ (3 ครั้ง)
(สวดตามกำลังของวัน อาทิตย์ 6 จันทร์15 อังคาร 8 พุธ17 พฤหัส19 ศุกร์ 21 เสาร์10)
นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ยะธาพุทโมนะ พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะ มหาเถรัง
อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

แผ่บุญครั้งที่ 1 หลวงตานำ แผ่บุญไปยัง 3 โลกธาตุ
*ข้าพเจ้า ขอกราบอาราธนาบารมีกำลัง สมเด็จองค์ปฐม ถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุก ๆ พระองค์ที่มีอยู่ทั่วทั้งสามแดน ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตทุกๆ พระองค์ โดยมีบารมีรวมหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงตาม้า วิริยธโร เป็นที่สุด ขอให้หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้าช่วยรวมกำลังทั้งหมดนี้แผ่ไปทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ แผ่ไปยังทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทั้งหมด (นึกบิดามารดา ญาติพี่น้องของข้าพเจ้าทุกๆ คน บุคคลทุกคนที่มีพระคุณต่อข้าพเจ้า บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า เจ้ากรรมนายเวรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าทั้งหมด สัมมาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทั้งหมด ภพภูมิทั้งหมด บุคคลและวิญญาณทั้งหมดที่อธิษฐานจิตขอความช่วยเหลือ บุคคลทุกคนที่ป่วย บุคคลทุกคนที่ข้าพเจ้าอธิษฐานหรือนึกถึง และสถานที่ทุกสถานที่ที่ข้าพเจ้าอธิษฐานหรือนึกถึง (จะแผ่ไปถึงใครเพิ่มเติมจากนี้ก็แล้วแต่ผู้สวด))

ขณะสัพเพ น้อมพลังงานจากหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ผ่านมาที่ตัวเราแผ่ไปยัง 3 โลกธาตุ บุคคล หรือสถานที่ที่ต้องการแผ่บุญไปถึง
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ
จะยังพลัง อะระหันตานัญ จะเตเช นะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (3 จบ)
พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

แผ่บุญครั้งที่ 2 หลวงตานำ แผ่บุญไปยังประเทศไทย พระเจ้าแผ่นดิน และผู้ที่อาศัยในประเทศไทย
*ข้าพเจ้า ขอกราบอาราธนาบารมีกำลัง หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงตาม้า วิริยธโร เป็นที่สุด
ขอให้ หลวงปู่ดู่ และหลวงตาม้าช่วยรวบรวมกำลังจักรพรรดิที่ข้าพเจ้าได้สวดทุกวัน เพื่อเป็นกำลังบุญแผ่ออกไปยังประเทศไทย พระเจ้าแผ่นดิน ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และโลก

ขณะสัพเพน้อมพลังงานจากหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า แผ่ไปยังประเทศไทย(นึกภาพแผนที่ประเทศไทย) และโลก (นึกแผนที่โลก) และนึกกลับมาที่หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ
จะยังพลัง อะระหันตานัญ จะเตเช นะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (3 จบ)
พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

แผ่บุญครั้งที่ 3 หลวงตานำ แผ่บุญให้กับผู้สวด
* ข้าพเจ้าขอกราบอาราธนาบารมีกำลัง หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงตาม้า วิริยธโร เป็นที่สุด ขออัญเชิญเทพ เทวดา พรหมทุกชั้นฟ้า ทุกภพทุกภูมิ ร่วมโมทนาบุญกับข้าพเจ้าทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทำบุญตลอดชีวิต รวมบุญกับข้าพเจ้าทุกครั้งที่ข้าพเจ้ารวมบุญตลอดชีวิต รับบุญจากตัวข้าพเจ้า ผ่านบุญจากตัวข้าพเจ้าได้ตลอดชีวิต ขออัญเชิญทุกท่านโดยมีบารมีรวมหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ  หลวงตาม้า วิริยธโร เป็นที่สุด ช่วยรวมกำลังจักรพรรดิที่ข้าพเจ้าได้สวดทุกวันบนโลกใบนี้ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคทั้งหมดโดยไม่มีประมาณ และรวบรวมบุญบารมีที่ข้าพเจ้าเคยสร้างบนโลกใบนี้ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา และทศบารมี ด้วยสัจจะอธิษฐานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า (แล้วแต่อธิษฐานสิ่งที่ต้องการ) ขอให้ความขัดข้อง ความอด ความอยาก ความยาก ความไม่มี ความไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เป็น ไม่เคย ไม่สำเร็จ ทุกเรื่องในสามแดนโลกธาตุ จงอย่าได้บังเกิดขึ้นมีกับข้าพเจ้า นับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนเข้าสู่นิพพานด้วยเทอญ

ขณะสัพเพ น้อมพลังงานจากหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ผ่านมาที่รูปโลก (แผนที่โลก) ผ่านมาที่ตัวเรา
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ
จะยังพลัง อะระหันตานัญ จะเตเช นะรักขัง พันธามิ สัพพะโส (3 จบ)
พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ

ระลึกถึงกำลัง สมเด็จองค์ปฐม ถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกๆ พระองค์ พระปัจเจก พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตทุกๆ พระองค์ ครูบาอาจารย์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ หลวงตาม้า
วิริยธโร

บทบูชาพระ
พุทธัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

กราบพระ 6 ครั้ง (ด้วยจิต)
พุทธัง วันทามิ (กราบ)
ธัมมัง วันทามิ (กราบ)
สังฆัง วันทามิ (กราบ)
ครูอุปัชฌาอาจาริยคุณัง วันทามิ (กราบ)
มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ)
พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ (กราบ)

(หมายเหตุ)คำอาราธนาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคปัจจุบัน พร้อมวิธีกำหนดจิตที่เข้าใจง่าย ตามคำสอนของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยธโร

552
แจ้งเครดิตตามนี้นะคะ www.sitmekroo.com/ เพจ ศิษย์มีครูหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า/ ไลน์แอด:@benfever

แต่ละท่านจะได้ทำ 5 ภาพคำสอนนะคะ จนกว่าจะเวียนครบคนนะคะ

หน้า: 1 ... 35 36 [37]