ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ - หลวงตาม้า

ห้องประกาศ - ข่าวสาร => ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ => ข้อความที่เริ่มโดย: benfever ที่ พฤศจิกายน 23, 2016, 04:16:30 AM

หัวข้อ: ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ
เริ่มหัวข้อโดย: benfever ที่ พฤศจิกายน 23, 2016, 04:16:30 AM
ท่านใดที่ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้า ก็ขอให้ร่วมกันอวยพรท่านผ่านตัวหนังสือนะคะ benfever มั่นใจว่าหลวงตาม้าท่านรับรู้ค่ะ

"วันนี้เป็นวันดี เป็นวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้า ขอให้หลวงตาม้าสำเร็จทุกสิ่งที่อธิษฐานโดยฉับพลันทันตาเห็นตลอดกาล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ/ benfever"
หัวข้อ: Re: ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ
เริ่มหัวข้อโดย: mabilar ที่ พฤศจิกายน 23, 2016, 06:18:40 AM
ขอให้หลวงตามีสุขภาพแข์งแรงและอายุยืน อยู่เป็นทึ่พึ่งร่มโพธิแก่เหล่าศิษยานุศิษย์ต่อไปนานๆนะครับ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ
เริ่มหัวข้อโดย: Warit ที่ พฤศจิกายน 23, 2016, 06:22:46 AM
 ขอให้หลวงตาม้าสำเร็จทุกสิ่งที่อธิษฐานโดยฉับพลันทันตาเห็นตลอดกาล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ครับ..
สาธุ สาธุ สาธุ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ
เริ่มหัวข้อโดย: นายวันชัย เกษมภิรมย์ ที่ พฤศจิกายน 23, 2016, 08:15:02 AM
ขอให้หลวงตาม้า สำเร็จทุกสิ่งที่อธิษฐาน และมีสุขภาพดี  ร่างกายแข็งแรงตลอดกาลครับ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ
เริ่มหัวข้อโดย: kkkmaster777 ที่ พฤศจิกายน 23, 2016, 08:28:40 AM
ขอให้หลวงตามีอายุยืนยาวนาน สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลานต่อไปนานๆนะครับ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ
เริ่มหัวข้อโดย: ภัคฐ์พิชา เธียรญาณโรจน์ ที่ พฤศจิกายน 23, 2016, 09:15:55 AM
ขอบารมี แห่งพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า  พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตย์เจ้า ทุกท่านทุกพระองค์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ทั้งหมด ทั้งมวล   ได้โปรดประทานพร ขอให้หลวงตาม้า วิริยธโร  สำเร็จในทุกสิ่งที่อธิษฐานโดยฉับพลันทันตาเห็นตลอดกาล  และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง   ตลอดไปด้วยเทอญ  สาธุ สาธุ สาธุ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ
เริ่มหัวข้อโดย: Nongyao Inluang ที่ พฤศจิกายน 23, 2016, 10:35:33 AM
ขอให้หลวงตาม้าสำเร็จทุกสิ่งที่อธิษฐานโดยฉับพลันทันตาเห็นตลอดกาล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ
เริ่มหัวข้อโดย: อี๊ด ที่ พฤศจิกายน 23, 2016, 11:09:30 AM
ขอน้อมกราบสักการะมุฑิตาจิต..แด่ หลวงพ่อวรงคต วิริยธโร(หลวงตาม้า)

ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและบารมีองค์สมเด็จมหาจักรพรรด์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน บารมีหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้หลวงตาม้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จลุล่วงดังประสงค์ และขอให้หลวงตาม้าเจริญในพระพุทธศาสนายิ่งๆขึ้นไปอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกศิษย์ตราบชั่วนิจนิรันดร์นะครับ..สาธุๆๆ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ
เริ่มหัวข้อโดย: benfever ที่ พฤศจิกายน 23, 2016, 01:15:20 PM
ขอให้พรทุกพร ที่ทุกท่านได้อธิษฐานให้หลวงตาม้า จงย้อนกลับสู่ทุกท่าน และครอบครัวตลอดกาลด้วยเทอญ สาธุค่ะสาธุ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ
เริ่มหัวข้อโดย: Suphika ที่ พฤศจิกายน 23, 2016, 01:23:50 PM
ขอน้อมกราบนมัสการหลวงตาม้าเจ้าค่ะ^/\^
ข้าพเจ้า ขอกราบอาราธนาบารมีกำลัง สมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์ บารมีรวมพระปัจเจก พระโพธิ์สัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตทุกๆพระองค์ โดยมีบารมีรวมหลวงปู่ทวด และหลวงปู่ดู่เป็นที่สุด ได้โปรดดลบันดาลให้หลวงตาม้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และขอให้หลวงตาม้าสำเร็จทุกสิ่งที่ได้อธิษฐานไว้โดยฉับพลันทันตาเห็นด้วยค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ
เริ่มหัวข้อโดย: dino8ight ที่ พฤศจิกายน 23, 2016, 02:18:55 PM
ขอให้หลวงตาม้ามีความสำเร็จในทุกสิ่งที่อธิษฐานไว้ในทุกประการ และสุขภาพร่างกายแข็งแรง สาธุ สาธุ สาธุ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ
เริ่มหัวข้อโดย: aoh183 ที่ พฤศจิกายน 23, 2016, 04:52:05 PM
กราบนมัสการหลวงตาค่ะ
ขออาราธนาบารมีหลวงปู่ดู่รวมกำลังจักรพรรดิ์ ปกป้อง ปกปักษ์ รักษาดูแล ปรับพลังงานในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหลวงตาม้า ตลอดกาลนานเทอญ สัพเพพุทธามิ
สาธุ สาธุ สาธุ
กราบ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ
เริ่มหัวข้อโดย: nattanan ที่ พฤศจิกายน 23, 2016, 05:04:16 PM
ขอน้อมกราบนมัสการหลวงตาม้าเจ้าค่ะ
ข้าพเจ้า ขอกราบอาราธนาบารมีกำลัง สมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์ บารมีรวมพระปัจเจก พระโพธิ์สัตว์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตทุกๆพระองค์โดยไม่มีประมาณ โดยมีบารมีรวมหลวงปู่ทวด และหลวงปู่ดู่เป็นที่สุด ได้โปรดดลบันดาลให้หลวงตาม้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของข้าพเจ้าและทุกคนและขอให้หลวงตาม้าสำเร็จทุกสิ่งที่ได้อธิษฐานไว้โดยฉับพลันทันตาเห็นด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุเจ้าค่ะ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ
เริ่มหัวข้อโดย: ธัญญพัทธ์ มงคลรัตน์วงษ์ ที่ พฤศจิกายน 23, 2016, 05:10:40 PM
ขอให้หลวงตามีสุขภาพแข็งแรงๆ คิดอะไรสำเร็จๆทุกสิ่งนะเจ้าคะ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ
เริ่มหัวข้อโดย: Benyarat ที่ พฤศจิกายน 23, 2016, 07:56:15 PM
ขอให้หลวงตามมีสุขภาพแข็งแรงและมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องค่ะ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ
เริ่มหัวข้อโดย: Thanchanok Janpen ที่ พฤศจิกายน 24, 2016, 10:28:20 AM
น้อมกราบวันทา อาจาริยคุณัง
ขอน้อมอาราธนาบารมีหลวงปู่ดู่เมตตารวมบุญบารมีทั้งหมดทั้งมวลของลูก น้อมถวายแด่หลวงตาให้มีธาตุขันธ์แข็งแรง อายุมั่นขวัญยืน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงตา ครบ 6 รอบนี้นะเจ้าคะ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ
เริ่มหัวข้อโดย: รณกฤต ที่ พฤศจิกายน 26, 2016, 11:16:44 AM
ขอให้หลวงตาสุขภาพแข็งแรงครับ
หัวข้อ: Re: ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ
เริ่มหัวข้อโดย: Nuanchawee64 ที่ มีนาคม 19, 2019, 04:16:07 PM
ขอให้หลวงตาม้ามีอายุยืนนาน มีสุขภาพที่แข็งแรง และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้แก่หลวงตาม้า วิริยธโร สำเร็จทุกสิ่งที่อธิษฐานโดยฉับพลันทันตาเห็นตลอดกาล สาธุ สาธุ สาธุ