ข่าว

 • ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านประคำ เวปไซด์นี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ของทุกท่าน มีหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยธโร เป็นเจ้าของบ้าน เป็นพ่อแม่ ครูอาจารย์ ของทุกท่านนะคะ

  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านกราบพระถวายชีวิต และอธิษฐานฝากดวงด้วยกันนะคะ

  พุทธัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ
  ธัมมัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ
  สังฆัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

  กราบพระ 6 ครั้ง (ด้วยจิต)
  พุทธัง วันทามิ (กราบ)
  ธัมมัง วันทามิ (กราบ)
  สังฆัง วันทามิ (กราบ)
  ครูอุปัชฌาอาจาริยคุณัง วันทามิ (กราบ)
  มาตาปิตุคุณัง วันทามิ (กราบ)
  พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ (กราบ)

  อธิษฐานฝากดวง

  ตาดูรูป มือกำพระผงนะคะอธิษฐานตามนี้นะคะ
  "ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยธโร ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคตทั้งหมดทั้งมวลด้วยเทอญ สาธุ และข้าพเจ้าขอฝากชีวิตกับหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยธโร ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้าในการเวียน ว่าย ตาย เกิด นับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนข้าพเจ้าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ"

  "ข้าพเจ้าขอฝากดวง ถวายชีวิต มอบชีวิตนี้ ดวงจิตนี้ ของข้าพเจ้า บิดามารดา ญาติพี่น้องของข้าพเจ้าทุกๆ คน บุคคลในครอบครัวข้าพเจ้าทุกๆ คน หมู่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ผู้ที่เคยมีพระคุณต่อข้าพเจ้าทั้งหมด ผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันทั้งหมดทุกผู้ทุกนาม ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันทั้งหมดทั้งมวล เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหมด สัมมาอาชีพของข้าพเจ้าทั้งหมด ธุรกิจของข้าพเจ้าทั้งหมด ทรัพย์สินเงินทองของข้าพเจ้าทั้งหมด ให้หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ - หลวงตาม้า วิริยธโร เป็นเจ้าของ พ่อแม่ครูอาจารย์คอยดูแลอบรมสั่งสอนคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหมด ทั้งทางโลก และทางธรรม นับจากนี้ตราบจนข้าพเจ้าทั้งหมดเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ"

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ สาธุค่ะสาธุ
 • วัตถุประสงค์ในการจัดทำเวปไซด์ศิษย์มีครู

  benfever และคณะผู้ก่อตั้งเวปไซด์ศิษย์มีครู  ได้จัดทำเวปไซด์นี้ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่คำสอน และรูปลักษณ์ของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ และหลวงตาม้า วิริยธโร
  เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านที่หาที่สุดประมาณมิได้ และให้เวปไซด์ศิษย์มีครูนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ เป็นที่พึ่งพิงของทุกท่านที่แวะเข้ามา

  หมายเหตุ เวปไซด์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเวปไซด์ใด วัดใดทั้งสิ้น หากมีข้อผิดพลาดประการใด benfever ขอรับผลกรรมทั้งหมดนั้นแต่เพียงผู้เดียว
  และท่านใดที่ต้องการตำหนิเรื่องใดเกี่ยวกับเวปไซด์นี้ สามารถแจ้งมาโดยตรงที่ sitmekroo@gmail.com , benfever@sitmekroo.com นะคะ
 • ขอเชิญทุกท่านร่วมกันเล่าประสบการณ์ แชร์เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า หรือเหตุการณ์ต่างๆ หรือเรื่องราวที่อยากบอกเล่าเมื่อได้พบเจอหลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า ให้ญาติธรรมทุกท่านได้อ่าน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังประสบปัญหา และเผยแพร่เป็นธรรมทานได้เลยนะคะ

  http://www.sitmekroo.com/index.php?board=16.0

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ สาธุค่ะสาธุ
 • ขอเชิญทุกท่านร่วมอวยพร วันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้ากันนะคะ

  ท่านใดที่ไม่มีโอกาสได้ไปร่วมอวยพรวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้า ก็ขอให้ร่วมกันอวยพรท่านผ่านตัวหนังสือนะคะ benfever มั่นใจว่าหลวงตาม้าท่านรับรู้ค่ะ

  "วันนี้เป็นวันดี เป็นวันครบรอบวันเกิดหลวงตาม้า ขอให้หลวงตาม้าสำเร็จทุกสิ่งที่อธิษฐานโดยฉับพลันทันตาเห็นตลอดกาล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ/ benfever"

  http://www.sitmekroo.com/index.php?topic=553.0
 • สมาชิกท่านใดที่ต้องการปรับระดับสมาชิกของตัวเองให้เป็น Platinum เพื่อสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในอนาคต สามารถส่งรูปถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (โดยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) และ แจ้งชื่อที่ใช้ในเว็บบอร์ดนี้ มาได้ที่ sitmekroo@gmail.com โดยหลักฐานที่ส่งมาทั้งหมดทางทีมงานศิษย์มีครูจะเก็บไว้เป็นความลับ เมื่อทีมงานได้รับหลักฐานทั้งหมดแล้ว จะทำการปรับเป็นระดับสมาชิก Platinum เพื่อเข้าสู่ห้องเฉพาะระดับ Platinum เข้าถึงได้ต่อไป

  หมายเหตุ ถ้าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกที่ได้ส่งเข้ามาให้ทางเรานั้นหมดอายุ ทางทีมงานจะขอปรับลดระดับสมาชิกจาก Platinum เป็นสมาชิกทั่วไป โดยจะมีการเตือนล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ก่อนที่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ส่งให้ทีมงานจะหมดอายุ

  ข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ของท่านในอนาคต (กรุณาแจ้งให้ครบนะคะ)
  1. ชื่อเล่น
  2. ที่อยู่ปัจจุบัน พร้อมเบอร์ติดต่อ/ เบอร์สำรอง/ อีเมล /ไอดีไลน์ (ถ้ามี) เพื่อสะดวกในการติดต่อช่วยเหลือ
  3. อาการป่วย(ถ้ามี)/ยารักษาโรคที่จำเป็นต้องใช้ขาดไม่ได้ (ถ้ามี) /แพ้ยาอะไร(ถ้ามี) (อัพเดตให้เป็นปัจจุบันเสมอนะคะ)
  4. ข้อจำกัดเกี่ยวกับอาหาร (ไม่ทานอะไร แพ้อาหารอะไร)
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่จำเป็นในการช่วยเหลือ เมื่อเกิดภัยพิบัติ

  สมาชิกในครอบครัว ต้องสมัครทุกคน (สำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะ) ถ้าเป็นเด็กเล็กใช้หลักฐานทางทะเบียนบ้านนะคะ

  benfever จะช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มนี้ก่อนนะคะ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
 • บุญด่วน บุญใหญ่ !! ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ "ทรงชุดเพชร"

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  http://www.sitmekroo.com/index.php?topic=1256.0

ห้องประกาศ - ข่าวสาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ

สำหรับประกาศ ข่าวสาร รวมถึงบอกบุญ ต่าง ๆ เชิญได้ที่ห้องนี้

ห้องบทความ และ คำสอน

ไม่มีกระทู้ใหม่ บทความ คำสอน

เผยแพร่บทความ และคำสอนต่าง ๆ เกี่ยวกับหลวงปู่ดู่ - หลวงตาม้า

ห้องขอความช่วยเหลือ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ขอความช่วยเหลือ

ท่านใดที่มีปัญหาต้องการบุญในการช่วยเหลือสามารถแจ้งมาได้ที่ห้องนี้

ห้องถาม - ตอบปัญหา

ไม่มีกระทู้ใหม่ ถาม - ตอบปัญหา

ท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ สอบถามมาได้ในห้องนี้

ห้องสร้างบุญ - โมทนาบุญ

ไม่มีกระทู้ใหม่ สร้างบุญ

ท่านใดที่อยากสร้างบุญสามารถเข้ามาได้ในห้องนี้

ไม่มีกระทู้ใหม่ โมทนาบุญ

ท่านใดที่ได้ร่วมบุญใด สร้างบุญใดก็ตาม แจ้งได้ที่ห้องนี้ เพื่อให้สมาชิกทุกท่านร่วมกันโมทนาบุญ

ห้องจิปาถะ

ไม่มีกระทู้ใหม่ คลังภาพ

รวบรวมรูปภาพต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับ หลวงปู่ดู่ - หลวงตาม้า

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจกฟรีพระผงจักรพรรดิ ลูกแก้วจักรพรรดิ น้ำมนต์จักรพรรดิ รูปใครจะใหญ่เกินกรรม

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจ้งสถานะพัสดุ

ท่านใดที่ขอวัตถุมงคลต่าง ๆ สามารถเช็คเลขพัสดุได้ในห้องนี้

ไม่มีกระทู้ใหม่ สร้างพระ

ท่านใดที่ต้องการสร้างพระผงจักรพรรดิ สามารถโพสต์แจ้งชื่อ สกุล ที่อยุ่ เบอร์โทรศัพท์ ได้ในห้องนี้

ไม่มีกระทู้ใหม่ อธิษฐานฝากกระแส

ร่วมกันอธิษฐานฝากกระแส รูปลักษณ์พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ที่เป็นสื่อกลางพระพุทธศาสนา ได้ในห้องนี้
ศิษย์มีครู หลวงปู่ดู่ - หลวงตาม้า - Info Center

(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) รายชื่อเจ้าภาพกฐินสามัคคีรวมกำลังเงินล้านวัดถ้ำเมืองนะ กองบุญ 14,999 บาท โดย Administrator
ตุลาคม 01, 2022, 08:45:37 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) รายชื่อเจ้าภาพกฐินสามัคคีรวมกำลังเงินล้านวัดถ้ำเมืองนะ กองบุญ 5,999 บาท โดย Administrator
ตุลาคม 01, 2022, 08:43:54 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) รายชื่อเจ้าภาพกฐินสามัคคีรวมกำลังเงินล้านวัดถ้ำเมืองนะ กองบุญ 1,999 บาท โดย Administrator
ตุลาคม 01, 2022, 08:42:16 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) รายชื่อเจ้าภาพร่วมบุญผ้าป่า กองบุญละ 999 บาท โดย Administrator
กันยายน 08, 2022, 09:29:13 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) รายชื่อเจ้าภาพร่วมบุญถวายผ้าไตรจีวร 9 ขันธ์ โดย Administrator
กันยายน 08, 2022, 09:26:27 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) รายชื่อเจ้าภาพสร้างรางระบายน้ำรอบโถงสวดมนต์ สาขากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดย Administrator
กันยายน 08, 2022, 09:24:55 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) รายชื่อกองบุญยกเศียรหลวงปู่ดู่ สาขากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดย Administrator
กันยายน 08, 2022, 09:22:38 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) รายชื่อเจ้าภาพกฐินสามัคคีรวมกำลังเงินล้าน กองบุญ 14,999 บาท โดย Administrator
มิถุนายน 01, 2022, 07:59:23 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) รายชื่อเจ้าภาพกฐินสามัคคีรวมกำลังเงินล้าน กองบุญ 5,999 บาท โดย Administrator
มิถุนายน 01, 2022, 07:58:27 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) รายชื่อเจ้าภาพกฐินสามัคคีรวมกำลังเงินล้าน กองบุญ 1,999 บาท โดย Administrator
มิถุนายน 01, 2022, 07:57:05 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) ประกาศรายชื่อกองบุญยกเศียรหลวงปู่ดู่ องค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดย Administrator
พฤษภาคม 27, 2022, 09:33:30 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) ประกาศรายชื่อเจ้าภาพสร้างรางระบายน้ำรอบโถงสวดมนต์หลวงปู่ดู่ โดย Administrator
พฤษภาคม 27, 2022, 09:30:09 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) ประกาศรายชื่อเจ้าภาพกฐินสามัคคีรวมกำลังเงินล้าน 2 ภาค ปี 2564 โดย Administrator
กันยายน 13, 2021, 10:29:08 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) รายชื่อเจ้าภาพเทปูนปฐมฤกษ์ เพื่อรองรับองค์หลวงปู่ดู่ (ข้าให้เอ็งรวย) โดย Administrator
สิงหาคม 21, 2021, 11:05:42 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) ประกาศรายชือจารึกบุญจีวร เดือนสิงหาคม โดย Administrator
สิงหาคม 21, 2021, 11:03:17 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญสร้าง พระแก้วแดง 30 นิ้ว (รอบ 2) โดย Administrator
กรกฎาคม 29, 2021, 09:24:08 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) ประกาศรายชื่อผู้ร่วมบุญผ้าป่าถวายหลวงมาต้า โดย Administrator
กรกฎาคม 18, 2021, 07:07:54 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) ประกาศรายชือจารึกบุญจีวร เดือนกรกฎาคม โดย Administrator
กรกฎาคม 13, 2021, 05:55:15 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) ประกาศรายชือจารึกบุญจีวร เดือนมิถุนายน โดย Administrator
มิถุนายน 02, 2021, 06:50:58 am
(ประกาศ - ข่าวสาร - บอกบุญ) ประกาศรายชือจารึกบุญจีวร เดือนพฤษภาคม โดย Administrator
พฤษภาคม 12, 2021, 07:05:44 am

2008 กระทู้ ใน 1015 หัวข้อ โดย 641 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: terawat1234
กระทู้ล่าสุด: "รายชื่อเจ้าภาพกฐินสามัคค..." ( ตุลาคม 01, 2022, 08:45:37 am )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

2 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 4. ออนไลน์มากที่สุด: 452 (มกราคม 11, 2023, 01:19:55 pm)