ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ - หลวงตาม้า

ห้องบทความ และ คำสอน => บทความ คำสอน => ข้อความที่เริ่มโดย: benfever ที่ สิงหาคม 04, 2017, 02:27:50 PM

หัวข้อ: หลวงตาม้าสอนเรื่องการสร้างพระ
เริ่มหัวข้อโดย: benfever ที่ สิงหาคม 04, 2017, 02:27:50 PM
เมื่อนานมาแล้ว หลวงตาม้าท่านเมตตาสอนได้ใจความว่า การสร้างพระสามารถอธิษฐานเอาให้สำเร็จได้ทั้งทางโลกและทางธรรม เพราะพระท่านมีทุกอย่าง(ยกตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้า ถ้าไม่บวช ก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติทั้ง 7 ปกครองทั่วทั้งโลก แต่ถ้าบวชก็ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดา จึงได้ชื่อว่าท่านเป็นผู้สำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างแท้จริง) ผู้ใดสร้างพระอานิสงค์จึงมากมายมหาศาล อานิสงค์ส่งผลในทุกด้าน

หลวงตาเมตตาสอนได้ใจความอีกว่า การสร้างพระทำได้ง่ายในเฉพาะยุคนี้เท่านั้น ถ้าเป็นยุคก่อนหรือสมัยก่อน กว่าจะสร้างพระได้ 1 องค์ต้องใช้เวลานานและลำบากมากกว่านี้

แต่สมัยนี้วัตถุเจริญ มีเครื่องไม้เครื่องมือในการหล่อพระสร้างพระมากมาย  ดังนั้นใครที่อยากทำบุญไว้เป็นเครื่องหนุนนำตนเองเพื่อความสุขในการเวียนว่ายตายเกิดต่อๆไป ให้รีบทำเสียตั้งแต่ตอนนี้ เพราะในยุคข้างหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น มีสงคราม มีภัยพิบัติ หรือมีโรคระบาดร้ายแรง โลกก็จะเสื่อมความเจริญด้านวัตถุลงไปมาก การสร้างพระอาจทำได้ยากกว่าปัจจุบัน